Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Громов М. Н., Козлов Н. С.. Російська філософська думка X-XVII століть: Учеб. посібник.-М.: Изд-во МГУ. - 288 с., 1990 - перейти до змісту підручника

першоджерело

Антологія світової філософії: У 4 т. Т . 1. Ч. 2/Ред.-сост. В. В. Соколов. М., 1969.

Антологія педагогічної думки Древньої Русі і Московської держави в XIV-XVII ст. / Упоряд. С. Д. Бібішін, Б. Н. Мітюров. М., 1985.

Хрестоматія з історії суспільно-політичної і філософської думки народів СРСР епохи феодалізму / Упоряд. В. С. Дмитриченко. Київ, 1959.

Хрестоматія з історії СРСР з найдавніших часів до кінця XV століття /

Стан. Л. В. Мілов, А. І. Рогов, М. Н. Тихомиров. М., 1960. Хрестоматія з історії СРСР. XVI-XVII ст. / Упоряд. В. А. Александров

і В. І. Корецький. М., 1973. Хрестоматія з давньої російської літератури X-XVII століть / Упоряд.

Н. К. Гудзій. 8-е вид. М., 1973. Давня російська література: Хрестоматія / Упоряд. Н. І. Прокоф'єв. 2-е вид. М., 1988.

Хрестоматія з давньоруської літератури / Упоряд. М. Є. Федорова і

Т. А. Сумнікова. 3-е изд. М., 1986. Ігнатов В. І. Російські історичні пісні: Хрестоматія. М., 1970. Буслаев Ф. І. Історична хрестоматія церковнослов'янської і

давньоруської мови. М., і861. «Ізборник» (Збірник творів літератури Київської Русі) / Упоряд. Л. А. Дмитрієва та Д. С. Лихачова. М., 1969.

Пам'ятки літератури Київської Русі / Упоряд.

І заг. ред. Л. А. Дмитрієва, Д. С. Лихачова. Т. 1 - 12. М., 1978-1990.

Повне зібрання російських літописів. Т. 1-37. Спб.; Л.; М., '1841 - 1987.

Російська історична бібліотека. Т. 1-39. Спб.; Л., 1872-1927.

Великі Мінеї Четії, зібрані всеросійським митрополитом Мака-риємо / Вид. Археографічної комісії. Спб.; М., 1868-1917.

Пам'ятники старовинної російської літератури, що видаються Г. Кушелєву-Безбородько. Вип. 1-4. Спб., 1860-1862.

Пам'ятки давньоруської церковно-учительської літератури. Вип. 1-3. Спб., 1894-1898.

Сказання про початок слов'янської писемності / Вступ. стаття, пров. і кому. Б. Н. Флорі. М., 1981.

Художня проза Київської Русі XI-XII століть / Упоряд., Пров. і прим. І. П. Єрьоміна та Д. С. Лихачова. М., 1957.

Повісті Стародавньої Русі X-XII століть / Упоряд. Н. В. Понирко. Л., 1983.

Військові повісті Стародавньої Русі / Под ред. В. П. Адріанова-Перетц. М.; Л., 1949.

Військові повісті Стародавньої Русі: Збірник / Упоряд. Н. В. Понирко. Л., 1985.

Повісті про початок Москви / дослідже. і підго. текстів М. А. Салминой. М.; Л., 1964.

Давньоруські перекази (XI-XVI ст.) / Упоряд., Вступ, стаття і кому. В. В. Кускова. М., 1982.

Русское історичне оповідання XVI-XVII століть / Упоряд.

, Пров. і прим. Ю. А. Лабинцева. М., 1984.

Красномовство Стародавньої Русі (XI-XVII ст.) / Упоряд. і кому. Т. В. Риси-Ріцька. М., 1987.

Сатира XI-XVII століть / Упоряд., Вступ, стаття і кому. В. К. Билінін, 'В. А. Гріхіна. М., 1987.

Демократична поезія XVII століття / Подг. тексту і прим. В. П. Адріано-- виття-Перетц. 2-е вид. М.; Л., 1962.

Російська демократична сатира XVII століття / Подг. тексту, стаття і кому. В. П. Адріанова-Перетц. 2-е вид. М., 1977. и

Російська силабічна поезія XVII-XVIII ст. / Вступ, стаття, підго. тексту і кому. А. М. Панченко. 2-е вид. Л., 1970.

