НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

22. Підходи до періодизації психічного розвитку у віковій психології

Пошук наукових основ періодизації психічного раз-розвитку дитини виступає як корінна проблема вік-ної психології, від розробки якої багато в чому зале-жить стратегія побудови цілісної системи виховання зростаючих людей .

Існують різні вікові періодизації розвитку. У них виділяють різні періоди, ці періоди по-різному називаються, різні вікові межі, бо їх автори в основу заклали різні критерії.

Л. С. Виготський виділяв три групи периодизаций. . Для першої групи характерно побудова періодичних-зації на основі зовнішнього, але пов'язаного з самим процесом розвитку критерію. Прикладом можуть служити періодизації, створені за биогенетическому принципом. Представник преформізма К. Бюлер вважав, що ста-дии розвитку дитини - це інстинкт, дресура, інтелекту. У періодизації Рене Заззо системи виховання і навчання збігаються з етапами дитинства.
П. П. Блонський пропонував по зміні зубів (фізіологічний ознака) у дітей виділяти беззубі дитинство, молочнозубое і період постійних зубів. . 2. Для другої групи характерно те, що періодизації побудовані на основі одного, довільно обраного автором, внутрішнього критерію. 3. Фрейд розглядав розвиток дитини лише через [призму його статевого дозрівання. Періодизація Л. К-
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "22. Підходи до періодизації психічного розвитку у віковій психології"
 1. 1. Предмет і завдання вікової психології
  періодизації; проблема методів дослідження, їх стандартизації, адаптування для різних віків. Виділяється 4 розділу вікової психології:) перинатальна психологія (від зачаття до народження), 2) дитяча психологія (від народження до 7 років); 3) психологія дорослих, зрілих віків; 4) геронтологія, або психологія похилого віку. Вікова психологія тісно
 2. 3. Концепція психічного розвитку дитини Д. Б. Ельконіна
  підходу полягає в тому, що автор попи-тался охопити і зв'язати між собою два основних век-тора розвитку дитини:) перший вектор характеризує взаємини ре-бенка з світом речей, що передбачає пізнання і оволодіння предметним світом; 2) другий вектор характеризує взаємодію ре-бенка зі світом
 3. 2. Становлення вікової психології як науки
  розвитком власного сина. В. Прейер перший здійснив перехід від інтроспективного до об'єктивного дослідження психіки дитини. Об'єктивні умови становлення дитячої психоло-гии, які склалися до кінця XX століття, пов'язані з ін-інтенсивним розвитком промисловості, з новим рівнем 'ньому суспільного життя, що створювало необхідність виникнення сучасної школи. Серйозне
 4. 5. Принципи, структура і завдання психології
  психічні явища, як і психіка в цілому, розуміються як вторинне утворення, як явища, причинно обумовлені об'єктивною дійсністю, як відображення цієї дійсності. По-друге, цей принцип означає, що всі психічні явища розглядаються як обумовлені діяльністю мозку. По-третє, даний принцип передбачає при вивченні психічних явищ
 5. 27. Значення поняття «зона найближчого розвитку» для вікової психології
  психічних функцій, співвідношення навчання і розумового розвитку, рушійні сили і механізми психічного розвитку дитини. Зона найближчого розвитку - логічний наслідок закону становлення вищих психічних функцій, які формуються спочатку у спільній діяльності, у співпраці з іншими людьми (у зоні найближчого розвитку), поступово стають внутрішніми психічними процесами
 6. 23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського
  періодизації психічного розвитку, Л. С. Виготський зазначав, що необхідно виділити об'єктивні підстави, які вказують на зміну віку та переходу дитини на новий етап розвитку. Він ввів поняття «психологічні новоутворення» і «соціальна ситуація розвитку» (характер відносин між дитиною і суспільством, які складаються в даний період). Л. С. Виготський вважав, що
 7. 24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна
  періодизації Д. Б. Ельконін грунтувався на наступному: - вікове розвиток - це загальна зміна особисто-сті, формування нового плану відображення, зміна в діяльності та життєвої позиції , встановлення осо-Бих взаємин з оточуючими, формування нових мотивів поведінки і ціннісних установок; - на діалектичному уявленні про процесі розвитку
 8. Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006

