Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.1 Правоохоронної діяльності, її основні ознаки та поняття, завдання і цілі

Ознаками (критеріями) правоохоронної діяльності є: 1.

Правоохоронна спрямованість. Правоохоронна діяльність спрямована на захист прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів будь-яких суб'єктів правовідносин, на забезпечення безпеки, законності і правопорядку, а також на боротьбу із злочинністю. 2.

Правоохоронна діяльність складається з рішень і дій, здійснюваних (прийнятих) уповноваженими на те законодавством суб'єктами. 3.

Правоохоронна діяльність передбачена (врегульована) нормативно-правовими актами.

Інакше кажучи, правоохоронна діяльність являє собою передбачене нормативно-правовими актами прийняття рішень і здійснення уповноваженими на те суб'єктами дій, спрямованих на захист прав (свобод) та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень і держави в цілому, на забезпечення безпеки, законності і правопорядку, а також на боротьбу із злочинністю.

Завдання і цілі правоохоронної діяльності видозмінюються залежно від того, яким суб'єктом вона здійснюється. Аналіз завдань і цілей різних правоохоронних органів дозволяє говорити про наявність наступного переліку завдань і цілей самої правоохоронної діяльності.

Завданнями правоохоронної діяльності визнаються: 1)

виявлення, попередження, припинення правопорушень, розкриття злочинів, а також виявлення і встановлення осіб, їх підготовляють, які роблять чи вчинили; 2 )

здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду, ухиляються від кримінального покарання, а також розшуку безвісти зниклих; 3)

добування інформації про події або дії, що створюють загрозу державній, військовій, економічній або екологічної безпеки Російської Федерації; 4)

нагляд за процесом правозастосування; 5)

правильне застосування закону, забезпечення його верховенства ; 6)

надання юридичної допомоги громадянам та організаціям; 7)

правильне і швидкий розгляд і вирішення цивільних; кримінальних, адміністративних, конституційних справ та інших підвідомчих правоохоронним органам питань ;

8) регулювання порядку та умов виконання і відбування покарань, визначення засобів виправлення засуджених, надання засудженим допомоги у соціальній адаптації.

Цілі розглянутого виду діяльності поділяються на два види:

Безпосередні цілі: 1)

забезпечення і захист (охорона): -

порушених та (або) оспорюваних прав, свобод і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, юридичних осіб та їх об'єднань; -

порушених та (або) оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів місцевого самоврядування; -

порушених та (або) оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, федеральних органів державної влади та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; -

суспільного ладу Російської Федерації; -

встановлених системи господарства і власності; -

порядку управління, державного і громадського порядку, порядку діяльності правоохоронних органів; 2 )

забезпечення виконання актів судових та інших органів, передбачених федеральним законом про виконавче провадження; 3)

щоб кожен вчинив правопорушення був підданий справедливому покаранню і жоден невинний не був притягнутий до відповідальності;

Цілі, що збігаються з метою всієї держави і суспільства, тобто цілі більш високого рівня: 1)

зміцнення законності та правопорядку; 2)

попередження вчинення злочинів та інших правопорушень; 3)

виправлення засуджених; 4)

правове і моральне виховання громадян у дусі точного і неухильного виконання російських законів, дбайливого ставлення до інституту власності, дотримання дисципліни праці, поваги до прав (свободам), честі і гідності інших осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1 Правоохоронної діяльності, її основні ознаки та поняття, завдання та цілі "
 1. Глава 1. Основні поняття, предмет і система дисципліни «Правоохоронні органи»
  поняття, предмет і система дисципліни «Правоохоронні
 2. Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004

