НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Правове регулювання інвестиційної діяльності в окремих СЕЗ

В останні роки було прийнято низку нормативно-правових актів про введення спеціального режиму інвестування на певних територіях.

Так, Закон України «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» від 24.12.98 р. називає метою створення в Донецькій області спеціальних економічних зон та запровадження на територіях пріоритетного розвитку спеціального режиму інвестиційної діяльності - залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, що вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією гірничодобувних та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих підприємств, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.

У цьому Законі вперше знайшли легальне визначення такі поняття, як «спеціальний режим інвестиційної діяльності» та «територія пріоритетного розвитку».

Згідно з визначенням, даному в ст.1 цього Закону, спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти, схвалені Радою з питань вільних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області.

Територія пріоритетного розвитку - це територія в межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць.

У Законі визначено особливості здійснення підприємницької діяльності на територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку.

Відповідно до Закону встановлено такі особливості оподаткування та валютного регулювання у спеціальних економічних зонах «Донецьк» і «Азов», створених на території Донецької області.

Тут встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:

а) прибуток платників податку на прибуток на території спеціальної економічної зони оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;

б) доходи, отримані нерезидентами з джерелом походження з території спеціальної економічної зони, від провадження господар-ської діяльності оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених ст. 13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, і доходи, визначені п. 13.6 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

в ) не справляються збори до Державного інноваційного фонду та Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

г) валютне регулювання на територіях спеціальних економічних зон здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм , визначених Законом.

Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у спеціальній економічній зоні, звільняються від обов'язкового продажу;

д) до валового доходу підприємства, розташованого у спеціальній економічній зоні, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді:

засобів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експортної оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки , знаки для товарів і послуг, ноу-хау та ін

Законом «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області» від 24.12.98 р. такий режим вводиться на строк 15 років щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення податкових і митних пільг відповідно до Закону для суб'єктів підприємницької діяльності, які уклали договір з місцевими державними адміністраціями щодо реалізації інвестиційного проекту. Форма типового договору затверджується Кабінетом Міністрів України.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:

а) звільнення більш ніж на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну пристроїв і устаткування ( крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного проекту.

У разі відчуження зазначених пристроїв і устаткування до закінчення терміну реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість стягуються як при імпорті товарів;

б) звільнення на 2 роки від оподаткування прибутку новоствореного, в тому числі в процесі реструктуризації, підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менше ніж 250 тис. доларів США, а також прибутку діючого підприємства, одержаного від інвестування в його реконструкцію або в його модернізацію, якщо така інвестиція дорівнює не менше ніж 250 тис. доларів США.

З третього по п'ятий рік зазначена прибуток підприємства оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Зазначена пільга застосовується з моменту одержання першого прибутку.

Порядок обчислення прибутку діючого підприємства, одержаного від інвестування в його реконструкцію або в його модернізацію, що звільняється від оподаткування, визначається Державною податковою адміністрацією України;

в) звільнення на 2 року новостворених підприємств від сплати збору до Державного інноваційного фонду;

г) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування отриманої згідно з інвестиційним проектом суми інвестицій у вигляді:

коштів ;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау.

У разі, якщо протягом звітного податкового періоду відбувається часткове або повне відчуження передбаченої пп.

«Б» і «г» інвестиції, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

Інвестиційні проекти, які реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності, є пріоритетними для залучення кредитів, що надаються під державні гарантії, від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансово-кредитних установ.

Спеціальна економічна зона «Яворнв» створена Законом України від 15.01.99 р. Порядок затвердження та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони «Яворів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 р. № 982.

Закон України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу« Курортополіс Трускавець »від 18.03.99 р. визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування СЕЗ« Курортополіс Трускавець », яка створена в адміністративно- територіальних межах міста Трускавець Львівської області.