 9. 80. Підходи до класифікації вікових груп у акмеології
  підході до життєвого циклу людини Б. Г. Ананьєв запропонував побудувати на основі визначення мікровозрастних інтервалів психофізіологічного та інтелектуального розвитку взрослих.собственние переживання на перших порах іноді важливіші, ніж об'їсть прихильності . Звідси постійна оглядка на думки однолітків власної статі; подражательность, хвастощі дійсними, а частіше уявними
 10. 3. Методи дослідження вікової психології
  психічні явле-ня і створюємо умови, необхідні і достатні для прояву і вимірювання зв'язків досліджуваних змінних між собою і обставинами життя дитини. Розрізняють лабораторний (проводиться у спеціально створених умовах, з апаратурою) і природний експеримент (проводиться в звичайних умовах навчання, життя, праці, але зі спеціальною їх організацією, з вивченням
 11. 26. СоЦІМИМ * ситуаци розвитку
  психічні властивості і якості. Соціальна ситуація розвитку специфічна для кожного віку, строго закономірно визначає весь спосіб життя дитини, або його соціальне буття. середу з точки зору розвитку стає для дитини зовсім інший з тієї хвилини, коли він переходить від одного віку до іншого. Центральним моментом при розгляді динаміки психічного розвитку був для Л. С.
 12. 6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
  підходу до дослідження психічних явищ становлять інтерес пояснювальні принципи, сформульовані в рамках класичного біхевіоризму в США. Відзначимо, що в якості одного із засновників об'єктивної психології поведінки називають російського фізіолога І. П. Павлова. Нині основні положення бихевиорист-чеських теорій розділяє незначне число психологів, т. к.
 13. 6.2. Інформаційно-кібернетичний підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в когнітивної психології
  підходу закладено припущення про тому, що психічні явища можна аналізувати і пояснювати як систему складних процесів і механізмів обробки інформації, наявних у живого організму. Поняття «когнітивна психологія» ввів Ульрік Найс-сер, який вважається одним із засновників даного напрямку. Нині когнітивна психологія стає популярним напрямком досліджень
 14. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  підходів до пояснення психічних явищ відносини між нейрофізіологічними функціями мозку і психікою людини найбільш послідовно були теоретично простроена А. Р.
 15. Д. Б. Ельконін Закономірності онтогенетичного розвитку людської психіки і особистості
  періодизації психічного розвитку людини, в отли чие від закономірностей біологічного дозрівання організму, мають конкретно -історичний характер. 3. У чому полягають відмітні особливості ^ зако номерних формування і розвитку людської психіки? Оволодіння новими видами людських дій передбачає засвоєння орієнтування в суспільно-мотиваци-онних і
 16. РОЗДІЛ I ВСТУП Проблема викладу, хронологічні рамки і періодизація античної філософії
  періодизація античної
 17. 8. Взаємодія біологічного і соціального факторів у розвитку особистості
  психічних функцій, писав: «Досить загальновідомо корінне і принципова відмінність історичного розвитку людства від біологічної еволюції тваринних видів ...» Процес психологічного розвитку самої людини, згідно з численними дослідженнями етнологів, психологів, відбувається по історичним законам, а не за біологічними. Основним і всеопределяющім відмінністю цього процесу від
 18. 7. Концепція конвергенції двох факторів дитячого розвитку
  психічний розвиток є результатом конвергенції внутрішніх даних із зовнішніми умовами. У цій конвергенції провідне значення залишається за вродженими компонентами. В. Штерн писав , що ні про одну функції, ні про одну властивість не можна питати: чи відбувається воно ззовні або зсередини? Закономірне лише питання: що саме відбувається ззовні і що зсередини? Тому що в прояві функції
 19. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  підходи до розуміння і визначення предмета
 20. 10. Зародження і розвиток психології як науки
  підходи до вивчення психіки, закладені в працях видатних філософів. Р. Декарт (1596-1650) намітив різні підходи до психіки тварин і людини. Згідно з його поглядами жовтня не володіють душею, а їх поведінка - відповідь на зовнішній вплив . Інакше кажучи, психіка тварини строго детермінована (визначена) зовнішніми умовами. Людина, по Декарту, на відміну від тварин має