НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія
ЗМІСТ:
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004
Зміст навчального матеріалу представлено темами, які включають в себе конспективно виклад загальної теорії конфлікту, психології та соціології конфлікту, методичні керівництва з проведення практичних і семінарських занять на основі сучасних педагогічних технологій, ретельно підібрані перевірочні завдання. У додаток практикуму увійшли найбільш популярні методики соціально-психологічної діагностики, а також авторська навчальна програма по курсу конфліктології. Посібник призначений для викладачів, студентів, які вивчають курс конфліктології, для практичних психологів і соціологів
Практикум з конфліктології
Передмова
Методичні поради
Проблемні питання 1.
Контрольний тест
Розділ I. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КОНФЛІКТУ
Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
Динаміка конфлікту
Заняття 2.1. Практичне заняття по темі «Ідентифікація конфліктів» (рішення ситуаційних завдань)
Заняття 2.3. Практичне заняття з теми «Конфліктні ситуації» (рішення ситуаційних завдань)
Заняття 2.4. Тема: «Конфліктні ситуації». Дидактична гра «фрустрирующая ситуації в ділових відносинах»
Тема 3. Теорії механізмів виникнення конфліктів
Конфлікти і трансактний аналіз
Заняття 3.1. Практичне заняття з теми «Формули конфлікту» (проводиться на прикладі рішення ситуаційних завдань)
Заняття 3.2. Дидактична гра «фрустрирующая ситуації»
Заняття 3.3. Практичне заняття з теми «Трансактний аналіз конфліктів» (проводиться методом тестування та рішення ситуаційних завдань)
Контрольний тест
Тема 4. Технології управління конфло ектами
Заняття 4.1. Тема: «Технології управління конфліктами». Дидактична гра «Оцінка глибини конфлікту»
Контрольний тест
Розділ II. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
Стратегії поведінки в конфлікті
Заняття 5.1. Практичне заняття з теми «Моя поведінка в конфлікті» (заняття побудовано за методом тестування)
Тест 5.2. Самооцінка конфліктності
Тест 5.3. Самооцінка конфліктності
Тест 5.4. Тактика поведінки у конфлікті
Тест 5.6. Опитувальник Томаса
Контрольний тест
Технології раціональної поведінки в конфлікті
Заняття 6.2. Тема: «Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфліктах». Дидактичний тренінг «Оволодіння мистецтвом критики» 181
Тест 6.1. «Критика і ви»
Заняття 6.3. Тема: «Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті». Дидактична гра «Мистецтво критики»
Контрольний тест
Тема 7. Психологія переговорного процесу з вирішення конфліктів
Технології стратегій і тактик в переговорному процесі
Заняття 7.1. Практичне заняття по темі «Психологія переговорного процесу» (проводиться методом тестування та відпрацювання тренінгових вправ)
Тест 7.2. «Як вести ділові переговори»
Тест 7.3. «Моя тактика ведення переговорів»
Заняття 7.2. Психологія переговорного процесу з вирішення конфліктів. Ситуаційно-рольова гра «Переговори» 1111
Контрольний тест
Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
Заняття 8.1. Практичне заняття з теми «Самооцінка особистості методом тестування»
Тест 8.2. Самооцінка особистості (1-й варіант)
Тест 8.2. Самооцінка особистості (2-й варіант)
Тест 8.3. Самооцінка рівня домагань за методикою Шварцландера
Тест 8.4. Самооцінка комплексу неповноцінності
Тест 8.5. Визначення темпераменту за методикою Г. Айзенка
Заняття 8.2. Гра-тренінг «Внутріособистісні конфлікти» 1121
Контрольний тест
Заняття 9.1. Самооцінка методом тестування готовності до міжособистісної взаємодії. Практичне заняття з теми «Міжособистісні конфлікти»
Тест 9.2. Самооцінка агресивності
Тест 9.3. Оцінка міжособистісних відносин за методикою Т. Лірі
Контрольний тест
Заняття 10.1. Практичне заняття з теми «Конфлікт між особистістю і групою» (проводиться методом аналізу та обговорення конфліктних ситуацій)
Заняття 10.2. Ділова гра «Конфліктна ситуація в комплексній бригаді будівельників» 1151
Контрольний тест
Розділ III. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Тема 11. Конфлікти в суспільстві
Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
Контрольний тест
Управління конфліктами в організації
Заняття 12.1. Практичне заняття з теми «Конфлікти в організації» (проводиться з використанням методу аналізу конкретних ситуацій)
Заняття 12.3. Ділова гра «Конфлікт на промисловому підприємстві» 1171
Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів)
Тема 13. Конфлікти в сім'ї
Заняття 13.1. Практичне заняття з теми «Сімейні відносини» (самооцінка готовності до конструктивних взаємин в сім'ї методом тестування)
Тест 13.2. Самооцінка конструктивної взаємодії в подружніх стосунках
Тест 13.3. Самооцінка конструктивної поведінки у взаєминах з дітьми
Заняття 13.2. Ділова гра «Подружній конфлікт» 1181
Контрольний тест
Матеріал для самостійного вивчення
Попередження і дозвіл управлінських конфліктів
Заняття 14.1. Практичне заняття з теми «Управлінські рішення» (проводиться методом аналізу документів)
Тест 14.2. Стиль керівництва
Тест 14.3. Управлінська ситуація і спрямованість керівника [23]
Тема 15. Глобальні та регіональні конфлікти
Управління глобальними конфліктами
Регіональні конфлікти
Класифікація регіональних конфліктів
Управління регіональними конфліктами
Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)
Заняття 15.2. Тема: «Глобальні і регіональні конфлікти». Ділова гра «Міжнародна координація» 1261
Контрольний тест
Тема 1. Введення в конфліктології
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ КОНФЛІКТУ
Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
РОЗДІЛ II. ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
РОЗДІЛ III. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ
Тема 11. Конфлікти в суспільстві
Глосарій
Список літератури
Конфліктологія: