Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиПершоджерела з філософії → 
« Попередня
Іммануїл Кант. Твори. У шести томах. Том 4. ч.1, 1965 - перейти до змісту підручника

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Автономія 278 - довільного вибору 355 - чистого практичного ра зума 351 (див. воля, гетерономії) Агрегат 143 - сприйнять 129 Аксіоми 85, 120, 122 Акциденція 127, 155, 193 Алхімія 191 Аналітика 91, 327, 361, 362, 440 - чистого практичного ра зума 418, 420 - чистого теоретичного ра зума 417 - аналітичний шлях 227 Аналогія 181, 183 , 186, 323 - досвіду 129 (див. пізнання) Антиномія розуму 109, 151, 160, 162, 169, 170, 313, 324, 346, 438 - математична 163, 165 - практичного 444-446, 451 - спекулятивного 467 - достовірність 163 Антиципация 122, 126 Антропологія 187, 222-224 Антропоморфізм 180, 183 - як джерело забобони * 470 - догматичний 181 - об'єктивний 182 Склав Є. Я. Басін. - Символічний 181 Апперцепція 138, 155 Арифметика 83 Астрологія 191 Астрономія 141, 191 Безумовне 313, 434, 438 (див. благо) Нескінченність 100 Безсмертя 314, 315 (див. душа) Благо 257, 382 - безумовне 237 - вища 231, 388, 439-447, 454, 456, 457, 462, 464 - 466, 468, 479-482 Розсудливість 254 (див. імператив) Бог (вища сутність, необхідна сутність, пер-восущность, нескінченне істота) 161, 166, 170, 179 -183, 185, 314, 315, 349, 409, 430-432, 436, 457, 459, 473-476 - визначення 360 - моральні властивості 465 Богослов'я 472 Веління 251, 406 - абсолютне (безумовне) 259, 260 Величина 125, 128, 165, 175 - миру 164 - існування 472 (див. категорія) Віра 459 - заснована на розумі 196, 480, 482 Річ 105, 110, 111, 438 - визначення 269 - сутність 282 - природний хід 481 - принцип визначення 151 - причинність 423 - умови споглядання 109 - в явищі 303 (див. існування) Річ у собі (сама по собі) 100, 102, 112, 127, 130, 131, 134, 135, 142, 158, 173, 295, 374, 375 , 424, 438 (див. ноумен, явище) Взаємодія (спілкування) 121, 126 Видимість 107, 109, 149, 438 - діалектична 162, 171 - трансцендентальна 109 Смак 267 Можливість 90, 103, 129, 151, 380, 468 (см . метафізика, причинність, свобода, явище) Волен 235, 252, 256, 420, 441 - матерія 351, 352 Воля 93, 179, 225, 238, 258, 273-276, 298, 299, 305, 337, 338, 343 , 347, 361, 364, 371, 377, 414, 417 - визначення 268, 289 - божа (божественна, бога) 287, 359, 360, 396 - добра 228, 231, 232, 252, 266, 279, 280, 282 , 288, 290 - вільна (свобода) 218,290, 302, 345, 351, 361, 426 - свята (святість) 252, 282, 349, 350, 408 - автономія 275, 283, 289, 293, 307, 350 - гетерономії 284 , 287, 288 - Матерія 360 - підстава 335, 336, 340, 344, 359, 419, 421, 440, 463 - предмети 387 - принцип 259, 272 - протиріччя у волі 264 (див. мотив) Уява 137, 158 - процес 393 Виховання 359, 449 Сприйняття 118, 125, 128 - зовнішнє 157 (див. судження) Час 98, 99, 108, 109, 129, 200, 423, 430, 472 - є формальна умова почуттів 100, 101 - ідеальність 201, 430 , 431 Загальність 93, 187 (див. закон, принцип, судження) Вибір 337, 481 - довільний 334-336, 429 - вільний 349, 389 (див. автономія, гетерономії) Геометрія 99, 101, 373 - чиста 83, 103, 347 - достовірність 109 гетерономії 275, 355, 440 - практичного розуму 388 - довільного вибору 350, 351 (див. автономія, воля) Гіпотеза 322, 477 Кордон 175, 177, 184 (див. досвід, межа, розум) Рух 99, 112 Дедукція 75, 147, 148, 170, 196, 366, 377, 459 - критична 135 - категорій 476, 477 - морального закону (прин ципу) 367, 368 - основоположний чистого практичного розуму 361-371 - понять 101, 444 Деїзм (деїстичний ) 179, 182 Дія 165-168, 340 (див. причина) Дійсність 94, 134 - поза нас 157 (див. душа) Демонстрація 324 - математична 339 Дефініція 320 (див. визначення) Діалектика 173, 327 - природна 242 - спекулятивного розуму 434 - чистого розуму 151, 162, 174, 188, 301, 437, 440 (див. видимість) Дискурсивне 96, 112, 155, 179, 472 (див. основоположення) Доброчесність 267, 322, 338, 350, 441-444, 447, 461, 493, - визначення 411 - критерій чистої д. 492 - максима 445 Добрий (доброе) 224, 228, 229, 380-388, 392, 393 Догматизм 89 Догматичний - мислитель (філософ) 86,133 - шлях 194 - спосіб докази 194 (див. антропоморфізм, ідеалізм, метод) Борг 217, 232, 233, 240, 243, 