НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

6.2. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ОБ'ЄКТА До впливу вражаючих факторів

Шляхи і способи підвищення стійкості функціонування об'єкта народного господарства в умовах надзвичайних ситуацій у мирний і у воєнний час дуже різноманітні і визначаються конкретними специфічними особливостями кожного окремого підприємства.
Вибір найбільш ефективних (у тому числі і з економічної точки зору) шляхів і способів підвищення стійкості функціонування можливий тільки на основі всебічної ретельної оцінки кожного підприємства як об'єкта цивільної оборони.
Оцінка стійкості об'єкта до впливу різних вражаючих факторів проводиться з використанням спеціальних методик.
Вихідними даними для проведення розрахунків з оцінки стійкості об'єкта народного господарства є: можливі максимальні значення параметрів вражаючих факторів; характеристики об'єкта та його елементів.
Параметри вражаючих факторів звичайно задаються вищестоящим штабом ГО. Однак якщо така інформація не надійшла, то максимальні значення параметрів вражаючих факторів визначаються розрахунковим шляхом.
За відсутності і цих даних характер і ступінь очікуваних руйнувань на об'єкті можуть бути визначені для різних дискретних значень інтенсивності землетрусу (у балах, /) або надлишкового тиску (ЛРф) повітряної ударної хвилі ядерного вибуху, що викликає в будівлях і спорудах слабкі, середні і сильні руйнування.
Орієнтовно можуть прийматися наступні значення / (у балах): V, VI, VII, VIII, IX або арф (кПа): 10, 20, 30 і 40 - для підприємств хімічної, нафтопереробної, радіоелектронної , медичної і аналогічних їм галузей промисловості; VI, VII, VIII, IX, X і XI балів або 20, 30, 40, 50, 60 кПа - для машинобудівної, харчової, металургійної та подібних їм галузей.
161
1? Замовлення № 1423
Оцінка ступеня стійкості об'єкта до впливу сейсмічної (ударної) хвилі полягає у виявленні основних елементів об'єкта ( цехів, дільниць виробництва, систем), від яких залежить його функціонування і випуск необхідної продукції; визначенні межі стійкості кожного елемента (по нижній межі діапазону тисків, що викликають середні руйнування) і об'єкта в цілому (по мінімальній межі входять до його складу елементів); зіставленні знайденого межі стійкості об'єкта з очікуваним максимальним значенням сейсмічної (ударної) хвилі та укладанні про його устої-ливості.

У висновках і пропозиціях на основі аналізу результатів оцінки стійкості кожного елемента і об'єкта в цілому даються рекомендації щодо доцільного підвищення стійкості найбільш вразливих елементів і об'єкта в цілому.
Доцільним межею підвищення стійкості прийнято вважати таке значення сейсмічної (ударної) хвилі, при якому відновлення пошкодженого об'єкта можливе в короткі терміни і економічно виправдано (зазвичай при отриманні об'єктом слабких і середніх руйнувань).
Завдання. Очікувана інтенсивність землетрусу на території об'єкта - IX балів за шкалою Ріхтера. На об'єкті є виробничі та адміністративні будівлі з металевим каркасом і устаткуванням крана вантажопідйомністю 25-50 т, складські цегляні будівлі і трубопроводи на металевих і залізобетонних естакадах.
Визначити характер руйнування елементів об'єкта при землетрусі.
Рішення. По таблиці 2.7 знаходимо, що промислові та адміністративні будівлі і трубопроводи отримають середні руйнування, а складські цегляні будівлі - сильні.
Оскільки межа стійкості будинків і трубопроводів менше IX балів, вони будуть не стійкі до впливу сейсмічної хвилі в IX балів.
Завдання. Оцінити стійкість цеху машинобудівного заводу до впливу ударної хвилі ядерного вибуху, якщо завод розташований на відстані /? Гв6 км від імовірної точки прицілювання; очікувана потужність боєприпасу lt; 7 = 0,5 млн. т; вибух повітряний; ймовірне максимальне відхилення ядерного боєприпасу від точки прицілювання Готко = 0,8 км; будівля цеху одноповерхова, цегляна, бескаркасное, перекриття із залізобетонних плит; технологічне обладнання включає мостові крани і кранове обладнання, важкі верстати; комунально-енергетичні мережі (КЕС) складаються з трубопроводів на металевих естакадах і кабельної наземної електромережі .
Рішення. 1. Визначаємо мінімальну відстань до можливого епіцентру вибуху:
Rx - Rt-Готко ~ 6-0,8 = 5,2 км.
 1. За Додатком 1 знаходимо очікуване максимальне значення надлишкового тиску на відстані 5,2 км для боєприпасу потужністю 0,5 млн. т при повітряному вибуху:

