Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
Наступна »
Н. К. Корсакова, Л.І. Московічюте. Клінічна нейропсихологія. М., МГУ., 1988 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Нейропсихологія - одна з областей психологічного знання - вирішує як теоретичні, так і практичні завдання. У теоретичному плані її предметом є мозкова організація психічних функцій, вивчення ролі окремих структурно-функціональних одиниць мозку в здійсненні відмінностях видів психічної діяльності. У практичній сфері нейропсихология вносить свій внесок у вирішення таких завдань медичної психології, як діагностика та реабілітація. Об'єднані загальним методичним підходом - методом синдромного аналізу порушення вищих психічних функцій при різних формах мозкової недостатності - теоретична та клінічна складові нейропсихології знаходяться в тісному і нерозривній єдності, споконвічному і головної умови формування і розвитку цієї дисципліни.

Разом з тим в даний час чітко формується потреба практики (особливо практики підготовки і перепідготовки фахівців) у більш цілеспрямованому і акцентованої викладі діагностичних можливостей нейропсихології.

Сучасний етап розвитку нейропсихології характеризується її виходом в нові клінічні області, забезпечує, з одного боку, досягненнями в галузі нейрохірургії та неврології, з іншого - накопиченими до теперішнього часу даними про адекватність нейропсихологического підходу стосовно до різних психічних захворюванням (деменції пізнього віку, шизофренія, епілепсія, алкоголізм, затримки психічного розвитку) і навіть до оцінки функціонального стану мозку здорових людей в особливих йди екстремальних умовах життя і діяльності (адаптація до нових середовищні фактори, спорт, левшество, білінгвізм, стресові впливи і т .

п.).

Дисфункції або функціональні перебудови в мозкової організації психічних процесів, які виявляються при цьому, можуть бути результатом змін діяльності мозку не так на структурному, а на нейрофизиологическом, нейрональної або біохімічному рівнях забезпечення діяльності мозку. При цьому самостійне значення набувають не тільки і не стільки завдання встановлення топічного діагнозу, скільки можливості виявлення збережених і порушених ланок у психічній діяльності та опис структури її змін на основі факторів, що формують синдром. Отримані при цьому дані забезпечують вдосконалення диференціальної діагностики і дають можливість оцінки перебігу хвороби (у тому числі і в процесі фармакологічного впливу) і прогнозу. Остання обставина є досить важливим для профілактичних, корекційних та реабілітаційних заходів.

Автори навчального посібника "Клінічна психологія" віддають собі звіт в умовності поділу цієї галузі психології на теоретичну і клінічну. Проте, узагальнення саме клінічного діагностичного аспекту застосування методу А.Р. Лурии в сучасних умовах, необхідність його широкого розповсюдження, завдання практичної підготовки студентів-психологів до роботи в різних областях медицини настійно вимагали створення подібного методичного керівництва. У ньому не знайшли свого відображення два найважливіші напрямки сучасної нейропсихології, що мають самостійний практичний сенс: нейропсихологическая реабілітація та нейропсихологія дитячого віку.

Стратегія і тактика нейропсихологической реабілітації вичерпно розроблена і представлена ??в працях професора кафедри нейро-і патопсихології Л.С. Цвєткової та очолюваного нею колективу Проблемною лабораторії. Дитяча нейропсихологія - відносно новий напрям досліджень, плідно здійснюване під керівництвом доктора психологічних наук Е.Г. Сімерніцкая, провідного наукового співробітника цієї ж кафедри, в науковому та практичному плані являє собою велику самостійну область нейропсихології, що вимагає, на наш погляд, створення окремого методичного керівництва.

На закінчення хотілося б підкреслити, що нові сфери докладання нейропсихології та досягнення нейропсихологической практики з виразною яскравістю показують воістину невичерпні можливості, закладені у створеній А.Р. Луріей області психологічної науки, успіхи якої значною мірою обумовлені її формуванням у тісному зв'язку з практикою і міждисциплінарним взаємодією з загальною психологією, неврологією, нейрохірургією, функціональної анатомією, фізіологією вищої нервової діяльності і психофізіологією.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. X. Штейнталь Передмова (С скороченнями)
  X. Штейнталь Передмова (С
 2. Н. В. Мотрошилова. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга друга), 1996

 3. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід - Росія - Схід (книга четверта: Філософія XX в.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 2003

 4. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга третя: Філософія XIX - XX ст.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 1999

