Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

8.1. ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні поняття у сфері торговельної діяльності

Для здійснення торговельної діяльності важливе значення має визначення основних понять, оскільки вони різним чином тлумачаться на практиці.

Визначення термінів, що вживаються в нормативно-правових актах, що регулюють торговельну діяльність, міститься в листі МВЕСтор-га України від 17.03.98 р. № 15-03/29-192.

Відповідно з цим листом, слід виходити в практичній діяльності з наступного визначення основних понять.

Торговельна діяльність - ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу споживчих товарів з метою отримання прибутку.

Внутрішня торгівля - сфера підприємницької діяльності з реалізації товарної продукції на внутрішньому ринку країни суб'єктами господарювання усіх форм власності, що охоплює оборот засобів виробництва і споживчих товарів і включає оптову торгівлю і посередництво в торгівлі, роздрібну торгівлю.

Оптова торгівля - сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Включає як безпосередні комерційні зв'язки в умовах договорів купівлі-продажу та поставки між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язки між ними через торгових посередників.

Роздрібна торгівля - сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання.

Ринковий збір - плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари на ринках.

Рознично-торговельне підприємство - підприємство сфери торгівлі, що реалізує споживчі товари в роздріб і надає послуги, призначені виключно кінцевим споживачам.

Договір купівлі-продажу - усне або письмове угоду між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та дру-

О

гих умовах, за яким здійснюється купівля -продаж, робота та послуги. Письмова угода може бути оформлено квитанцією, товарним чи касовим чеком або іншими документами.

Витрати обігу - витрати у вартісному вираженні, пов'язані з просуванням товарів від виробника до споживача.

Торговельна надбавка - частина роздрібної ціни товару, призначена для покриття витрат обігу і забезпечення прибутку роздрібних торгових підприємств.

Прибуток торгова - виражена в грошовій формі різниця між валовими доходами та валовими витратами обігу.

Валовий дохід - сума всіх доходів від продажу товарів та інших видів діяльності торговельних підприємств.

Ціна - виражена в грошовій формі вартість одиниці товару.

Ціна роздрібна - ціна, за якою реалізуються товари кінцевим споживачам.

Ціна відпускна - ціна, за якою підприємство або збутова організація реалізують продукцію виробничим або торговельним підприємствам для подальшої її переробки або реалізації.

Ціна оптова - ціна товару за умови його продажу великими партіями (оптом).

Оптова надбавка - складова частина оптової ціни товару, призначена для покриття витрат обігу та створення прибутку оптово-збутових організацій.

Матеріально-технічна база торгівлі - сукупність всіх засобів праці у формі власних або орендованих основних фондів, що використовуються на стадіях просування товарів від виробника до споживача.

Роздрібна торговельна мережа - сукупність стаціонарних, тимчасових і пересувних пунктів роздрібного продажу товарів (включаючи аптеки), торгових автоматів, торгових місць на ринках, пунктів продажу поштою і за замовленням, а також пунктів ремонту предметів особистого вжитку, не пов'язаного з виробництвом цих виробів. За ступенем постійності місцезнаходження розрізняють стаціонарну та пересувну мережу, ai) o характером капітальності споруд - магазини, павільйони, кіоски, ларьки.

Дрібнороздрібна торговельна мережа - частина роздрібної торгової мережі, що складається з наметів, кіосків, пунктів пересувної торгівлі та автоматів, нестаціонарних торгових одиниць.

Магазин - пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему будівлю або приміщення і має торговий зал для покупців.

Павільйон торговий - пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему споруду полегшеної конструкції та має торговий зал Для покупців.

Тип магазину - різновид магазину, що характеризується сукупністю його товарної специфікації, розміру торговельної площадки, характеру процесу, номенклатури послуг, типового набору торгово-технологічного ського обладнання, формами продажу товарів.

Універсам, супермаркет - магазин самообслуговування житлової зони торговою площею понад 400 м2, з широким асортиментом (більше 5000 асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів.

Гіпермаркет - магазин самообслуговування загальноміського значення, торговою площею понад 3000 м2, з широким асортиментом (більше 15 тисяч асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів.

Міні-маркет - магазин самообслуговування, торговою площею до 200 м2, з обмеженим асортиментом (500 асортиментних позицій) продовольчих товарів.

Універмаг - магазин загальноміського значення, торговою площею понад 1500 м2, з широким асортиментом (більше 5000 асортиментних позицій) непродовольчих товарів.

Примітка. Частина торговельної площі універмагу може бути відведена для продажу продовольчих товарів.

Комісійний магазин - магазин, який здійснює роздрібний продаж товарів, прийнятих від юридичних або фізичних осіб на комісійних засадах.

