Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕЛІК стандартних зведень по завданню "Контроль"

Найменування

Зведення про хід виконання доручень уряду станом на

(дата)

Структурний підрозділ, що здійснює контроль доручень (у зведення видаються доручення, не виконані станом на задану дату)

Зведення про хід та результати виконання доручень, що містяться (вид документа), станом на (дата)

Зведення про хід та результати виконання доручень, що містяться (вид, номер, дата документів, що містять доручення не більше 20 документів), станом на (дата)

Зведення про хід та результати виконання доручень станом на

(дата)

Організація-виконавець (в зведення видаються невиконані доручення)

Зведення про виконані дорученнях станом на

(вид, номер, дата документа, що містить доручення)

Зведення про хід виконання доручень, що містяться в

(вид, номер, дата, найменування документа, що містить доручення), станом на (дата) (в зведення видаються невиконані доручення)

Зведення про хід виконання доручень станом на (дата)

Структурний підрозділ, що здійснює контроль доручень. . Відповідальний за контроль (Ф. І. О.)

Зведення про хід виконання доручень, що містяться в документі (вид

документа), станом на (дата)

Структурний підрозділ, що здійснює контроль доручень. .

Зведення про хід виконання доручень станом на (дата)

Структурний підрозділ, що здійснює контроль доручень. . Організація-виконавець *

Зведення про хід виконання доручень, що містяться в

(вид, номер, дата документа), станом на (дата)

Організація-виконавець

ПЕРЕЛІК

відомостей, одержуваних за стандартними запитам по завданню "Контроль"

Найменування 1. Відомості про виконані дорученнях

Відомості про виконані (в строк або з порушенням терміну) дорученнях (вид, номер, дата документа, що містить доручення, розділ, пункт, підпункт і т. д., зміст, дані про зняття з контролю, виконавці)

Відомості про виконані дорученнях, переданих для контролю іншому структурному підрозділу

Довідка про кількість виконаних доручень (в розрізі структурних підрозділів)

Відомості про кількість виконаних доручень (у розрізі видів документів)

П. Відомості про невиконані дорученнях

Відомості про невиконані дорученнях (вид, номер, дата документа, що містить доручення, розділ, пункт, підпункт і т. д., зміст, виконавці), термін виконання яких минув, закінчується в період

Відомості про невиконані дорученнях, переданих для контролю іншому структурному підрозділу

Відомості про кількість невиконаних доручень (у розрізі видів документів)

Відомості про кількість невиконаних доручень по заданому структурному підрозділу, контролюючому доручення (у розрізі відповідальних за контроль доручення)

Відомості про кількість невиконаних доручень (в розрізі організацій-виконавців)

Відомості про кількість невиконаних доручень по заданому документу (у розрізі структурних підрозділів) III.

Відомості про виконані і невиконані дорученнях

Відомості про доручення (вид, номер, дата документа, що містить доручення, розділ, пункт, підпункт і т. д., зміст , виконавці, ознака виконання)

Відомості про результати виконання доручень (останні за датою видачі або все, наявними в базі даних)

Відомості про виконавців доручення

Відомості про кількість доручень (виконаних, невиконаних, переданих для контролю) у розрізі структурних підрозділів

Відомості про кількість виконаних і невиконаних доручень у розрізі видів документів

Відомості про дорученнях, пов'язаних з контрольованим дорученням

2.5. Інформаційне забезпечення Верховної Ради СРСР

Роботи з інформаційного забезпечення З'їздів народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР, його комітетів, комісій, народних депутатів СРСР, Секретаріату Верховної Ради СРСР розгорнулися в першій половині 1989 Основи методичного та науково-організаційного керівництва інформаційним забезпеченням розроблялися Сектором інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР і здійснювалися за участю багатьох організацій та установ.