Згідно із Законом України «Про спеціальну економічну зону« Славутич »від 03.06.99 р. вільна економічна зона« Славутич »створюється і діє в адміністративно-територіальних межах міста Славутич Київської області терміном до 1 січня 2020 . Метою створення СЕЗ «Славутич» є залучення інвестицій для створення нових робочих місць у місті Славутич та забезпечення працевлаштування працівників Чорнобильської АЕС, які вивільняються у зв'язку з достроковим виведенням її енергоблоків з експлуатації, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт) та послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури СЕЗ «Славутич», поліпшення використання природних і трудових ресурсів.

У зв'язку з створенням СЕЗ «Славутич» відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони« Славутич »від 03.06.99 р. змінам піддалися ряд законодавчих актів: закони України «Про Єдиний митний тариф», «Про плату за землю», «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про збір на обов'язкове соціальне страхування», Декрет Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України».

Ряд нормативно-правових актів прийнятий щодо експериментальної економічної зони «Сиваш»: Указ Президента України «Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні« Сиваш »від 17.11.95 р.; Закон України« Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони «Сиваш» від 23.02.96 р.; Постанова Кабінету Міністрів України «Про Північнокримській експериментальній економічній зоні« Сиваш »від 23.04.96 р. № 455 і затверджене цією постановою Положення про Північнокримської експериментальної економічній зоні «Сиваш»; Постанова Кабінету Міністрів України «Питання державної компанії« Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони «Сиваш» від 12.09.96 р. № 1109; Статут державної компанії «адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони« Сиваш », а також Положення про реєстрацію суб'єктів Північнокримської експериментальної економічної зони «Сиваш» і порядок підготовки інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони «Сиваш», затверджені цією постановою.

Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка »,« Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона »,« Інститут монокристалів »від 16.07.99 р. визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності зазначених технологічних парків.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про нормативно-правових актах про забезпечення реалізації Закону України« Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона »,« Інститут монокристалів »від 17.12.99 р. № 2311 затверджено: Положення про порядок розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку; Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку; Положення про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, пристроїв, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку.

Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області» від 03.12.99 р. визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області. Цей режим запроваджується на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 2000 р. і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах міста Бердичів, Коростень, Новоград-Всшинскій, а також Коростенський, Новоград-Волинський, Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Володар-Волинський райони.

 Строком на 30 років введено спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Автономної Республіки Крим, визначених у Законі України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону« Порт Крим »в Автономній Республіці Крим» від 21.12.2000 р. 

 Згідно із Законом України «Про спеціальну економічну зону« Порто-франко »на території Одеського торгового порту» від 22.03.2000 р. створена строком на 25 років вільна економічна зона "Порто-франко" на території Карантинного молу Одеського морського торгового порту на площі 32, 5 гектара. 

 Законом України «Про спеціальну економічну зону« Закарпаття »від 22.03.2001 р. визначено порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони« Закарпаття ». Спеціальна економічна зона "Закарпаття" створюється на території Закарпатської області строком на 30 років площею 737,9 гектара. У цій зоні встановлюється режим спеціальної митної зони та спеціальний пільговий режим оподаткування.

 Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області» 

 від 05.04.2001 р. введено строком на 30 років на території пріоритетного роз-витку у Волинській області спеціальний режим інвестиційної діяльності щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. До території пріоритетного розвитку у Волинській області відносяться місто Нововолинськ та селище Жовтневе міста Нововолинська. 

 Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на території пріоритетного розвитку у Волинській області інвестиційний проект на підставі договору, укладеного з Нововолинським міською радою. Порядок розгляду інвестиційних проектів і форма типового договору затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 Відповідно до Указу Президента України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» від 18.12.98 р. № 1359/98 введений на термін 30 років спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях (підгалузях), на виробництвах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Він передбачає низку пільг із ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток, відрахувань до Державного інноваційного Фонд, платі за землю. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.99 р. № 930 затверджено: 

 Перелік галузей (підгалузей), виробництв, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області; 

 Порядок розгляду та схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області. 

