НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна

При побудові періодизації Д. Б. Ельконін грунтувався на наступному: - вікове розвиток - це загальна зміна особисто-сті, формування нового плану відображення, зміна в діяльності та життєвої позиції, встановлення осо-Бих взаємин з оточуючими, формування нових мотивів поведінки і ціннісних установок; - на діалектичному уявленні про процесі розвитку (детерминированном внутрішніми протиріччями, цілеспрямованому, нерівномірному з критичними і чи-тичні періодами);

- на конкретно-історичному розумінні природи дет-ства (кожна історична епоха має свою періодизацію дитинства);

- в основі періодизації повинні лежати закономірності розвитку діяльності та зростаючої людини. Звідси все психічне життя дитини розглядається як процес безперервної зміни діяльностей, причому на кожному віковому етапі виділяється «провідна діяч-ність», із засвоєнням структур якою пов'язані найголовніші психологічні новоутворення даного віку. Усередині системи провідної діяльності Д. Б. Ельконін об-, наружіваться приховане діалектичне протиріччя між двома аспектами провідної діяльності - операціонально-технічним, що належать до розвитку підсистеми «дитина - річ», і емоційно-мотиваційним, пов'язаним з розвитком підсистеми «дитина - дорослий ». У загальній послідовності провідних діяльностей по-змінно чергуються діяльності з преимуществен-ним розвитком то однієї, то іншої сторони. Lберга заснована на вивченні рівня морального розвитку

У періодизації Е. Еріксона виділяються вісім стадій людського життя, які являють собою серію критичних періодів. Ж. Піаже запропонував вікову періодизацію на основі змін у розумовому розвитку дітей.

3. Третя група периодизаций виділяє періоди на основі суттєвих критеріїв, ознак.

До таких періодизації можна віднести періодизацію

В. І. Слободчикова, Л. С. Виготського, Д. Б. Ель-конина.

Всі ці та інші спроби класифікації не отримали підтвердження у конкретних результатах вивчення психічного розвитку дітей. Проблема виділення підстав вікової періодизації залишається актуальною і сьогодні: відсутність належних теоретичних обгрунтувань заважає вирішенню питань про рушійні сили психічного розвитку, про те, яке фактичне психологічний зміст відповідного віку, які внутрішні критерії для періодизації, виділення кордонів віків, які реальні зміни в психіці дитини відбуваються під впливом зміни його соціаль-ної ситуації. перспектива його власного розвитку. Самосвідомість, що виникло на певному етапі, являє собою ціннісні орієнтації, що утворюють систему лич-ностних смислів, які складають індивідуальне буття особистості. Структурні ланки самосвідомості наповнюються знаками, що виникли в процесі історично зумовленої реальності існування людини. Системи знаків культури, до якої належить людина, є умовою його розвитку і «руху» всередині цієї системи. Кожна людина по-своєму привласнює значення і смисли культурних знаків.

Саме ця індивідуалізація значень і смислів культурних знаків робить кожної людини неповторним, унікальним індивідом. Кожна епоха дитинства складається з закономірно пов'язаних між собою двох періодів. У першому періоді йде засвоєння завдань, мотивів, норм людської діяльності та розвиток мотиваційно-потребностной сфери, у другому - засвоєння способів дій з предметами і формування операціонально-технічних можливостей.

Перехід від однієї епохи до наступної відбувається при виникненні невідповідності між операційно-технічними можливостями дитини і завданнями і мотивами діяльності, на основі яких вони сформувалися.

Епоха. Дитинство (до року) - провідна діяльність - безпосередньо-емоційне спілкування.

Раннє дитинство - предметно-маніпулятивна діяльність.

2 епоха. Дошкільний вік - рольова гра. Молодший школяр - навчальна діяльність.

3 епоха. Підліток - інтимно-особистісне спілкування. Старший шкільний вік - навчально-професійна діяльність. Л. С. Виготський виділяв як критичних періодів дитинства вік близько року, 3 роки, 6-7 років, період новорожденнос т і і підлітковий період.

Чергування стабільних і критичних періодів по Л. С. Виготському

Криза новонародженості. Молодший вік (2 місяці - рік). Суперечності між максимальною соціальністю немовляти і мінімальними можливостями спілкування.

Криза року. Раннє дитинство (-3 року). Діяльність «серйозна гра», предметно-гарматна. З'являються жест, ходьба, мова.

Криза 3 років. Дошкільний вік (3-7 років). Тенденція до емансипації (відділенню від дорослого) і тенденція не до афективної, а до вольової формі поведінки. Виникнення «Я сам».

Криза 7 років. Шкільний вік (8-2 років). Утретє дитячої безпосередності через диференціації внутрішнього і зовнішнього життя. Виникнення узагальнень, логіки почуттів, переживання набувають сенсу, з'являється самооцінка.