2.5.1. Функції Сектора інформації Секретаріату Верховної Ради СРСР

В якості однієї з основних функцій Сектора виступає інформаційне забезпечення законодавчої діяльності Верховної Ради СРСР. Мається на увазі організація інформаційної взаємодії та забезпечення необхідною інформацією учасників законодавчого процесу на всіх стадіях проходження закону - від його ідеї до прийняття. Законодавчий процес включав в себе довгий ряд типових процедур, у тому числі підготовку, обговорення і прийняття законів СРСР відповідно до затвердженого на П З'їзді народних депутатів СРСР

Регламентом. На Сектор інформації в цілому покладалися такі функції:

здійснення комплексу робіт з підготовки інформаційних пакетів до проектів законів, розглянутих на засіданнях комітетів і постійних комісій палат, а також на пленарних засіданнях Верховної Ради СРСР,

оперативна обробка стенограм З'їздів народних депутатів і сесій Верховної Ради, протоколів президій Верховних Рад союзних республік,

облік і узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених народними депутатами СРСР на З'їзді народних депутатів СРСР, організація та координація робіт по створенню для Верховної Ради СРСР Інформаційно-обчислювальної системи "Союз", організаційне та науково-методичне керівництво Інженерно-технічним центром при Фінансово-господарському управлінні Секретаріату Верховної Ради СРСР,

проведення єдиної науково -технічної політики і спільно з іншими підрозділами Секретаріату Верховної Ради СРСР інформаційно-довідкове обслуговування З'їздів народних депутатів СРСР, сесій Верховної Ради СРСР, засідань її комітетів і постійних комісій палат, народних депутатів СРСР, забезпечення Голови Верховної Ради СРСР, голів палат, членів Президії Верховного Ради СРСР аналітичними матеріалами щодо основних напрямів діяльності З'їздів народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР та її органів,

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з пріоритетних напрямів розвитку економічної і політичної реформ, соціальної політики, діяльності Рад народних депутатів всіх ступенів, створення правової держави, удосконалення міжнаціональних відносин,

формування і під тримання в актуальному стані інформаційних фондів, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради СРСР, комітетів, комісій, народних депутатів СРСР, Президента СРСР, Президентської Ради і Ради Федерації, Ради Міністрів СРСР, накопичення, обробка та систематизація інформації з проблем державного та соціально-економічного розвитку СРСР і союзних республік, питань законності, правопорядку, правосуддя, підготовка на базі центральної та республіканської преси інформаційних оглядів, інших матеріалів,

аналіз і прогнозування проблем функціонування радянської представницької системи, координація досліджень ефективності законотворчої діяльності в країні,

участь у створенні загальносоюзної інформаційної служби у сфері соціології, радянського державного будівництва та законодавства,

систематизація та аналіз інформації з поточної парламентської діяльності, законодавства, державного будівництва зарубіжних країн.

