Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяДослідження в психології → 
« Попередня Наступна »
Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2005 - перейти до змісту підручника

2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні

В силу складності, багатогранності педагогічного процесу в освіті необхідні дуже різні - і за своєю тематикою, і за предметної спрямованості дослідження. Дуже важливі психологічні дослідження. У психологічних дослідженнях ведеться пошук найбільш ефективних для конкретної ситуації механізмів психічного розвитку, психологічної реабілітації вихованців, множення їх творчого потенціалу, умов самореалізації, визначаються вихідні позиції для індивідуального та особистісно орієнтованого підходів, для стеження за результатами навчання і виховання.

Посилюється потреба в соціологічних дослідженнях, щоб виявити запити населення, ставлення батьків і громадськості до тих чи інших нововведень, оцінки діяльності освітньої установи або освітньої системи.

Дослідження валеологічного та медичного характеру спрямовані на пошуки варіантів освіти, що зберігають і зміцнюють здоров'я учнів і вихованців.

Вельми різнопланові і багатофункціональні педагогічні дослідження. Це дослідження історико-педагогічного, фі-лософско-педагогічного, соціально-педагогічного, психолого-педагогічного, методичного характеру.

Проте практично всі прикладні дослідження, пов'язані з функціонуванням та розвитком освітнього процесу та освітніх установ, носять комплексний психолого-педагогічний (нерідко соціально-психолого-педагогічний, медико-педагогічний і т.

д.) характер. Навіть коли мова йшла про знанієвої концепції навчання, неможливо було вивчати освітній процес, що не досліджуючи і не розвиваючи уваги, пам'яті, мислення, емоцій, здібностей до різних видів діяльності учнів і вихованців. Мова завжди йшла про виховання цілісної, різнобічної особистості, про розвиток волі, про формування переконань, про облік індивідуальних особливостей. Будувати справжнє дослідження в освітній сфері без визначення її психологічного змісту було неможливо.

В останнє десятиліття, коли завдання розвитку особистості стали пріоритетними, будь продуктивне дослідження в освітній галузі має бути психолого-педагогічним, розкривати і досліджувати єдність зовнішніх і внутрішніх чинників утворення, педагогічні умови та способи формування мотивації, установок , ціннісних орієнтації, творчого мислення, інтуїції, переконань особистості, умови її здорового психічного і фізичного розвитку.

При цьому педагогічне дослідження завжди зберігає свою специфіку: в ньому йдеться про педагогічному процесі, про навчання і виховання, про організацію та управлінні процесом, в якому обов'язково беруть участь педагог і вихованець, функціонують і розвиваються педагогічні відносини , вирішуються педагогічні завдання.

І ще один нюанс. Відомі (стандартні) психологічні підходи, методи та методики можуть використовуватися для визначення позицій, діагностики, інтерпретації результатів.

Тоді вірніше визначати дослідження як педагогічне з використанням психологічних знань і методів. Якщо ж йде пошук особистісно орієнтованих, індивідуалізованих або працюють на психологію колективу позицій і підходів, більш точних психологічних підходів або методів (наприклад, способів визначення творчого потенціалу особистості та ступеня її реалізації), то дослідження дійсно стає психолого-педагогічним.

Запитання і завдання

1. У чому відмінність дослідження психолого-педагогічного від дослід-ження з педагогічної психології? 2.

Будь-яке чи педагогічне дослідження є комплексним? 3.

Визначте переважний характер наступних досліджень. 4.

Теми дослідження

Динаміка престижності освітньої установи

Вплив здоров'я на успішність навчання молодших школярів

Порівняльне вивчення ефективності різних освітніх технологій Виявлення обдарованості дітей-дошкільнят

Характер дослідження Соціологічний

Психологічний

Педагогічний

Валеологічний

Комплексний

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні"
 1. Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2005

