Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаРелігієзнавствоМіжрелігійні відносини → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Релігії Росії; проблеми соціального служіння Збірник матеріалів конференції Москва - Н. Новгород ВД «Медіна» 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Педагогічний досвід толстовських комун Агарін Є. В.


Розвиток будь-яких людських суспільств немислимо без передачі соціального досвіду підростаючому поколінню. Самодостатні і замкнуті від цивілізації толстовські громади з їх прагненням «піти з історії та оселитися в благочестивій Утопії» [104] не могли проте стати винятком. У полі нашої уваги буде знаходитися механізм передачі соціального досвіду дітям в толстовських комунах, а нашою метою стає дослідження освіти, яке давалося в толстовських школах при громадах. Необхідно відзначити, що педагогічний досвід толстовських комун дуже специфічний і може претендувати на певну унікальність.
Школи при толстовських громадах з'являються далеко не відразу. Ранні землеробські об'єднання толстовцев були вельми неміцними і швидко розпадалися, та й рідкісні спроби зі створення шкіл при них викликали багато суперечок і не закінчувалися успіхом [105]. Безсумнівно, що для появи шкіл при толстовських комунах необхідно було не тільки наявність підростаючого покоління, а й деяка успішність і довговічність самих комун. Першою толстовської школою стає школа при єдиною розвивається толстовської громаді раннього періоду - при громаді «Криниця» [106]. З'явилася школа, по всій видимості, в 1890-і рр.. і потім цілком успішно існувала, в 1912 р. Є. Баранов високо оцінив якість освіти цієї школи, після якої учень «вільно надходить у перший клас гімназії» [107]. Однак говорити про якийсь педагогічному досвіді всіх толстовських комун цього часу на підставі цієї школи передчасно. Після 1917 р. виникає досить багато толстовських громад по всій країні, при декількох великих і довговічних з них існують школи. У цей період і складається в загальних рисах специфічний тип толстовського освіти. Своє яскраве втілення він отримує в школі при толстовської громаді «Життя і праця» 1931-1938 рр.. у Новокузнецька; в цю комуну, рятуючись від колективізації, переселилися майже всі толстовці СРСР. Школа існувала тут у 1931 - гг. [108] Спеціальна комісія з дослідження громади винесла рішення про негайне закриття школи толстовцев, які виховують дітей у ворожому радянської влади і контрреволюційній дусі [109].
У першу чергу необхідно позначити роль і місце ідеології в толстовському освіті. Безсумнівно, що толстовське світогляд ніколи не нав'язувалася і не пропагувалося в школах при громадах. «Ми уникаємо нав'язувати дітям які б то не було сектантські релігійні поняття», - підкреслював Б. В. Мазурін, хоча і невизначено зазначав далі, що толстовці вважали необхідної роботу щодо звільнення «від релігійних та інших забобонів» [110]. Природно, однак, що толстовська ідеологія надавала найсильніший вплив на принципи і зміст освіти в їх школах. Її вплив на підростаюче в громадах покоління ставало, таким чином, непрямим. Крім того, ідеологічним елементом толстовського освіти можна визнати регулярне читання публіцистичних творів Л. М. Толстого. Такі читання мали місце в школі при громаді «Життя і праця», вони не були позначені в розкладі, але проводилися регулярно [111].
Основной принцип толстовського освіти, що характеризує ставлення вчителів до учнів, добре висловив В. Мазурін: «Дитина чистий, світлий, лагідний, смиренний, любяще, все це потрібно зберегти в ньому» [112]. Дійсно, толстовське освіта була надзвичайно гуманним по відношенню до учня. Як і Толстой свого часу, його послідовники відмовлялися від будь-яких форм примусу, покарання, насильства, вважаючи, що «власна спостережливість, правдивість, повагу і любов до дитячої душі» [113] стануть найбільш вірними стимулами для освіти дітей. Радянські спостерігачі відзначали, що подібний гуманізм є зайвим, тому що в його результаті «класом володіють не вони (вчителі), а учні» [114]. Іншою істотною рисою толстовського педагогічного досвіду була автономність шкіл від радянської системи освіти: радянські програми, підручники та посібники або не використовувалися, або застосовувалися дуже вибірково [115]. Самі викладачі шкіл були, як правило, членами толстовських общин і не мали педагогічної освіти. Управління школою здійснювалося на демократичних засадах: за допомогою учнівських, вчительських, батьківських і загальних зборів [116]. Замкнутість шкіл, ігнорування радянської системи освіти, непрофесіоналізм викладачів незмінно ставилися в провину толстовським школам. Важливо також, що толстовське освіту носило і «трудовий характер» [117] - діти незмінно брали посильну участь у роботах громади.