Весь комплекс робіт з інформатизації Верховної Ради СРСР передбачалося здійснювати під єдиним методологічним керівництвом Науково-координаційної Ради з інформатизації Верховної Ради СРСР. Однак у зв'язку із збільшеним з часом об'ємом справ в 1991 р. було запропоновано створити замість існуючого Сектора інформації Відділ інформації, який повинен був виступати в ролі генерального замовника всіх систем і комплексів інформатизації для обслуговування З'їздів народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР, його органів, Секретаріату. На нього передбачалося покласти розробку, погодження та затвердження організаційно-розпорядчих документів з інформатизації Верховної Ради СРСР (тактико-технічне завдання на ІТТ "Союз", програма і календарні плани робіт з інформатизації, вихідні дані за функціональною структурою системи, складу її об'єктів і користувачів, перелік та зміст інформаційно-розрахункових завдань, загальносистемних і проблемно-орієнтованих баз даних, вимоги до взаємодії та інформаційного сполученню ІТТ "Союз" з іншими інформаційними системами СРСР і зарубіжних країн). На стадії впровадження Відділ повинен був формувати вимоги до програм і методик випробувань систем, здійснювати перевірку розроблених інформаційно-розрахункових завдань і баз даних на відповідність технічних завдань і вихідних даних, координувати роботи з інформатизації Верховної Ради СРСР на міжвідомчому рівні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕЛІК стандартних зведень по завданню "Контроль" "
 1. § 5. Про речові права осіб, які не є власниками
  перелік тих речових прав, які не є правом власності, але на які, незважаючи на це, поширюється в певних межах режим, розрахований на осіб, що володіють правом власності . Перелік включає право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, право господарського відання майном, право
 2. 4.1. Призначення і завдання інформаційно-телекомунікаційної системи
  перелік типових для ІТКМ завдань: надання інформаційних та телекомунікаційних послуг інформаційних систем вищих органів державної влади, відомчим та регіональним інформаційним системам; відпрацювання інформаційної взаємодії відомчих і регіональних інформаційних систем з інформаційними системами вищих органів державної влади; розробка
 3. Крапивенский С.Е., Стрізов А.Л.. Соціальна філософія.: Методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю «Філософія». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 60 с., 2004
  перелік основних понять курсу, а також зразкові питання до
 4. 8.2 Девід Гласі: перше теоретико-емпіричне вивчення соціальної мобільності
  стандартну класифікацію "професій з семи ступенів: 1) вищий адміністративний і професійний персонал; 2) управлінці та менеджери; 3) інспектора, контролери та інші працівники розумової праці - вищий шар; 4) інспектора, контролери та інші працівники розумової праці - нижчий шар; 5) кваліфіковані працівники ручної праці і шари працівників розумової праці, що виконують рутинну
 5. Антикризові стратегії управління.
  стандартних управлінських рішень, зазвичай ефективних прийомів організації спільної діяльності , про які говорив Я. Морено. Тому і в сучасній російській системі управління зберігаються погані традиції нерозуміння і недовіри до інноватика, особливо небезпечні в період корінних перетворень, що відбуваються в економіці, соціальній і політичній
 6. 15.5.3.1 . Діяльність органів дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково
  перелік, підстави та порядок виробництва слідчих дій; - перелік, підстави, процедура обрання, зміни та скасування основних запобіжних заходів та застосування інших заходів процесуального примусу; - при провадженні дізнання так само як під час попереднього слідства бере участь захисник; - вимоги до складових в ході розслідування процесуальним документами та ін
 7. Новела про методологічної «класиці».
  стандартних процедур), широкому використанні інструментальних підходів, цінності експерименту як способу перевірки «істинності» досягнутих результатів, і сьогодні має широке поширення серед соціологів-прикладників і теоретиків неомарксистської школи, які відрізняються від інших тільки тим, що у відповідності зі своїми науковими принципами прагнуть перевірити «на зуб» (на практиці)
 8. 15.1 Виявлення та розслідування злочинів і викриття осіб, винних у їх скоєнні, як одна з найважливіших правоохоронних функцій. Види цієї діяльності: оперативно-розшукова, дізнання і попереднє слідство. Їх загальна характеристика
    перелік осіб, вчинення злочинів якими зобов'язує проводити попереднє наслідок, не вичерпний. Від судового слідства попереднє слідство відрізняється суб'єктами, засобами, цілями, місцем і роллю в кримінальному процесі цих видів діяльності. Попереднє слідство, як і будь-яка інша форма попереднього розслідування, складається з процесуальних дій і
 9.  Рух вгору і розпад
    стандартне неодарвіністской пояснення цього факту за допомогою природного відбору, але в нього більше ніхто не вірить. Еволюція, очевидно, діє за законами природного відбору, але цей процес просто вибирає ті трансформації, які вже відбулися за допомогою механізму, що не розуміється ніким. У: Наприклад? КУ: Візьміть стандартне переконання про те, що крила просто розвинулися з
 10.  3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
    завдань: знищення, перекручення або розкрадання інформаційних масивів; добування з них необхідної інформації після подолання систем захисту; дезорганізацію роботи технічних засобів; виведення з ладу телекомунікаційних систем і мереж, комп'ютерних систем, енергетичних систем, систем державного управління, тобто всього високотехнологічного забезпечення життя суспільства і функціонування
 11.  1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
    завдань, що стоять перед правосуддям). Інші не увійшли у зміст рекомендованої Радою з правознавства УМО університетів РФ 21 Програмі дисципліни «Правоохоронні органи», на основі якої підготовлений справжній підручник. Основні напрямки правоохоронної діяльності взаємозалежні один з одним. Так, різновидом правосуддя є правосуддя, здійснюване в рамках
 12.  2.4. Захист відомостей, що становлять державну та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію та інтелектуальну власність
    перелік відомостей в області військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності держави, поширення яких може завдати шкоди безпеці Росії. У зв'язку з удосконаленням структури федеральних органів виконавчої влади зазначений перелік було викладено в новій редакції на підставі Указу Президента РФ № 61 від