НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї продукції

Давальницька сировина, що ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, що справляються при ввезенні товарів відповідно до законодавства.

Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя органу державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця з терміном платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Сума, зазначена у векселі, визначається у валюті контракту на здійснення операцій з давальницькою сировиною.

Виходячи з технологічних особливостей виробництва, Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші терміни виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому контрактом, за межі митної території України в період, зазначений у частинах 2, 3 і 8 ст.2 Закону, вексель погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. Вексель погашається також при частковому вивезенні готової продукції за межі митної території України, передбаченому умовами контракту, якщо український виконавець документально підтвердить сплату ввізного мита, податків та зборів, які повинні бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукція. Для визначення суми платежу мита, податків та зборів вартість давальницької сировини перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діяв на день платежу за векселем.

Облік векселів ведеться органом державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця.

Якщо ввозяться ті види давальницької сировини, які не обкладаються ввізним митом, податками та зборами, український виконавець подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням письмове зобов'язання про вивезення готової продукції в зазначений у Законі період.

При вивезенні готової продукції в обумовленому письмовим зобов'язанням обсязі у період, зазначений у Законі, письмове зобов'язання погашається.

Відповідні органи державної податкової служби можуть давати дозвіл иа відстрочення оплати векселів або погашення письмових зобов'язань окремим суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах на підставі податкового кредиту, до настання строку фактичного відвантаження готової продукції іноземному замовнику. За користування кредитом суб'єкт підприємницької діяльності вносить до бюджету, до якого він сплачує податок на прибуток підприємств, щомісячну плату, виходячи з облікової ставки Національного байка України, від суми, визначеної у векселі. Розмір облікової ставки визначається на останній день періоду, за який сплачується зазначена плата.

Підставою для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, є подання українським виконавцем митному органу копії векселя (письмового зобов'язання), авізованого (взятого на облік) органом державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця, та копії зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини.

Підставою для митного оформлення готової продукції, яка виготовлена ??з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України, і вивозиться з її території, є подання українським виконавцем митному органу копії векселя (письмового зобов'язання) та копії ввізної вантажної митної декларації, а у разі необхідності - і висновку Торгово-промислової палати України або регіональних торгово-промислових палат про те, що готова продукція виготовлена ??внаслідок переробки давальницької сировини, вартість якої становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції.

Підставою для погашення векселя (письмового зобов'язання) є подання українським виконавцем органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії ввізної вантажної митної декларації з відміткою митниці, яка здійснила митне оформлення готової продукції, про фактичне перетинання готовою продукцією митного кордону України

Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселів (письмових зобов'язань) встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України.

При оформленні вантажної митної декларації на ній робиться відмітка «Давальницька сировина» і проставляється код відповідно до класифікатора угод.

Готова продукція, яка виготовлена ??з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України з урахуванням вимог Закону, і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом, іншими податками та зборами ( крім митних зборів), що справляються при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Вивіз тих видів готової продукції, щодо яких міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено добровільне обмеження експорту, здійснюється у порядку, встановленому Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

За частину давальницької сировини або готової продукції, отриманої як плата за виконану роботу, український виконавець сплачує ввезенням мито, податки та збори, що стягуються при ввезенні товарів (робіт, послуг).

У разі втрати чи повного зіпсуття давальницької сировини або готової продукції внаслідок форс-мажорних обставин, факт настання яких засвідчений Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, вексель (письмове зобов'язання) погашається і ввізне мито, податки та збори (крім митних зборів) не справляються. У разі потреби рівень зіпсуття давальницької сировини або готової продукції та можливість її використання визначаються Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої з неї продукції "
 1. Митне оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України
  ввезення та зі стягненням податків і зборів (обов'язкових платежів), митних зборів у встановленому порядку. Товари, що поставляються як лізингові платежі за договорами бартерних та компенсаційних форм лізингу, підлягають митному оформленню в установленому порядку відповідно до митного режиму експорту. Після випуску для вільного обігу на митній території України об'єкти
 2. 9.2. Ліцензування і квотування експорту та імпорту
  порядок і конкретні умови проведення операцій з давальницькою
 3. Модель економічної взаємодії регіонів
  ввезення продукції. Для регіону як суб'єкта національного ринку визначаються значення вивезення (вектор V) - це пропозиція регіону, а значення ввезення (вектор W) - це попит регіону. В результаті аналогічних дій усіх регіонів на віртуальному національному ринку (наприклад, національної товарної біржі) підсумовуються заявки на обсяги продажів і покупок продукції різних галузей. Найімовірніше, що
 4. Оподаткування операцій, здійснюваних платниками єдиного податку, які не є платниками ПДВ
  порядок придбання товарів (робіт, послуг) як на території України, так і за її межами. Тому придбання суб'єктами підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування (незалежно від того, зареєстрований такий суб'єкт як платник ПДВ чи ні), товарів як на території України, так і при їх ввезенні з-за меж митної території
 5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  митних тарифів на результати експортних та імпортних операцій фірми. Етапи створення і стан сфери ЗЕД в РФ. Необхідність ЗЕД і мотиви для участі у ЗЕД. Функції, місце і значення ЗЕД, зміна в концепціях та практиці сучасної ЗЕД. Розмежування повноважень з управління ЗЕД меж-ду центром і регіонами. Проблеми зарубіжних і російських партнерів. Класифікація суб'єктів і видів їх
 6. 9.1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності визначаються Господарським кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативно-правовими актами. Зовнішньоекономічну діяльність підприємців детально регулює безліч нормативно-правових актів, основним серед яких є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. (далі -
 7. Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг
  території міст Києва та Севастополя, обласних центрів) (код 18201-18256); прокат аудіо-відеокасет, СД (код відсутній); прокат автотранспортних засобів (код 18307-18309); прокат весільних нарядів та одягу для урочистих подій (код 18327); послуги ломбардів (код 18601-18629); фотопослуги та послуги фото-кінолабораторій (код 19101-19125); послуги аудіо-відеозапису (код відсутній).
 8. Договір підряду на проведення проектних та вишукувальних робіт
  замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх (ч. 1 ст.887 ЦК). До цього договору застосовуються положення ЦК, якщо інше не встановлено законом. За цим договором замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної
 9. Захист авторського права і суміжних прав
  митну територію України , вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення; в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; г) ввезення на
 10. ВСТУП
  порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 11. ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
  митний документ. пакувальний лист - це платіжно-банківський документ. Г) коносамент - митний документ. Відповідно до «Віденської конвенції». при дострокової поставки покупець може відмовитися від неї. Б) сторона ніколи не має права утримувати товар. сторони не можуть виключити в контракті дію конвенції. Г) вірно А, Б, В. Експортеру товару вигідно у «своїй» країні: підвищення