У школах учнів навчали насамперед загальноосвітніх предметів. Судячи з розкладу школи при громаді «Життя і праця», там найбільша увага приділялася природничих дисциплін: географії, біології, фізики та ін, з гуманітарних предметів викладали тільки історію. Цікаво, що, крім позакласних гуртків, в цій школі навчали також і основам самих різних ремесел: столярного, токарного, бондарного, шевського, ковальського та ін У своїх школах толстовці планували виховати і передати своїм дітям якості «рівності, справедливості, працьовитості, взаємної допомоги, миролюбності і тверезого, скромного поведінки ». Вчителі категорично відмовлялися формувати в учнів почуття класової ненависті, вести підготовку до армійської служби або ж навчати дітей тваринництву, полювання та рибальства.
Таким чином, складання специфічного толстовського типу освіти на основі педагогічного досвіду комун відноситься до 1920-1930-их рр.. Толстовська ідеологія в процесі утворення ніколи не пропагувалася дітям відкрито, однак побічно впливала на характер одержуваного ними освіти, його принципи і зміст. Основними принципами освіти при комунах були гуманізм, демократизм в управлінні школами, істотна автономія від радянських шкіл, трудовий характер освіти. Навчали дітей загальноосвітніх дисциплін з особливою увагою до природничих і технічних предметів. Відповідно до толстовської ідеологією в дітях виховувалися насамперед якості общинного колективізму, антимілітаризму, працьовитості, трепетного ставлення не тільки до людей, а й до тваринного світу. Педагогічний досвід толстовських комун з його самодостатністю і специфічним поєднанням вищевказаних рис являв собою цікаву історичну альтернативу освітнім системам того часу. На жаль, він не відповідав, а часто і суперечив сучасним йому завданням розвитку суспільства і з цієї причини навряд чи мав майбутнє всередині радянської системи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічний досвід толстовських комун Агарін Є. В. "
 1. Контрольні питання і завдання
  педагогічного дослідження. 2. Охарактеризуйте особливості застосування методів вивчення психолого-педагогічної літератури, архівних даних. Які відомості про використовувані літературних джерелах необхідно фіксувати досліднику? 3. Розкрийте особливості педагогічного спостереження як наукового методу. Вкажіть сильні і слабкі сторони його застосування в
 2. Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2004

 3. 78. Педагогічна здатність і її структура
  педагогічної діяльності становить внутрішнє умова для формування пристрасної любові до педагогічної роботи. Якщо у людини є схильність до роботи вчителя, то він відчуває задоволення від педагогічної діяльності і прагне віддати всі сили улюбленій справі. В основі схильності, а потім і пристрасного ставлення до справи лежить глибоке, спочатку несвідомо виявляється
 4. ЛІТЕРАТУРА
  педагогічних досліджень (Дидактичний аспект). - М.: Педагогіка, 1982. Барське А. Г. Науковий метод: можливості та ілюзії. - М., 1994. Борікова Л.В., Виноградова Н. А. Пишемо реферат, доповідь, випускну кваліфікаційну роботу: Навчальний посібник для студентів середніх спеціальних навчальних закладів. - М.: Академія, 2000. Ботвинников А. Д. Організація і методика педагогічних
 5. Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2005

 6. 2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні
  педагогічного процесу в освіті необхідні дуже різні - і за своєю тематикою, і за предметної спрямованості дослідження. Дуже важливі психологічні дослідження. У психологічних дослідженнях ведеться пошук найбільш ефективних для конкретної ситуації механізмів психічного розвитку, психологічної реабілітації вихованців, множення їх творчого потенціалу, умов
 7. Зміст
  досвід толстовських комун Грошева Л.І . (Тюмень) 125 Формування релігійної освіти в Росії: проблеми і протиріччя Дмитрівська Г.А. (Нижній Новгород) 130 Робота з сім'єю з відродження православних сімейних традицій Кознова Ю.С. (Нижній Новгород) 134 Демографічна криза в Росії як наслідок втрати духовності в сучасних сім'ях з точки
 8. Лев Миколайович ТОЛСТОЙ (1828-1910)
  толстовської програми гідного життя. Твори, в яких викладаються релігійно-моральні вчення Льва Толстого поділяються на чотири цикли: сповідальний - «Сповідь», «У чому моя віра» і ін; теоретичний - «Що таке релігія і в чому сутність її?», «Царство Боже всередині нас »,« Закон насильства і закон любові »та ін; публіцистичний -« Не убий »,« Не можу мовчати », та ін художній -
 9. ЛІТЕРАТУРА
  педагогічних досліджень. - М., 1982. Бєлкін А. С. Вікова педагогіка. - Єкатеринбург, 1999. Берні Р. Розвиток Я-концепції і виховання. - М., 1986. Виховна система школи: Проблеми і пошуки / Упоряд. Н.Л.Селіванова. - М., 1989. Виготський Л. С. Проблема навчання і розумового розвитку в шкільному віці / / Избр. психол. дослідження. - М., 1956. Гершунский Б. С.