 2. Тест 13.3. Самооцінка конструктивної поведінки у взаєминах з дітьми
  зрозумілий ь ПОТРЕБИ та інтереси маленької про дитину 5 4 3 2 1 Квітня Суперечності і сприймаю як фактор нормального розвитку 5 4 3 2 1 Травень Я завжди Стабільний у відносинах і дитиною 5 4 3 2 1 6 Я прагну до зменшення числа «не можна» і збільшенню числа «можна» 5 4 3 2 1 липня Для мене нещастя являстся крайнім Средст вом в Ос ііган ия 5 4 3 2 1 8 Я Прагну дат ь дитині можливість відчути
 3. ЛІТЕРАТУРА
  понять. - М., 1981. Поташник М. М. Як розвивати педагогічна творчість. - М., 1987. Поташник М.М. Оптимізація управління школою. - М., 1991. Психологічна діагностика: Учеб. посібник / За ред. К. М. Гурєва-ча і Е.М.Борісовой. - М., 1997. Психологічний словник / За ред. В. В.Давидову, А. В. Запорожця, Б.Ф.Ломова та ін - М., 1983. РеанА.А. Психологія вивчення особистості:
 4. 86. ВЧЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  педагогічна дія, що представляє собою взаємодію його учасників - викладачів та учнів - є вміст соціального досвіду, засвоюваного дітьми. У змісті проявляється найважливіше педагогічне протиріччя: між величезними Хзапасамі суспільно-історичної
 5. 3. Об'єкт і предмет дослідження
  поняттю «об'єктивна реальність» чи поняттю «об'єктна область дослідження». В якості об'єкта пізнання виступають зв'язки, відносини, властивості реального об'єкта, що включені в процес пізнання. Об'єкт дослідження - це певна сукупність властивостей і відносин, яка існує незалежно від того, хто пізнає, але відображається ним, служить конкретним полем пошуку. Це робить об'єкт наукового
 6. 78. Педагогічна здатність і її структура
  зрозуміти учня, джерела його різних емоційних станів, які долають труднощів. Завдяки спостережливості вчитель помічає ледве помітні зміни в поведінці, характері дитини і може прогнозувати його. Така специфічно педагогічна спостережливість дає достатній матеріал, спираючись на який учитель зі знанням справи здійснить навчання і виховання учнів.
 7. 16.5 Надання платних юридичних послуг не адвокатурою
  психологічної підтримки надає їм юридичну допомогу. Здійснення розглянутого виду діяльності є завданням освітніх установ для дітей, які потребують психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги (п. 2 Типового положення про освітній установі для дітей, які потребують-200ч ся в психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги). Юридичні
 8. 1. Поняття про логіку дослідження
  психолого-педагогічного дослідження визначається тим, що предметом дослідження стає складна система взаємовідносин розвивається людини з навколишнім середовищем, все різноманіття соціальних зв'язків розвивається людини. При цьому і сам росте і розвивається людина входить в цей предмет як суб'єкт виховання. Все це визначає високі вимоги до логічної обгрунтованості, а
 9. ВСТУП
  психолого-педагогічного дослідження не тільки вченими, що досліджують цю сферу, а й широким колом психологів і педагогів. Це дозволить краще усвідомити нові цілі й завдання освіти і виховання, освоїти прогресивні технології, гнучкі організаційні форми, знайти способи органічного поєднання педагогічних, психологічних та інших (медичних, соціально-реабілітаційних) методів,
 10. 1. Дослідницькі методи та методики
  психолого-педагогічних досліджень необхідно орієнтуватися на методологічні принципи і конкретно-наукові форми їх прояву відповідно до теоретичної позицією дослідника. Основний зміст відповідних методологічних принципів було викладено в розділі I даної допомоги. Для вирішення конкретних завдань вивчення особливостей психіки та поведінки людини, їх формування в
 11. залік ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  педагогічні завдання мистецтва. Функції естетики. Естетика ЗМІ. Естетика технічного дизайну. Естетика інженерного (інтелектуального, прогресивного) праці. Естетика спілкування. Естетика зовнішньої і внутрішньої культури людини. (Естетика раціонального
 12. Гуго Сен-Вікторський (1096-1141)
  педагогічних пам'яток Середньовіччя, сформулював і послідовно розвинув погляд на вчення, що грунтується на придбанні всеосяжного знання, як на спосіб вдосконалення особистості, яка усвідомлює свою природу, яка підкорить почуття і вчинки голосу розуму. Систематичне засвоєння досвіду попередніх поколінь, здійснюване в ході навчання, і дає, на його думку, той результат, який
 13. ЗАОХОЧЕННЯ І ПОКАРАННЯ
  педагогічного впливу на особистість з метою виховання усвідомлено моральних норм
 14. Колонцов А.А, Васильєв Д.А. КОРОТКА ІСТОРІЯ НАУКИ. Ульяновськ-2004, 2004
  педагогічного інституту, доктором біологічних наук Колонцовим Олександр Олексійовичем і професором Ульяновської державної сільськогосподарської академії, доктором біологічних наук Васильєвим Дмитром Аркадійовичем. Навчальний посібник складається з 3-х частин, в першій частині описана коротка історія всієї науки, в другій частині історія ветеринарії в Росії, в третин частини - історія мікробіології,
 15. 2. Становлення вікової психології як науки
  психологія зародилася як гілка порівняльної психології наприкінці XX в. Точкою відліку для систематичних досліджень психології дитини служить книга німецького вченого-дарвініста Вільгельма Прей-ра «Душа дитини», в якій він описує результати ас щоденних спостережень за розвитком власного сина. В. Прейер перший здійснив перехід від інтроспективного до об'єктивного
 16. 7. Дослідна робота
  психолого-педагогічний експеримент. І те, й інше визначення буде вірним, хоча і неповним і недостатньо конкретним. Більш точно, мабуть, визначити ЗР як метод внесення в педагогічний процес навмисних змін , розрахованих на підвищення його ефективності, з постійною перевіркою і оцінкою результатів. По суті, це спеціально поставлений досвід, який проводиться на науковій
 17. 3. Природа і функції освітніх інновацій
  поняття: віджиле, рутинне, консерватизм, прожектерство та ін Завдання, зрозуміло, полягає не в тому, щоб приклеювати ярлики і таврувати консерваторів, а в тому, щоб розібратися в діалектиці взаємодії нового і старого, в механізмах і умовах заміни застарілого новим, в способах і можливостях позитивного впливу на ці процеси. Звичайно, слід навчитися відрізняти справжнє новаторство
 18. 4. Цілі і завдання дослідження
  понять, загальнонаукових і психолого-педагогічних основ дослідження; друга - теоретико-моделююча - з розкриттям структури, сутності досліджуваного, факторів його перетворення, моделі структури і функцій досліджуваного і способів його перетворення; третя - практично-перетворювальна - з розробкою та використанням методів, прийомів, засобів раціональної організації педагогічного процесу,
 19. Ілля Миколайович УЛЬЯНОВ
  педагогічної етики. Повага до вчителя і учня. Прагнення знайти взаєморозуміння між учнем і вчителем. Повага до достоїнств вчителя і
 20. Класифікаційні особливості соціального етикету і етики.
  поняття багатовимірне і поливариантное. Імідж буває молодіжний і статево-віковою, світський і конфесійний, спортивний, дозвільний, карнавальний (маскарадний), сценічний, аристократичний, плебейський, поліетнічний, історичний і т . д. Кожній ситуації відповідає свій етикет і свій імідж. Нормативний імідж визначається нормами, ритуалами, звичаями поведінки в тому чи іншому суспільстві, в тій