Криза 3 років. Пубертатний вік (4-8 років). Почуття дорослості - відчуття своєї особистості, розвиток самосвідомості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна "
 1. 23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського
  періодизації психічного розвитку, Л. С. Виготський зазначав, що необхідно виділити об'єктивні підстави, які вказують на зміну віку та переходу дитини на новий етап розвитку. Він ввів поняття «психологічні новоутворення» і «соціальна ситуація розвитку» (характер відносин між дитиною і суспільством, які складаються в даний період). Л. С. Виготський вважав, що
 2. 1. Предмет і завдання вікової психології
  періодизації; проблема методів дослідження, їх стандартизації, адаптування для різних віків. Виділяється 4 розділу вікової психології:) перинатальна психологія (від зачаття до народження), 2) дитяча психологія (від народження до 7 років); 3) психологія дорослих, зрілих віків; 4) геронтологія, або психологія похилого віку. Вікова психологія тісно
 3. 33. Провідна діяльність t, в дитячому віці
  психічному розвитку, навіть при гарному гигиени-зації догляді. Вони мляві, апатичні, не відчувають інте-J Реса до навколишнього. Мова з'явиться у них дуже пізно. Як показали дослідження Д. Б. Ельконіна і М. І. Лі-Сіною, специфічна особливість провідного типу діяльності полягає в тому, що предмет цієї діяльно-\ сти - інша людина. Але якщо предмет діяльності -.
 4. Д. Б. Ельконін Закономірності онтогенетичного розвитку людської психіки і особистості
  періодизації психічного розвитку людини, в отли чие від закономірностей біологічного дозрівання організму, мають конкретно-історичний характер. 3. У чому полягають відмітні особливості ^ зако номерних формування і розвитку людської психіки? Оволодіння новими видами людських дій передбачає засвоєння орієнтування в суспільно-мотиваци-онних і
 5. 43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника
  розвитку. У чому ж вона полягає? Вперше дитина виходить за межі свого сімейного світу і встановлює відносини зі світом дорослих людей. Ідеальною формою, з якою дитина починає взаємодіяти, стає світ соціальних відносин, що існують у світі дорослих людей. Ідеальна форма, як вважав Л. С. Виготський, - це та частина об'єктивної дійсності (більш висока, ніж рівень,
 6. РОЗДІЛ I ВСТУП Проблема викладу, хронологічні рамки і періодизація античної філософії
  періодизація античної
 7. Хронологічні рамки і періодизація середньовічної культури. Генезис середньовіччя. Християнство як культуросозидающую принцип середньовічної європейської цивілізації. Суперечливість і багатошаровість середньовічної культури. Людина в культурі середньовіччя.
  періодизація середньовічної культури. Генезис середньовіччя. Християнство як культуросозидающую принцип середньовічної європейської цивілізації. Суперечливість і багатошаровість середньовічної культури. Людина в культурі
 8. 4. Історичний аналіз поняття «дитинство»
  психічного розвитку призвів до появи великої кількості теорій розвитку особистості: теорія рекапитуляции (Ст. Холл), теорія трьох ступенів дитячого розвитку (К. Бюлер), теорія конвергенції двох факторів розвитку (В. Штерн), психоаналітична концепція (3. Фрейд ), когнітивна теорія (Ж. Піаже) та ін Новий етап становлення вікової психології як науки настає з введенням методу
 9. 3.2. Емпіричні та теоретичні труднощі в дослідженні психічних явищ
  психічних явищ. Існує також і різноманіття пояснень одних і тих же психічних явищ і психологічних фактів з різних теоретичних позицій. У психології, мабуть, як ні в одній іншій системі наукових знань, існують постійні труднощі при розведенні який пояснюється і пояснень один від одного. Це в чому пов'язане з тим, що психологу доводиться постійно враховувати
 10. Журавльова І.А.. ДОПОМОГУ ПО ПРЕДМЕТУ ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ, 2007
  періодизація середньовічної культури. Генезис середньовіччя. Християнство як культуросозидающую принцип середньовічної європейської цивілізації. Суперечливість і багатошаровість середньовічної культури. Людина в культурі
 11. 6. Зв'язок навчання та розвитку особистості
  психічних функцій дає можливість навчання новим способам дії. Суть точки зору на зв'язок навчання і розвитку Л. С. Виготського можна виразити так: «добре поставлене навчання йде попереду розвитку. Навчання будується не тільки на завершених циклах, але перш за все на тих психічних функціях, які ще не дозріли і рухають вперед їх формування ». Внутрішню зв'язок навчання і
 12. 32. Соціальна ситуація розвитку немовляти
  психічного розвитку інформація. Розвиток сприйняття всі перші роки життя, фактично весь шкільний вік є одним з найбільш важливих психічних процесів. Від розвитку сприйняття в цьому віці багато в чому залежать і всі інші пізнавальні процеси, насамперед мислення. Однак роль дорослого не зводиться тільки до догляду за дитиною, створенню сприятливих умов для розви-гучні
 13. 36. Криза першого року
  психічного здоров'я. М. І. Лісіна вважає, що до 5-6 місяців у дитини переважає ситуативно-особистісне спілкування з дорослим, з розвитком дій спілкування стає ситуативно- діловим (між дитиною і дорослим встає предмет - іграшка). По-друге, майже в кожній дії, яке дитина здійснює з тим чи іншим предметом, як би є присутнім доросла людина. І насамперед він
 14. 5 . Принципи, структура і завдання психології
  психічні явища, як і психіка в цілому, розуміються як вторинне утворення, як явища, причинно обумовлені об'єктивною дійсністю, як відображення цієї дійсності. По-друге, цей принцип означає , що всі психічні явища розглядаються як обумовлені діяльністю мозку. По-третє, даний принцип передбачає при вивченні психічних явищ