Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

4.1. ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ І дозиметричний контроль


При взаємодії радіоактивних випромінювань з середовищем відбувається іонізація і збудження її нейтральних атомів і молекул. Ці процеси призводять до істотних змін фізико-хімічних властивостей середовища, що опромінюється, які можна реєструвати. Залежно від того, яке фізико-хімічний ське явище реєструється, розрізняють іонізаційний, хімічний, сцинтиляційний та інші методи вимірювання іонізуючих випромінювань. Основним методом є іонізаційний. Його сутність полягає в тому, що під дією іонізуючих випромінювань відбувається іонізація молекул повітря, в результаті чого збільшується його електропровідність. Якщо обсяг газу укласти між двома електродами, до яких докладено напруга, то між ними виникне іонізаційний струм, який можна виміряти. Пристрій, в якому під дією іонізуючих випромінювань виникає іонізаційний струм, називають детектором (сприймає пристроєм) випромінювань. У дозиметричних приладах як детекторів іонізуючих випромінювань використовуються іонізаційні камери і газорозрядні лічильники.
Іонізаційна камера (ІК) використовується в приладах, призначених для вимірювання потужності дози випромінювань (ДП-ЗБ тощо) і дози випромінювання (ДКП-50А та ін), і являє собою пристрій, що складається з двох ізольованих один від одного електродів, до яких підведено напруга від джерела постійної ЕРС. Обсяг ІК заповнюється повітрям при нормальному тиску. При впливі на робочий об'єм радіоактивного випромінювання в ІК утворюються електрони і позитивно заряджені іони (рис. 4.1).
Під дією сил електричного поля електрони переміщаються до позитивного електрода (аноду), а позитивно заряджені іони - до негативного (катода). Частина цих іонів і електронів при зіткненні між собою будуть ре-комбінувати, а інша частина, досягнувши електродів, - нейтралізуватися на них. В результаті заряд на електродах буде

О і. к.


Рис. 4.2. Газорозрядний лічильник з металевим корпусом: 1 - корпус лічильника (катод), 2 - нитка лічильника (анод), 3 - висновки, 4 - ізолятори


Рис. 4.1. Електричний ланцюг іонізаційнийкамери
зменшуватися, що викличе приплив нових зарядів від джерела постійної ЕРС, тобто в зовнішньому ланцюзі ІК буде протікати електричний струм, званий іонізаційним струмом. Величина іонізаційного струму буде визначатися потужністю дози (Р) випромінювання, що впливає на робочий об'єм ІК, і напругою, прикладеним до електродів. Отже, вимірюючи величину іонізаційного струму, можна визначити потужність дози випромінювання, що впливає на ІК.
Газорозрядний лічильник (ГС) використовується в якості детектора. Іонізуючих випромінювань в приладах, призначених для виявлення радіоактивного зараження місцевості і об'єктів (ДП-5В та ін.) Газорозрядних лічильника (рис.4.2) являє собою металевий циліндр з тонкою коаксиально розташованої металевою ниткою (зовнішній і внутрішній електроди), до яких докладено досить висока постійна напруга. Простір між електродами заповнене сумішшю інертних газів під зниженим тиском.

Принципова відмінність ГС від ІК полягає в тому, що в ГС використовується посилення іонізаційного струму за рахунок явища ударної іонізації в газі.
Основними приладами радіаційної розвідки в системі ГО є вимірювачі потужності дози ДП-5В (А, Б) і ДП-ЗБ.
Вимірювач потужності дози ДП-5В призначений для вимірювання рівнів радіації на місцевості, ступеня зараженості об'єктів і виявлення бета-зараженості поверхонь об'єктів.
Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання визначається в мілірентгенах на годину або в рентгенах на годину (мР / год, Р / ч) для тієї точки простору, в якій поміщений при вимірах блок детектування (зонд) приладу . Діапазон вимірювань ра-діометра-ретгенметра від 0,05 мР / год до 200 Р / ч. Для підвищення чутливості приладу діапазон розбитий на 6 піддіапазонів (табл. 4.1).
Таблиця 4.1 Піддіапазони вимірювань радіометра-ретгенметра ДП-5В