245, 261, 271, 272, 276, 283, 349, 358, 359, 406, 407, 413, 416, 459,478, 494 - визначення 236, 265 - веління 266 - категорія 322 - порушення 234 - принцип 265 - походження 414 - д. перед богом 495 (див. імператив, вчинок, повагу) Повинність 167, 217, 251, 252, 293 - категоричне 299 - моральне 300 Достовірність 322, 370 - аподиктичні 82, 95, 100, 194, 367 - ступінь 483 (див. антиномія розуму, геометрія) Гідність 277, 278, 464 - моральне (моральне) 233, 234 - розумної істоти 276 (див. особистість, людство) Душа 152, 156, 493, 494 - як проста субстанція 160 - людська 187, 487, 489 - безсмертя 454, 455 - дійсність 158 - постійність 156, 157 - природа 175 - здатність 452 Євангеліє - моральнеприпис 410 - моральнре вчення 413 Єдність 120, 121, 146, 173, 176, 186 - мислення 144 - об'єктів 142 - пізнання 418 - поняття 443 - предмета 116 - принципу 442 - причини 188 - синтезу (синтетичне) 123, 129, 172, 434 Природознавство 176 - чисте 90 , 94, 111, 113, 115, 124, 125, 133, 147 (див. основоположення) Бажання 350, 410 - здатність 319, 320, 323, 332, 334-336, 339, 341, 399, 448 Тварина 384 Життя 157 , 233, 261, 320, 416, 428 - насолода 416 Закон 112, 129, 132, 214, 236, 288, 307, 387, 391 - моральний (етичний) 223, 224, 314, 345, 346, 349, 351, 362, 368, 369, 386, 393, 394, 397-400, 403 - 406, 408, 422, 440, 457, 461-463, 479, 483, 493, 495-497, 499, 500 - практичний 237, 260 , 265, 267, 310, 331-333, 339, 341-343, 345-347, 355, 385 - загальність 261 - форма 343-345, 347, 391 - достатньої підстави 87 (див. природа, протиріччя, свобода) Законодавство - зовнішнє 344 - загальне 276, 278 - форма 342, 351, 368 (див. розум) законодоцільність 238, 349, 366, 396, 412, 442, 461 - форма 340, 394 Здоровий глузд 74, 194, 197 Зло (зле) 380-388 Знання 89, 196, 207, 209, 308, 469 Значимість - апріорна 196 - об'єктивна 116, 118, 324 Ідеал 257, 439 - трансцендентальний 467 - уяви 257 (див. розум, святість) Ідеалізм 106, 110, 200, 203 - визначення 105, 110 - догматичний, мрійник ний (Берклі) 110, 201 - критичний 111, 201 - матеріальний 159 - скептичний (картезіан ський) 158, 159, 201 - трансцендентальний 110 - формальний 159 Ідеаліст 325 Ідея 144, 147, 151 -153, 155, 156, 468, 469, 471 - визначення 149 - динамічна 436 - космологічна 159-171 - моральна 461 - психологічна 171, 187 - теологічна 170, 188 - трансцендентальна 154, 172, 188 - чиста 162 - морального совершенст ва 246 (див. особистість, мудрість, свобода, святість, повагу) Іманентний 149, 166, 180, 199, 327, 369, 435, 467 Імператив 217, 283, 287 - визначення 251, 332 - гіпотетичний 253, 254 - категоричний 252 - 254, 259, 260, 265, 270, 273, 279, 280, 284, 298, 299, 307, 310 - моральний 255 - прагматичний 255 - технічний 255 - форма 349 - розсудливості 256, 258 - боргу 261 - моральності 255, 258 індукція 194 Інстинкт 230, 231 Інтерес 273, 274, 306, 452, 453 - як мотив 273 - моральний 238, 405, 406 - властивий ідеям нравствен ності 292 - вільний 407 - емпіричний 286 Мистецтво 207, 222 Істина (істинність) 94, 107 , 127, 481, 482 - об'єктивна 158 - критерій 201 - досвіду 202 Як якби 181, 184, 217 Категорія 143-146, 149, 316, 376, 378, 433, 434, 470, 471 - як чисто логічна функ ція 153 - джерело 151 - система 147, 160 - величини 146 - якості 146 - причинності 388 (див. дедукція, свобода, субстанція) Каузальність 166, 256 (див. причинність) Конгломерат 143, 145, 150 Краса 146, 497 Критика - основний зміст 95 - спекулятивна 316 - пізнання 122 - розуму 152 - теоретичного розуму 436 - чистого практичного ра зума 76, 78, 184, 197, 226, 242, 316, 317, 319, 327, 365, 386 - чистого спекулятивного ра зума 482 (див. теологія) Особа 269, 270, 281, 294, 414 Особистість 238, 271, 300, 414, 455 - внутрішня цінність 228 - гідність 398 - ідея 414 Логіка (логічний) 146, 221, 222, 225 Хибне 163 (див. істина) Максима 234, 235, 238, 240, 243, 264, 278-280, 331, 332, 342, 343, 348, 351, 352, 355, 363, 391, 394, 405, 408, 445, 450 - визначення 236, 260, 281, 292 - переконання 410-форма 278, 344, 345 (див. чеснота, натурфілософія, розум, себелюбство, щастя) Математика 96, 101, 112, 176, 196, 322, 324, 340, 373, 374 - чиста 82, 90, 94, 95, 98, 99, 101, 103, 133, 147 - застосування 125, 128 (див.
