НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія Росії → 
« Попередня Наступна »
Валиуллин К.Б., Заріпова Р.К.. Історія Росії. XX век. Частина 2: Навчальний посібник. - Уфа: РІО БашГУ, 2002. - 234 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Політика «воєнного комунізму»Політика «воєнного комунізму», хоча і проводилася в роки громадянської війни, чи не була породженням умов війни. Вона витікала з більшовицької доктрини, була виразом її суті, її уявлень про економіку, політичній системі соціалізму, методах його будівництва. Громадянська війна лише сприяла тому, що режим «воєнного комунізму» набував закінчені форми. Важливими складовими політики «воєнного комунізму» були: націоналізація великої, середньої і частини дрібної промисловості, ліквідація значного шару власників; встановлення продовольчих диктатури, введення продрозверстки; мілітаризація суспільства, запровадження загальної трудової повинності; заміна торгівлі державним розподілом продовольства, предметів споживання, послуг ; широке засто-сування неправових, надзвичайних заходів, насильства і репресій.
Після Жовтневого перевороту більшовики приступили до будівництва соціалістичного суспільства, в якому всі рівні і немає експлуататорських класів. У середині листопада 1917 почалася, за висловом Леніна, «червоно-гвардійська атака на капітал». 14 листопада 1917 Раднарком ввів робочий кон-троль на приватних підприємствах, який здійснювали фабрично-заводські комітети. Робочий контроль мав перейти в робочий управління підпри-ємствами. Цей захід не дала бажаних результатів через небажання капитали-стів підкорятися контролю фабзавкомов та некомпетентності останніх. Со-радянськоїсторона влада приступила до націоналізації фабрик і заводів, банків, торго-вих фірм, підприємств сфери обслуговування, залізничного та водного транспорту, передавши їх в державний сектор економіки і відання Вищої-го ради народного господарства (ВРНГ). До кінця громадянської війни до 70-80% великої і близько половини дрібної промисловості перейшли у власність держави.
Крім того, заможні класи були обкладені «надзвичайним податком», тобто разової контрибуцією в розмірі 10 мільярдів рублів. У рахунок її вилучалися гроші, цінності, предмети мистецтва.
Більшовикам нічого не варто було відмовитися від виплати боргів царського і Тимчасового урядів, що складали 18 млрд. рублів. Радянська держава ввело державну монополію на зовнішню торгівлю, і тепер тільки воно могло торгувати з закордоном, що вело до підриву виробництва конкурентоспроможної продукції.
У 1 половині 1918 селяни отримали поміщицькі і куркульські землі. Паралельно з цим з січня місяця почалося примусове створення колективних господарств - комун, артілей, товариств спільного обробітку землі (ТОЗ). Але колективізація була перервана громадянською війною. Проте селяни не могли вільно розпоряджатися продуктами своєї праці, а були зобов'язані здавати їх державі за твердими низькими цінами, іноді обмінювати на промтовари. Така політика призвела до падіння виробництва і голоду в містах навесні 1918 р. У травні декретами ВЦВК і РНК була встановлена ??продовольча диктатура, що наділила наркомат продовольства чрезви-чайними повноваженнями в справі видобутку та розподілу продуктів пі-танія.
У січні 1919 р. продовольча диктатура була доповнена продовольчої розверсткою, яка представляла собою разверстаем по районах і селянських дворах план реквізиції. Спочатку вона поширюється тільки на хліб і зернофураж, а до кінця громадянської війни - майже на всі сільгосппродукти.
У проведенні продрозкладки Радянська держава не зупинявся ні перед чим, часто-густо вдаючись до драконівських заходів. Якщо селяни приховували від держави «надлишки» продукції, то їх оголошували ворогами народу і позбавляли волі на 10 років і конфісковували майно. У село прямували знамениті збройні продзагони, які силою відбирали хліб. При необхідності посилали і каральні загони. Широко застосовувався захоплення заручників, що змушував селян здавати продукти під загрозою розстрілу родичів. Чисельність продзагонів в 1920 р. перевищила 80 тис. осіб.
Крім продзагонів в селі створювалися комітети бідноти. І тих, і інших влада зацікавлювала в відбиранні продуктів тим, що їм самим віддавала частину вилученого. Комбіди, що стали ненависними більшості селян за час свого існування з червня по грудень 1918 р., злилися з Радами. Продзагони діяли всю громадянську війну.
