Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Припинення договору

Підстави припинення договору: 1)

смерть фізичної особи - наймача, якщо інше не встановлено договором або законом, або ліквідація юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем (ст.781 ЦК); 2)

витікання терміну договору найму за умови, що наймач не продовжує користуватися річчю. Якщо наймач продовжує користуватися річчю після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, раніше встановлений договором; 3)

загибель речі, переданої у найм. Оскільки річ визначена індивідуальними ознаками, виконання умов договору в цьому випадку виявляється неможливим. Наймач зобов'язаний відшкодувати наймодавцю вартість загиблого майна тільки в тому випадку, якщо це сталося з його вини або з вини осіб, за дії яких він відповідає. Ризик випадкової загибелі майна (з причин, не залежних від сторін), несе наймодавець як власник майна, 4)

перехід речі у власність наймача в результаті продажу, дарування, оскільки тут відбувається збіг боржника і кредитора в одній особі.

Однак при переході права власності на передану в найм річ ??від наймодавця до іншої особи договір найму, як правило, зберігає силу для нового власника. При зміні власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця (ч. 1 ст.770 ЦК). Отже, новий наймодавець набуває тільки ті права та обов'язки, які мав його попередник. При переході права власності на здану в найм річ ??від наймодавця до іншої особи в порядку правонаступництва ця особа стає наймодавцем з покладанням на нього всіх прав і обов'язків за договором найму.

Договір найму зберігає силу і в тому випадку, якщо новий власник речі, до якого перейшло право власності, не знав про те, що річ була передана в найм.

При переході права власності до обличчя без правонаступництва крім волі наймодавця (наприклад, при конфіскації або реквізиції майна) договір найму підлягає припиненню.

Новелою ЦК є норма, згідно з якою сторони можуть встановити у договорі найму, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється (ч.2 ст.770 ЦК).

Припинення договору також можливо у формі його розірвання, що можливо за згодою сторін або на вимогу однієї з них. Розірвання з ініціативи наймодавця або наймача допускається, по-перше, лише у випадках, передбачених законом, по-друге, в судовому порядку, а не одностороннім актом.

Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо наймач:

1) користується річчю всупереч договору або призначенню речі; 2) без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі ; 3)

своїм недбайливо поведінкою створює загрозу пошкодження речі; 4)

не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача (ст .783 ЦК).

За змістом ЦК, договір найму на вимогу наймодавця може бути розірвано в судовому порядку лише з підстав, передбачених законом.

Дострокове розірвання договору може мати місце також за згодою сторін.

Порушення наймачем своїх обов'язків, яке дає право вимагати розірвання договору, є також підставою для стягнення з нього збитків, заподіяних наймодавцю.

Однак якщо в договір найму (оренди) не внесені в установленому порядку зміни, що стосуються розміру орендної плати, орендодавець не має права вимагати дострокового розірвання договору оренди на тій підставі, що орендар не вносить орендну плату в розмірі, необхідному орендодавцем.

Так, до арбітражного суду області звернулося обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) із заявою про дострокове розірвання укладеного з фермерським господарствам (далі - господарство) договору оренди трактора. Договір був укладений в 1993 році терміном на 10 років. За умовами договору господарство зобов'язане вносити орендну плату в розмірі 300 тис. крб на рік, що в перекладі на гривні становить 3 грн. Фонд, в свою чергу, вимагає внесення орендної плати в розмірі 120 грн на місяць, з чим не згідно господарство.

Рішенням у справі арбітражний суд області задовольнив вимогу Фонду, посилаючись на те, що господарство не вносить орендну плату в необхідному орендодавцем розмірі протягом 9 місяців.

У заяві про перевірку рішення в порядку нагляду господарство просить скасувати рішення як не відповідає матеріалам та обставинам справи і суперечить чинному законодавству, виходячи з наступного.

Трактор був переданий в оренду господарству за згодою Міністерства соціального захисту населення терміном на 10 років з подальшим викупом для створення двох робочих місць для інвалідів. Крім того, необхідний Фондам розмір орендної плати договором не передбачений.

Судова колегія з перегляду рішень, ухвал, постанов, розглянувши матеріали справи, встановила наступне.

Згідно з договором оренди трактора, укладеного сторонами в 1993 році терміном на 10 років, господарство прийняло па себе обязате.іьство оплачувати орендну плату в розмірі 300 тис. крб на рік (3 гривні).

Фонд звернувся до арбітражного суду області з позовом про стягнення з господарства заборгованості з орендної плати, виходячи з її розміру - 120 грн на місяць, який був задоволений арбітражним судом області. Посту-новлепіем по справі Вищий арбітражний суд України скасував відбулися у справі рішення і в позові про стягнення заборгованості з орендної плати відмовив, посилаючись на те, що в договір оренди сторони не внесли відповідні зміни в частині розміру орендної плати.