демонстрація) Матеріалізм 187, 188 Матерія 112, 157, 166, 338 , 500 (див. множинність) Мірило 204, 209, 402 Метафізика 69 - 72, 74-76, 78, 79,84, 85, 87,88,91,94, 109, 133, 145, 147, 149, 150, 162, 176, 177, 187, 189-197, 203-205, 209, 222, 250, 473 - визначення 95 - буденна 197, 206, 210 - поверхнева 105 - можливість 89 - будівельне каміння 86 - мета 88, 148 - природи 223 (див. моральність) Метод 90, 489, 494, 496, 501 - визначення 487 - аналітичний 78, 89-91, 94 - догматичний 127 - синтетичний 94 - спекулятивний 475 - філософський 386 - геометрів 100 - моральних досліджень 387 Механіка 99 Світ 152, 160, 161, 184, 457, 474, 475, 500 - розумоосяжний 134, 136, 178, 185, 186, 295, 296, 298, 303, 304, 308, 309, 362, 422, 435, '436 - чуттєво сприймаємо мий 107, 109, 134, 136, 164, 169, 170, 177, 181, 186, 295, 296, 303, 362, 392, 414, 436 - безліч світів 500 - пізнання 473 - створення 431, 464 (см . величина, ряд) Світобудову 500, 501 Містика 453 Містицизм 395 Множинність 120 - матерії 279 Модальність 146, 390 Мораль 207, 222,241, 249, 271, 279, 463, 464, 473, 476, 500 - християнська 461 - принцип 284, 387 (див. моральність, моральність) Моральне - спонукання 488 - відчування 286, 287 (див. гідність, закон, ідея, імператив, інтерес, мотив, правило, самооцінка, судження, переконання, філософія, характер, мета, цінність, почуття) Моральність 276, 277, 282, 396, 407, 450, 481, 488 - принцип 227, 319 - суть 397 Мотив 405, 408, 489 - моральний 404 - морального закону 397 - морального переконання 401 - людської волі 396 - чистого практичного ра зума 396 (див. закон, інтерес, вчинок) Мудрість 217, 241, 439, 501 - визначення 464 - ідея 322 - шлях до м. 477 Мислення 139, 155 - чисте 225 - образ мислення (думок) 316, 317, 429, 447, 448 - свобода 218 - форми 179, 389 (див. єдність) Покарання 356, 357 Намір 468 Натуралізм 188 Натурфілософія - максима 152 Наука 79, 93, 148, 190, 192, 208, 223, 253, 391, 416, 419, 433 , 477, 487, 501 - спекулятивна 188 - розподіл 319 - форми 124 - мета 85 Початок 160, 169 Неможливість 314, 315, 481 Необхідність 83, 130, 157, 192, 255, 309, 310 - абсолютна 95, 223 - аподиктичні 322 - природна 165, 166, 168, 188, 289, 290, 300, 301, 369, 422, 423, 426 - суб'єктивна 92, 323, 341 - подій у часі 425 (див. розум, свобода, судження) Щось 146, 158 Ніщо 146, 158 Ноумен 136, 153, 154, 177, 178, 185, 317, 362, 369, 371, 376, 427, 432, 446 (див. річ у собі) Моральність 180, 245, 247, 249, 286, 287, 289, 346, 353, 354, 356, 395, 442, 446, 451, 457, 458, 493 - чиста 492 - закони 245, 249, 255, 297, 355, 455 (див. закон) - метафізика 224 - 226, 247, 248, 267, 288 - принципи (основоположе ня) 247, 266, 274, 285, 297, 349, 350, 359, 421, 435, 459 - теологічне поняття 286 - вчення про н. 246, 420, 464 (див. імператив, основоположення, тип) Звичаї 224, 250 - дисципліна 413 - святість 462 Образ ПдЗ, 104 загальнозначуща 265 - необхідна 116, 117 Об'єкт 116 - сам по собі 117 (див. єдність, предмет) Пояснення 305, 307, 308 Обов'язки 491, 497 - дійсні 264 - розподіл 261 Обов'язковість 217, 226, 282, 283, 319, 349, 353, 408, 459 - основа 223 Онтологія 146, 147 Визначення - вербальне 342 - емпіричне підставу 344 Досвід 90 , 92, 112, 114,117,118, 124, 127, 132, 133, 135, 138, 139, 157, 162-164, 172, 185, 201,245,272,325 - визначення 90, 123, 300 - зовнішній 79,158 - внутрішній 79, 158 - можливий 108 , 120, 156, 173, 174, 185 - істинний 155 - абсолютне ціле всього можливого досвіду 148 - кордон 181, 186 - критерій 159 - предмети 171, 374, 375 (див. аналогія, істина, основоположення, ряд, судження) Підстава 197 - визначальне 169, 344, 419, 420, 425 - емпіричне 