Незавидна доля спіткала торгівлю: Радянська влада її заміняла державним розподілом за картками. У 1919 р. в Петрограді налічувалося 33 види карток - хлібні, молочні, взуттєві і т.д. Населення було розбито на три категорії: до першої відносилися робітники, вчені та артисти, до другої - службовці, до третьої - колишні експлуататори. Розмір пайка у першої категорії був вчетверо більше, ніж у третій. Порушення розподільного принципу, спроба торгувати припинялися. Боротьба велася з «торбешниками», торгуючими промтоварами в селі і продуктами харчування в місті, у них конфісковували те, що перевищувало норму. Людині дозволялося провозити не більше 8 кг продуктів, в т.ч. 4 кг хліба, 2 кг м'яса, 0,8 кг масла. Тим не менше, близько половини продовольства в міста доставили «мішечники». Заграда-тільні загони вони проходили за допомогою хабарів. Радянська влада виявилася не в змозі повністю ліквідувати приватну торгівлю, залишалися лавки і ринки, що діяли легально.
Продрозверстка мала катастрофічні наслідки для селян. В результаті реквізицій скорочувалися посіви, села позбавлялися запасів зерна, і рядова посуха вела до голоду. Такий голод у Поволжі в 1921-1922 рр.. спричинив загибель від 3 до 5 млн. чоловік.
Державний розподіл робило гроші непотрібними, і це передбачалося більшовицької доктриною. У цьому ж ключі була допущена величезна емісія і зниження купівельної спроможності радянських грошей за роки громадянської війни в мільйони разів. Вводилися «комуністичні» методи розподілу: скасовано плати за транспорт, пошту, житлоплощу, воду, освітлення, опалення, ремонт, лазні, ліки, книги, журнали, газети. Звідси - відсутність матеріальних стимулів до праці.
Введення загальної трудової повинності стало наслідком відсутності матеріальної зацікавленості до праці і відсутності готовності людей свідомо виконувати роботу. У цих умовах більшовики стали силою змушувати людей працювати Положення про введення трудової повинності містилося в першій Конституції РРФСР.
Суспільно-корисною працею, т е роботою на державу, зобов'язані були займатися всі працездатні громадяни віком від 16 до 50 років. Широко практикувалися «трудові мобілізації» на розчищення залізничних колій, рубку лісу, перевезення дров і т.д. Радянська влада, з одного боку, встановила 8-годинний робочий день, з іншого - нормою зробила понаднормові роботи і безкоштовні комуністичні суботники.
Радянська держава в умовах громадянської війни стало ще більш централізованим, деспотичним, воно знищило всі незалежні від держави інститути, ліквідувало демократичні свободи, заборонило газети. Комунізм в Росії, за висловом М. Бердяєва, «прийняв форму крайнього етатизму, що охоплює залізними лещатами життя величезної країни». Була ліквідована свобода віросповідання, незалежність суду, заборонено інакомислення. Декретом Раднаркому в січні 1918 р. майно церкви було оголошено народним, тобто державним надбанням. Були розграбовані, зруйновані церкви, синагоги, мечеті, розстрілювали служителі всіх конфесій.
Верхи беззаконня, насильства і терору була діяльність ВЧК, створеного 7 грудня 1917 Вона отримала право позасудової розправи, зосередила в своїх руках арешт, слідство, винесення вироку і його виконання, 5 вересня 1918 декретом Раднаркому було запроваджено «червоний терор» проти ворогів революції, передба-чає і взяття заручників. Це сталося через тиждень після поранення Леніна близькою до есерів Фанні Каплан і вбивства голови петроградського ЧК М.С.Уріцкого. За ці теракти більшовики взяли кілька сот заручників з числа представників імущих класів і випадкових людей і розстріляли їх.
Відповідно до цього ж декрету більшовики стали створювати концтабори. Їх мережа постійно розширювалася і в 30-ті роки переросте у сталінський ГУЛАГ. «Червоний терор» доповнювався терором білих армій, а також «зелених», які воювали і з білими, і з червоними. Вся країна була охоплена терором. Але терор більшовиків був піднятий до рівня державної політики. Він був класовим, і це робило людину іншого соціального походження фактично беззахисним. Тим самим диктатура більшовицької партії перевершила на порядок царський режим.
Диктатура здійснювалася в рамках однопартійної політичної системи. Союз з лівими есерами був розірваний в липні 1918 р. після того, як вони виступили проти укладення Брестського миру і намагалися спровокувати війну з Німеччиною. Виконуючи доручення партійного керівництва лівих есерів, співробітники ЧК Н.А.Андреев і Я.Г.Блюмкін 6 липня 1918 вбили посла Мірбаха. Більшовики скористалися цим і вирішили позбутися від союзу з лівими есерами: їх звинуватили в заколоті, розгромили їх військові загони, лиде-рів, в т.ч. М.Спірідонову, заарештували, депутатів виключили з Рад.