 З метою оснащення міжнародного транспортного коридору Гданськ - Одеса, залучення інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, транспортно-виробничої інфраструктури Указом Президента України «Про спеціальну економічну зону« Інтерпорт Ковель »від 22.06.99 р. № 702/99 створена з 1 січня 2000 року на термін 20 років на території Волинської області спеціальна економічна зона «Інтерпорт Ковель» площею 56,77 гектара. На території цієї спеціальної економічної зони на зазначений вище термін встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності. 

 З 1 січня 2000 року строком на 30 років спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова з реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, введений Указом Президента України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку м. Харкова ». 

 З 1 січня 2000 року строком на 30 років спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області встановлено Указом Президента України від 27.06.99 р. № 729/99. 

 З 1 січня 2000 року створено спеціальна економічна зона «Миколаїв» в місті Миколаєві на 30 років на території суднобудівних підприємств та прилеглої до неї території згідно з Указом Президента України «Про спеціальну економічну зону« Миколаїв »від 28.06.99 р. № 758/99. 

 З метою забезпечення функціонування спеціальної економічної зони «Рені» Кабінет Міністрів України постановою від 27.08.2000 р. № 1344 затвердив Положення про спеціальну економічну зону «Рені». Положення визначає систему управління та організаційні засади функціонування спеціальної економічної зони «Рені», а також порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на її території. 

 Відповідно до Положення про організацію органами виконавчої влади прикордонної та прибережної торгівлі, затвердженим наказом МЗЕЗторгу України від 13.09.99 р. № 689, прикордонна торгівля є однією з форм зовнішньоекономічної діяльності, при її здійсненні слід керуватися такими нормативно-пра-вовимі актами, договорами та угодами: 

 Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; 

 Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24.06.93 р., Протоколом до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 14.11.97 р.; 

 Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 17.12.92 р., Протоколом між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вилучення з режиму вільної торгівлі від 13.02.98 р.; 

 Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю від 29.08.95 р.; 

 Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Російської Федерації від 27.01.95 р., 

 Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво прикордонних областей України та Республіки Білорусь від 12.05.97 р.; 

 Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво прикордонних областей України та адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова від 11.03.97 р.; 

 іншими нормативно-правовими актами. 