257 - і наслідок 370 (див. воля) Основоположення 81, 129, 132, 162, 172, 419 - апріорне 120, 126, 133 - дискурсивне 112 - помилкове 197 - практичне 218, 328, 331, 451 - синтетичне 133 - природознавства 122 - моральності (мораль ності) 435, 466 - досвіду (можливості досвіду) 120, 124, 128, 131, 139 - практичного розуму 366 Ставлення 182, 473 Оцінка 224 - з моральних законам 496 Відчуття 106, 125, 381; 420 - як якість емпіричного споглядання 128 - емпіричне 99 Паралогізм 151, 208, 467 Поведінка 428, 464, 483 Пізнання 75, 89, 91, 172, 185, 221, 240, 321, 323, 367, 372, 469, 470, 472 - аналітичне 91 - апріорне 79, 85-87, 90 - 94, 201, 203, 323 - математичне 84 - метафізичне 79 - буденне 419 - розсудливе 150 - синтетичне 91, 93, 203 - теоретичне 376 - трансцендентне 150 - чисте 90, 468 - чуттєве 107 - розширення 371, 379, 472, 473 - за аналогією 181 - чистого розуму 91, 221, 323 - і почуття задоволення 397 (див. критика, світ, принцип, природа) Положення - аналітичне 90 - практичне 259 - сійтетіческое 86, 88, 90, 91, 156, 162, 193 (див. судження) Користь (корисність) 210, 229 Поняття 83, 84, 97, 137, 143, 196, 376 - дефініція 85 - апріорне 86, 118, 389 - рефлективне 147 - конструювання 84, 96, 98, 141 - розуму (розумове) 118-120, 123, 124, 132, 135, 136, 144, 145, 147, 149, 150, 173 - чистого розуму 148, 151 (див. дедукція, єдність, реальність, типика) Популяризація (популярність) 246, 248 - філософська 247 Постпредікаменти 143 Постулат - чистого практичного ра зума 322, 454, 455, 457 - 459, 466, 467, 469, 478, 479 Вчинок 167-169, 181, 217, 233, 237, 244, 250, 264, 277, 388, 392, 423, 430, 434, 435 - як явище 427 - законодоцільність 396 - моральна можливість 380 - моральна цінність 283 , 463, 483 - мотиви 487 - суб'єктивний принцип 270 - з почуття обов'язку 232, 234 - 236, 243, 407 Потреба 340, 497 - визначення 251 - законна 315 (див. розум, схильність) Правило 107, 108 - моральне 288. - Практичне 224, 332, 351, 347, 391 - універсальне 355 - форма 339 - для спостереження 115 Право 181 Практичне (див. закон, основоположення, пізнання, положення, правило, примус, принцип, протиріччя, розум, свобода, здатність, філософія ) Межа 175, 176, 178 (див. кордон) Предікабіліі 144, 146 Предікаменти 143 Предмети 99, 100, 104 (див. воля, єдність, досвід, розум, схильність, почуття) Припис 223, 259, 332, 389, 391 Подання 98, 130, 144, 336 - чуттєве 103, 108, 295 - спосіб 163, 432 Злочин 357, 429 Звичка 72 Приклад 246, 258, 407, 495, 496, 500, 501 - моральності 245 Примус 251, 34.9, 407 - інтелектуальне 350 - практичне 406 Принцип 144, 227, 270 - апріорний 143, 157, 349 - онтологічний 151 - практичний 187, 224, 249, 268, 269, 334, 335, 341, 342, 360 - регулятивний 156 - емпіричний (оптика) 139 , 175, 285 - загальність 265 - в пізнанні 332 (див. воля, борг, єдність, мораль, моральність, моральність, вчинок, розум, себелюбство, досконалість, щастя, філософія) Природа 115, 138, 162, 167, 172, 189 , 230, 261, 300, 301, 364, 389 - визначення 111, ІБ, 301 - надчуттєвий 362-365 - закони 88, ІЗ, 124, 126, 140, 142, 168, 341, 343, 393, 394 - механізм 304 , 346, 425, 426 - пізнання 114, 299 - порядок в природі 142, 477 - система 124 - улаштування 473 - царство 279, 281, 282 - цілі 186 - в найзагальнішому сенсі 261 (див. метафізика) Причина 8, 119, 131, 132, 166, 259, 373, 375 - вища 184 - діюча 422 - спонукальна 224, 225, 259, 268, 308, 309, 416 - і наслідок 370 - (див. єдність) Причинність 71, 73, 84, 165 , 196, 289, 316, 370, 371, 377, 378, 393, 423, 425 - фізична 392 - можливість 129 - через свободу 435 (див. річ, категорія, розум, істота) Проблема 75, 315, 339, 340 