НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПраво інтелектуальної власності
ЗМІСТ:
І.М. Розсолу. ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ / ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ / 2-е видання, доповнене, 2009

У виданні представлений новий у вітчизняній юриспруденції підхід до проблем взаємодії права і кіберпростору. На основі новітніх російських і зарубіжних розробок з теорії права і інформаційному праву автором запропонована нова концепція права віртуального простору (інтернет-права), позначені основні принципи та умови дії права в кіберпросторі. Значне місце в роботі приділяється аналізу впливу права на цифровий світ, а також класифікації окремих видів злочинів, скоєних з використанням Інтернету.

Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання Інтернету.

Передмова
Глава 1. ІНТЕРНЕТ-ПРАВО ЯК ОБЛАСТЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
§ 1. Кіберпростір і позитивне право
§ 2. Основні підходи до розуміння інтернет-права
§ 3. Інтернет-право як новий науковий напрям і міжгалузевий інститут права
§ 4. Джерела інтернет-права
§ 5. Характеристика відносин, регульованих інтернет-правом
§ 6. Методи і засоби регулювання інтернет-відносин
§ 7. Місце інтернет-права в системі права і в системі юридичних наук
Глава 2. ІНТЕРНЕТ І ПРАВО ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
§ 1. Загальна концепція Інтернету в світлі теорії права
§ 2. "Дерево цілей" в Інтернеті
§ 3. Сутність інтернет-права
§ 4. Можливі моделі регулювання в Інтернеті
§ 5. Інтернет як об'єкт правового регулювання
§ 6. Форум прав в Інтернеті і вирішення актуальних проблем регулювання інтернет-відносин
§ 7. Право віртуального простору: поняття, основні риси і форми прояву
Глава 3. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ІНТЕРНЕТ-ПРАВУ
§ 1. Поняття кіберзлочини та юридичної відповідальності в інтернет-праві
§ 2. Особливості окремих правопорушень у кіберпросторі (поширення екстремістських матеріалів в Інтернеті; наклеп в Інтернеті; незаконне розповсюдження порнографічних матеріалів в Інтернеті; порушення правил інтернет-торгівлі; порушення авторських і суміжних прав в Мережі)
§ 3. Удосконалення законодавства про відповідальність за якість інформації, поширюваної у всесвітній мережі Інтернет
§ 4. Удосконалення законодавства про відповідальність у сфері боротьби з кіберзлочинністю
Глава 4. Правосвідомості та правової культури СУБ'ЄКТІВ ІНТЕРНЕТ-ВІДНОСИН
§ 1. Правосвідомість суб'єктів інтернет-відносин
§ 2. Правова культура суб'єктів інтернет-відносин
Висновок
Список літератури
1. Нормативні матеріали російською мовою
2. Нормативні матеріали на іноземних мовах
3. Наукова література російською мовою
4. Наукова література іноземними мовами
5. Дисертації та автореферати
Право інтелектуальної власності:
  1. В. Козирєв, К. Леонтьєв. Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256. - 2007
  2. Сергєєв А.П.. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації: Учеб. - 2-е вид., Герераб. н доп. - М.: ТОВ «ТК Велбн». - 752 с. - 2003