За цим же підставі не підлягають задоволенню вимоги Фонду про дострокове розірвання договору оренди.

Судова колегія з перегляду рішень, ухвал і постанов скасувала рішення та постанову арбітражного суду області у справі та в позові відмовила [Бізнес.

Бухгалтерія. - 1999. - № 5. - С.68].

Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо: 1)

наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі; 2)

наймодавець їх не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі (ст.784 ЦК).

Отже, договір найму може бути розірваний на вимогу наймача з підстав, передбачених законом.

Невиконання наймодавцем обов'язки з виробництва капітального ремонту служить підставою для розірвання договору з ініціативи наймача тільки в тому випадку, якщо договором або законом обов'язок виробництва капітального ремонту не покладений на наймача. Якщо виробництво капітального ремонту викликане невідкладною необхідністю, наймач має право, за умови покладання цього обов'язку на наймодавця, провести капітальний ремонт за його рахунок.

Визнання недійсним додаткової угоди до договору оренди не тягне за собою недійсності договору оренди в цілому в разі його відповідності вимогам закону.

Арбітражний суд. розглянувши позов громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності (далі - Підприємець), до приватного підприємства про дострокове розірвання договору оренди та виселення з нежпілого приміщення, відмовив у задоволенні позовних вимог і визнав договір і додаткова угода до нього недійсними на підставі ст. 48 Цивільного кодексу України (далі - Цивільний кодекс). Прийняте рішення мотивовано тим, що згаданий договір не відповідає вимогам Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. № 1998 «Про удосконалення порядку формування цін »з огляду на те, що в додатковій угоді до договору розмір орендної плати визначено в іноземній валюті.

Постановою наглядової інстанції рішення в частині визнання недійсним договору оренди скасовано та визнано недійсним тільки додаткове соглаііеніе до нього. У частині позовних вимог про дострокове розірвання договору оренди відмовлено. У заяві до Вищого арбітражного суду України Підприємець просив скасувати постанову арбітражного суду і залишити без зміни рішення по справі, оскільки, на його думку, визнання недей-ствительность додаткової угоди до договору залишає неврегульованим питання про розмір орендної плати, а без узгодити відповідної умови договір не може вважатися укладеним. Крім того, на підтвердження своїх вимог заявник посилався па нецільове використання орендованого приміщення та погіршення його стану, а також на те, що орендар не проведено необхідний ремонт.

Перевіривши матеріали справи, судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов встановила таке.

Умовами договору оренди передбачено внесення орендної плати в національній валюті України. Додатковою угодою до договору змінено розмір орендної плати та визначено її подальше внесення в іноземній валюті.

Судовою колегією визнано безпідставним твердження заявника про втрату договором оренди істотної умови про розмір орендної плати у разі визнання додаткової угоди до нього недійсним. Обгрунтоване визнання наглядовою інстанцією арбітражного суду додаткової угоди до договору оренди недійсним на підставі статті 48 Цивільного кодексу не спричиняє недійсності самого договору оренди, в якому порядок внесення орендних платежів врегульований відповідно до вимог чинного законодавства.

Необгрунтованим визнано також твердження заявника про використання орендованого приміщення не за призначенням, оскільки умовами договору передбачено його використання як універсального торгового закладу, який об'єднує в собі елементи магазину та кафе і осуі (ествляет торгівлю як продовольчими, так та непродовольчими товарами.

Чи не доведений також факт погіршення стану приміщення з вини орендаря, оскільки надане заявником на підтвердження цього висновок спеціаліста Науково-дослідного інституту судових експертиз, визначальне будівельно-технічний стан приміщення, за відсутності акта приймання -передачі приміщення не може вважатися доказом того, що такий стан є наслідком дії відповідача.

Що ж до проведення орендарем передбаченого умовами договору необхідного поточного ремонту приміщення, то сторонами в договорі не визначено періодичність його здійснення. Крім того, підставою для дострокового розірвання договору згідно п.4 ст.269 Цивільного кодексу може бути невиконання обов'язку провести саме капітальний (а не поточний) ремонт у випадку, якщо законом або умовами договору такий обов'язок покладений на орендаря.

За результатами розгляду матеріалів справи судовою колегією Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов визнані такими, що відповідають чинному законодавству та фактичним обставинам справи висновки, викладені в постанові арбітражного суду. Разом з тим, враховуючи залишення наглядовою інстанцією без уваги вимоги про виселення відповідача з орендованого помегценія, резолютивна частина постанови доповнено положенням про відмову в задоволенні такої вимоги у зв'язку з відсутністю підстав для дострокового розірвання договору оренди [Бізнес. Бухгалтерія. - 2001. - № 18/2. - С.28-29].

