Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліни → 
Право інтелектуальної власності
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
І.М. Розсіл ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ / ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ / 2-е видання, доповнене 2009

У виданні представлений новий у вітчизняній юриспруденції підхід до проблем взаємодії права і кіберпростору. На основі новітніх російських і зарубіжних розробок з теорії права і інформаційному праву автором запропонована нова концепція права віртуального простору (інтернет-права), позначені основні принципи та умови дії права в кіберпросторі. Значне місце в роботі приділяється аналізу впливу права на цифровий світ, а також класифікації окремих видів злочинів, скоєних з використанням Інтернету.

Для студентів, аспірантів і викладачів вузів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання Інтернету.

В. Козирєв, К. Леонтьєв Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256. 2007

Розглянуто основні положення законодавства Російської Федерації в області авторського права і суміжних прав, а також сучасна правозастосовча практика. Викладено базові відомості, необхідні для відстоювання авторських прав у випадках їх порушень, захисту від необгрунтованих претензій, для підтвердження придбання авторських прав. Представлено аналіз четвертої частини Цивільного кодексу Російської Федерації "Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації".

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Книжкова справа" і спеціальності "Видавнича справа та редагування". Може використовуватися в навчальному процесі з юридичних спеціальностей, а також за спеціальністю "Літературна творчість". Представляє інтерес для авторів, керівників і фахівців видавництв.

Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації: Учеб. - 2-е вид., Герераб. н доп. - М.: ТОВ «ТК Велбн». - 752 с. 2003

У книзі доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного права СПбДУ А.П. Сергєєва вперше у вітчизняній юридичній науці в комплексному вигляді розглядаються проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Російській Федерації. Поряд з традиційними сферами авторського і патентного права в роботі висвітлюється російське законодавство про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і виробленої ними продукції (робіт, послуг), а також охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності. Детально досліджуються поняття, ознаки н види основних об'єктів інтелектуальної власності, зміст прав їх творців і користувачів і основні способи їх захисту.

Робота написана на базі новітнього російського законодавства, практики його застосування, а також зарубіжного досвіду охорони об'єктів інтелектуальної власності.

Книга розрахована не лише на студентів і викладачів юридичних вузів і юристів-практиків, а й на авторів, винахідників, творчих працівників, працівників патентних служб, видавництв та інших організацій, які використовують об'єкти інтелектуальної власності.