Піддіапазон

Положення ручки перемикача

Шкала

Одиниця виміру

Межа вимірювань

I

200

0-200

Р / год

5-200

II

XI000

0 - 5

мР / год

500-5000

III

хюо

0-5

мР / год

50-500

IV

Хю

0-5

мР / год

5-50

V

XI

0-5

мР / год

0,5-5

VI

Х0.1

0-5

мР / год

0,05-0,5


При вимірі потужностей доз гамма-випромінювання і сумарного бета-і гамма-випромінювання в межах від 0,05 мР / год до 5000 мР / год відлік ведеться за верхньою шкалою (0-5) з наступним множенням на відповідний коефіцієнт піддіапазону, а відлік величини потужностей доз від 5 до 200 Р / год по нижній шкалі {5-200). На 2-6 піддіапазонах прилад має звукову індикацію за допомогою головних телефонів. При виявленні радіоактивного зараження в телефонах прослуховуються клацання, причому їх частота збільшується з збільшенням потужності дози гамма-випромінювань.
Похибка вимірів не перевищує ± 30% від вимірюваної величини. Працездатність приладу перевіряється контрольним бета-препаратом, укріпленим в поглибленні на екрані блока детектування (зонда). Живлення приладу здійснюється від трьох елементів типу 1,6 ПМЦ-х-1, 05 (КБ-1), два з яких використовуються для живлення схеми приладу, забезпечуючи безперервну його роботу протягом 40 год, а третій - для підсвічування шкали. Передбачено живлення приладу від зовнішніх джерел постійного струму напругою 3, 6 і 12 В. Зовнішній вигляд приладу ДП-5В показаний на малюнку 4.3.Рис. 4.3. Вимірювач потужності дози ДП-5В: 1 - вимірювальний пульт, 2 - гнучкий кабель, 3 - блок детектування, 4 - контрольний джерело, 5 - тумблер підсвічування шкали мікроамперметра, 6 - шка ^ а мікроамперметра, 7 - перемикач діапазонів, 8 - кнопка скидання показань
Рис. 4.4. Вимірювач потужності дози ДП-ЗБ: 1 - кабель живлення з прямим роз'ємом, 2 - кнопка ПЕРЕВІРКА, 3 - мікроамперметр, 4 - лампа підсвітки, 5 - покажчик піддіапазонів, 6 - лампа світлової індикації, 7 - перемикач піддіапазонів, 8 - запобіжники, 9 - кабель з вузловим роз'ємом, 10 - виносний блок (блок детектування)

Підготовка приладу ДП-5В до роботи полягає в наступному. Необхідно витягнути прилад з укладання ящика, відкрити кришку футляра, пристебнути до нього ремені, встановити, дотримуючись полярності, джерела живлення. Перемикач піддіапазонів встановити проти чорного трикутника («РЕЖИМ»), при цьому стрілка приладу повинна зупинитися в режимному секторі, позначеному на шкалі. Якщо цього не відбудеться, замінити джерела живлення. Потім перевірити працездатність приладу від бета-препарату, для чого поставити поворотний екран зонда в положення «К», підключити головні телефони і послідовно, з невеликою затримкою, переводити ручку перемикача піддіапазонів в усі положення від ХІ000 до Х0, 1. Якщо прилад працездатний, в телефонах будуть чутні клацання. Щоб не допустити зашкалювання стрілки приладу, необхідно натискати кнопку скидання показань. Показання приладу на піддіапазоні ХІ0 звірити із записом у формулярі. Якщо вони не виходять за межі допустимої похибки, прилад можна використовувати. Екран встановити в положення «Г», ручку перемикача піддіапазонів - проти чорного трикутника. Прилад готовий до роботи.
Для вимірювання рівнів гамма-радіації на місцевості екран зонда встановлюється у положення «Г». Зонд на витягнутій убік руці упорами вниз утримується на висоті близько 1 м *
від землі. Вимірювання проводяться послідовно на піддіапазонах 200, ХІ000, ХІ00 і далі, поки стрілка мікроамперметра не відхилена і не зупиниться в межах шкали. Показання приладу множаться на відповідний коефіцієнт піддіапазону (крім піддіапазону 200).
Визначення гамма-зараження об'єктів проводиться, як правило, на незараженной або слабозараженной місцевості або в захисній споруді. Зонд встановлюється в положення «Г», підключаються головні телефони. При вимірі зонд розташовується на відстані 1 см від поверхні об'єкта.
Для виявлення бета-зараження поверхні об'єкта екран зонда приладу встановлюється в положення «Б». Вимірювання проводяться на відстані 1 см від об'єкта. Збільшення показань приладу на одному і тому ж піддіапазоні, в порівнянні з показаннями за гамма-випромінювання, свідчить про наявність бета-зараження.
Вимірювач потужності дози Д11-3Б призначений для вимірювання рівнів гамма-радіації на місцевості. Прилад встановлюється на рухомих об'єктах і використовується при веденні радіаційної розвідки. Діапазон вимірювань ретгенметра від 0,1 до 500 Р / год, він розбитий на чотири піддіапазони. Похибка вимірів не перевищує ± 15% від максимального значення шкали. Харчується прилад від бортової мережі рухомого транспортного засобу з напругою 12 або 26 В.
Прилад ДП-ЗБ складається з виносного блоку і вимірювального пульта, з'єднаних між собою кабелем (рис. 4.4).
У пульті приладу змонтована електрична схема. Шкала мікроамперметра дворядна. Верхній ряд відградуювати від 0 до 1 Р / год, нижній ряд-від 0 до 500 Р / ч. Виносний блок являє собою герметичний циліндр, в якому розміщуються іонізаційна камера і деякі елементи електричної схеми.
Підготовка вимірювача потужності дози ДП-ЗБ до роботи складається з зовнішнього його огляду та перевірки працездатності. Для перевірки працездатності необхідно ручку перемикача піддіапазонів перевести в положення ХІ. При цьому висвітлюється шкала мікроамперметра і вікно покажчика піддіапазонів. Після прогріву приладів натиснути кнопку «ПЕРЕВІРКА». Стрілка мікроамперметра повинна відхилитися в положення 0,4-0,8 Р / год по верхній шкалі, при цьому спалахує лампа світлової індикації. На інших піддіапазонах при натисканні кнопки стрілка коливається близько нуля, а спалахи лампи світлової індикації більш рідкісні.