Пам'ятники суспільно-політичної думки в Росії кінця XVII століття: Літературні панегірики / Подг. тексту, перед. і кому.;

- А. П. Богданова. Вип. 1-2. М., 1983.

Сперанський М. Н. Перекладні збірники висловів в слов'яно-русской1 ^ писемності. М., 1904. '

Серебрянський Н. І. Давньоруські князівські житія. М., 1915.

Тихонравов Н. Пам'ятники апокрифічної російської літератури. Т. 1-2., Спб.; М., 1863.

Історія естетики: Пам'ятники світової естетичної думки / Глав. ред.

М. Ф. Овсянников. Т. 1. М., 1962. Музична естетика Росії XI-XVIII століть / Упоряд. А. І. Рогов. М., 1973.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Першоджерелом "
 1. 7.2. Роль Інтернету в світовому інформаційному просторі
  першоджерела і вступати в контакти з управлінцями, які беруть найважливіші рішення регіонального та федерального рівня, а також звертатися в банк, магазин безпосередньо зі свого будинку; дозволяє державним і діловим структурам обмінюватися інформацією електронним шляхом, знижуючи обсяг паперового документообігу і покращуючи якість послуг. Таким чином, Інтернет дає
 2. Загадки походження асоціацій
  першоджерело динамізації суспільства - нові, спільності. Для побудови пояснювальній теорії залишалося «всього нічого»: 1) відшукати внутрішні причини виникнення нових діючих суб'єктів у стабільній, врівноваженою соціальній системі; 2) проаналізувати, звідки береться «будівельний матеріал» для нових асоціацій, оскільки в стійкому суспільстві всі його члени мають соціальну « прописку »і
 3. ВІД АВТОРА
  першоджерелами, роблячи на них посилання; в розборі характерних особливостей ідей і форм, так само як у висновках, автор залишив за собою свободу думки, трактуючи багато що під кутом зору
 4. 1. Антична філософія досократівського періоду. Пошук першооснови буття.
  Першоджерела. Сама Земля тримається на поверхні води, оточена з усіх боків океаном. Анаксимен первовеществом називає повітря. Саме повітрю властивий процес розрідження і згущення, завдяки яким з нього утворюється все речовини. Розріж, повітря стає вогнем, Згущаючи, він залежно від ступеня згущення послідовно перетворюється у воду, землю, каміння. По своїй фізичній
 5. ПЕРЕДМОВА Р. О. Якобсон ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ
  першоджерела і звивисті стежки, якими східний внесок увійшов в слов'янський лексичний запас, потрібно також широке знайомство з різними сусідніми мовами, такими як китайський, іранські і кавказькі мови. Проф. К. Г. Менгес, чудовий знавець цих різних мовних і культурних областей, невтомно трудиться над виділенням алтайських та інших східних елементів російського, в
 6. Загальна характеристика творчості Кроче
  першоджерел стає все більше, по ряду причин обійдений увагою не тільки найвідоміший італійський, а й видатний європейський філософ першої половини нашого століття Бенедетто Кроче. Понад тридцять років він був інтелектуальним центром європейського лібералізму і незаперечним авторитетом у своїй країні. Дана робота написана з метою реконструювати методологію філософії історії або, слідуючи
 7. Теорії походження суспільства
  першоджерел зародження людської асоціації. Скільки ви знаєте гіпотез походження суспільства? «Стихійні» соціологи в нашій країні зазвичай відзначають три: - природну («праця створила людину» і перетворив стадо в культурне співтовариство виробників), - божественну («Бог створив людину» і заповідав йому матеріальний світ і моральний закон), - космічну (« інопланетяни створили людей »і
 8. 1.2. Еколого-економічний (природно-ресурсний) потенціал території
  першоджерело всіх ресурсів, як один з важливих факторів економічного зростання. Нині роль природних факторів набуває особливого значення у зв'язку з гігантським ростом ресурсоспоживання і виснаженням природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища. Споживання паливно-сировинних ресурсів у світі за останні 50 років зросла в 30 разів і подвоюється кожні 15 років. Бурхливий розвиток економіки
 9. ВСТУП