 10. Гуго Сен-Вікторський (1096-1141)
  педагогічних пам'яток Середньовіччя, сформулював і послідовно розвинув погляд на вчення, що грунтується на придбанні всеосяжного знання, як на спосіб вдосконалення особистості, яка усвідомлює свою природу, яка підкорить почуття і вчинки голосу розуму. Систематичне засвоєння досвіду попередніх поколінь, здійснюване в ході навчання, і дає, на його думку, той результат, який
 11. ЗАОХОЧЕННЯ І ПОКАРАННЯ
  педагогічного впливу на особистість з метою виховання усвідомлено моральних норм
 12. Колонцов А.А, Васильєв Д.А. КОРОТКА ІСТОРІЯ НАУКИ. Ульяновськ-2004, 2004
  педагогічного інституту, доктором біологічних наук Колонцовим Олександр Олексійовичем і професором Ульяновської державної сільськогосподарської академії, доктором біологічних наук Васильєвим Дмитром Аркадійовичем. Навчальний посібник складається з 3-х частин, в першій частині описана коротка історія всієї науки, в другій частині історія ветеринарії в Росії, в третин частини - історія мікробіології,
 13. § 4. Місцеві органи держави
  комун (громад). У кожному департаменті населення обирає строком на 6 років генеральна рада. Кожні 3 роки ця рада оновлюється наполовину. Вибори відбуваються на основі мажоритарної системи, аналогічної системі виборів в Національні збори. Генеральні ради вирішують вузьке коло питань департаментського значення: прийняття місцевого бюджету та розподіл фінансів, створення та організація
 14. Кассиодор (480-575)
  педагогічний ідеал, ніяк не пов'язаний з античним спадщиною, а прямо протистоїть йому і базований на християнському ідеалі чернечої аскези. Досвід чернечої педагогіки старців східних єгипетських обителей був узагальнений Іоанном Кассианом (360-436), який зосередив увагу на описі шляху особистого спасіння християнина допомогою самовдосконалення в аскетичному способі життя. Він
 15. Ілля Миколайович УЛЬЯНОВ
  педагогічної етики. Повага до вчителя і учня. Прагнення знайти взаєморозуміння між учнем і вчителем. Повага до достоїнств вчителя і
 16. Тест 13.3. Самооцінка конструктивної поведінки у взаєминах з дітьми
  педагогічною культурою, що дозволяє вам уникнути серйозних конфліктів з дітьми. 3. При результаті від 3 до 4,5 балів ваша готовність до виховання дітей середня. У взаємодії з дітьми у вас можуть виникати конфлікти. Вам необхідно переглянути деякі позиції вашого підходу до виховання дітей. 4. Якщо результат менше 3 балів, то ваша готовність до виховання дітей
 17. Костянтин Дмитрович УШИНСЬКИЙ (1824 - 1871)
  педагогічної етики К.Д.Ушинського. К.Д Ушинський-теоретик і практик принципів демократичного виховання. «У всякій науці, - вчить К.Д. Ушинський, - більш-менш є естетичний елемент, передачу якого повинен мати на увазі наставник »(Див. Ушинський К.Д. Собр. Соч. В 10
 18. Додаток 4 РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ« МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ »
    педагогічних спеціальностей: 030900.00 - «Дошкільна педагогіка та психологія», 031100.00 - «Педагогіка і методика дошкільної освіти». Пояснювальна записка Курс «Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження» призначений для студентів вищих навчальних закладів денного та заочного відділень, що навчаються за педагогічним спеціальностями та напрямками.
 19.  Класифікація методів психолого-педагогічного дослідження
    педагогічне дослідження - емпіричним, теоретичним і методологічним. На його думку, на першому (емпіричному) рівні встановлюються нові факти науки і на основі їх узагальнення формулюються емпіричні закономірності. На другому (теоретичному) висуваються і формулюються основні, загальні педагогічні закономірності, що дозволяють пояснити раніше відкриті факти, а також передбачити