Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
Наступна »
Попова И.М.. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с, 1997 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Пропонований навчальний посібник дає можливість увійти в коло проблем соціологічної науки та діяльності соціолога-практика, знайомство з якими необхідно для тих, хто приступає до оволодіння соціологічної спеціальністю. Посібник буде корисно і для тих, хто збирається опановувати соціологією як другою спеціальністю, а також для всіх тих, кого цікавить соціологічна діяльність.

Основні джерела підготовки навчального посібника - монографічна література (роботи класиків соціології, а також сучасних соціологів), журнальні статті (вітчизняні та зарубіжні), наявні підручники соціології (переважно американських авторів), а також власний досвід багаторічної роботи автора в галузі соціології.

Посібник містить чотири розділи, кожен з яких супроводжується коротким змістом, визначеннями ключових понять розділу, а також контрольними запитаннями. У кожному розділі містяться "Матеріали для читання", які являють собою витяги з робіт, знайомство з якими значною мірою допоможе студентам оволодіти викладеним в розділах матеріалом, а також поглибити розуміння досліджуваних проблем.

При підготовці посібника автор вважав можливим не обходити складні проблеми, розуміння яких вимагає інтелектуальних зусиль і здібностей.

Знайомство з цими проблемами необхідно, щоб знати, до чого слід себе готувати, зв'язавши своє майбутнє з заняттям соціологією, які якості (інтелектуальні та моральні) для цього будуть потрібні.

