НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

3.3. У ПЛАТА ПДВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ, перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та ЗВІТНОСТІ

Державна податкова адміністрація України розробила Методичні рекомендації до застосування нормативно-правових актів щодо справляння ПДВ з операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (лист ДПАУ від 27.08.2001 р. № 11563/7/16-1117).

Основоположними документами, які регламентують порядок оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, є:

1. Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 «Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98 року № 727« Про спрощений-ної систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва »(набрав чинності з 19.09. 99 р.); 2.

Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (далі - Закон); 3.

Указ Президента України від 07.08.98 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні» (далі - Указ № 857); 4.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 р. № 507 «Про роз'яснення Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727» (далі - Постанова № 507).

Порядок погашення зобов'язань з ПДВ платників єдиного податку перед бюджетом, як і інших платників ПДВ, регламентується Законом України від 21.12.2000 р. № 2181-Н1 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами »та виданими відповідно до цього Закону нормативно-правовими актами.

Визначення того, є платник єдиного податку платником ПДВ чи ні, базується на нормах ст.З і 6 Указу та п.4 Постанови № 507.

До платників єдиного податку, які є платниками ПДВ, слід віднести: -

юридичні особи.

За умови, якщо юридичною особою - платником єдиного податку обрана ставка єдиного податку в розмірі 6 відсотків, така юридична особа в обов'язковому порядку має бути зареєстрована як платник ПДВ.

Виняток таких юридичних осіб з категорії платників ПДВ за власним бажанням можливе тільки за умови переходу їх на сплату єдиного податку за ставкою 10 відсотків; -

фізичні особи.

Відповідно до п.4 Постанови № 507 суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи - мають право вибору щодо реєстрації як платників ПДВ. У разі якщо така особа приймає рішення бути платником ПДВ, на нього, після його реєстрації як платника ПДВ, поширюється дія Закону України «Про податок на додану вартість».

До платників єдиного податку, які не є платниками ПДВ, слід віднести:

Юридичні особи:

а) юридичні особи - платники єдиного податку - в разі обрання ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків;

б) юридичні особи, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 6 відсотків у разі, якщо такі плательшікі здійснюють виключно операції з продажу товарів (робіт , послуг), які не є об'єктом оподаткування згідно із Законом України «Про податок на додану вартість»

У той же час необхідно відзначити, що ці платники єдиного податку можуть скористатися нормою абзацу 2 п.

9.3 Закону та соогветствую-щей нормою Указу № 857 про добровільну реєстрацію як платника ПДВ.

Фізичні особи:

а) фізичні особи - суб'єкти малого підприємництва, які сплачують єдиний податок і не прийняли рішення бути платниками ПДВ;

б) фізичні особи - суб'єкти малого підприємництва, які здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством.

Особливості, що стосуються ПДВ, при переході суб'єктів підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування

Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 10 відсотків, і фізичні особи, які не виявили бажання бути платниками ПДВ, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками ПДВ, з дати, зазначеної у Свідоцтві про право сплати єдиного податку, переходять на сплату єдиного податку і підлягають виключенню з реєстру платників ПДВ.

Процедура зняття з обліку платника єдиного податку як платника ПДВ регламентується Положенням про Реєстр платників ПДВ. При цьому зазначені суб'єкти зобов'язані: -

здати до податкового органу за місцем реєстрації оригінал Свідоцтва платника ПДВ і всі завірені податковим органом копії цього Свідоцтва; -

подати до податкового органу податкову декларацію з ПДВ, до якої повинні бути включені всі операції за останній звітний період, за якими виникали податкові зобов'язання; -

внести до бюджету суми ПДВ, що підлягають сплаті згідно із зазначеною декларацією, і погасити заборгованість перед бюджетом за попередній звітний період (у разі її наявності).

З моменту анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ такі особи втрачають право на: -

нарахування податку при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг); -

виписку податкових накладних; -

отримання податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з урахуванням ПДВ; -

отримання бюджетного (експортного) відшкодування.

У той же час у випадках, якщо такими платниками застосовувався "касовий» метод визначення податкових зобов'язань, у разі наявності в момент анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ дебіторської заборгованості з відвантажених (виконаних, наданих) товарів ( роботам, послуг) з урахуванням ПДВ, такі платники зобов'язані задекларувати за такими операціями податкові зобов'язання та погасити суму податкових зобов'язань у міру проведення розрахунків та закриття де-дебіторська заборгованості незалежно від того, що такі особи на дату виникнення податкових зобов'язань не вважаються платниками ПДВ, при умови, що такими платниками не проведено відповідні перерахунки з покупцями.

Крім того, платники ПДВ, в обліку яких на день виключення з реєстрації (анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ) враховуються товарні залишки, незамортизовані основні фонди чи інші активи, щодо яких суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту в попередніх чи в поточному звітних періодах, зобов'язані зменшити суму податкового кредиту на суму ПДВ, сплаченого (нарахованого) при їх придбанні, у розмірі, який відповідає частці таких недовикористаних в оподатковуваних операціях у попередніх звітних періодах товарних залишків (пп.

7.4.3 ст.7 Закону, подп. 5.8.2 розділу 5 Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ) шляхом відображення у податковій декларації з ПДВ (з поданням розрахунку коригування).

