Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Правовий режим информационночіналитической і документаційною діяльності

Для здійснення цих видів діяльності важливо законодавчо закріпити цілий ряд норм.

Відповідальність за своєчасність підготовки, повноту, достовірність, несуперечність і порівнянність інформаційних даних, отриманих за результатами інформаційно-аналітичних досліджень, несуть юридичні та фізичні особи, що підготували ці дані, матеріали, рекомендації та варіанти рішень.

Проведення інформаційно-аналітичних досліджень не повинно вести до порушення державної, комерційної, службової та особистої таємниці.

Інформаційно-аналітичні дослідження, що проводяться юридичними та фізичними особами по замовленнях органів державної влади, оформляються між ними договором.

Якщо дослідження виконуються іноземними громадянами та організаціями на території Російської Федерації, то вони не повинні суперечити законодавству Російської Федерації.

Для проведення таких досліджень використовуються всі види державних і недержавних інформаційних ресурсів та систем інформаційного забезпечення, у другому випадку - за договорами між органами державної влади та власниками відповідних інформаційних ресурсів і систем.

Результати досліджень, проведених юридичними та фізичними особами, оформляються у вигляді документованої інформації і відносяться до державних інформаційних ресурсів, що підлягають обліку і захисту в складі державного майна.

Представлення користувачам інформації має забезпечуватися в трьох режимах:

регламентному, тобто відповідно до заявленої ними періодичністю представлення даних;

по запитах (завданням), тобто у відповідності до змісту запитів (завдань) на видачу необхідної інформації;

негайно, коли мова йде про інформацію, що вимагає прийняття користувачами оперативних рішень.

Що стосується черговості, то вона визначається системою пріоритетів, що задається органами державної влади.

Документаційного діяльність (документообіг) органів державної влади повинна охоплювати повний життєвий цикл нормативних правових актів, забезпечуючи необхідною інформацією поточне і перспективне планування нормотвор-чеських робіт, внесення проектів нормативних правових актів, розробку проектів нормативних правових актів у необхідні терміни, погодження, експертизу, візування, прийняття, підписання, набрання чинності, офіційне опублікування, державну реєстрацію, контроль виконання.

Організація цієї діяльності включає наступні комплексні функції:

прийом, облік і організація виконання вхідних документів ("Прийом документів"),

підготовка, оформлення, погодження та розсилка документів ("Виконання документів"),

підготовка, оформлення, погодження, випуск, розсилка і опублікування рішень ("Випуск рішень"),

контроль підготовки, проходження і виконання документів, доручень і рішень ("Контроль"), архівне зберігання документів і рішень ("Архів"), довідково-інформаційна підтримка підготовки та виконання рішень і документів ("Довідка").

Повнота життєвого циклу документообігу забезпечується функціональними блоками операцій: прийом, виконання, підготовка текстів, візування, контроль документів, контроль рішень, випуск, розсилка, опублікування, архів, довідка.

Створення та супроводження систем інформаційного забезпечення органів державної влади і управління

Дані системи можна розділити на такі види: федеральні системи інформаційного забезпечення, системи інформаційного забезпечення, що знаходяться в спільному віданні Російської Федерації, її суб'єктів і місцевих органів (далі - системи спільного ведення),

системи інформаційного забезпечення суб'єктів Російської Федерації,

недержавні системи, що використовуються в інтересах надання інформаційних послуг органам державної влади і управління.

Системи інформаційного забезпечення на федеральному рівні створюються за рішенням федеральних органів державної влади і управління. Системи спільного ведення - за рішенням федеральних і органів влади та управління суб'єктів Російської Федерації, системи інформаційного забезпечення суб'єктів Російської Федерації - відповідно на підставі рішень органів влади і управління цих суб'єктів.

Для організації недержавних систем достатньо рішення юридичних і фізичних осіб.

Створення та супроводження цих систем здійснюють організації, юридичні та фізичні особи, уповноважені на ведення цього виду економічної діяльності в галузі інформатизації, в перших двох випадках фінансування слід передбачити у федеральному бюджеті в статті витрат "Інформатика" ( "Інформаційне забезпечення"), для суб'єктів Федерації необхідні кошти виділяються з бюджетів самих суб'єктів, що стосується юридичних та фізичних осіб, що володіють недержавною формою власності, вони здійснюють ці заходи за рахунок своїх коштів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Правовий режим информационночіналитической і документаційною діяльності "
 1. 5. Дисертації та автореферати
  правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. Полякова Т. А. Правове забезпечення інформаційної безпеки при побудові інформаційного суспільства в Росії: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. Попондопуло В.Ф. Проблеми правового режиму підприємництва: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб.,
 2. В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор, 2008