Розгромивши вчорашніх союзників, більшовики оформили однопартійний режим. Відсутність будь-якого контролю призвело до виникнення нової привілейованої касти - комуністичної бюрократії Вона мала не тільки матеріальні переваги - великі квартири, дачі, лікарні, санаторії, спецпайки, але і особливий юридичний статус - комуніста могли заарештувати і передати до суду лише з дозволу партійного комітету. Цю керуючу бюрократію називали номенклатурою (за переліком посад у партійному і державному апараті, що підлягає затвердженню партійних комітетів). Наприкінці громадянської війни в країні був голод, але чиновники з центральних органів отримували в місяць 12 кг м'яса, 1,2 - вершкового масла, 1,2 - цукру, 4,3 кг - рису. Їм надавалася відпустка з виїздом за кордон разом з лікуючим лікарем, для чого видавалося 100 рублів золотом "на пристрій і дрібні витрати» і потім 100 рублів золотом на кінець останнього місяця року.
Державний апарат розбухав, породжуючи тяганину, бюрократизм, зловживання, корупцію. У 1930 р. в Москві значилося понад 230 тис. службовців державних установ. У Москві та Петрограді в установах було зайнято близько 40% працездатного населення. Цю колосальну бю-рократію, що охопила, як павутина, всю країну, М.Бердяєв вважав більш силь-ної, ніж бюрократія царська, називав її «новим привілейованим класом, який може жорстоко експлуатувати маси».
Авторитарний режим наприкінці громадянської війни зустрівся з масовим невдоволенням селян продрозверсткою, небажанням далі віддавати задарма хліб, терпіти свавілля влади. З серпня 1920 р. у Тамбовській і Воронезькій губерніях палахкотіло селянське повстання, очолюване А. С. Антонова. На його придушення були направлені війська під командуванням Тухачевського, що застосував вкрай жорстокі заходи, в т.ч. гази, арешти і розстріли заручників і ін Знадобилося три роки, щоб, заливши кров'ю Там-бовщіну, придушити повстання. Повстанці діяли на Україні, в Поволжі, на Дону, Кубані, Західного Сибіру. Наростало невдоволення робітників у містах, а моряки Кронштадта виступали за Ради без комуністів, за свободу слова і друку, свободу політв'язнів, свободу торгівлі і т.д. 7-я армія на чолі з Тухачевським після неодноразових штурмів взяла міцність і жорстоко розправилася з бунтівниками: до розстрілу було засуджено 2,1 тис., до раз-особистим термінів покарання - 6,5 тис. осіб. Про масштаби повстань, охопивши-ших чи не всю країну, свідчить той факт, що втрати Червоної Ар-ми Академії при їх придушенні за 1921 р. перевищили 171 тис. чоловік, не рахуючи втрат ВЧК і міліції.
Причину усталеного режиму воєнного комунізму більшовицька пропаганда, потім офіційна історіографія бачили в розгорнулася громадянській війні, яка вимагала концентрації і мобілізації сил. Із сучасних дослідників не всі поділяють цю точку зору. Деякі автори, навпаки, вважають, що «військовий комунізм» був однією з причин громадянської війни. Саме він, розоривши країну, відновив проти більшовиків мільйони людей.
Чи не громадянська війна була причиною політики «воєнного комунізму». На наш погляд, у її витоків стояли три дуже істотних обставини - більшовицька доктрина, традиції Російського деспотичної держави і особливості особистості Леніна.
Політика військового комунізму, по-перше, була продуктом більшовицької доктрини, наслідком спрощених уявлень про соціалізм як безтоварне, централізованому суспільстві, без ринку і товарно-грошових відносин. Вона розглядала російський соціалізм лише як початок світової революції, а поки що залишається «обложеної фортецею». Звідси виключно насильницькі методи його будівництва.