 Торговельно-економічне співробітництво між прикордонними районами здійснюється на підставі безпосередньої домовленості, яка оформлюється договорами (контрактами) між суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкованості. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 53-р «Про перелік офшорних зон» відповідно до п. 18.3 ст. 18 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» оприлюднено перелік офшорних зон згідно з додатком: Британські залежні території (Острів Олдерні, острів Гернсі, острів Джерсі, острів Мен); Близький Схід (Бахрейн); Центральна Америка (Беліз, Панама); Європа (Андорра , Гібралтар, Кіпр, Монако); Карибський регіон (Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські острови, Барбадос, Британські Віргінські острови, Віргінські острови (США), острови Гренада, Нідерландські Антильські острови, Терці і Кайкос, Сент-Кітс і Невіс , Сент-Вінсент і Гренадіни, Монтсеррат, Сент-Люсія, Співдружність Домініки); Африка (Ліберія, Сейшельскіеострова); Тіхоокеанскійрегіон (Вануату, Маршальські острови, Науру, Ніуе, острови Кука, Самоа), Південна Азія (Мальдівська Республіка). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Правове регулювання інвестиційної діяльності в окремих СЕЗ"
 1.  5. Дисертації та автореферати
    правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. Полякова Т. А. Правове забезпечення інформаційної безпеки при побудові інформаційного суспільства в Росії: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. Попондопуло В.Ф. Проблеми правового режиму підприємництва: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб.,
 2.  ПЕРЕДМОВА
    правового регулювання підприємництва в Україні, щоб читач міг зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом. Підприємцям необхідно знати умови здійснення підприємницької діяльності (державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для
 3.  1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
    регулювання процесами розвитку. Ситуація обумовлює актуальність розробки державної та регіональних стратегій подолання низької інвестиційної активності. Перехід на ринкові відносини докорінно змінив умови, в яких функціонувала економіка регіону. Ускладнилося становище господарюючих суб'єктів у системі економічних зв'язків, а конкуренція веде до необхідності
 4.  Державна підтримка інвестиційної діяльності
    правову базу для здійснення інвестиційної діяльності, приймають передбачені чинним законодавством заходи для усунення недобросовісної конкуренції і можуть приймати на себе, в межах своєї компетенції, гарантії за зобов'язаннями інтересів, що випливають з їх відносин з приводу інвестиційної діяльності на території області. Компетенція обласної Думи у сфері інвестиційної
 5.  Нормативно-правові засади функціонування Суррей
    правове середовище тільки починає формуватися і відсутня досконале законодавство. Тому одна з основних причин, що стримують приплив капіталу в економіку, - недостатнє законодавче забезпечення діяльності в частині реалізації програм розвитку регіону. Якщо розглядати регулювання діяльності по залученню ресурсів законодавчими актами різного рівня, то вона включає в
 6.  висновок
    правова форма. Засновниками системи управління ресурсами розвитку є регіональні органи влади та комерційні організації. Ця теоретична посилка в тексті дослідження не отримала докладної розшифровки. На даному етапі економічна система Тамбовської області, як втім і ряду інших дотаційних регіонів, зазнає серйозних труднощів у сфері розвитку економічної інфраструктури. У
 7.  ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
    регулювання ЗЕД Росії. Процедура підготовки та проведення експортної (імпортної) операції (товар і покупець за вибором студента). Модифікація або створення управлінської структури для розвитку ЗЕД підприємства. Зміст і характер міжнародних торгових угод (на конкретні види і групи товарів за вибором). Сучасні форми конкуренції на світовому ринку і обме-кові ділова практика.
 8.  11.3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
    правовим актом, що регулює іноземне інвестування в Україну, є Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 р. (далі - Закон). Крім внутрішнього українського законодавства, існує група міжнародних договорів України з окремими країнами про заохочення та взаємний захист інвестицій, які є одним із джерел правового регулювання іноземного
 9.  ВСТУП
    правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 10.  І.М. Розсолу. ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ / ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ / 2-е видання, доповнене, 2009

 11.  11.6. ФОРМИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше I0 відсотків. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Такі підприємства створюються і діють у формах, передбачених законодавством України.
 12.  Активізація інвестиційної діяльності банків
    правових гарантій повернення кредитів і механізму їх забезпечення. З метою розвитку інвестиційних процесів перспективним може стати також створення Уральського банку розвитку для обслуговування областей Уральського федерального округу. Цей банк може здійснювати, подібно Російському банку розвитку, цільове кредитування проектів розвитку соціально значущих підприємств і галузей. Створення
 13.  Введення
    регулювання процесу мобілізації, розподілу і використання ресурсів у ході реалізації життєво важливих програм розвитку, як із загальнодержавною, так і з регіональної точок зору. Державне регулювання цього процесу покликане не скасовувати принципи і механізми ринкового господарювання і не замінювати їх директивним управлінням, а, навпаки, сприяти створенню сприятливих
 14.  11.7. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ і територій пріоритетного розвитку
    правові та економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими радами, органами місцевого самоврядування та іншими органами. Поняття і види ВЕЗ Згідно із законодавчим визначенням, спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і
 15.  Перевезення і транспортні договори
    правового регулювання перевезення вантажів передбачені в розділі 32 ГК України. Згідно ст-306 ХК перевезенням вантажів у цьому Кодексі визнається господарська діяльність, пов'язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання за ж-залізниць, автомобільних шляхів, водним та повітряним шляхам, а також транспортування продукції
 16.  ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ Е. В. Мантер
    правових, "основ ИД Соціальне партнерство Бізнес 1. Фінанси 2. Підприємницькі знання і досвід 3. Налагоджені виробничі зв'язки 4. Знання кон'юнктури ринку 5. Прагматизм і раціоналізм Заощадження 2. Людський капі-тал 3. Довіра (легітимності ність) 4. Ідеї ??5. Мотивація Суспільство Рис. 1. Ресурси учасників соціального партнерства Досяжність даних цілей залежить