Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

1. Предмет і завдання вікової психології

Предметом вікової психології є вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних процесів і якостей особистості розвивається людини, закономірності розвитку психічних процесів.

Теоретичні завдання вікової психології - р криття загальних закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, встановлення вікових періодів цього розвитку та причин переходу від одного періоду до іншого, визначення можливостей розвитку.

Об'єктом вивчення вікової психології є дитина, підліток, юнак і ін

, Проблеми сучасної вікової психології: проблема органічної та середовищної обумовленості психіки та поведінки людини; проблема впливу стихійного і організованого навчання і виховання на розвиток де-тей; проблема співвідношення та виявлення задатків і здібностей; проблема співвідношення інтелектуальних і особистісних змін у психічному розвитку дитини; проблема розробки розділів вікової психології; проблема вікової періодизації; проблема методів дослідження, їх стандартизації, адаптування для різних віків.
Виділяється 4 розділу вікової психології:) перинатальна психологія (від зачаття до народження), 2) дитяча психологія (від народження до 7 років); 3) психологія дорослих, зрілих віків; 4) геронтологія, або психологія похилого віку. Вікова психологія тісно пов'язана з іншими облас-тями психології: загальної психологією, психологією чоло-Г
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Предмет і завдання вікової психології"
 1. Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006

 2. 5. Принципи, структура і завдання психології
  вікова психологія вивчає закономірності психічного розвитку людини, становлення різних психічних процесів і психічних властивостей особистості; 3) педагогічна психологія досліджує психологічні основи навчання і виховання, психологічні закономірності навчання і виховання і безпосередньо пов'язана з віковою психологією; 4) юридична психологія вивчає проблеми,
 3. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  предмета
 4. НРАВСТВЕННОЕ ВИХОВАННЯ
  завдань виховання. Моральне виховання буває світським і релігійним (конфесійним), загальнодоступним і елітарним, цивільним і військовим, національним і загальнолюдським і т.д. Процес етичного виховання може бути християнським (нав'язливо-коригувальним), конфесійним (релігійним), морально-повчальним, диктаторським, волюнтаристським, демократичним, плюралістичним,
 5. Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології, 2010

 6. Завершення розбору психологічного паралогизма
  предметом досвіду. Але і на питання про спілкування душі з тілом можна дати задовільну відповідь виходячи з нашого навчання. Труднощі цього завдання полягає, як відомо, в передбачуваній неоднорідності предмета внутрішнього почуття (душі) з предметами зовнішніх почуттів, так як предмет внутрішнього почуття має формальним умовою свого споглядання тільки час, а предмети зовнішніх почуттів - також
 7. Джон Бродус Уотсон (1878-1958) Біхевіоризм 1.
  Завдання психології: - 'виявлення і опис різних типів реакцій на зовнішні стимули; - дослідження процесів (законів) утворення нових ре акцій і їх комбінацій. 3. Реакції організму на різні подразники можуть бути: - вродженими і здобуваються; - явними - зовнішніми, безпосередньо спостерігаються; неявними - відбуваються всередині організму, приховані ми від безпосереднього
 8. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 9. 6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
  предмета психології (див. курс «Історія психології»). Разом з тим цей напрямок має безліч наукових досягнень, які складають «золотий фонд» світової психології. Досліджено ефективність різних типів підкріплення (заохочення і покарання) в процесах навчання. Розроблено безліч тонких методів, що дозволяють реєструвати різні форми поведінки тварин. Встановлено велике
 10. 50. Види мислення
  предметно-практичної діяльності. З цього виду починається розвиток мислення і в онтогенезі. Спочатку дитина вирішує завдання, безпосередньо діючи з предметом. Цей вид мислення виявляється необхідним і незамінним у всіх тих випадках, коли найбільш доцільним виявляється рішення розумової задачі безпосередньо в процесі практичної діяльності.
 11. Література.
  Предмет естетичного аналізу. -М., 1976. Виготський Л. Психологія мистецтва. -М., 1965. Питання історії і теорії естетики - М.,
 12. Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 13. 1. Поняття про предмет психології
  предмет. Предметом науки психології є закономірності виникнення, розвитку і прояву психіки взагалі і свідомості людини як конкретно-історичної особистості особливо. Психологія вивчає внутрішній світ людини як свідомого суб'єкта суспільного розвитку, який слід враховувати в процесі виховання і навчання, при прогнозуванні поведінки і діяльності людей.
 14. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 15. Моделі мислення в когнітивної психології
  задач 1. Між структурами семантичної довготривалої пам'яті і вирішенням завдань існує безпосередній зв'язок. 2. Рішення задач здійснюється шляхом утворення но вих зв'язків між елементами інформації, які Репре зентіруются в робочій (оперативної) пам'яті. - Обсяг робочої пам'яті обмежений. - Репрезентація вибудовується на основі інформації, по ступала: а) ззовні
 16. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 1. "Сімейний портрет в інтер'єрі": сімейна терапія / Пер. з англ. Т.К. Круглової - М.: Незалежна фірма "Клас". - 304 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1998

 17. Д. Б. Ельконін Закономірності онтогенетичного розвитку людської психіки і особистості
  предметних операціонально-технічних особливостях дії, оволодіння якими забезпечує розвиток пізнавально-інтелектуальної сфери психіки дитини. - Пізнавально-інтелектуальна орієнтування в свойст вах предметів у людини включена в орієнтацію на обра Зец, який задається іншими людьми, - включена в ори ентіровку на дії іншої людини і на наслідки дії для