НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

передмові до другого видання

З моменту першого видання книги законодавство в багатьох сферах підприємництва змінилося, що викликало необхідність аналізу його новел порівняно з раніше діючим законодавством. Тому особливу увагу приділено у другому виданні довідника новелами в законодавстві. Зокрема, це стосується аналізу нової редакції Закону «Про банкрутство», нового Закону «Про товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності» та ін

Значно розширилася міститься в довіднику інформація з оподаткування та бухгалтерського обліку, в тому числі спрощеній системі оподаткування суб'єктів малого підприємництва, оподаткування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін

Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням побажань підприємців та суттєвої практичної значущості з огляду на те, що малі підприємці є найбільш численною групою в середовищі підприємництва.

Оскільки торгова діяльність є одним з найбільш поширених видів підприємницької діяльності, в довіднику введено новий розділ, в якому аналізується законодавство про торгівлю.

Серед договорів у сфері підприємництва значне число суперечок виникає у зв'язку з укладенням та виконанням договорів оренди, тому в спеціальні підрозділи виділені договори оренди державного та комунального майна і договір оренди землі.

Зовнішньоекономічні договори (контракти) викликають істотні труднощі в підприємницькій практиці, у зв'язку з чим аналіз їх правового регулювання виділений в спеціальний розділ.

ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

Довідник доповнений двома новими розділами. Розділ 6 присвячений праву на промислову власність та індивідуалізації суб'єктів підприємництва і товарів. Необхідність цього розділу обумовлена ??все зростаючим значенням захисту прав суб'єктів підприємництва на знак для товарів і послуг, фірмового найменування, зазначення походження товарів, винахід, корисну модель і промисловий зразок.

У розділі 15 викладені способи зашиті прав підприємців у таких поширених у практиці випадках їх порушення, як видання державними органами та органами місцевого самоврядування незаконних актів, а також захисту честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди .

Значна увага в третьому виданні довідника приділено аналізу новел у законодавстві, в тому числі нових законів «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг »(нова редакція Закону« Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг »),« Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду ( контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів »та ін

Істотно розширено зміст розділу довідника про договори в підприємницькій діяльності: більш детально аналізуються договори купівлі-продажу, підрядні договори, транспортні договори, договори доручення і комісії , а також аналізуються не досліджені в попередніх виданнях договори зберігання, транспортної експедиції та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "передмові до другого видання"
 1. ТЕМА 3. Великомасштабні членування ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
  виданню 1999 р.). Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 21. Яковець Ю.В. Історія цивілізацій. М., 1995. Дилигенский Г.Г. «Кінець історії» чи зміна цивілізацій? / / Питання філософії. 1991. № 3. Шпенглер О. Закат Європи. Новосибірськ, 1993. Т. 1, гл. 6. Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії. М., СПб., 1985. Формації або цивілізації?:
 2. Les passions de l'ame
  передмови до «Страстям душі») Декарт підкреслив, що його намір полягає в тому, щоб «пояснювати пристрасті не як оратор і навіть не як моральний філософ, але тільки як фізик »(Oeuvres XI 326). Оскільки термін «пристрасть» (passion) вживається Декартом в досить широкому сенсі, це слово в залежності від контексту перекладається також і як «претерпевание дії», і як «страдательное
 3. І.М. Розсолу. ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ / ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ / 2-е видання, доповнене, 2009

 4. § 3. Монади, діади і тріади
  другого, але незалежно від чогось третього. Така, наприклад, ідея іншого (otherness). Ми будемо називати такі ідеї і все, що відзначається ними, secundan (тобто залежними від другого). 297. In tertio, немає апріорного підстави для заперечення існування нерозкладних елементів, які є тим, чим вони є по відношенню до чогось другий і третій і незалежно від чогось четвертого.
 5. Карл А. Вітакер двадцятиріччя СІМЕЙНОЇ ТЕРАПІЇ: Про ДИНАМІЦІ АМЕРИКАНСЬКОЇ РОДИНИ - СІМЕЙНЕ НЕСВІДОМЕ
  передмов, вступів і отдел'-них глав. Крім того, їм опубліковані понад сімдесят доповідей. Протягом длітел'ного періоду К. Вітакер був президентом Американської академії психотерапії. Дане виступ можна умовно разделіт' на дві частини: діагноз і терапія. У першій частині дається опис трьох типів сімей: подібний підрозділ допомагає понят' сімейну динаміку. У другій -
 6. Le Monde ou Traite de la Lumiere
  виданого за життя Декарта твори про світ. Філософ почав працювати над ним в січні 1630 і продовжував до 1634 р., про що ми маємо ряд вказівок в його листуванні, особливо з М. Мерсенном - див., напр., Лист до Мерсенну від кінця листопада 1633 р., написане після засудження римською інквізицією Галілея. Внаслідок цього осуду трактат залишився незакінченим і не підготовленим для друку (див.
 7. Авторські права на складові твори
  видання, антології та ін Авторське право охороняє творчу працю авторів- укладачів з підбору і розташуванню матеріалу. Однак така охорона надається тільки в тому випадку, якщо підбір і розташування матеріалу являють собою результат творчої діяльності. Наприклад, розташування п'єс О. Уайльда за їх назвами в алфавітному порядку при виданні збірника таких творів
 8. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  План заняття: Матеріальне виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче ставлення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні
 9. «Складний об'єкт»
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями ». Таким чином, якщо в даний час право на захист репутації автора вважається порушеним тільки за таких спотвореннях твори, які завдають шкоди честі та гідності автора, то право на недоторканність твору вважатиметься порушеним у разі внесення будь-якої зміни у твір, наприклад,
 10. ПРИМІТКИ
  виданих за життя, - «Міркування про метод» разом з «Діоптріка», «Метеор» я «Геометрією» (1637); «Роздуми про першу філософії »(1641, 1642, 1650 - видання латинською мовою, 1647 - французький переклад);« першооснови філософії »(1644, 1650; авторизований французький переклад - 1647);« Пристрасті душі »(1649) - і трьох полемічних творів - «Послання батькові Діні» (1642), «Послання
 11. § 4. Сенс і смисловий образ.
  другою ознакою цього поняття. У тому випадку, якщо смисловий образ буде відповідати обома ознаками поняття «сенс» одночасно, то такий образ матиме і ціннісний і сутнісний характер. Зауважимо також, що під об'єктами дійсності в даному визначенні маються на увазі будь-які об'єкти нашого сприйняття, як матеріальні, так і ідеальні. Прийняті таким чином визначення