 3. Глава 2. Законодавство та інші правові акти про правоохоронні органи
  правоохоронних
 4. 5. 2. 4. організація
  діяльність з їх роботою. На основі вищесказаного організацію можна визначити як соціальну систему, в якій суб'єкти, які усвідомлюють свою приналежність до даної системи, діють для досягнення спільної мети. Організації є результатом цільового раціонального мислення і регульованого співробітництва. Їм притаманні такі ознаки: - вони утворені усвідомлено і цілеспрямовано
 5. § 4. Сенс і смисловий образ.
  Діяльності людини. Обидва значення (ознаки) поняття «сенс'' можуть бути включені в одне визначення, оскільки вони не виключають один одного. Ідеальні образи, що мають смисловий зміст в рамках даного визначення, домовимося називати смисловими образами. Ці образи можуть мати ціннісний характер, якщо вони відповідають першому ознакою поняття «сенс», і сутнісний характер, якщо вони
 6. 1.Познаніе як процес. Два рівня пізнання: емпіричний і раціональний. Форми пізнання.
  Діяльність людини з придбання знань про навколишній його світ, про саму людину, про взаємовідносини людини і природи, людини і суспільства і т.д. Процес пізнання протікає у формі взаємозв'язку і взаємодії пізнає суб'єкта і пізнаваного об'єкта. Суб'єктом пізнання є людина, що відображає у своїй свідомості явища дійсності. Цей суб'єкт активний: він ставить цілі, визначає
 7. Вступне слово
  правоохоронних органів. Однією з відмінних особливостей даного підручника є та обставина, що автор зробив спробу всі розглянуті тут інститути тим чи іншим чином стосуються положень цивільного, арбітражного та кримінального процесу проаналізувати в їх взаємозв'язку, взаємообумовленості, не роблячи акценту на суб'єктів дозвільних кримінальні або цивільні
 8. 1.2. Кваліфікація організованих форм терористичної діяльності (ч. 3 ст. 205, ст. 208, 209, 210 КК)
  правоохоронного органу), то створення такої групи або керівництво нею, а так само участь в ній повинні кваліфікуватися не за ст. 208, а за ст. 209 КК, а в разі вчинення групою нападів - також і за іншими статтями КК (зокрема, ст. 205, 206 та ін.) У яких же випадках потрібно кваліфікувати дії винних за ст. 210 КК? Об'єктивна сторона складу злочину,
 9. В.Н. Литовкіна, Е.А. СУХАНОВ, В.В. ЧУБАРОВ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ / М.: Статут. - 731 стор, 2008

 10. Від автора
  правоохоронних органів безліч. Це в тій чи іншій мірі всі органи державної влади та необмежене число недержавних органів, організацій і громадян, які займаються охороною певних прав чи законних інтересів фізичних або юридичних осіб (держави в цілому). Тому на перше місце при визначенні предмета розглянутої навчальної дисципліни, а значить і змісту
 11. 1.6. Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207 КК)
  правоохоронні органи тощо), так і інші організації, наприклад ті, в яких нібито намічений терористичний акт, або навіть окремі громадяни. На кваліфікацію не робить впливу визначеність повідомленої інформації, тобто позначені Чи час посягання, його характер (вибух, підпал і т.д.). Див: Курс кримінального права. Т. 4. Особлива частина. М., 2002. С. 231. Там же.
 12. 3.3. Забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній сфері та при виникненні надзвичайних ситуацій
  правоохоронної (і судової) сфері до найбільш важливих об'єктах забезпечення інформаційної безпеки відносить: інформаційні ресурси органів влади, що реалізують правоохоронні функції, судових органів, їх інформаційно- обчислювальних центрів, науково-дослідних установ і навчальних закладів, що містять спеціальні відомості та оперативні дані службового характеру;
 13. колективізму (collecti'vus від colligere - збирати разом)
  діяльності , співвідношення суспільних, колективних і особистісних інтересів, норми повсякденних взаємин між
 14. Про поняття
  ознака. Але conceptus не тому communis / загальна / лат /, що утримує в собі багато уявлень, а тому що містить ознаку властивий багатьом речам. Сфера conceptus - це коло, який охоплює уявлення, від яких цей conceptus є загальноприйнятий ознака. Conceptus communis / загальне поняття / лат / - це тавтологічні, так як кожен conceptus є communis. Деякі концептуса
 15. СОКРАТ (бл. 470-399 рр.. До н. Е..)
  Діяльності людини. Етика Сократа може бути зведена до трьох основних тез: а) благо тотожне задоволень, щастя. («Благо не що інше, як задоволення, і зло - не що інше, як страждання»), б) чеснота тотожна знанню; в) людина знає тільки те, що він нічого не знає. Сама необхідна наука - забувати непотрібне. Не зневажай ворогами: вони відзначають твої похибки. Втратив