По-друге, в політиці «воєнного комунізму» простежувалася спадкоємний зв'язок з традиціями російського деспотичної держави. Методи, засоби здійснення перетворень, що застосовувалися більшовиками, були традиційно царистські, насамперед петровскими: та ж грубість, жорстокість, насильство, придушення свободи, переслідування церкви та ін проявляється ними рідкісна жорстокість до своїх противників, презирство до свободи, нетерпимий-тість до інакомислячих мали історичні коріння в глибинах російської крепо-стной життя. Не випадково перемога революції не принесла ні свободи, ні де-мократіі, вона залишалася вірною багатовіковою російської несвободі. Преемст-венную зв'язок в головному між більшовиками і царизмом точно вхопив відомий англійський філософ Бертран Рассел: «Нетерпимість і відсутність свободи, успадковані від царського режиму, ймовірно, теж швидше россий-ські, ніж комуністичні риси».
 По-третє, у витоків політики «воєнного комунізму» стояв Ленін як творець, як архітектор комуністичного суспільства, що будується вперше. Ленін успадкував з революційного руху XIX в. саме жорстоке і нелюдське, запозичив у Пестеля, Ткачова, Нечаєва пріоритет руйнування, змови і терору. Ленін став ініціатором багатьох починань: інституту заручництва і розстрілу невинних людей, створення концтаборів, наділення ВЧК правами позасудової розправи, депортації станів, складання планів проведення масштабних провокацій і т.д. Ленін не рахувався з інтересами народу, з легкістю приносив їх у жертву міфічної ідеї, домагався її реалізації деспотичним, тиранічним шляхом. У М. Бердяєва були підстави ут-верждать, що «Ленін - імперіаліст ... Всі мислення його було імперіалістів-ного, деспотичним ». Ось лише деякі його телеграми, які не потребують коментарів.
 Пенза. Губвиконком від 8 серпня 1918
 «Необхідно провести нещадний масовий терор ... Сумнівних замкнути в концентраційний табір поза містом. Експедицію (каральну - авт.) Пустіть в хід. Про виконання телеграфуйте. Ленін »
 У Саратов ... від 22 серпня 1918
 «.. Розстрілювати змовників і коливних, нікого не питаючи і не допускаючи ідіотської тяганини ...»
 Сталіну в Царицин від 7 липня 1918: «Будьте нещадні проти лівих есерів і сповіщає частіше ... Всюди необхідно придушити нещадно цих жалюгідних і істеричних авантюристів »
 Керівникам Пензи - лист Леніна від 11 серпня 1918 р. «Повстання п'яти волостей куркульні повинно повести до нещадного придушення. Цього вимагає інтерес всієї революції, бо тепер взято «останній рішучий бій» з куркульнею. Зразок треба дати.
 1. Повісити (неодмінно повісити, щоб народ бачив) не менш 100 явних куркулів, багатіїв, кровопивців.
 2. Опублікувати імена.
 3. Відібрати в них весь хліб.
 4. Призначити заручників.
 Зробити так, щоб на сотні верст навкруги народ бачив, тріпотів, знав, кричав: душать і задушать кровопивців-куркулів. Телеграфуйте отримання та виконання. Знайдіть людей потверже. Ленін ».
 У світлі наведеного матеріалу не настільки вже різкій здається оцінка Леніна і його діяльності, дана майбутнім лауреатом Нобелівської премії письменником І. Буніна в «Окаянних днях»:
 «Планетарний ... лиходій, осінений прапором із знущальним закликом до свободи, братерства і рівності, високо сидів на шиї російського дикуна і весь світ закликав у бруд топтати совість, сором, любов, милосердя ... Виродок, моральний ідіот від народження, Ленін явив світові якраз в самий розпал своєї діяльності щось жахливе, приголомшливе; він розорив найбільшу в світі країну і вбив кілька мільйонів людей ..., а серед білого дня сперечаються, благодійник він людства чи ні? » .
 Руйнівну місію Леніна і більшовиків бачили і критикували багато російських інтелігенти: В.Короленка і М.Горький, В.Вернадський і І. Павлов, М. Бердяєв та Г.Федотов.
 Загалом «військовий комунізм» залишив важкі наслідки для майбутнього країни, негативно позначився на всіх перетвореннях 20-30-х років: колективізації, розкуркулювання, ліквідації непманів, культурної революції. Військово-комуністична ідеологія і психологія захопила більшовиків і частина робітників, формуючи уявлення про можливості якнайшвидшого вирішення будь, самої важкої проблеми. Вона стала джерелом конфронтації, насі-лія і надзвичайщини.
 Контрольні питання
 1. Розкрийте антидемократичну сутність радянського режиму і методи його формування.
 2. Чому Установчі збори потерпіло крах і не стало чинним представницьким органом?
 3. Поясніть причини гострої боротьби в більшовицькому керівництві і в російському суспільстві з питання про Брестський мир.