Поліпшення наймачем речі, переданої у найм. У новому ЦК більш гнучко, ніж у раніше діяв законодавстві, визначені наслідки поліпшення наймачем речі, переданої йому у користування. Ст.778 ЦК визначає права та обов'язки сторін договору найму у зв'язку з поліпшенням речі.

Згідно ч. 1 ст.778 ГК наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця. Отже, наймачу дозволяється вносити в річ такі зміни, які покращують його якість . Під поліпшенням речі слід розуміти внесення в неї додаткових удосконалень, матеріалів чи обладнання, що підвищують можливість його використання і матеріальну цінність. Дозвіл на внесення поліпшень в майно має бути дано наймодавцем у формі, відповідній формі договору найму.

Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, наймач має право на їх вилучення.

Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю.

 Якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, створена нова річ, наймач стає її співвласником. Частка наймача у праві власності відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договором або законом. 

 Якщо наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для речі, він не має права на відшкодування мх вартості. 

 Виходячи зі змісту ст. 778 ГК, право на поліпшення речі, переданої у найм, залежить від двох обставин - характеру поліпшень і наявності попередньої згоди наймодавця на виробництво поліпшень. 

 Так. рішенням арбітражного суду відмовлено у задоволенні позовних вимог відділення Державного казначейства (далі - Орендар) до закритого акціонерного товариства (далі - Орендодавець) про стягнення грошових коштів, витрачених на ремонт і переобладнання орендованого приміщення з посиланням на наступне. 

 Згідно з укладеним сторонами договором оренди Орендарю було передано в користування нежитлове приміщення. 

 Оскільки орендоване приміщення було непридатним для використання за призначенням, позивач поніс витрати у зв'язку з проведенням необхідних будівельно-ремонтних робіт та оснащенням приміщення охоронною і протипожежною сигналізацією, його телефонізацією. 

 Рішенням арбітражного суду зазначений договір оренди розірвано. За умовами договору Орендодавець зобов'язався протягом однієї декади після припинення дії договору або його розірвання компенсуються-вать Орендарю грошові кошти, витрачені на поліпшення орендованого майна з урахуванням його зносу та рівня інфляції на момент розірвання договору. 

 Приймаючи рішення, суд виходив з того, що поліпшення орендованого майна здійснено позивачем без согчасованія кошторису відповідних витрат і суду не представлено документальне підтвердження отримання дозволу орендодавця на проведення цих робіт. Лист заступника президента відкритого акціонерного товариства - попереднього власника приміщення не може розглядатися як доказ отримання такого дозволу,, оскільки вирішення питання про передачу імуі {ества суспільства в оренду не віднесено до компетенції названої особи. 

 Постанови на & чением наглядової інстанції рішення зі справи скасовано, а позов задоволено з посиланням на зобов'язання Орендодавця протягом однієї декади після припинення дії договору або його розірвання компенсувати Орендарю грошові кошти, витрачені на поліпшення орендованого імугцества. Ця умова договору узгоджується з вимогами ст. 272 Цивільного кодексу України, згідно якої у разі проведеного з дозволу наймодавця поліпшення орендованого майна наймач має право на відшкодування зроблених з цією метою необхідних витрат. Наглядова інстанція виходила з того, що умова договору про компенсацію витрачених коштів свідчить про попередню згоду орендодавця на поліпшення орендованого майна. 

 У заяві до Вищого арбітражного суду України Орендодавець, не погоджуючись з постановою, просив його скасувати, а рішення залишити без зміни, посилаючись на те, що поліпшення об'єкта оренди здійснено без відповідного дозволу. 

 Перевіривши матеріали справи, судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов встановила таке. 

 Нежитлове приміщення - об'єкт оренди - придбано Орендодавцем за результатами публічних торгів. Актом проведення названих торгів приміщення віднесено до об'єктів незавершеного будівництва. 

 За договором оренди Орендодавець зобов'язався протягом однієї декади після припинення дії договору або його розірвання компенсувати Орендарю грошові кошти, витрачені на поліпшення орендованого майна з урахуванням його зносу та рівня інфляції на мамент розірвання договору. 

 Такті чином, посилання заявника на відсутність його згоди на поліпшення орендованого майна є неосновательной. 

 Факт поліпшення майна заявником не заперечується. До того ж матеріали справи містять складений у зв'язку з розірванням договору акт передачі орендованого приміщення, згідно з яким вироблені поліпшення передані в робочому стані і в повній комплектності. Акт підписаний уповноваженими представниками сторін без будь-яких застережень щодо поліпшення майна. 

 За змістом ст.272 Цивільного кодексу України у разі, їсть Орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від ішущества без заподіяння йому шкоди. Орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти. 

