Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА до четвертого видання

Довідник доповнено новим розділом 12, присвяченим аналізу видів діяльності, вперше отримали законодавче правове регулювання: професійної оціночної діяльності та діяльності у сфері фінансових послуг.

Істотно розширено зміст розділу 6 допомогою аналізу авторського права і суміжних прав, стандартизації та підтвердження відповідності продукції, і відповідно змінено його найменування. Розділ 7 доповнено договорами поставки, контрактації та довірчого управління майном. В розділ 16 включені важливі питання захисту права власності та відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних організацій.

Значна увага в четвертому виданні приділяється аналізу нового законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про вексельний обіг», нових редакцій законів «Про страхування», «Про зовнішньоекономічних операціях з давальницькою сировиною »та ін Враховано також перспективне цивільне законодавство (проект нового Цивільного кодексу України).

У додаток включені нові договори: Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства); Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності; Типовий договір оренди земельної частки (паю); Типовий концесійний договір.

ПЕРЕДМОВА до п'ятого видання

У п'ятому виданні значну увагу приділено аналізу нових нормативно-правових актів у сфері торгівлі, зокрема: Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.

07.2002 р. № 218; Правил торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р.

Розділ 9 доповнено новим підрозділом 9.6 «Розгляд господарськими судами України справ за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності».

У розділ 11 включений новий підрозділ 11.2, в якому проводиться аналіз правового регулювання інноваційної діяльності з урахуванням нового Закону «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р.

Враховано перспективне цивільне законодавство (новий Цивільний кодекс України).

ПЕРЕДМОВА ДО шосте видання

Першорядне значення приділяється в шостому виданні аналізу численних новел Господарського кодексу та Цивільного кодексу України.

Значна увага в шостому виданні приділено аналізу нового законодавства, зокрема законів «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємництва», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» , нових редакцій законів «Про оренду землі», «Про фінансовий лізинг».

Проаналізовано Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р., в яких законодавчо визначено основні засади електронного документообігу та використання електронних документів в Україні , а також правовий статус електронного цифрового підпису.

У розділі 6 враховані суттєві зміни та доповнення в законодавстві про охорону інтелектуальної власності, зокрема законів «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки »,« Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ».

Розділ 7 доповнено новими договорами, які врегульовані Господарським кодексом та Цивільним кодексом України: договір енергопостачання, договір комерційної концесії, договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

ПЕРЕДМОВА ДО сьомого видання

У сьомому виданні аналізується нове законодавство, зокрема Закон України «Про транспортно-експедиційної діяльності», який визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиційної діяльності в Україні.

Враховано зміни і доповнення, внесені в діючі Закони України. Враховано та проаналізовано нові підзаконні нормативно-правові акти, в тому числі: Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.03.2004 р. № 98; Правила накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 693; Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 485 та ін

Доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою підприємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії Н.А. Саниахметова

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕДМОВА до четвертого видання"
 1. ТЕМА 3. Великомасштабні членування ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
  виданню 1999 р.). Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 21. Яковець Ю.В. Історія цивілізацій. М., 1995. Дилигенский Г.Г. «Кінець історії» чи зміна цивілізацій? / / Питання філософії. 1991. № 3. Шпенглер О. Закат Європи. Новосибірськ, 1993. Т. 1, гл. 6. Тойнбі А. Цивілізація перед судом історії. М., СПб., 1985. Формації або цивілізації?:
 2. Les passions de l'ame
  передмови до «Страстям душі») Декарт підкреслив, що його намір полягає в тому, щоб «пояснювати пристрасті не як оратор і навіть не як моральний філософ, але тільки як фізик »(Oeuvres XI 326). Оскільки термін «пристрасть» (passion) вживається Декартом в досить широкому сенсі, це слово в залежності від контексту перекладається також і як «претерпевание дії», і як «страдательное
 3. І.М. Розсолу. ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ / ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ / 2-е видання, доповнене, 2009