Прогрес - нескінченний 410, 455, 456 Прообраз 350, 410 Простір 98, 101, 102, 106, 108, 109, 158, 177, 200, 201, 430, 431 - визначення 99, 103, 142 - як формальна умова чу вственності 100 - повне 100 - пусте 125, 185 - фізична 104 - нескінченна подільність 324 - ідеальність 201, 431 Протиріччя 160, 161, 165, 305, 315, 375 - закон 81, 82, 195 - практичне 353 (див. воля, розум) Протяжне 165 Психологія 320 - емпірична 122, 267 Розум 70-73, 88, 129, 138, 148, 149, 152, 153, 160, 162, 167, 177, 185, 186, 207, 232, 240-242, 268, 285 , 292, 296, 310, 365, 384, 418, 419, 436, 468, 478, 481 - діалектичний 150 - критичний 74 - практичний 284, 304, 307, 313, 316, 346, 350, 367, 379, 387, 415, 417, 419, 437, 438, 452-454, 469 - спекулятивний (тео ський) 313, 314, 317, 318, 346, 362, 418, 452-454, 467 - чистий 75, 77, 89, 150, 160, 187, 191, 308, 315, 327, 339, 348, 361, 370/885, 416, 419, 469, 470 - межі 173, 174, 176, 177, 180, 305 - законодавство 333 - ідеал 151, 171 максима 385 - призначення 148, 172, 173, 231 - необхідність 322 - потреба 477, 479 - предмети практичного р.
  379, 380 - Застосування 168, 180, 183, 230, 307, 309, 315, 326, 374, 452, 500 - Принцип 134, 189, 385 - Причинність 167, 306, 368 - Протиріччя 170, 438, 440 - Самопізнання 138 (Див. автономія, аналітика, антиномія, віра, гетерономії, дедукція, діалектика, ідеал, критика, основоположення, пізнання, постулат) Розум 93, 105, 108, 111, 123, 125, 134, 136-140, 142, 149, 154, 179, 189, 296, 335 - Здоровий 74, 174 - Буденний 73, 74, 195, 241, 296, 355, 394 - Спекулятивний 74, 195 - Чистий 75, 133 - Природа 153, 155 (Див. критика, поняття) Раціоналізм 325, 395 Реалісти 201 Реальність, ІЗ, 125, 286 - Об'єктивна 201, 316, 317, 370, 378, 379, 447, 469 - Понять 471 Релігія 180, 463, 465 Ряд 154 - Нескінченний ряд подій 423 - Часовий 166 - Досвіду 171 - Причин світу 161 - Станів 169 - Існування 426 - Умов 151, 160, 369 - Цілей 294, 465 Зарозумілість 398, 399, 415 Самооцінка 398, 439, 462 - Моральна 404 Самосвідомість 345, 430, 467, зверхпочуттєвій 378, 379, 392 (Див. існування) Свобода 161, 165, 167, 294, 300, 301, 305, 344, 351, 357, 422-424, 420, 430 - Визначення 166, 289 - Практична 168 - Психологічна 425 - Трансцендентальна 169, 313, 425 - Возможнрсть 468 - Закон 393, 394 - Ідея 293, 297, 300, 369 - Категорія 389, 390 - Поняття 217, 290, 314, 315, 318, 346, 366, 370, 433, 436 - Спонтанність 428 - Суб'єкт 165 - І природна необхід мость 301 (Див. воля, мислення, спонтанність) Святість 455, 456, 465 ТГГ-ідеал 410 - Ідея 322 (QM. воля, звичаї) Себелюбство 243, 344, 398, 399 - Максима 355 - Принцип 261, 262, 340, 341 Синтез 83 - Однорідного 434 (Див. єдність) Система 143, 321, 338, 487 - Істинна 147 - Логічна 124 - Трансцендентальна 124 - Фізіологічна 124 (Див. категорія, природа) Скептик 161, 217 Скептицизм 76, 88, 89, 174, 325, 373, 374 - Повний 433 Схильність 233, 236, 266, 303, 343, 364, 395-399, 401, 410, 449, 450, 479, 483 - Визначення 251 - Предмети 269 - Потреба 478 Випадковість 161, 259 - Сліпа 423 Смерть 157 Досконалість (вчинене) 286, 287, 360, 441 - Принцип 288 (Див. ідея) Совість 427 Рада 257, 341 Згода 343 - Загальне 324, 344 Споглядання 82, 83, 94, 105, 365, 376, 389 - Визначення 97 - Апріорне 97, 99 - Інтелектуальне 428 - Формальне 104 - Чисте 99, 100, 135 - Чуттєве 98, 102, 362 - Форма 325 (Див. річ, відчуття) Свідомість 118, 123, 125, 128, 132, 157 - Емпіричне 118, 317 Створено 432 (Див. мир) Спекуляція 315, 376, 469 Спонтанність (спонтанне) 166, 369, 430 - Чиста 296 (Див. свобода, суб'єкт) Здатність - Пізнавальна 111, 326, 482? 