 4. Назвіть причини і суть повороту політики більшовиків навесні 1918 р.
 5. Охарактеризуйте основні етапи громадянської війни.
 6. Чому в громадянській війні перемогли червоні?
 7. Які причини введення «військового комунізму» і основні його риси?
 8. Який вплив надали громадянська війна і «військовий комунізм» на подальший розвиток країни?
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Політика« воєнного комунізму »"
 1.  § 3. Початок військової інтервенції та громадянської війни
    політику «воєнного комунізму». Ця проведена більшовиками політика могла посилити загострення класової боротьби, але ніяк не стати її причиною, бо політика «воєнного комунізму» і продрозкладка були введені для того, щоб вистояти, перемогти в умовах війни. До того ж продрозкладка стала активно здійснюватися лише на початку 1919 р., а не з літа 1918 р., коли вже йшла громадянська війна. Але
 2.  § 4. Військово-політичні та соціально-економічні перетворення в роки громадянської війни
    політика радянської влади, що отримала назву «воєнного комунізму». Вона була породжена, з одного боку, надзвичайними умовами того часу (розвалом економіки в 1917 р., голодом, особливо в промислових центрах, збройною боротьбою і т.п.), а з іншого - відбивала уявлення про відмирання товарно-грошових відносин і ринку після перемоги пролетарської революції. Це поєднання вело до найсуворішої
 3.  § 1. Нова економічна політика
    політики. Життя змусило більшовиків переглянути основи військового комунізму. У березні 1921 р. відбувся Х з'їзд РКП (б), який і поклав початок переходу до непу - цельному, нерозривний комплекс заходів економічного, політичного, соціального, ідеологічного, психологічного характеру. Центральний захід непу - заміна продрозкладки продподатком. Він був у два рази нижче розверстки і
 4.  § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
    політиці «воєнного комунізму», Сталін розглядав будівництво комунізму як досягнення певних показників у розвитку провідних галузей промисловості. Сталінізм накладав важкий відбиток на процес відновлення народного господарства. Уже в серпні 1943 р. в умовах початку масового вигнання загарбників з радянської землі було прийнято постанову РНК СРСР ЦК ВКП (б) про відновлення
 5.  ЗМІСТ
    політика 60 Освіта СРСР. Боротьба з т.зв. «Місцевими ухильниками» 63 Боротьба за владу. Затвердження одноосібної влади Сталіна 65 Контрольні питання 71 ГЛАВА 5. Форсований будівництво СОЦІАЛІЗМУ (1929-1939 рр..) 72 Колективізація 72 Індустріалізація 76 Сталінський тоталітаризм: політичні процеси і репресії 80 Контрольні питання 88 ГЛАВА 6. РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
 6.  Нова економічна політика
    політики, прийнятої Х з'їздом РКП (б) у березні 1921 р. «Про заміну розкладки натуральним податком». Вона враховувала інтереси селянства, забезпечувала зацікавленість у відновленні господарства, збільшенні виробництва продукції. Стимулююче значення продподатку полягало в тому, що податок встановлювався до весняної сівби, і селяни, знаючи, що після сплати податку всі надлишки продукції залишаються в їх
 7.  § 1. Громадсько-політичне життя
    політики. І все ж народ вселяв цьому керівництву страх. Відсутність гласності ставало для командно-адміністративної системи як би шапкою-невидимкою. Культ особистості дозволяв приховувати злочини і зробити символом соціалізму Сталіна. За твердженням Сталіна, панують ті, хто править. Вже з другої половини 20-х років відбуваються арешти кваліфікованих фахівців, знавців ринкової
 8.  § 12. Міжнародні відносини в 30-ті роки
    політики. Всі провідні держави, в тому числі і СРСР, підписали пакт Бріана-Келлога. Міжнародна обстановка була нестабільною. У 1925-1926 р. загострилися англо-радянські відносини. СРСР був звинувачений у втручанні у внутрішні справи Англії. Приводом послужила матеріальна допомога, надана радянськими профспілками англійським робочим під час загального страйку. У 1927 р. британський уряд
 9.  § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-ті р.
