Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаГірничо-геологічна галузьБуропідривні роботи → 
« Попередня Наступна »
Матвейчук В.В.. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний посібник. - М.: Академічний Проект. -512 С., 2005 - перейти до змісту підручника

1.7. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ СКЛАДОВИХ ВВ

Азид свинцю, свинцю діазід, Pb (N3) 2 Азид калію

Ацетіліди міді, срібла Аммоніти

Гексонітростільбен, БТЕМ (N ', Nr-6nc (в, в, в-три-

нітроетіл) сечовина.) Бутілнітріт

Гексанітростільбен, HNS, C6H2 (N02 ) 3CH =

CHC6H2 (N02) 3

Гексанітродіфеніламін, гексил, гекса, діпікрала-

хв, (C6H2 (N02) 3) 2NH Гексанітробензол, C6 (N02) 6 Данфі (Діазонітрофенол) Діетанолнітраміндінітрат (Діна) динітробензолу, ДНБ, C6H4 (N02) 2 Дінамінотрінітробензол, трінітрофенілендіамін,

C6H (NH2) 2 (N02) 3

Дінітронафталін, CI0H6 (NO2) 2

Діоксідгіперхлорат хрому Сг02 (СЮ4) 2 (перхлорат хромита)

Д і н итр о д і етилен Н ГЛ І КОЛЬ, д і ці ле н гли Кольдо н итр ат,

(CH2CH20N02) 20 йодний азот ксиліт (трінітроксілол) нітромочевіни Нітрогуанідін Нітрит срібла

Нітробензолдіазонія перхлорат, позначка - нітробен-

золдіазонія перхлорат Октонітрокубан, C8 (N02) 8, молекула має кубічну структуру Оксид марганцю VII (Мп207) Оксид хлору VII (С1207) Перекис ацетону, діперекісь ацетону Стіфанат свинцю, трінітрорезорцинат свинцю Тетронітроанілін

Трінітротоулол, тол, тротил THT, C6H2CH3 (N02) 3 Трінітроанілін, трінітрофенініленамін, Пикра-

мід, C6H2 (NH2) (N02) 3 Тріамінотрінітробензол , трінітрофенілентріа-

хв, C6 (NH2) 3 (N02) 3 Тетрил, 2,4,6-тринитрофенилметилнитрамин Тріаміхромтетраксід (NH3) 3Cr04 Едтлендінітрамін (Една, Галі) Хлорат тетрааміна

1.

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯКИХ ВВ

Бризантність - здатність ВР під час вибуху створювати область місцевого дроблення безпосередньо до заряду. Здатність руйнувати дотичні предмети (метал, гірські породи, льодовикові завали). Чим вище бризантність речовини, тим більше осколків вона може створити.

Бризантність ВВ - вторинні ВВ, перетворення яких відбувається у формі спорядження снарядів, боєприпасів, детонаторів, капсулів.

Фугасні - здатність до утворення газів, чим більше ВВ може утворювати газів, тим більше його руйнівна здатність; вимірюється в кубічних сантиметрах.

КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ (КУМУЛЯЦІЯ) - концентрація дії вибуху в певному напрямку; досягається шляхом створення у заряду ВР кумулятивної виїмки (сферичної або конічної), зверненої убік вражати об'єкти. Кумулятивний ефект істотно підвищується, якщо виїмку покриває металева облицювання.

Детонатор - механізм, що повідомляє вибуховою імпульс основному заряду.

ДЕТОНАТОР - заряд ініціюючих ВР або вторинного ВВ.

ЗАПАЛ - металева або пластикова гільза з воспламенителем або детонатором збудження.

Ударно ЯДРО - явище кумулятивного ефекту ударного ядра.

Вищеперелічені характеристики вибухових речовин давно відомі і точно визначені. Термін «ударне ядро» з'явився приблизно 15 - 20 років тому і до теперішнього часу не має точного наукового обгрунтування.

Потужність деяких ВВ (МДж)

Тротил - 4,2 Нітрогліцерин - 6,3 Нітроглюколь ??- 6,8 Гексоген - 5,5 ТЕН - 5,8 Тетрил - 4,6 Тенерес - 5,2 Піроксилін - 4,7

1 МДж = 100 тис. кг / м з розрахунку на 1 кг вибухової речовини.

Все ВВ характеризуються рядом даних, залежно від яких вирішується питання про доцільність їх застосування в кожному конкретному випадку.

Найбільш важливі характеристики ВВ: 1.

Чутливість до зовнішніх впливів. 2.

Енергія (теплота) вибухового перетворення. 3.

Швидкість детонації. 4.

Бризантність. 5.

Фугасні. 6.

Хімічна стійкість. 7.

Тривалість і умови працездатного стану. 8.

Нормальне агрегатний стан. 9.

Щільність.

Для прикладу розглянемо таблицю 1.11. Таблиця 1.11. Деякі типи ВВ Вибухова речовина фугасні, см3 Бризантність Г ексоген 490 24 Тротил 285 19 Пласті 280 21 Амоніт 6ЖВ 360 14

Для вибуху в горах і руйнування льодовикових заторів краще підійдуть ВВ з найбільшою фугасні; бризантність може бути будь-яка.