 5. ГРЕЦЬКЕ ДЕРЖАВА. ГРЕЧЕСКАЯ ЖІНКА. Про музику і слова
  передмов до п'яти ненаписаною книгам Фрідріха Ніцше, написані на святках 1872 ». Заголовки цих п'яти ненаписаних книг мали бути наступні: 1. Про пафосі істини. 2. Про майбутнє наших освітніх установ. 3. Грецька держава. 4. Про ставлення філософії Шопенгауера до можливої німецькій культурі. 5. Гомерівський змагання. Перше з цих передмов цілком
 6. Сергій Олександрович Нефьодов. Історія Середніх віків, 2000

 7. Примітки до книги третьої
  передмови 1886: 1, 1-14; ЧСЧ, 232-238; Передмова / Ф. Ніцше, Вибрані твори в 3-х тт., т. 2: Мандрівник і його тінь, М., 1994, с. 145сл.; УЗ, 3-8; ВН, 492-497. З матеріалів до передмови: 14, 347-420. Ecce homo: ЕХ, 693-769. Vita an Brandes: Briefe 3, 299ff. Крім того ще розрізнені, що не зведені воєдино зауваження. - Автобіографічні нотатки видані разом в Bd. 21
 8. ТЕМА 3. великомасштабного членування ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
  Заняття 1. План заняття: Проблема ступенів розвитку суспільства в історії соціальної думки: Дж. Віко, А. Сен-Симон, І.Г. Гердер, Г. Гегель, О. Конт. Формаційний зріз історії. Суспільно-економічна формація і її основні елементи. Сучасні підходи до аналізу формаційної парадигми. Єдність і різноманіття історії людства. Безперервність природничо-історичного процесу. Основні поняття:
 9. TALCOTT PARSONS (В. В. ВОРОНІН, Є. В. ЗІНЬКІВСКИЙ (пер.)). АМЕРИКАНСЬКА СОЦІОЛОГІЯ. ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ, МЕТОДИ., 1972

 10. Микола Євгенович Какурін. Стратегічний нарис громадянської війни, 1926

 11. Тема 46. ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ У марксизмі 1.
  передмову до публікації) / / Питання філософії. 1990. № 2. С. 155-158. Лапін І.І. Молодий Маркс. М., 1986. Ленін В.І. Крах П Інтернаціоналу / / І.. зібр. соч. Т. 26. С.209-265. Маркс К. До критики політичної економії. Передмова / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т.13. С.5-9. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 р. / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т.42. С.
 12. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  План заняття: Матеріальне виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні
 13. Передмова 1
  ... Хіба не дивна здатність людини світ пізнавати? Але світ адже укладений в кожній людині, Бо кожен з нас - мале подобу Бога (лат.). Очевидно, позднелатінськоє цитата з невідомого джерела. - 49. 2 Див вступить, ст. до наст, тому, з. 38. - 54. 3 Яким шляхом последую я в житті? (Лат.) - слова нозднелатін-ського поета Авсонія. - 56. 4 «Про згоду наукового знання
 14. Дігнагі Про ВОСПРИЯТИИ (ПЕРЕКЛАД фрагменти з" прамана-САМУЧЧАЯ-врітті ") 343 В.Г. Лисенко (. Передмова до публікації)
  Головна праця буддійського філософа Дігнагі (480-540) - "Пра-мана-самуччая-врітті" ("Коментар до« Компендіум інструментів достовірного пізнання "», далі ПСВ ) - закладає основи індійської епістемології, або точніше методології достовірного пізнання. Якщо до нього індійські філософи займалися в основному методологією філософського диспуту (школа ньяя) і стосувалися методів правильного міркування
 15. ПЕРЕДМОВА
  передмови - її можна читати просто як "роман історії" . Це дійсно захоплюючий роман, особливість якого полягає в тому, що він написаний по "навчальній програмі". Ця програма значно ширше програми звичайної школи, і по цій книзі можуть займатися учні гуманітарних ліцеїв і студенти інститутів - ті, для яких історія не є основною спеціальністю. Для любителів
 16. Передмова *
  У цьому працю автор не переслідував мети дати вичерпну історію громадянської війни. Він прагнув дати військовому читачеві характерний скелет найважливіших її операцій, звертаючи особливу увагу на виявлення ідеї тієї чи іншої операції, способу проведення її в життя і що послідували результатів. Роботу автора в цьому відношенні можна порівняти з роботою анатома, який з цілого організму з
 17. Передмова
  Навчальний посібник призначений для вивчення в коледжах і вищих навчальних закладах дисципліни «Безпека життєдіяльності ». Воно підготовлено відповідно до прийнятих стандартів для всіх спеціальностей і напрямків. Навчальний посібник є продовженням вивчаються в середніх навчальних закладах дисциплін «Основи безпеки життєдіяльності», «Охорона навколишнього середовища», «Охорона