Вимірювання рівнів радіації на місцевості в Р / год виробляється послідовно: на піддіапазонах ХІ, ХІ0, ХІ00 (по верхній шкалі), при цьому результат множиться на відповідний коефіцієнт, і на піддіапазоні 500 (по нижній шкалі ). Отримані при вимірюванні результати, крім того, необ-
ходимо помножити на Косл транспортного засобу, який для автомобіля дорівнює 2, для БТР і танка відповідно 4 і 10.
Для дозиметричного контролю опромінення використовуються комплекти вимірювачів дози ІД-1 та ВД-11, а також дозиметри з комплектів ДП-22В (ДП-24).
Комплект індивідуальних дозиметрів ДП-22В (ДП-24) призначений для вимірювання індивідуальних доз гамма-випромінювання за допомогою кишенькових прямопоказуючий дозиметрів ДКП-50А. У комплект ДП-22В (ДП-24) входить 50 (5) шт. індивідуальних дозиметрів ДКП-50А, зарядний пристрій ЗД-5 (6), технічна документація та укладальної скриньку (рис. 4.5). Дозиметр ДКП-50А (рис. 4.6) забезпечує вимірювання індивідуальних доз гамма-випромінювання в діапазоні від 2 до 50 за шкалою, вбудованої в дозиметр. Похибка вимірів не перевищує ± 10% від вимірюваної дози. Саморазряд дозиметра не перевищує двох поділів (4 Р) на добу. Прилад вимагає дбайливого ставлення. Заряд дозиметра ДКП-50А проводиться від зарядного пристрою ЗД-5. Харчування-ЗД-5 здійснюється від двох джерел 1,6 ПМЦ-У-8. Тривалість роботи одного комплекту джерел живлення - не менше 30 ч. Вага одного дозиметра ДКП-50А - 30 г.

 Рис. 4.7. Індивідуальний вимірювач дози ІД-11: 1 - корпус, 2 - тримач з детектором


 Рис. 4.8. Індикатор-сигналізатор Рис. 4.9. Військовий прилад химиче ДП-64 ської розвідки ВПХР: 1 - річний
 насос, 2 - насадка до насоса, 3 -
 Індикатор - сигналізатор захисні ковпачки, 4 - протидимного ДП-64 (рис. 4.8) призначені-ві фільтри, 5-патрони химиче
 чен для забезпечення звуко-J * nS г7реЛр "; Ія ~ ГЄ3Тп1СК2Й t '
 0 J нарь, 7 - грілка, о - штир, 9 - ло-
 ВОІ та світлової сигналізації паткаgt; касети з індикаторними-за наявності гамма-випромінювання ми трубками
 і складається з пульта сигналізації (У), блоку детектування (5), з'єднаних гнучким кабелем довжиною 30 м.
 Підготовка приладу ДП-64 до роботи полягає в наступному. Тумблер «ВКЛ-ВИКЛ» (3) поставити в положення «ВИМК», а тумблер «КОНТРОЛЬ-РОБОТА» (2) - в положення «РОБОТА». Потім під'єднати залежно від використовуваного джерела живлення (мережа змінного струму напругою 127/220 В або акумуляторні батареї напругою 6 В) відповідні висновки кабелю живлення (4) до джерела. При цьому перемикач напруги мережі повинен бути заздалегідь встановлений в потрібному положенні. Далі тумблер «ВКЛ-ВИКЛ» поставити в положення «ВКЛ» і прогріти прилад протягом 5 хв. Постановка тумблера «КОНТРОЛЬ-РОБОТА» в положення «КОНТРОЛЬ» і подальше включення світлової та звукової сигналізації свідчать про працездатність приладу.
 Тумблер «КОНТРОЛЬ-РОБОТА» поставити в положення «РОБОТА». Прилад до роботи готовий. У такому стані прилад знаходиться в стежить режимі та забезпечує виявлення іонізуючих випромінювань.
 Поява періодичних спалахів індикаторної лампочки (6) і одночасне спрацьовування звукової сигналізації (7) вказує, що в місці установки блоку детектування потужність експозиційної дози гамма-випромінювання перевищує 0,2 Р / ч.
 8 * 115

