Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиНеорганічна хімія → 
« Попередня
Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК

1. Оригінальний текст програмного забезпечення SPECTOR Uses CRT, DOS;

{Дані параметри можна змінювати} Const Cycle_From = l; {eg stubOO.lwav} Cycle_Max = 300; {eg stub900.wav} TakeE very XXX = 1;

FileStarts = 200; {file begins with 200 nm, FileStarts varies 190-820} MinWave = 200;

MaxWave = 400; {the reported wavelength are within [MinWave, Max Wave] range} {Нічого не міняйте нижче цього рядка} var is 1: array [1 .. 316] of real; is2: array [1 .. 316] of real; is3: array [1 .. 316] of real; isref: array [1 .. 4] of integer; {tolerances are neglected}

var f: text; i, j, k, xxx, CYCLE, Xpos, Ypos: integer;

name, stub: string; function RotateName (stub: string; i: integer): string; var add: string; Begin

{for HPUV software name conversion} Str (I, ADD); while length (add) <3 do add: = '0 '+ add; If Iength (stub)> 5 then begin writeln (' STUB is too long: ', stub); halt (l); end; RotateName: = stub + add; End;

Procedure OpenDataFi 1 e (name: string); var f: text; i, j: integer; err: integer; s , si: string; Begin

assign (f, name); reset (f);

for i: = l to 8 do readln (f, s) ; {remove various information lines} i: = l;

while (not (eof (f))) and (i <= 319) do begin

readln (f, s);

{s: = "; j: = l; while s [i] o * do begin sl: = sl + s [j]; incQ; end;}

sl: = s;

val (sl, isl [i], err);

if errOO then writeln (' ERROR conversion failed '); inc (i); end; {cicle} close (f); End;

Begin

Writeln (' SPECTOR '); Writeln ('Usage of System');

if Paramcount <> 2 then begin writeln ('GETALL STUB TARGET'); writeln ('Do not remove any lines from HPUV reports!'); writeln ( 'Program chooses the wavelength within 200-400 nm'); halt (0); end; {mit}

Xpos: = WhereX; Ypos: = WhereY; Dec (Ypos); {read task }

assign (f, paramstr (2)); {$ 1 -}

append (f);

if IORESULToO then rewrite (f); {$ 1 +}

stub: = Paramstr (1);

{rotation cycle begins: correct the number of files manually!} FOR CYCLE : = CYCLE_FROM to CYCLE_MAX DO BEGIN {exclusion:}

if (TakeEveryXXX = l) or ((CYCLE mod TakeEveryXXX) = l) then begin

name: = RotateName (stub> CYCLE) + '.

wav'; write (name, * :: '); OpenDataFile (name); j: = 0; k: = 0; for i: = l to 316 do begin

xxx: = FileStarts + (il) * 2;

if (xxx> = MinWave) and (xxx <= Max Wave) then begin if (isl [i] <0) or (isl [i]> 4) then begin isl [i]: = 0; inc (k); end; write (f, isl [i]: 5:4, '' ); inc (j); end; end; writeln (f, "); GotoXY (1, Ypos);

write ('::' j, 'elements loaded;', k, 'values ??zeroed:'); end; {exclusion} END; {rotation cycle} close (f); {result file} writeln; End. 2. Спектри ЯМР 1Н, 31Р вихідних систем

200 100 Hz

Рис. П.1. Спектри ЯМР 1Н для системи ДМСО / ІЖ залежно від змісту іонної рідини (1 - t [EWIIM] + [CF3S02bN "]? F0.21 М, 2 - [[EMIM] + tCF3S02bN"] o = 0.49 М, 3 - [ [EMIMf [CF3SOz] 2NV0.98 М, 4 - [[EMIM] lCF3S02l2N] o = 1.46 М) Т = 298 К Т = 298 К, ??спектрометр ЯМР «Tesla BS467 А», робоча частота 60 МГц.

Рис. П.2. Спектри ЯМР 1Н для системи ДМСО / бензол / ІЖ (1 - [[EMIM] + [CF3S02] 2N "] о = 0.23 М, 2 - [[ЕМIM] + [CF3S02hN"] o = 0.55 М, 3 - [[EMIM ] + [CF3S02] 2N *] o = 1.09 М, 4 - [[EMIMr [CF3S02] 2N-] (Fl.63 М. Т = 298 К, ??спектрометр ЯМР «Tesla BS467 А», робоча частота 60 МГц. - * . * 1 1 1 1 '_г-t_' '-1 1 *'? '1 *' * J t>?. x * L.. 1 J * - ... J - 1 X 1>. I 100

50

250

200

150

Про Hz Рис. П.З. Спектр ЯМР 1H іонної рідини [[EMIMnCF3S02] 2N "]. Т = 298 К, ??спектрометр ЯМР« Tesla BS467 А », робоча частота 60 МГц.