 3. Пріродопользовательская сфера
  правового регулювання і контролю за природокористуванням; підвищення екологічної культури населення; планування податкового потенціалу та оптимізація ресурсних платежів у дохідній частині
 4. 11.3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  правовим актом, що регулює іноземне інвестування в Україну, є Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 р. (далі - Закон). Крім внутрішнього українського законодавства, існує група міжнародних договорів України з окремими країнами про заохочення та взаємний захист інвестицій, які є одним із джерел правового регулювання іноземного
 5. 11.7. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ і територій пріоритетного розвитку
  правові та економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими радами, органами місцевого самоврядування та іншими органами . Поняття і види ВЕЗ Згідно із законодавчим визначенням, спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і
 6. ПЕРЕДМОВА
  правового регулювання підприємництва в Україні, щоб читач міг зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом. Підприємцям необхідно знати умови здійснення підприємницької діяльності (державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для
 7. 16.5 Надання платних юридичних послуг не адвокатурою
  правова робота щодо забезпечення господарської та іншої діяльності підприємств, установ та організацій будь-якої організаційно-правової форми; 2) представництво прав та законних інтересів клієнта у суді та інших органах; 3) правова експертиза установчих та інших документів юридичних осіб; 4) складання заяв, договорів , позовів, угод, контрактів, претензій і
 8. 2.4. Захист відомостей, що становлять державну та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію та інтелектуальну власність
  правові механізми, що сприяють створенню цілісної системи обмеження доступу до інформації, що становить таємницю або вимагає особливого захисту. Важливими віхами становлення правового режиму в цій сфері стало прийняття ряду законів та інших нормативно-правових актів. Назвемо основні з них (більш докладно правове забезпечення інформаційної безпеки розглянуто в гол. 4). Закон РФ «Про
 9. 7.4. ДОГОВІР ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
  правовими актами. Правила користування електричною енергією для населення, а також Типовий договір про користування електричною енергією затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 р. № 1357. Детально відносини енергопостачальників та споживачів енергії врегульовані Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії
 10. Підсумки Великої Вітчизняної Війни
  режими в цих країнах були зміщені, як і в Італії, Румунії, Угорщини, Болгарії. Фашизм і нацизм були засуджені як ідеології агресії, насильства, расової переваги. У Європі і на Далекому Сході сталися деякі територіальні зміни (зокрема, Польща отримала Сілезію, СРСР - Східну Пруссію, весь Сахалін, Курильські острови); виріс престиж СРСР, посилився його міжнародний вплив,
 11. Права виробників фонограм
  режимом примусових ліцензій, оскільки відповідно з ним ні виконавці, ні виробники фонограм не вправі забороняти зазначені в ст. 39 Закону види використання опублікованих з комерційною метою фонограм і записаних на них виконань, а можуть тільки претендувати на отримання винагороди, зібраного для них організаціями по колективному управлінню правами. Подібний підхід
 12. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ
  правові та економічні умови вибору іноземного партнера 6 червня 6 березня. Висновок зовнішньоекономічних угод 6 червня 4 червня. Проведення зовнішньоекономічних операцій 6 6 6 Разом
 13. Доктрина інформаційної безпеки РФ про стан і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
  правового регулювання відносин в інформаційній сфері та призводять до серйозних негативних наслідків у справі забезпечення інформаційної безпеки. Вони розглянуті вище, в гол. 2. Згідно Доктрині, вдосконалення правових механізмів регулювання суспільних відносин, що виникають в інформаційній сфері, є пріоритетним напрямом державної політики в галузі
 14. § 1. Загальні положення
  правові утворення. До публічно-правовим утворенням, які беруть участь у цивільному обороті, з часів римського права в першу чергу відноситься держава. Е.А. Флейшиц відзначала перехід в римському праві від "скарбниці - об'єкта" до "скарбниці - суб'єкту права", а І.А. Покровський стосовно до цього періоду історії писав, що "практично держава-скарбниця живе як юридична особа, але в теорії його
 15. 13.7.2 Департаменти Міністерства юстиції РФ
  правової інформації і центри правової інформатизації в суб'єктах Російської Федерації, Державна установа Державна реєстраційна палата, Федеральне агентство з правового захисту результатів інтелектуальної діяльності військового, спеціального і подвійного призначення), а також організації та установи Міністерства, що забезпечують його діяльність (вищі навчальні заклади, інші
 16. Умови створення та діяльності фінансових установ
  правовими актами; 2) внутрішні правила фінансової установи узгоджені з вимогами законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг; 3) професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають встановленим законом вимогам. Фінансові установи можуть створюватися у будь
 17. Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с ., 2004