ЛЯфШахя = 25 кПа .
 1. За Додатком 4 знаходимо для кожного елемента цеху надлишкові тиску, що викликають слабкі, середні, сильні і повні руйнування. Ці дані заносимо в таблицю 6.1 результатів оцінки.
 2. Визначаємо межу стійкості кожного елемента цеху до впливу ударної хвилі (по нижній межі діапазону середніх руйнувань); будинок цеху - 20, крани і кранове обладнання - 30, станки - 40, повітропроводи-30, електромережа - 30 кПа. Результати записуємо в таблицю 6.1.
 3. Знаходимо межа стійкості цеху в цілому по мінімальній межі стійкості входять до його складу елементів:

ДРфНш = 20 кПа.
 1. Порівнюємо знайдений межа стійкості цеху АРфПш з очікуваним максимальним значенням надлишкового тиску на території заводу ДРфШах.

Оскільки ДРфІітСДРфтах (20lt; 25 кПа), то, значить, цех не стійкий до впливу ударної хвилі.


Елементи цеху та їх коротка характеристика ^

Ступінь руйнування при ДРФ, кПа

Межа стійкості елементів, кПа

Межа стійкості цеху. кПа

1
20 жовтня

I
30 40 5

I
0 6

gt; 7

0 8

0

Будівля: одноповерхова, цегляна »бескаркасное, перекриття з з / б елементів20

Технологічне обладнання: крани і кранове обладнання; верстати важкі30 40

20


КЕС:
повітропроводи на металевих естакадах; електромережу кабельна наземна


пі

30 30-

Щ

слабкі руйнування Rgsgq сильні руйнування середні руйнування [gggj повні руйнування
Для підвищення стійкості цеху необхідно підвищити межу стійкості будівлі цеху пристроєм контрфорсів, підкосів, додаткових рамних конструкцій.
11 *
163
Оцінка стійкості об'єкта до впливу світлового випромінювання ядерного вибуху полягає у визначенні максимального значення світлового імпульсу t / CB max , очікуваного на об'єкті (він визначається на відстані, де надлишковий тиск ударної хвилі одно ДРФ maх для прийнятої потужності боєприпасу); визначенні ступеня вогнестійкості будівель і споруд (I, II, III, IV або V) та категорії пожежної небезпеки виробництва (А, Б , В, Г, Д) (додатки 5, 6), виявленні горючих елементів (матеріалів) будівель, конструкцій та речовин; визначенні значень світлових імпульсів, при яких відбувається займання елементів з горючих матеріалів (додаток 7); знаходження границі стійкості будівлі до світлового випромінювання і зіставленні цього значення з очікуваним максимальним світловим імпульсом на об'єкті t / CBmax.

У висновках і пропозиціях вказуються конкретні рекомендації щодо підвищення протипожежної стійкості об'єкта.
Завдання. Оцінити стійкість механічного цеху машинобудівного заводу до впливу світлового випромінювання ядерного вибуху.
Ті ж дані, що і в попередньому прикладі; додаткові характеристики будівлі цеху: межа вогнестійкості стін - 2,5 год, горищного перекриття із залізобетонних плит - 1ч, покрівля м'яка (толь по дерев'яній обрешітці); двері та віконні рами дерев'яні, пофарбовані в темний колір; щільність забудови на заводі - 30%.
Рішення. 1. По Додатку 2 знаходимо величину очікуваного максимального світлового імпульсу на відстані 5,2 км при повітряному вибуху потужністю 0,5 млн. т:
? / Свтах = 1200 кДж/м2.
  1. За Додатком 5 визначаємо ступінь вогнестійкості будівлі цеху: за вказаними у вихідних даних характеристикам будівля цеху має II ступінь вогнестійкості. Результати оцінки, а також характеристики будівлі цеху і його елементів заносимо в таблицю 6.2.
  2. За Додатком б визначаємо категорію пожежної небезпеки цеху: механічний цех з холодною обробкою металу відноситься до категорії Д.
  3. За Додатком 7 знаходимо світлові імпульси, що викликають займання горючих елементів будівлі :

дерев'яні двері та віконні рами, пофарбовані п темний колір, - 300 кДж/м2;
покрівля толева по дерев'яній обрешітці - 620 кДж/м2.
  1. Визначаємо межу стійкості цеху до світлового випромінювання за мінімальним світловому імпульсу, зухвалому загоряння в будівлі, і робимо висновок про стійкість цеху.