497, 498 - Практична 313 (Див. душа, судження) Засіб 269-271, 414 - Визначення 268 (См, мета) Стоїк 442, 443, 447, 460, 461 Страждання 381 Субсістенція 130 субстанциальностью 154-156 Субстанція 85, 126, 130, 135, 154, 156, 193, 430, 467 - Закон постійності 157 - Категорія 146 (Див. душа) Суб'єкт 154, 175, 302, 317, 414, 426, 428, 436 - Абсолютний 155 - Мислячий 316 - Спонтанність 428 (Див. свобода, мета) Забобон 470 Судження 80г 107, 124, 343, 391 - Визначення 123 - Аналітйческое 80, 81, 87 - Апріорне 93 - Математичне 82 - Моральне (моральне) 264, 279, 407 - Синтетичне 80, 81, 84, 87, 96, 119 г-діяльність 118 - Істинна загальність 323 - Логічна таблиця 121 - Логічна функція 123 необхідність 82 - Об'єктивна значимість 324 - Здатність 127, 241, 392 - Сприйняття 115, 117, 119 - Досвіду 81, 115-117, 122, 123, 126, 145 - Про існування 474 (Ей. тіціка) Істота 169, 410, 431, 432 - Мисляче 349, 459 - Органічне 230 - Розумне 250, 263, 269, 271, 275, 278, 280у 281, 297, 298, 306, 308, 324, 339, 350, 362, 40S, 457 - Причинність 369 (Див. гідність, особистість, людина) Існування 107, 126, 127, 129, 159, 164, 270, 339, 423, 426, 428, 43.2 - Сверхчувственное 415 (Див. величина, ряд, судження, почуття) Сутність 158, 171, 175, 177 - Мисляча 156 - Нематеріальна 178 - Умопостигаемая (думки ная) 134, 135, 153/154, 171, 178, 185 (див. річ) Схема (схематизм) 136, 392, 393395 Щастя 230, 231, 256, 257, 335, 340, 352, 360, 384, 442, 443, 445, 447, 458, 483 - Визначення 235, 457 - Приватне (власне) с. і його принципи 285-287, 338, 352, 353, 356, 409, 421, 463, 493 - Максими 444 - Прагнення до с. 234 - Вчення про с. 420 Теїзм (теистическое) 180, 182, 184 Тіло 80, 81, 159 - Визначення 105 - Дійсність 158 Темперамент 228, 234 Теологія 430, 476 - Природна 185 - Раціональна 475 - І критика 209 Теософ 453 Тип - Морального закону 393 тіпік - Понять 395 - Здатності судження 391 - 396 Трансцендентальний 110, 111 - Визначення 199 (Див. видимість, ідеал, ідеалізм, ідея, пізнання, свобода, система, філософія) Трансцендентне 135, 149, 327, 369, 435, 467 (див. пізнання) Праця - Поділ 222 Переконання 462, 483 - Моральне (моральне) 411, 494 (Див. максима, мотив) Повага 236, 238, 240, 278, 402, 403, 407 - Визначення 237 - Істинний предмет 283 - До боргу 412 - До ідеї 282 - До моральних законам 398, 401, 404-406, 411 - До себе 399, 499 Подив 402-404 Задоволеність 447, 448, 450, 451 Задоволення 334, 335, 337, 385, 451 - Визначення 320 - Почуття 306, 336, 448 (Див. пізнання) Умовивід 151, 323 - Логічний елемент 151 умопостигаемом (Див. світ, сутність) Умова 310, 351, 434, 441 Фанатизм 217, 470 - Релігійний 411 - Етичний 411-413 Фаталізм 188, 217 - Фатальність вчинків 431 Фаталіст 302, 427 Фізика 112, 221-223, 340, 473, 475 Філософ 420, 473 - Обов'язки 338 (Див. догматичний) Філософія 84, 96, 134, 144, 145, 159, 188, 192, 225, 241, 266, 301, 310, 374, 381, 439, 501 - Як наука 323 - Давньогрецька 221, 475 - Природна 222 - Моральна (моральна) 222-224 - Популярна 250 - Практична 225, 242, 267, 302, 320 - Спекулятивна 207, 301,302, 307, 368 - Трансцендентальна 94, 138, 144, 225 - Формальна 221 - Чиста 151, 222 емпірична 222 - Історія ф. 69, 104 Форма 254, 399, 416 (Див. закон, законодавство, законодоцільність, імператив, максима, мислення, наука, правило, споглядання) Формальне ІЗ Формула 319 Характер 228, 266, 426, 427 - Моральний 494 - Людський 429 - Цінність 234 Хімія 191 Християнське - Вчення 460, 462 (Див. мораль) Ціле 77, 83, 102, 441, 443 - Реальне 130 (Див. частина) целокупного 120, 146 - Умов 434, 437 Мета 253, 254, 268, 465 - Вища 172 - Моральна 187 - Об'єктивна 269 - Самостійна 280 - Суб'єкт цілей 272, 280 - Царство цілей 275, 276, 