Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Перевезення і транспортні договори

Загальні правила правового регулювання перевезення вантажів передбачені в розділі 32 ГК України.

Згідно ст-306 ХК перевезенням вантажів у цьому Кодексі визнається господарська діяльність, пов'язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання за ж-залізниць, автомобільних шляхів, водним та повітряним шляхам, а також транспортування продукції трубопроводами.

Суб'єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі.

Перевезення вантажів здійснюють вантажний залізничний транспорт, автомобільний вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та вантажний внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт, трубопровідний транспорт, космічний транспорт, інші види транспорту.

Допоміжним видом діяльності, пов'язаним з перевезенням вантажу, є транспортна експедиція.

Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, легкозаймистих, радіоактивних, інших небезпечних речовин тощо) визначаються цим Кодексом та виданими відповідно з ним транспортними кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими актами.

Відносини, пов'язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Перевезення, а також інші відносини у сфері транспортної діяльності опосередковують транспортні договори, різні за правовою природою та змістом.

Загальні положення про перевезення визначені в главі 64 ЦК.

Згідно ст.908 ГК перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. Загальні умови перевезення визначаються Цивільним кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до них правилами.

Умови перевезення вантажу, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються договором, якщо інше не встановлено ЦК, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами і видаються відповідно до них правилами.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють транспортні договори, є:

Цивільний кодекс України;

Повітряний кодекс України від 04.05.93 м.

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.95 р.

Закон України «Про транспорт» від 10.11.94 р.

Закон України «Про залізничний транспорт» від 04.07.96 р.

Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р.

Статут залізниць України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 р. № 457.

Статут автомобільного транспорту України 1969 р.

Крім них, існує безліч відомчих актів: тарифи, правила перевезень (загальні для всіх перевезень на даному виді транспорту та спеціальні для окремих категорій перевезень), технічні умови навантаження і кріплення вантажів.

Види транспортних договорів:

договір на організацію перевезень;

договір перевезення вантажу;

договір морський і річковий буксирування;

договір транспортної експедиції;

договір на експлуатацію залізничних під'їзних шляхів і т.

п.

Найбільше значення мають договори на організацію перевезень і договори перевезення вантажу.

До організаційних договорами (договорами на організацію перевезень) відносяться навігаційні договори перевезення морським і річковим транспортом, річні договори перевезення автомобільним транспортом. Вони укладаються за наявності між перевізником і клієнтурою стійких господарських зв'язків зважаючи на необхідність систематичних перевезень вантажів. На їх основі не здійснюється перевезення вантажів. Мета цих договорів - досягнення угоди на майбутні перевезення. У них визначається кількість підлягає перевезенню вантажу, терміни відправки, відповідальність сторін.

В якості окремого транспортного договору в ГК виділено договір чартеру (фрахтування), за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-пра-вових актів. Порядок укладення договору чартеру (фрахтування), а також форма цього договору встановлюються транспортними кодексами (статутами) (ст.912 ЦК).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перевезення і транспортні договори "
 1. Різновиди договору найму
  перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу. Наймач зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе наймач. Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем. Порядок страхування
 2. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  перевезення) частково оплачена »79 Група Е« Відвантаження »79 Група С« Основна поставка (перевезення) оплачена »79 Залізнична накладна 96 Висновок угоди 69 Заявка на фрахтування 96 Заява на відкриття товарного акредитива 95 Зелена карта 89 Повідомлення про готовність товару до відвантаження 96 Повідомлення про відвантаження 96 Повідомлення про відправку 97 Інвестиційний бізнес 30 «Інкотермс» 77 Інструкція але
 3. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
  перевезення, перехід рисок, право власності. Особливості зовнішньоторговельних угод: купівлі-продажу товарів, поставки машин і устаткування в готовому вигляді, угод оренди.? Особливості зовнішньоторговельних угод: підрядних, виробництв-венно-збутової кооперації, угод при зустрічній торгівлі (бартерних, зустрічних закупівель, переробки давальницької сировини). Умови успішної діяльності фірми на
 4. Тема 13. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  перевезенням Дозвіл на відвантаження Документ видається покупцем Повідомлення про відвантаження Документ, за допомогою якого продавець інформує вантажоодержувача про відвантаження товарів Транспортні документи оформляють відносини з вантажоперевізником Залізнична накладна При залізничних перевезеннях Авіавантажна накладна При авіаперевезеннях Накладна автодорожньої перевезення При автодорожніх
 5. РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
  перевезення, перехід ризиків, право власності. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій Купівля-продаж товарів. Постачання машин і устаткування в готовому вигляді. Угоди оренди. Підрядні угоди. Виробничо-збутова кооперація. Угоди при зустрічній торгівлі: бартерні, зустрічні закупівлі, переробка давальницької сировини. Розділ IV. ПРОВЕДЕННЯ
 6. передмові до другого видання
  транспортні договори, договори доручення і комісії, а також аналізуються не досліджені в попередніх виданнях договори зберігання, транспортної експедиції і
 7. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  транспортно-експедиційної діяльності », який визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиційної діяльності в Україні. Враховано зміни і доповнення, внесені в діючі Закони України. Враховано та проаналізовано нові підзаконні нормативно-правові акти, в тому числі: Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом
 8. Тема 10. МІЖНАРОДНІ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ
  перевезення товару від продавця до покупця; хто несе ризик від загибелі або псування товару Контрактні ціни Фіксуються в контракті у валюті однієї із сторін контрагентів або у валюті третьої країни. Для пла-тежа може бути обрана інша валюта. Способи встановлення цін: тверді ціни (не змінюються); ціни з наступною фіксацією (встановлюються в призначені договором терміни); ковзаючі ціни (в
 9. Форма авторського договору
  договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони в разі звернення до
 10. Оформлення договору
  договір укладено між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 11. Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
  договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на праві власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 12. Умови про території в авторському договорі
  договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 13. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій
  перевезення сировини; 3 - готова продукція (частина); 4 - перехід у власність іншій частині продукції; 5 - продаж. РОЗДІЛ IV. ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
 14. 7.2. ДОГОВІР ПОСТАВКИ
  7.2. ДОГОВІР
 15. 7.6. Договір найму (оренди)
  7.6. ДОГОВІР НАЙМУ