 За таких обставин судова колегія дійшла висновку про обгрунтованість постанови арбітражного суду і залишила його без зміни [Бізнес. Бухгалтерія. - 2001. - № 18/2. - С.26-27]. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Припинення договору"
 1.  Форма авторського договору
    договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 2.  Права та обов'язки сторін
    припинення договору найму негайно повернути наймода-телю річ у стані, в якому вона була отримана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому в договорі (ч. 1 ст.785 ЦК). Стан майна визначається сторонами, виходячи з існуючих правил або технічних норм, а за їх відсутності або у разі спору сторін - шляхом виробництва експертизи. Договором може
 3.  Оформлення договору
    договір укладено між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 4.  Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
    договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на праві власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 5.  ЕВТАНАЗІЯ (легка, приємна) смерть
    припинення життєвого процесу для важко хворих людей. Традиційне милосердя і евтаназія в медичній практиці деяких країн. (Огурцов А.П. Етика життя або біоетика: аксіологічні альтернативи / / Питання філософії. -1994. № 3. Рейчелс Дж. Активна і пасивна евтаназія. Етична думка. Науково-публіцистичні читання. 1990. - М., 1990. Фут Ф . Евтаназія / / Філософські науки. 1990. № 6.
 6.  Умови про території в авторському договорі
    договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 7.  7.2. ДОГОВІР ПОСТАВКИ
    7.2. ДОГОВІР
 8.  7.6. Договір найму (оренди)
    7.6. ДОГОВІР НАЙМУ
 9.  7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
    7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ
 10.  § 1. Загальні зауваження
    припинення речових прав), ст. 1207 (право, підлягає застосуванню до речових прав на судна і космічні об'єкти). Цей аспект відносин власності за участю іноземців детально аналізується в міжнародне право. Залишаючи його в даному випадку осторонь, зупинимося на правовому становищі іноземців-власників, регульованому в Росії не колізійними, а матеріально-правовими нормами.
 11.  Умова про винятковість прав, переданих за авторським договором
    договорі слід вказувати, які права по ньому передаються - виключні або невиключні. Формулювання при передачі виключних прав може бути простою. Права передаються правонаступникам на винятковій основі. Або дещо більш складною: Стосовно зазначених у цьому договорі способів використання Творів Права передаються правонаступникам на винятковій основі,
 12.  ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ
    договорі: Трактати. М., 1998. С. 67-68, 93-97, 102, 104-105, 106 - 122, 139-132, 136-139. Руссо Ж.-Ж.. Про суспільний договір, або Принципи політичного права / / Про суспільний договір: Трактати. М., 1998. С. 198-213, 216-224, 232-233, 238-240, 270-271. Філософія епохи ранніх буржуазних революцій. М., 1983. С. 223-252. Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо / / Асмус В.Ф. Історико-філософські етюди. М.,
 13.  Передача прав на твір. Авторські договори
    договором. Дану формулювання прийнято тлумачити розширено. У російському цивільному праві визначальне значення має не назва, а зміст договору. Таким чином, не настільки вже важливо, як саме називатиметься договір, по якому передаються авторські права, - «авторський договір», «договір про передачу авторських прав», просто «договір», «угода», «контракт» чи інакше. Головне, щоб у
 14.  Терміни охорони авторських та суміжних прав
    договірного регулювання. Розробники, по-перше, ввели нову термінологію, а по-друге, допустили можливість укладення договору про «відчуження виключного права на твір», тобто його передачі правонабувач в повному обсязі і назавжди. Раніше існувала і в даний час продовжує діяти двочленна система авторських договорів про використання твору:
 15.  Державна підтримка інвестиційної діяльності
    припинення інвестиційної діяльності; інші повноваження відповідно до федеральним і обласним законодавством. Стимулювання інвестиційної діяльності. З метою стимулювання інвестиційної діяльності обласна Дума і адміністрація області в межах своїх повноважень можуть здійснювати такі заходи: в області оподаткування: встановлювати податкові пільги в частині платежів,
 16.  6.3. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, корисні моделі, промислові ЗРАЗОК і раціоналізаторських пропозицій
    припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. При припиненні дії виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно і безкоштовно використовуватися будь-якою особою, за винятками,
 17.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    договорів у сфері підприємництва значне число суперечок виникає у зв'язку з укладенням та виконанням договорів оренди, тому в спеціальні підрозділи виділені договори оренди державного та комунального майна і договір оренди землі. Зовнішньоекономічні договори (контракти) викликають істотні труднощі в підприємницькій практиці, у зв'язку з чим аналіз їх правового
 18.  Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
    договорів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, оскільки їх розробка повинна була дозволити врахувати розвиток нових цифрових та комп'ютерно-мережевих технологій. Однак насправді ці акти регулюють не лише питання, пов'язані з Інтернетом. Швидше, можна відзначити, що поява Інтернету, розвиток форм цифрового запису творів, поширення нових способів комунікації