Зменшення суми податкового кредиту з ПДВ здійснюється за наслідками звітного періоду, в якому відбувається виключення з реєстрації (анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ), з відповідним збільшенням валових витрат на суму такого податкового кредиту.

Якщо за результатами діяльності як платника ПДВ (до моменту анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ) платником було задекларовано суму бюджетного (експортного) відшкодування або було задекларовано суму ПДВ до сплати в бюджет, такий платник і після анулювання Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ має право на отримання такого відшкодування, так само як і зобов'язаний сплатити належну бюджету суму податку, протягом строків, установлених законодавством для відшкодування або сплати податку.

Особливості, що стосуються ПДВ, при переході платників єдиного податку на загальну систему оподаткування

Згідно п. I Постанови № 507 у разі подання заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності, передбаченої год 7 ст.4 Указу, суб'єкт малого підприємництва, який при переході на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності не був зареєстрований платником ПДВ, зобов'язаний зареєструватися платником даного податку в разі, якщо такий суб'єкт підприємницької діяльності підпадає під визначення платника ПДВ відповідно до ст.2 Закону України «Про податок на додану вартість».

Крім того, враховуючи вимоги Указу Президента України від 07.08.98 р. № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні» та п.9.3 ст.9 Закону України «Про податок на додану вартість» такі суб'єкти малого підприємництва (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору) за власним бажанням можуть зареєструватися як платники ПДВ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. У ПЛАТА ПДВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ, перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності "
 1. Зміст торгового патенту
  суб'єктами підприємницької діяльності, предметом діяльності яких є вищевказані види . Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до Закону. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється. Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності
 2. Переоформлення ліцензії
  плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності,
 3. ПЕРЕДМОВА
  суб'єктів предіріні мательства, для того, щоб правильно орієнтуватися у виборі найбільш зручною і перспективною для них організаційно-правової форми підприємництва. Також необхідним є знання правил відкриття рахунків у банку, здійснення розрахунків з партнерами по бізнесу та умов отримання кредиту. Тому перші кілька розділів у довіднику присвячені цих питань. Особливу
 4. 3.2. Спрощена система оподаткування, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
  плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». У графах 3,4, 5, 6 не включаються до складу виручки (доходу) суми акцизного збору.
 5. Передмові до другого видання
  суб'єктів малого підприємництва, оподаткування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням побажань підприємців та суттєвої практичної
 6. Загальні положення
  плата за торговий патент не є новим видом податку, ці суб'єкти підприємницької діяльності повинні придбавати торгові патенти на загальних підставах. Згідно з листом Державної податкової адміністрації України від 17.10.96 р. № 14-315A/11-200, дія Закону «Про патентування ...» поширюється на всі ринки, незалежно від того, рішенням якого ради вони були створені. У той же
 7. Арабського халіфату
  перейшло під владу його наступників -
 8. 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  суб'єктів підприємництва, ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, що підтверджують визнання державою законності їх входження в сферу підприємництва. Якщо державна реєстрація є загальною умовою здійснення підприємницької діяльності будь-яким її суб'єктом, незалежно від її організаційно-правової форми та виду здійснюваної
 9. Порядок використання торгового патенту
  плата, вартість використаних матеріалів , знос (амортизація) майна, енергія на технологічні цілі тощо) на здійснення підприємницької діяльності підлягають обліку за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво і витрат обігу за окремими видами такої діяльності, включаючи діяльність, на яку придбано спеціальний торговий патент, за прямими ознаками на підставі
 10.  Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 11.  Видача дубліката ліцензії
    плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України. Продовження дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її отримання. Анулювання ліцензії Воно визначено в Законі як позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності.
 12.  Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
    суб'єкта господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування або інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень
 13.  І. Економічні рамки технічної еволюції
    спрощене ставлення між станом машинізацію (machinisme) та якості професійної праці робітника - те ставлення, яке фактично є комплексним і трансформується в залежності від економічного і соціального устрою розглянутого промислового організму? Насправді, техніка не є головним двигуном соціальної еволюції. Якщо технічні відкриття тягнуть за
 14.  3.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
    суб'єктів малого підприємництва усіх організаційно-правових форм і форм власності незалежно від предмета і цілей їх діяльності. Мале підприємництво регулюється поряд із загальними законодавчими актами також низкою спеціальних нормативно-правових актів. Відносини щодо державної підтримки малого підприємництва регулюються Господарським кодексом України, Законом
 15.  Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг
    суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх частинах, так і за їх межами. Під побутовими послугами в Законі «Про патентування ...» розуміється діяльність, пов'язана з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм
 16.  МОЖЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У суб'єктів Федерації А. Є. Курило
    суб'єкта федерації не безмежні. Існує ряд обмежень на використання стратегічного управління процесом розвитку малого підприємництва суб'єкта федерації, які вказують на те, що і цей тип управління, так само, як і всі інші, не універсальний для будь-яких ситуацій і будь-яких завдань. По-перше, стратегічне управління процесом розвитку малого підприємництва суб'єкта
 17.  Реєстрація юридичної особи
    плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку (документ встановленого зразка,