 Після появи сигналу прилад вимкнути. Надалі контроль за наявністю гамма-випромінювання здійснювати короткочасним включенням приладу.
 При роботі приладу в стежить режимі контроль роботи проводити один раз на добу. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.1. ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ І дозиметричний контроль"
 1.  2.2. Джерела випромінювання і дозиметрія
    дозиметричної системи [122]. Для приготування дозиметричного розчину використовували дистильовану воду та реактиви марки ХЧ. Стандартний дозиметричний розчин мав наступній склад:
 2.  4.3. ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОЇ, хімічної розвідки та дозиметричного КОНТРОЛЮ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
    приладів: вимірювач потужності дози СРП 68-01, комплекти індивідуальних дозиметрів ДК-02, КДТ-02, ІФКУ-1. Сцинтиляційний геологорозвідувальний прилад СРП 68-01 (рис. 4.16) дозволяє визначати потужність дози випромінювання від 0 до 3000 мкР / ч. Він має 5 піддіапазонів: 0-30; 0-100; 0-300; 0-1000; 0-3000 мкР / ч. Показання знімаються за двома шкалами: верхня шкала має поділки від 0 до 100, а нижня - від 0 до
 3.  5.3. ЗАХОДИ протирадіаційний і протихімічного захисту
    радіаційна і протихімічного захисту (ІР і ПХЗ) - це комплекс заходів ГО, спрямованих на запобігання або ослаблення впливу іонізуючих випромінювань, ОР і СДОР. ПР і ПХЗ включає наступні заходи: виявлення та оцінка радіаційної та хімічної, обстановки (розглянуто в гол. 3); розробка і введення в дію режимів радіаційного захисту, організація і проведення дозиметричного і
 4.  Організація цивільної оборони РФ
    приладів радіаційної хімічної та бактеріологічної розвідки (РХБ) та дозиметричного контролю; - приведення в готовність до дій цивільних організацій ГО; - проведення підготовчих заходів до запровадження режимів світломаскування, посилення охорони громадського порядку, протипожежної та іншого захисту; - зниження запасів АХОВ до мінімальних розмірів, забезпечують технологічний
 5.  6.1. ВБЩНЕ ПОЛОЖЕННЯ
    приладами, пристроями та боєприпасами;? напряму (маршрути), об'єкти, час і способи ведення розвідки, знешкодження та розмінування, місця та порядок пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях, позначення, зміст і пропуск через них військ, відновлення виведених з ладу мостів і ділянок доріг;? час готовності до виконання поставленого завдання. При
 6.  5.6. ПРОВЕДЕННЯ евакомеропріятій
    радіаційної та хімічної розвідки; своєчасне доведення до населення сигналів управління та оповіщення; організація дозиметричного, хімічного і бактеріологічного контролю, санітарної обробки та знезараження. При нестачі захисних споруд планується будівництво найпростіших укриттів для розміщення населення, яке може перебувати на станції та інших пунктах, а також
 7.  9.3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ, ТРЕНУВАННЯ ПО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНІ
    приладів радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю. 2. Практикуватися у використанні приладів. Час - 270 хв (6 занять по 45 хв). Метод - практичні заняття. Місце - клас. Організаційно-методичні рекомендації Заняття проводяться методом показу пристрої приладів, підготовки їх до дії і прийомів роботи з ними. Показ супроводжують короткою розповіддю про
 8.  5.5. ЗАСОБИ розвідки і розмінування
    прилади, спеціальні машини, інженерні боєприпаси. Основними з них є комплект засобів розвідки і розмінування «КР», міношукачі, трали, подовжені заряди. Мінно-вибухові загородження можуть виявлятися візуально по демаскирующим ознаками і за допомогою спеціальних приладів або машин. Демасіо-кірующіе ознаки замінованої місцевості: неприбране після установки хмін земля, забута
 9.  6.4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