Межа стійкості цеху до світлового випромінювання дорівнює
ІУсв1іш = 300 кДж/м2.
Так як ^ Св1ігпlt; 6/Свгпах (300lt; 1200 кДж/м2), то, отже, цех не стійкий до світлового випромінювання.
  1. Визначаємо зону пожеж, в якій опиниться цех. Виходячи з того, що будівля цеху може отримати середні руйнування, а щільність забудови на заводі становить 30%, укладаємо, що цех може опинитися в зоні суцільних пожеж.

Висновки. 1. На машинобудівному заводі при повітряному ядерному вибуху потужністю 0,5 млн. т очікується максимальний світловий імпульс 1200 кДж/м2 і надлишковий тиск 25 кПа, що викличе складну пожежну обстановку. Цех заводу опиниться в зоні суцільної пожежі.
   1. Цех не стійкий до світлового випромінювання, межа його стійкості - 300 кДж/м2.
   2. Пожежну небезпеку для цеху представляють дерев'яні двері та віконні рами, пофарбовані в темний колір, а також толева покрівля по дерев'яній обрешітці.
   3. Необхідно підвищити межу стійкості цеху до 1200 кДж/м2, провівши наступні заходи: замінити покрівлю цеху на асбоцементную; дерев'яні віконні рами і палітурки - на металеві; оббити двері покрівельним залізом по азбестового прокладці; провести в цеху профілактичні протипожежні заходи.

Оцінка стійкості об'єкта до впливу проникаючої радіації ядерного вибуху полягає у визначенні максимального значення дози випромінювання D шах, очікуваної на об'єктах-

Результати оцінки стійкості механічного цеху до впливу світлового випромінювання

Елементи цеху та їх коротка характеристика

Ступінь вогнестійкості будинку

Категорія пожежної небезпеки виробництва

Займисті елементи (матеріали) в будівлі і їх характеристика

Світловий імпульс, що викликає займання елементів будівлі, кДж/м2

Межа стійкості будівлі до світлового випромінювання, кДж/м2

Руйнування будівлі при

Зона пожеж, в якій може опинитися цех

Будівля: одноповерхова, цегляна, бескаркасное, перекриття з з / б елементів ; межа вогнестійкості: перекриття - 1 год, несучих стін - 2,5 год

II

д

Двері й віконні рами - дерев'яні, пофарбовані в темний колір. Покрівля - толева по дерев'яній обрешітці

300 620

300

Середні

Зона суцільних пожеж


ті, визначенні ступеня ураження людей і пошкодження матеріалів і приладів, чутливих до радіації (ЕОМ, оптичних приладів, фотоплівки та ін.)
Однак на відстанях, де надлишковий тиск ударної хвилі одно межі стійкості більшості промислових об'єктів (звичайно не більше 30-50 кПа), дози проникаючої радіації незначні (не перевищують 5-20 радий при вибуху боєприпасів потужністю 500 -1000 тис. т; див. додатки 1 і 3) і тому вони не зроблять істотного впливу на виробничу діяльність об'єкта (за винятком впливу на незахищену фотоплівку, для засвічування якої достатня доза в кілька рад).
При застосуванні боєприпасів меншої потужності (100 - 300 тис. т) необхідно враховувати вражаючу дію проникаючої радіації на незахищених людей на відстанях, де ДРФ = 50 кПа і більше.
Оцінка впливу на виробничу діяльність об'єкта радіоактивного та хімічного зараження, а також вторинних факторів ураження (СДОР, затоплення місцевості тощо) розглянута в розділах 2 і 3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ОБ'ЄКТА До впливу вражаючих факторів "
 1. 3.3. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ
  оцінки інженерної обстановки є: відомості про найбільш вірогідні стихійні лиха, аварії (катастрофи), супротивника, його наміри й можливості по застосуванню ЗМУ та інших сучасних засобів ураження, характеристики (параметри) первинних і вторинних вражаючих факторів засобів ураження, а також характеристики захисних споруд для укриття робітників і службовців, інженерно-технічного
 2.  2.1. Теоретичні основи прогнозування
    оцінкою обстановки розуміється визначення впливу вражаючих факторів джерел НС на роботу об'єктів економіки, життєдіяльність населення і дії сил ліквідації НС. Оцінка обстановки включає виоор оптимальних дій сил ліквідації НС, роботи об'єктів економіки та життєдіяльності населення, аналіз отриманих результатів і виоор наноолее доцільних варіантів дій, які при
 3.  Тарханова О.О.. Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с., 2004