    політиці КПК і насамперед в аграрній сфері: введені хлібна монополія, карткова система. Китай різко повернув на шлях командно-адміністративного функціонування народного господарства і зробив це в найкоротші терміни. У м. КПК перейшла до кооперування села, його темпи були різко посилені і здійснено перехід до кооперативам вищого типу. КПК наполегливо шукала шляхи соціально-політичного
 10.  § 2. Жовтневе збройне повстання. Встановлення радянської влади
    політика; проголошувалися принципи зовнішньої політики - пролетарського інтернаціоналізму і мирного співіснування держав з різним соціально-економічним і політичним ладом. Значення Декрету про світ полягає в тому, що цим актом радянська держава почало боротьбу за вихід Росії з імперіалістичної війни, воно викрило злочинний характер війни, висунуло програму укладення
 11.  Громадянська війна
    політика більшовиків. Масовий виступ проти Радянської влади почалося на Дону, т.к. козаки, не потребує додаткових земельних наділах, не піддавалися обіцянкам більшовиків і не хотіли втрачати свої привілеї. Отаман донського козацтва генерал Л.М.Каледін розігнав місцеві Ради, очолив військовий уряд, проголосив незалежність Донської області. Генерал Алексєєв
 12.  Друга Чеченська війна. Обрання президентом В.В.Путіна
    політиком. Однак скептичне ставлення до невисокого, худорлявого прем'єру незабаром розсіялася: Путін виявляв себе рішучим, жорстким керівником, діяв в дусі російського традиціоналізму. У Росії завжди схилялися перед керівником «сильної руки», який, спираючись на патріотизм народу, жорстоко карав його ворогів. Путін з самого початку показував ці якості щодо чеченських
 13.  Іконоборство
    політикою імператорів Исаврийской династії Лева III (717740) і Костянтина V (740-775), сводившейся до догматичного спростуванню шанування ікон і їх масовому знищенню. Цей період найменш повно і найбільш тенденційно висвітлений у джерелах, від чого багато подій придбали легендарний характер і реконструюються лише гіпотетично. Першою иконоборческой акцією влади визнається видалення
 14.  Иконоборство
    політики тримався і його наступник Григорій III); константинопольський патріарх Герман сміливо викривав Лева в єресі, на наполягання імператора підписати едикт проти ікон відповів відмовою вводити небудь нове в справах віри без вселенського собору і, нарешті, склав з себе патріаршу владу; на Сході найсильнішим противником І. з'явився в цю епоху знаменитий Іоанн Дамаскін. Незважаючи на таку сильну
 15.  ТЕМА 9 Візантія в VIII-X ст.
    політика Візантії в імператорському палаці було два трону - на одному сидів імператор, другий призначався для Христа. У всіх дрібницях був розроблений і неухильно дотримувався культ імператора, однак в ритуалах підкреслювалося саме "представництво", обожнювалася імператорська влада (настільки, що коронація змивала всі гріхи, скоєні раніше, аж до вбивства). Але постійно
 16.  Капетингів (Capetiens)
    політику.
 17.  Громадська і політична системи середньовіччя
    політику. Їх васали - барони, користувалися у своїх великих володіннях трохи меншою владою. Щаблем нижче стояли рядові лицарі, господарі невеликих маєтків. Зазвичай васали підпорядковувалися феодалам, васалами яких були їх безпосередні сеньйори. У всій Європі (крім Англії) діяло правило "васал мого васала - не мій васал". Відносини всередині феодального стану регулювалися
 18.  Франкська держава при Каролингах
    політиці проявилися універсалістські тенденції в політичному розвитку середньовіччя, що приводили час від часу до створення великих поліетнічних утворень. Скориставшись тим, що папа Лев III, рятуючись від. ворожої йому римської знаті, укрився при дворі франкського короля, Карл почав похід у Рим на захист папи. Вдячний тато, не без тиску Карла, у 800 р. вінчав його
 19.  Франкская монархія Каролінгів Прискорення процесу феодалізації. Бенефіціальна реформа.
    політику наступника Піпіна Герістальскій - майордома Карла Мартелла. Карл Мартелл ("Молот", 715-741 рр..) Почав своє правління з упокорення внутрішніх смут в королівстві. Розбивши повсталих проти нього феодалів Нейстрии, а потім, в союзі з арабами, - герцогів Аквітанії і володарів Провансу, Карл виступив проти вийшли з покори германських зарейнських племен - саксів, фризів, аламаннов, баваров
 20.  Монофізитство, монофізити (едіноестественнікі)
    політику і повернутися до визнання халкідонського догмату і до примирення з його головним поборником. Переговори з татом Ормізда, розпочаті при імп. Анастасії, успішно закінчилося за його наступника Юстин I в 519 р. Давнє вимога Риму виключити з поминальнику константинопольської церкви ім'я патріарха Акакія, вперше затвердив генотікон, було нарешті виконано, непорушний авторитет