279, 281, 282, 309 - І засіб 381 (Див. метафізика, наука, природа, ряд, суб'єкт) Цінність 269, 277, 278 - Абсолютна 269 - Моральна (моральна) 234-237, 244, 396, 421, 489-492 (Див. особистість, вчинок, характер) Частина 77, 102, 321 (Див. ціле) Людина 270, 272, 274, 282, 305, 384, 430, 465 - Як мисляча істота 302-304 - Як мету 269, 414 - Природа ч. (людська) 243, 248, 265, 285, 483 Людство 270, 271, 414, 465 - Як мета сама по собі 272 - Деградація 396 - Гідність 282, 283 Чуттєвість 104, 138, 302 - Як почуття 418 (Див. простір) Почуття 103, 123, 136, 286, 397, 400, 404, 405, 449 - Моральне 306, 358, 400, 401, 406, 417 - Фізична 359 - Естетичне 449 - Вплив 494 - Предмети 98, 134, 163 - Готівкового існування 155 - Задоволеності собою 358 (Див. час, задоволення) Егоїзм 398 Екзальтація 396 Емпіризм 325, 372, 395, 396 - Поверховість 422 - І Юм 324, 374 Емпіричний 99, 266 (Див. інтерес, підстава, відчуття, принцип, психологія, свідомість, філософія) Епікуреєць 442, 443, 459, 461 Естетика 135 - Трансцендентальна 138 - Основоположення 135 Етика 221, 222 Я 159, 244, 295, 303, 399 - Мисляче 156 Явище 99, 102, 104-107, 109, 110, 126, 128, 164, 165, 178, 295, 307, 424, 446 - Можливість зовнішніх я. 103 (Див. річ у собі, вчинок) Мова 134, 143, 181, 321 - Обмеженість 382 
 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПРЕДМЕТНИЙ УКАЗАТЕЛЬ"
 1.  Іменний покажчик
    Аристотель 28,76 Велльнер 38 Гейне, Генріх 21 Герц, Маркус 23,24 Гомер 70 Домициан 69 Зедліц, Джозеф фон 38 Іпохондрія 39, 44 Кант, Ендрю 7 Кайзерлинг, Германн Олександр 11 Колридж, Самюел Тейлор 29 Лампі 22, 37, 40, 42 Лейбніц, Готгфрід Вільгельм 15, 17, 77 Лілієнталь, Отто 71 Мендельсон, Мойсей 34 Спостереження за птахами 43 Ньютон, Ісаак 15, 17, 40, 77 Пієтизм 9-11 «Прогулянка
 2.  ДИЗАЙН
    предметно-просторового середовища
 3.  ЛІТЕРАТУРА
    покажчик друкованих описів слов'яно-російських рукописів / Упоряд. Н. Ф. Бєльчик, Ю. К. Бігунів, Н. П. Рождественський. М.; Л., 1963. Зведений каталог слов'яно-російських рукописних книг, які у СРСР. XI-XIII ст. М., 1984. Опис слов'яно-російських книг, надрукованих Кирилівська буквами / Упоряд. І. Каратаєв. Т. 1. Спб., 1883. Зернова А. С. Книги кирилівського друку, видані в Москві в XVI-XVII
 4.  § 19. Суб'єкт перетворення світу.
    предметною. У якому відношенні знаходиться предметна діяльність індивіда до предметної діяльності людства? Відносно частини до цілого. Це зрозуміло, але мало що пояснює. У 1919 році Е. Резерфорд вперше здійснив ядерну реакцію. Те, що це предметне дію справа рук і розуму великого фізика, не викликає сумніву, але не викликає сумніву і те, що ця дія з розщеплення ядра атома
 5.  ПЕРЕДМОВА
    предметний
 6.  III
    предметності, його пізнавального значення або сенсу, бо образ як такої є чисте переживання, а ніякі предметний зміст, і ми вже не раз підкреслювали необхідність і важливість відмінності між тим і іншим. Однак це друге можливе розуміння сенсу "наочності", будучи саме по собі, у зазначеній своїй формі, хибним, здатне одне лише, здається, навести на вірне розуміння.
 7.  Широта і межі приватних досліджень
    покажчик, що дозволяє знайти спільні пункти, викладені в кількох або у всіх розділах. 206 /. Французька емпірична
 8.  М. Хайдеггера
    предметна противопоставленность. Питання про предметну противопоставленности, про можливість такого протиставлення (а саме устанавливающему, який розраховує поданням) є питання про пізнаваність. (275) Але це питання мається на увазі, власне, як питання не про фізико-психічному механізмі пізнавального процесу, а про можливість присутності предмета в пізнанні і для нього.