  першоджерел), так і з інтерпретації найбільш важливих і актуальних проблем сучасної філософії та методології науки з урахуванням конкретного природничо або гуманітарного профілю виконуваних дисертаційних досліджень. Ця робота здійснюється, насамперед, у процесі підготовки реферату з курсу «Філософія та методологія науки» з подальшою його захистом при здачі кандидатського
 10. I. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  першоджерел, маса популярної літератури з давньоруської історії та культурі як в цілому, так і з літератури, живопису, архітектурі, мові, фольклору та іншим областям вітчизняної культури допетровського періоду. А з іншого боку, ледве пробивається поки що слабкий, але все більш міцніючої струмочок спеціальної філософської літератури з цього ж періоду. У чому причина подібного протиріччя? В
 11. © ЛБЛМ (савлілтк, дат. П., мн. Ч., савлшлі, тв. П., основа на *-ja).
  Слово зустрічається вже в найдавніших ін-російських текстах. СР Срезневський, Мікл. Леке., Мікл. («Шірокораспространенние слово невідомого походження»), Фасмер («За джерело приймають угор. Szablya 'шабля' від szabni 'різати'»), Чижевська. В інших слав, мовах початковий звук з-або ш-\ сербохорв. Шабля (з одним похідним, Вук), словен. sablja, укр., белор. шабля, укр. шаблюкою, чеш. savle,
 12. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  першоджерела, намагаємося відшукати в них уявлення про предмет естетики, яка в той момент ще не існувала. На думку В.В. Бичкова, «трудність ця існує, проте вона пов'язана не тільки з тим, що давнина не знала на рівні« раціо »науки естетики, тому що вже тоді існувала естетична реальність, згодом викликала в буття для свого вивчення і спеціальну науку. У ХХ столітті цю
 13. 3. Схильність агентів до певних дій в політичному полі
  першоджерела: Бурдьє П. Соціологія політики. М.: Socio-Logos, 1993, розділ: «Соціальний простір і генезис" класів "»). 2. Як впливає капітал і його структура на політичні позиції індивіда? Бурдьє пише: «Інтерес або байдужість до політики можна було б зрозуміти краще, якби ми вміли бачити, що тяга до використання політичної« влади »(влади обирати, міркувати про
 14. Основні принципи
  першоджерелом або причиною неадаптованого поведінки. Думки клієнта в такій же мірі впливають на його почуття, як почуття - на думки. КБТ розглядає розумові процеси і емоції як дві сторони однієї медалі. Розумові процеси - лише ланка, часто навіть не основне - у ланцюзі причин. Наприклад, коли психотерапевт намагається визначити ймовірність рецидиву уніполярної депресії, він може
 15. Лекція VI ХРЕЩЕННЯ РУСІ
  першоджерелами, а ті, найдавніші, до нас не дійшли, оскільки можливе їх розглядати крізь переробки і спотворення пізніших редакцій. Навіть старші з дійшли до нас текстів дуже неповно відображають свої першоджерела, а компілювати з них з переробками та доповненнями. А коли ми знаходимо у пізніших па-мяніках писемності, наприклад в літописних зводах XV і XVI ст., згадки про
 16. Кроче і Віко
  першоджерела, до того, як Кроче представляє філософію Віко. Вже у вступі можна прочитати, що сенс філософського послання Віко, наскільки можлива об'єктивність в переказі, не в метафізичних побудовах (вони ж тільки засоби), а в настійно необхідному діалозі думки нової та стародавньої, що і для Віко і для Кроче дорівнювало незнищенною потребою. Кроче категорично проти будь-яких
 17. Лекція III РУСЬ І ВАРЯГИ
  першоджерелом, складеним у другій чверті IX ст. З цих звісток Вестберг вдало витягує найдавніші відомості про варягів у Новгороді. За згаданому першоджерела IX в., Ібн Руста, Мукаддаси 74 *, Гардізі 75 * повідомляють, що русь живе «на острові, оточеному озером», звідси вона здійснює набіги на слов'ян і живе тим, що від них видобуває; свого господарства не веде, ріллей не має, а на
 18. II. МУДРІСТЬ СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ ЯК ЦІЛІСНИЙ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН
  першоджерел, а не за загальними, нерідко стереотипним міркуванням. Звернемося знову до схеми Дамаскіна, згідно з якою богослов'я є лише мала частина філософії , складова один з трьох видів умоглядної філософії. Філософія на Русі як вид духовної діяльності була значно ширше богослов'я. Вона повинна була підкорятися релігійної панівної ідеології, але не богослов'я як