Основним критерієм оцінки потужності всіх без винятку ВВ є тротиловий еквівалент. ВР підвищеної потужності на 25% сильніше тротилу, а ВВ зниженій потужності на 25% слабкіше.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.7. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ СКЛАДОВИХ ВВ "
 1. 1.1. ГОРІННЯ До ВИБУХ
  основні компоненти пороху, що містять багато флогістону, при горінні згоряють без залишку. Теорія флогістону добре пояснювала горіння легколетких сполук, хоча практично ніхто не міг пояснити, що конкретно являє собою флогистон. Тільки до середини XVIII в. завдяки точним хімічним аналізам продуктів горіння і точності зважування компонентів з'явилися докази
 2. Крапивенский С.Е., Стрізов А.Л.. Соціальна філософія.: Методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю «Філософія». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 60 с., 2004
  перелік основних понять курсу, а також зразкові питання до
 3. 1. Відображення як загальна властивість матерії і його еволюція.
  Основних рівня: відображення в неживій природі, на біологічному рівні і соціальне. У неживій природі віддзеркалення виявляється вигляді фізико-хімічних взаємодій (нагрівання провідника, хімічні реакції). У живій природі воно виступає у формах подразливості, 1) чутливості, сприйняття уявлень. У високорозвинених тварин з'являється нервова система, яка регулює і контролює
 4. § 9. Рукотворна діяльність людини.
  Хімічних і т.д. Це настільки очевидне судження, що його можна назвати банальним. Але в цій банальності прихована одна досить важлива особливість: основою основ перетворення природи є робота людських рук - найбільш «розумних», найгнучкіших механічних маніпуляторів з усіх нам відомих, як природних, так і штучних. Людський організм так влаштований, що він не може
 5. ВСТУП
  хімічними реактивами, При виготовленні промислових ВР необхідно серйозне обладнання, фахівці з досвідом їх промислового изго-тов \ ення, знаючі мори забезпечення техніки безпеки. Перераховуючи необхідні компоненти і "Кс-зивая їх хімічні формули, обраі / аю ваше вни-Мані; - на - '.'>, Що при зустрічі з кожним з перерахованих компонентів у великих обсягах ви повинні знати; пп
 6. 2.Категорія матерії. Її атрибути і форми. Рівні організації живої і неживої матерії.
  основних рівня (принцип поділу - наявність життя): неорганічна матерія (нежива природа) і органічна матерія (жива природа). Неорганічна природа включає наступні структурні рівні: Елементарні частинки - дрібні частки фізичної матерії (фотони, протони, нейтрино тощо), кожна з яких має свою античастинку. В даний час відомо більше 300 елементарних частинок (включаючи
 7. 2.4. Захист відомостей, що становлять державну та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію та інтелектуальну власність
  перелік відомостей в області військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності держави, поширення яких може завдати шкоди безпеці Росії. У зв'язку з удосконаленням структури федеральних органів виконавчої влади зазначений перелік було викладено в новій редакції на підставі Указу Президента РФ № 61 від
 8. § 4. Цивільно-правова природа невикористовуваних надр
  хімічних елементів (сполук хімічних елементів), які їх складають, то вона може розглядати надра як купу таких елементів і сполук (в тому числі корисних копалин). Навіть стан міцної фізичної пов'язаності деяких з них (гірських порід , металів і т. д.) не перешкоджає визнанню їх рухомим майном, оскільки в цьому випадку їх міцне єдність і неперемещаемость як
 9. § 5. Про речові права осіб, які не є власниками
  перелік тих речових прав, які не є правом власності, але на які, незважаючи на це, поширюється в певних межах режим, розрахований на осіб, що володіють правом власності. Перелік включає право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, право постійного ( безстрокового) користування земельною ділянкою, право господарського відання майном, право
 10. Авторитети
  хімічних праць. Раймунд Раймунд, найвідоміший вчений 13 і 14 ст., був автором 500 творів алхімічного змісту, головне з яких має назву «Заповіт, що викладає в двох книгах загальне хімічне мистецтво». (Багато фахівців вважають, втім, що відомий своєю побожністю Раймунд цих творів не писав, і вони лише приписані йому). Але вже на початку 16 століття Парацельс стверджує,
 11. 15.5.3.1. Діяльність органів дізнання у справах, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково
  перелік, підстави та порядок виробництва слідчих дій; - перелік, підстави , процедура обрання, зміни та скасування основних запобіжних заходів та застосування інших заходів процесуального примусу; - при провадженні дізнання так само як під час попереднього слідства бере участь захисник; - вимоги до складових в ході розслідування процесуальним документами та ін
 12. § 6. Відносини типу «частина - ціле».
  хімічного елемента утворювати хімічні зв'язки з іншими атомами, виявляється в з'єднанні з ними; властивість серця працювати як біологічний насос виявляється, якщо є що переганяти через нього і т.д. Якщо це так, то зі зміною зв'язків даного матеріального об'єкта повинні змінюватися та притаманні цим об'єктом властивості, тобто повинен змінюватися сам об'єкт. Здавалося б, що факти