Торговий центр - група торговельних об'єктів, зосереджених в одному місці і керованих як одне ціле, які за своїми типами, розмірами і місцезнаходженням функціонально відповідають потребам обслуговується ними торгової зони.

Дискаунт - тип магазину, в якому товари повсякденного попиту реалізуються за порівняно низькими цінами або з наданням постійних торгових знижок. Характеризується обмеженою номенклатурою торгових послуг.

Палатка торгова - об'єкт дрібнороздрібної торговельної мережі збірно-розбірної конструкції, що займає відокремлене торгове місце, не має торгового залу для покупців.

Кіоск торговий - об'єкт дрібнороздрібної мережі стаціонарного типу, пункт продажу товарів, що займає відокремлене приміщення для організації продажу товарів без доступу в нього покупців.

Пункти пересувної торгівлі - тимчасові торгові місця для здійснення роздрібного продажу товарів з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів (автомагазини, авторозвозки, мого-, велоколяски, ручні візки) і торгівля на рознос.

Торговельне місце - відокремлений, спеціально обладнане місце поза магазином для здійснення роздрібного продажу товарів із додержанням чинних правил торговельного обслуговування населення та порядку розрахунку з покупцями.

Слід мати на увазі, що поряд із загальним вищевказаним визначенням поняття «торгове місце», яке дано МЗЕЗторгом, в Законі України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами »визначено значення терміну« місце торгівлі », яке упо-требляют тільки в цьому Законі. У даному випадку місце торгівлі - спеціалізований магазин або спеціалізований відділ (секція) або декілька спеціалізованих відділів (секцій) в магазині з універсальним асортиментом товарів з продажу алкогольних напоїв, обладнані електронними контрольно-касовими апаратами незалежно від кількості продавців, які працюють у цих магазинах, відділах (секціях).

Торговий зал - це частина торгового приміщення магазину для продажу товарів, яка включає площу, задіяну під торгово-техно-логічне обладнання, вузли розрахунку, робочі місця продавців, а також площа для обслуговування покупців (лист МЗЕЗторгу Україна від 08.10.96 р. № 15-06/30-430).

Правила здійснення торговельної діяльності

Загальні правила здійснення торговельної діяльності регулює підзаконний нормативно-правовий акт - Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 108 (далі - Порядок і правила).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "
 1. Зміст торгового патенту
  здійснення якої потребує придбання торгового патенту; найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту. Згідно п. 14 Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. № 1077, якщо змінено юридичну адресу суб'єкта підприємницької діяльності або
 2. Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг
  здійснення діяльності з надання побутових послуг придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу. Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. Вартість торгового патенту
 3. Загальні положення
  порядок оподаткування, і видається податковим органом за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності, то ліцензія є документом державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності (п. 6 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 06.08.97 р. № 02-5/276 в редакції від 03.06.98 р. № 02-5/202).
 4. Порядок використання торгового патенту
  порядок згідно з нормами Закону встановлено у Положенні про бухгалтерський облік фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 15.08.96 р. № 169 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.06.98 р. № 135. Бухгалтерський облік операцій та результатів діяльності ведеться відповідно до Положення про
 5. 7.15. ДОГОВІР
  порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. Договором повинна бути передбачена умова про територію, в межах якої комерційний агент здійснює
 6. ПЕРЕДМОВА
  здійснення підприємництва в Україні. Тому підприємцям важливо орієнтуватися в законодавстві України, що регулює підприємницьку діяльність. У цій книзі дається аналіз правового регулювання підприємництва в Україні, щоб читач міг зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом.
 7. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  торговельна діяльність СОТ Світова організація ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність ГАТТ Генеральна угода з тарифів і торгівлі ГС Гармонизированная система ГТК Державний митний комітет ЄС Європейський Союз ШІ Іноземні інвестиції ІСО Міжнародна організація по стандартизації КОКОМ Координаційний комітет з експортного контролю МЗС Міністерство закордонних
 8. 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  здійснення підприємництва (в правовому сенсі) - встановлені державою і закріплені в законодавстві необхідні вимоги проходження певних процедур, а саме державної реєстрації суб'єктів підприємництва, ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, що підтверджують визнання державою законності їх входження в сферу
 9. Перевезення і транспортні договори
  правила правового регулювання перевезення вантажів передбачені в розділі 32 ГК України. Згідно ст-306 ХК перевезенням вантажів у цьому Кодексі визнається господарська діяльність, пов'язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання за ж-залізниць, автомобільних шляхів, водним та повітряним шляхам, а також транспортування продукції
 10.  Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності
    здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток. У п. 20 Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. № 1077, зазначено, що у разі здійснення підприємницької діяльності в одному пункті продажу товарів, в одному
 11.  Види і форми страхування
    порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства. Видами добровільного страхування можуть бути: 1) страхування життя; 2) страхування від нещасних випадків; 3) медичне