-sia ГРІ

Рис. П.4. Спектр ЯМР31Р розчину білого фосфору в суміші ДМСО / бензол / ІЖ. [EMIM + (CF3S02) 2N "] Q = 0,137 М, [Р4] 0 = 0,013 М, Т = 298 К.

Рис. П.5. Спектр ПМР вихідного розчину білого фосфору в ДМСО. Т = 298 К

п

Рис. П.6. Спектр ЯМР 31Р розчину білого фосфору в ДМСО з добавкою ІЖ в області сигналу білого фосфору. [Р4] 0 = 0,013 М, [[EMRM] + [CF3S02] 2N "] o = 0,137 М, Т = 298 К. 4 S t & - sj s

rt -? 1 січня I ii саа р »1» е>

ртп 1

Рис. П.7. Спектр ЯМР 31Р розчину білого фосфору в ДМСО з добавкою ІЖ. [Р4] 0 = 0,013 М, [[EMTM] + [CF3SO2] 2N "]] 0 = 0,137 М, Т = 298 К.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК"
 1. Додаток
  Додаток
 2. програми
  програми
 3. Додаток I
  Додаток
 4. Додаток Звіт про дистрибуцію Warner Bros.
  Додаток Звіт про дистрибуцію Warner
 5. Додаток 1. Матеріали до колоквіуму по російській соціології
  Додаток 1 . Матеріали до колоквіуму з російської
 6. Програми № 1 Початок твори з третього рукописи
  Програми № 1 Початок твори з третьої
 7. Додаток 2 . Програма поглибленого вивчення історії соціології
  Додаток 2. Програма поглибленого вивчення історії
 8. ЗМІСТ
  ПЕРЕДМОВА 2 ВСТУП 4 Чому соціологія? 5 ТЕМА 1 Дуже коротка історія соціології 6 НАУКА, ЯКА «непристойно молодий» 6 «мерзенні Емпірики, пішли схоласта» 7ЗАОЧНИЙ СУПЕРЕЧКУ Про «ЗАКОНАХ ПЕРСПЕКТИВИ» 7ДВА РІВНЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 8В ОСНОВІ СОЛІДАРНІСТЬ АБО БОРОТЬБА? 8Портрети соціологів 9 Питання для самопідготовки 11 Література 11 Додаток 1. Матеріали до колоквіуму з російської
 9. Оформлення договору
  додатку до цього договору (далі - Твори), передбаченими цим договором способами. Це дозволить надалі уникати повторення довгих переліків і формулювань . 4. Окремі положення, які вимагають додаткового узгодження, є конфіденційними або містять великі переліки, доцільно виносити з основного тексту договору і оформляти у вигляді додатків до
 10. Додаток Пояснення спору факультетів на прикладі спору між богословським і філософським факультетами
  Додаток Пояснення спору факультетів на прикладі спору між богословським і філософським
 11. Б. Ю. Іванов, В. М. Карєв, Є. І. Куксін, А. С. Орєшников, О. В. Сухарева. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНИ З найдавніших часів до наших ДНІВ, 1999

 12. Додаток № 1. Система оцінки фінансової стійкості комерційного банку
  Додаток № 2 Основні макроекономічні показники Тюменської області в 2001 году67 в т о м ч і з л е: ВСЬОГО: Ханти-Мансійський автономний округ Ямало-Ненецький автономний округ січня. - декаб 2000р. січня. - червень 2001р. січень. - декаб 2001р. січня -декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. 1. Обсяг
 13. ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ (1681-1736)
  додатком церковно-повчального
 14. Троепольскій А.Н.. Матеріали до лекцій з курсу «Онтологія і теорія пізнання». Ч. 2: Онтологія і метафізика. - Калінінград: Изд -во КДУ,. - 57 с., 2002

 15. Зміст
  Глава I. Економічний потенціал у механізмі функціонування господарських систем Зміст і структура економічного потенціалу Еколого-економічний (природно -ресурсний) потенціал території Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки Трудовий (кадровий) потенціал Глава II.
 16. Програма. Семінар «Культура як соціальне явище»
  1. Різноманіття підходів до визначення культури. 2. Основні компоненти культури: цінності, вірування, звичаї, норми, мова, техніка. Їх роль у життєдіяльності суспільства і людини, у розвитку інших аспектів культури (мистецтва, науки , філософії, політики, освіти і т.д.). 3. Функції культурних цінностей: утилітарна, естетична, інформаційна, символічна. Їх місце і значення в
 17. Завдання "Довідки"
  додатку 3). Склад їх реквізитів, що враховуються в задачі, дається в додатку 4. Користувачі могли отримувати інформацію про ці актах як за відомими реквізитами документів (або їх поєднанню), так і за смисловим їх змісту. Це дозволяло формувати довідки за тематикою розглянутих документів. Відомості з бази даних завдання представлялися користувачам у вигляді зведень і довідок,