 4. Розділ VI. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА У четвертої частини Цивільного КОДЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  четверта) частина Цивільного кодексу Російської Федерації «Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації» (Федеральний закон від 18 грудня 2006 р. № 230 - ФЗ) і вступний закон до неї (Федеральний закон від 18 грудня 2006 р. № 231-Ф3). Дані законодавчі акти були офіційно опубліковані в «Російській газеті» 22 грудня 2006 Положення четвертої частини ГК РФ
 5. Карл А. Вітакер двадцятиріччя СІМЕЙНОЇ ТЕРАПІЇ: Про ДИНАМІЦІ АМЕРИКАНСЬКОЇ РОДИНИ - СІМЕЙНЕ НЕСВІДОМЕ
  передмов, вступів і отдел'-них глав. Крім того, їм опубліковані понад сімдесят доповідей. Протягом длітел'ного періоду К. Вітакер був президентом Американської академії психотерапії. Дане виступ можна умовно разделіт' на дві частини: діагноз і терапія. У першій частині дається опис трьох типів сімей: подібний підрозділ допомагає понят' сімейну динаміку. У другій -
 6. Le Monde ou Traite de la Lumiere
  виданого за життя Декарта твори про світ. Філософ почав працювати над ним в січні 1630 і продовжував до 1634 р., про що ми маємо ряд вказівок в його листуванні, особливо з М. Мерсенном - див., напр., Лист до Мерсенну від кінця листопада 1633 р., написане після засудження римською інквізицією Галілея. Внаслідок цього осуду трактат залишився незакінченим і не підготовленим для друку (див.
 7. передмові до другого видання
  видання книги законодавство в багатьох сферах підприємництва змінилося, що викликало необхідність аналізу його новел порівняно з раніше діючим законодавством. Тому особливу увагу приділено у другому виданні довідника новелами в законодавстві. Зокрема, це стосується аналізу нової редакції Закону «Про банкрутство», нового Закону «Про товарообмінних (бартерних) операцій
 8. Авторські права на складові твори
  видання, антології та ін Авторське право охороняє творчу працю авторів-укладачів з підбору і розташуванню матеріалу. Однак така охорона надається тільки в тому випадку, якщо підбір і розташування матеріалу являють собою результат творчої діяльності. Наприклад, розташування п'єс О. Уайльда за їх назвами в алфавітному порядку при виданні збірника таких творів
 9. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  План заняття : Матеріальне виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні
 10. «Складний об'єкт»
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями ». Таким чином, якщо в даний час право на захист репутації автора вважається порушеним тільки при таких спотвореннях твори, які завдають шкоди честі та гідності автора, то право на недоторканність твору вважатиметься порушеним у разі внесення будь-якої зміни у твір, наприклад,
 11. Северин Боецій (480-524)
  четвертий шлях). Цей цикл разом з тривіуму (третій шляхом) - граматикою, риторикою, діалектикою - склав сім вільних мистецтв, згодом покладених в основу всього середньовічного
 12. ПРИМІТКИ
  виданих за життя, - «Міркування про метод» разом з «Діоптріка», «Метеор» я «Геометрією» (1637); «Роздуми про першу філософії» (1641, 1642, 1650 - видання латинською мовою, 1647 - французький переклад); «першооснови філософії »(1644, 1650; авторизований французький переклад - 1647);« Пристрасті душі »(1649) - і трьох полемічних творів -« Послання батькові Діні »(1642),« Послання
 13. Додаткові права відносно творів образотворчого мистецтва
  видань зазначати своє найменування при використанні таких видань (п. 2 ст. 11 Закону); 2) право на зазначення роботодавцем свого найменування при використанні твору, створеного працівником у порядку виконання службового завдання ( п. 3 ст. 14 Закону); 3) право виробника аудіовізуального твору вказувати своє ім'я або найменування при використанні цього твору (п. 2 ст.
 14. ТЕМА 16 Китайсько-конфуціанскіф світ (VII-ХШвв. )
  Династія Тан. Підйом економіки та культури. Видання танського зводу законів. Закріплення конфуціансько-легістской конкурсної системи. При створенні управлінського апарату. Ослаблення центральної влади. Реформи Ян Яня. Селянські повстання. Занепад династії Тан. Династія Сунн. Зміцнення приватної власність на землю. Морська торгівля. Винахід пороху і компаса. Книгодрукування. Реформи Ван
 15. Discours de la Methode pour bien conduire la raison, et chercher la Verite dans les sciences
  видань «Міркування» російською мовою ми даємо назву кожної з частин (втім, на полях латинського перекладу у виданні Адана - Таннер вони також наводяться). На російській мові це твір видавалося неодноразово: Про метод для правильного розвитку розуму і для вишукування істини в науках / Пер. М. М. Скіада. Воронеж, 1873; Міркування про метод, щоб було добре направляти свій розум і
 16. Мара Сельвіні Палаззолі патерни ВНУТРІСМЕЙНОГО Взаємодія, ПРОВІДНІ До ШИЗОФРЕНІЇ У НАСТУПНИХ поколіннями
  видань. Отримала спеціальну нагороду Американської асоціації подружньої та сімейної терапії за видатний дослідний внесок в області сімейної терапії. В якості автора і співавтора брала участь у виданні п'яти книг, присвячених в основному її підходу до розуміння і лікуванню сімейних проблем. Наші недавні дослідження (Selvini Palazzoly, Cirillo, Selvini & Sorrentino, 1988) присвячені
 17. ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ГЕРЦЕН
  видання антимонархістських видань. Публікує альманах «Полярну зірку »(1857 - 1867). Його соч.:« Листи про вивчення
 18. Колективне управління авторськими і суміжними правами
  четвертої частини ГК РФ передбачений дещо відмінний від раніше діючого підхід до законодавчого регулювання випадків колективного управління майновими авторськими правами. Організації з колективного управління як і раніше можуть створюватися будь-якими зацікавленими правовласниками, але при цьому допускаються два варіанти здійснення колективного управління: 1) в інтересах