    приладу, виявлення провідних ліній управління вибухом Р-299. Прилад Р-299 призначений для визначення місця залягання провідних ліній управління вибухом, розташованих в грунті і воді. Підготовка приладу Р-299 здійснюється відповідно з технічним описом та інструкцією по експлуатації. Прилад дозволяє виявляти провідні лінії, що залягають в грунті або у воді на
 10.  РОЗВІДКА II ЇЇ ICHEIIICTI
    радіаційна та хімічна;? військова. Розвідувальні органи Розвідувальний дозор - як правило, розвідувальний взвод (іноді із засобами посилення), діючий на видаленні до 15 км від своїх військ. Бойовий розвідувальний дозор зазвичай надсилається у складі посиленого взводу і діє перед фронтом або на одному з флангів на видаленні, що забезпечує його підтримку вогнем і
 11.  6.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ГРУППОВОЙ розвідки і розмінування
    приладу ВНХ. 2-6 приладів Р-299. Група діє на видаленні до 1 км від основного складу ООД. Її прикриття здійснюється мотострілковими (танковими) п одра з справі н ия м і. Завдання групи - вести розвідку доріг, узбіч, кюветів і при \ егаюшей до дороги місцевості на наявність мін, фугасів, радіовзривателей і дротяних хінін управління вибухом, а також вьяв \ енпе в ^ аможе-яких шляхів для їх
 12.  Порядок роботи на приладі ФЕК-56М
    приладу, для чого рукояткою на верхній панелі приладу світлові промені перекривають шторкою (рукоятка в правому положенні) і рукоятками «нуль» на лівій панелі встановлюють стрілку мікроамперметра на «О». Правий промінь? вимірювальний, а лівий? компенсаційний. На шляху лівого світлового променя встановлюють кювету, заповнену дисперсійним середовищем (водою). У правий кюветодержатель поміщають дві кювети:
 13.  3.1. ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ
    радіаційною обстановкою розуміють сукупність наслідків радіоактивного забруднення (зараження) місцевості, що роблять вплив на діяльність об'єктів народного господарства, сил ЦО та населення. Радіаційна обстановка характеризується масштабами (розмірами зон) і характером радіоактивного забруднення (зараження) (рівнем радіації). Розміри зон радіоактивного забруднення (зараження) і рівні
 14.  5.4. Розмінування доріг
    приладами та інструментами, необхідними для виявлення мін натяжної дії, мін уповільненої дії і мін-пасток; потім повторно перевіряють елементи споруди з собаками. Кожна споруда, де були виявлені міни і заряди ВР, перевіряється з собаками не менше двох разів. Місця виявлення мін і зарядів ВВ перевіряються неодноразово, т. к. противник може застосувати багатоярусне
 15.  Тема 2. Медичний захист населення і рятувальників у надзвичайних ситуаціях
    приладів, інструментів, медикаментів, перев'язувальних засобів та санітарно-господарського майна, що входить в оснащення бригади долікарської допомоги: № п / п Найменування Призначення Можлива заміна Практичне завдання № 2 (варіант II) 1. Ознайомитися з табелем оснащення лікарсько-сестринської бригади (додаток 16). 2. Заповнити таблицю по призначенню медичних приладів, інструментів,
 16.  3.2. ТАКТИКА ВЕДЕННЯ розвідувальних дій
    прилади спостереження, готувати їх до роботи, містити в справності і вміти користуватися ними, в т. ч. вночі;? знати орієнтири, умовне найменування місцевих предметів і вміти швидко знаходити їх на місцевості;? вести безперервне спостереження за противником, відшукувати об'єкти (мети), визначати їх місцезнаходження відносно орієнтирів (полярні координати), своєчасно доповідати про
 17.  1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА ОБ'ЄКТАХ
    радіаційної і протихімічного захисту, матеріально-технічного постачання, транспорту та інші (рис. 1.1). Служба оповіщення і зв'язку створюється на базі вузла зв'язку на чолі з його начальником. Її завданнями є: оповіщення про виникнення надзвичайної ситуації - передача сигналу ГО і повідомлень, підтримка зв'язку в постійній готовності, усунення аварій на мережах і спорудах зв'язку та ін