 9.  ЛІТЕРАТУРА 1
    покажчик літератури російською мовою 1803-1994 / Упоряд. Л. С. Давидова. М., 1996. Див також: Філософія Канта і сучасність. М., 1974; Кант і філософія в Росії. М., 1994; Мотрошилова Н. В. Передмова / / Кант І. Твори німецькою та російською мовами. М., 1994. С. 42 - 73. 36Соловьев В. С. Твори. Т. 2. С. 327. 37 Там же. С. 326. 38 Див: Бердяєв Н. А. Філософія свободи. М., 1911, С.
 10.  II
    предметному свідомості і в душевного життя. Що стосується предметного свідомості, то тут, як ми вже вказували, обмеженість "душі" в силу її пов'язаності з тілом виявляється в тому, що залежно від тілесних процесів (від властивостей нашого організму і, побічно, від характеру навколишнього нас тілесної середовища) варто певний характер доступних нам сприйнять, тобто безпосередньо-даного
 11.  ДУША І ТІЛО
    предметної дійсністю, входить до складу останньої і виступає в ній як обмежена тимчасова реальність. Ця сторона душевного буття перший кидається в очі; для свідомості, звиклого пізнавати лише емпіричну реальність предметного світу, тобто для натуралістичної картини буття, ця сторона є єдине взагалі замечаемое зміст душі і душевного життя; і вся так звана
 12.  Іменний покажчик
    Августин Аврелій, 13 Аквінський Фома, 428 Амендола Дж., 394, 413 Анаксагор, 14 Андромаха, 287, 288 Антігона, 145 Аристотель, 4, 5, 33, 41, 44, 50, 53, 54, 91, 101, 104, 123, 125, 137, 203, 221, 235, 247, 285, 299, 326, 341, 357, 426, 428, 430-432, 435 Ахіллес, 287-290 Аякс, 287 Байрон Дж., 323 Баумгартен А., 5, 430 Беатріче, 310, 313 Бергсон А., 40 Боварі Емма, 292, 348 Бодлер
 13. V
    предметного буття. Але ця стихія через предметне свідомість, яка з тієї свого боку, з якою воно також є переживання, входить до складу її ж самої - не тільки стикається - у формі ідеального пізнавального розкриття або осяяння - з об'єктивним буттям, але і зливається з ним в деякий похідне єдність, яка характерно для всякої конкретно-здійсненої душевного життя - в
 14.  IV
    предметного свідомості, а вловлювати цей характер нашого душевного життя зсередини, намагаючись свідомо його пережити. З усіх сторін душевного життя вольова найдалі відстоїть від предметного свідомості, і тому не диво, що об'єктивне спостереження, так би мовити, чисто теоретичне споглядання (хоча б у формі самоспостереження) не може його вловити. Для такого об'єктивного спостереження все взагалі в душевній
 15.  Від перекладача
    покажчик. Хронологічна таблиця, Таблиця філософських шкіл і Карта (по Дногопу Лаертським) складені М. Л. Гаспарова, ЛПЯ Хікса, в ряді місць пішов далі, одпако, за відгуками наукового критики, і це повое видання залишається далеким від необхідного досконалості. Іа зміну йому очікується давно підготовлюване видання П. фон дер Мюля, по очікування це тягнеться вже десятиліттями. В основу справжнього
 16.  СУЦІЛЬНА ОЧИЩЕННЯ МІСЦЕВОСТІ, НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ВІД ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ
    покажчики, на яких написані їхні прізвища та номери осередків. Покажчики зберігаються на своїх місцях до здачі ділянки відділення командиру взводу (групи). Встановивши особисті покажчики, солдати по команді командира відділення «До виконання завдання - ПРИСТУПИТИ» проробляють проходи між осередками шириною 1,5 - 2 м. За кордонів цих проходів встановлюються че-рез кожні 10 - 15 м білі прапорці, які
 17.  В. Відповідальність користувача за інші порушення умов договору.
    предметним покажчиком, ілюстраціями і т. п.). Більшість авторських договорів не встановлює за це порушення будь-яких додаткових санкцій в порівнянні з тими заходами захисту, які охороняють вказане право авторів безвідносно до договору. У цих умовах автор може вимагати від користувача усунення виявленого порушення, відновлення цілісності твору, публікації
 18.  ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
    предметності (інтенціональності), виділивши відповідно чотирьом класам переживань (уявлення, думки, почуття, бажання) чотири класи предметностей - об'єкти, об'єктивне, бажане і те, що вважається "гідним". А. Мейнонг приділили велику увагу розробці проблеми цінностей - темі, яка набула популярності в європейській філософії кінця XIX - початку XX в. Основні твори
 19.  Феноменологічне вчення про свідомість і методі
    предметностей свідомості повинні бути "отмисле-ни", "відсунуті убік" (suspendieren) фізичні, психологічні, індивідуальні боку переживань, "шари" феноменів, а також їх втілення в певних судженнях, відповідно, в мовних виразах. Всі ці моменти спочатку розглядаються в феноменології з парадоксальною метою: їх виокремлює, описують для того, щоб розчистити шлях
 20.  Княжий ПРАВО В СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ
    предметний. Б. А. Романов сам склав ці покажчики, чим допоміг дуже зайнятому Преснякову в якнайшвидшій публікації