4

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. ТЕМА 10. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Заняття 1. План заняття: Соціальний органицизм. Специфіка соціальних систем. Системні моделі суспільства в сучасній соціальній філософії (Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Бхасар). Основні поняття: соціальна система, функція, структура, самоорганізація. Джерела та література: Спенсер Г. Синтетична філософія. Київ, 1997. С. 287-298. Франк С.Л. Духовні основи суспільства. М., 1992 С. 45-54. Парсонс Т.
 2. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  План заняття: Матеріальне виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні
 3. ТЕМА 3. Великомасштабні членування ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
  Заняття 1. План заняття: Проблема ступенів розвитку суспільства в історії соціальної думки: Дж. Віко, А. Сен-Симон, І.Г. Гердер, Г. Гегель, О. Конт. Формаційний зріз історії. Суспільно-економічна формація і її основні елементи. Сучасні підходи до аналізу формаційної парадигми. Єдність і різноманіття історії людства. Безперервність природничо-історичного процесу. Основні поняття:
 4. ПРИБЛИЗНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  Частина 1 Предмет і характер соціально-філософського знання. Соціальна філософія в системі філософського, гуманітарного і всього наукового знання. Становлення соціальної філософії (Платон, Аристотель). Соціальна філософія Т. Гоббса і Дж. Локка. Соціальна філософія Ж-Ж. Руссо і Ш. Монтеск'є. Соціально-філософські ідеї І. Канта і Г. Гегеля. Теорія суспільства та методологія соціального пізнання в
 5. 4.2 Ален Турен: перше французьке дослідження в області індустріальної соціології
  передмовою Фрідмана, опублікованій в 1955 р. [12]. Автор чітко обмежив предмет дослідження: трансформація якості професійної праці робітників і місця цієї праці в соціальній організації підприємства, тобто ситуація навколо людини, а не установки самої людини на працю. "Ні пану Фрідману, ні нам самим не представлялося можливим вивчати установки на працю, виходячи з
 6. 44 Мішель Крозьє: емпірико-теоретичне дослідження бюрократизму
  передмові до нового видання цієї книги (1971 р.) Крозьє пояснює, що бачив своє завдання в тому, щоб описати особливості і вади бюрократії, зрозуміти їх механізми і запропонувати узагальнену теорію. За відправну точку взяті монографічні дослідження (кейс-стаді) двох організацій: державної (Паризьке фінансове агентство ) і приватної (комерційна "Монополія"). Дослідження проводилося з
 7. 5.1 "Політична арифметика"
  передмові до книги Петті ясно викладає суть свого методу: "Спосіб, яким я взявся зробити це, однак, не звичайний, бо, замість того, щоб вживати слова тільки в порівняльній або 76 5. "Політична арифметика" і соціально-статистичні дослідження до середини XIX ст. найвищому ступені і вдаватися до умоглядних аргументів, я вступив на шлях вираження своїх думок на мові
 8. 6.2 Побудова Спенсером еволюційної соціології за допомогою системи фактів історії
  передмові до першого тому " Підстав соціології "Спенсер пояснював, що вважає марним обтяжувати сторінки цього твору виносками, відволікаючими увагу читача. А зацікавлені можуть розшукати джерела в "Описової соціології", де зібрані і класифіковані ті факти, на які спираються висновки, зроблені в "Підставах соціології" (див.: [Там же, т. 2, с. II]). Як зазначив
 9. 10.5 Теодор Гейгер: соціографія класів перед приходом нацистів до влади
  передмові він так характеризує ці позиції: "Соціографія хоче описати сьогоднішнє суспільство чи суспільство минулого. Вона встановлює факти, характеризує їх за їх властивостями, ознаками, значенням. Вона типізують. Її типи - це порівняння чи нормальні типи. Ідеальні типи соціографія залишає загальної теоретичної соціології. Статистика потрібна їй, щоб визначити кількісний вага знайдених
 10. Е. Дюркгейм Самогубство. Соціологічний етюд
  Передмова З деякого часу соціологія увійшла в моду; саме слово "соціологія" стало тепер вживатися дуже часто, а ще десять років тому воно було маловідоме і майже засуджено наукою. Соціологія знаходить собі все нових і нових прихильників, і в публіці складається якесь упереджено прихильне ставлення до цієї нової науці, на яку покладаються найбільші надії. Не можна, однак,
 11. В. Петті Політична арифметика, або міркування
  щодо розмірів і вартості землі, людей, будівель, сільського господарства, мануфактур, торгівлі, рибного лову, ремісників, моряків, солдатів; щодо державних доходів, відсотків, податків, способів підвищення доходів, реєстрації, банків; щодо визначення цінності людей, збільшення числа моряків; щодо міліції, портів, становища країни, кораблів, могутності на море і
 12. Г. Спенсер Описова соціологія
  Передмова Підготовляючи матеріали для [книги] "Підстави соціології", що вимагає великого запасу даних, зручно згрупованих для порівняння і Джерело: Спенсер Г. Описова соціологія, або Групи соціологічних Фактів, класифікованих і розподілених Гербертом Спенсером / Пер. з англ. П ° Д ред. І . В. Лучинського. Київ, 1878. 243 Хрестоматія які могли б служити
 13. Д. Гласі та ін Соціальна мобільність у Великобританії
  Передмова Д. Гласі Всякому, хто тримає в руках цю книгу, буде очевидно, що серію описуваних тут досліджень неможливо було б провести без порад Наших колег, підтримки державних департаментів і, безсумнівно, Джерело: Social Mobility in Britain / Ed. by DV Glass with contribution by DJ ° erent, T . Bottomore, RC Chambers et al. L.: Routledge & Kegan Paul, 1954.
 14. М. Вебер Про методику соціально-психологічних обстежень та їх обработкі1
  передмовою А . Л. Берлін: Там же 1909. 173 с.1 Видавець цих документів сам живе як пролетар і напівпролетарів. Безсумнівно, він чесно прагнув і доклав зусиль до того, щоб поліпшити своє, що залишився неповним, юнацьке освіта - шляхом самостійної роботи, читання і навіть слухав багато університетських лекцій. Як соціал-демократ він опинився в щасливому положенні, маючи можливість
 15. Т. Гейгер Соціальне розшарування німецького народу
  Досвід соціографія на основі статистики Передмова Якщо навіть статистика вироджується у наших політиків в дитячу гру, оскільки вони використовують цифри для звіту, то ми, навпаки, ніяк не повинні забувати, що без цифр немає розрахунку. ОноредеБальзак. "Службовці" Статистика - це метод, прислуга, завжди готова служити багатьом наукам . Обійтися без неї не може і соціологія, особливо,
 16. Новела про формування особистості.
  передмові до книги Л. цикадових «Структури людської діяльності» підкреслює необхідність вивчення механізму «обміну діяльності індивідів, як складного суспільно організованого і направляється процесу» **. Треті дослідники застосовують поняття «механізм» до характеристики спілкування особистості з іншими індивідами, з суспільством в процесі і з приводу її діяльності, при цьому вони виходять з
 17. Новела про сутність ідеології.
  Ідеологія - це певна система філософських, наукових, художніх, моральних, правових, політичних, економічних, соціологічних знань і цінностей про світ і ролі людини в ньому, яка організовує, регулює, інтегрує і направляє діяльність індивідів у всіх сферах життя суспільства. Ідеологія дає також уявлення про краще пристрої майбутнього суспільства. Правляча ідеологія -
 18. 2. Створення діалектико-матеріалістичної соціології, її предмет і методи
  передмова) », опублікованій в 1859 р.« Загальний результат, до якого я прийшов і який послужив потім керівної ниткою в моїх подальших дослідження, - писав він, - може бути коротко сформульований у такий спосіб. В суспільному виробництві свого життя люди вступають в певні, необхідні, від їхньої волі не залежні відносини - виробничі відносини, які відповідають