 4.  2.4.4. Осередок комбінованого ураження
    об'єктів, що мають СДОР, або гідротехнічних спорудах поряд з характерними для цих видів зброї великими руйнуваннями, завалами, пожежами, радіоактивним зараженням має місце вплив вторинних факторів ураження, таких, як хімічне зараження СДОР, в тому числі і від продуктів горіння, а також затоплення значної території. Аналогічна картина може бути і при стихійних лихах,
 5.  Закони руйнування споруд і поразки людей
    оцінці наслідків НС у системі цивільної оборони найбільше часто використовуються параметричні закони руйнування. 2.1. Теоретичні основи прогнозування Рис. 2.2. Закони разрушонія (поразки): а - координатний; б - параметричний; Р - ймовірність ураження; Я - відстань від центру вогнища до об'єкта; Ф - інтенсивність вражаючого фактора 2.1.4. Закони руйнування споруд
 6.  3.4. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ
    оцінки окремих елементів пожежної обстановки при прогнозуванні дана в п. 2.4 глави 2 (розміри зон пожеж в осередку ядерного ураження) і в п. 6.2 глави 6 (оцінка стійкості окремих елементів і об'єкта в цілому до дії світлового випромінювання ядерного вибуху). Питання для повторення Яку дозу випромінювання ви отримаєте, перебуваючи на робочому місці у виробничому одноповерховій будівлі в
 7.  4.3. Здійснення заходів щодо захисту персоналу об'єкта при загрозі та виникненні НС
    оцінку радіаційної обстановки; + визначення доз опромінення персоналу; + радіаційні втрати і втрату працездатності. Межа стійкості організації в умовах радіоактивного зараження - це граничне значення рівня радіації (Р, ") на території організації, при якому ще можлива виробнича діяльність у звичайному режимі (двома змінами), і при цьому персонал не отримає дозу
 8.  Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильні відповіді)
    об'єкта при НС: 1) оповіщення персоналу про небезпеку; 2) організація моніторингу стану навколишнього середовища; 3) використання засобів захисту відповідно до розвитку НС; 4) евакуація
 9.  1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
    впливу вражаючих факторів, чисельністю потерпілих (уражених) людей, величиною економічного збитку і ступенем впливу на природне
 10.  8.2. СТІЙКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ
    оцінки небезпеки промислового об'єкта На першому етапі дослідження аналізують стійкість і уразливість його елементів в умовах НС, а також оцінюють небезпеку виходу з ладу або руйнування елементів або всього об'єкта в цілому. На цьому етапі аналізують: - надійність установок і технологічних комплексів; - наслідки аварій окремих систем виробництва;
 11.  Основні категорії інформаційної безпеки
    сталого розвитку. Інформаційна безпека особистості - це стан людини, в якому його особистості не може бути завдано істотної шкоди п УТЕМ здійснення впливу на навколишнє інформаційний простір. У процесі інформатизації людина стала інформаційно «прозорий». При наявності бажання і коштів будь наявна інформація про конкретної особистості може стати
 12.  Прогнозування обстановки при лісовій пожежі
    оцінки стану пожежної небезпеки в лісі використовується комплексний показник, який враховує основні фактори, що впливають на пожежну небезпеку лісових горючих матеріалів. Цей показник визначається за формулою * (2.20) де [0 - температура повітря в 12 годин за місцевим часом; т ° - точка роси в 12:00 (дефіцит вологості); п - число днів після останнього дощу (по ним ведеться
 13.  2.1. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ
    впливу найрізноманітніших умов навколишнього середовища, які розглядаються в якості екологічних факторів. Екологічний фактор-будь-яка умова середовища, яке може надавати прямий або опосередкований вплив на живі організми. Екологічні чинники діляться на кілька груп. Абіотичні фактори (фактори неживої природи): фізичні: промениста енергія, освітленість; температура;
 14.  Безпека «транзитивного» суспільства
    оцінки поточної соціально-політичної практики. Економічний стан сучасного суспільства значною мірою впливає на стабільність всіх соціальних процесів. Рівень економічного розвитку і стійкість господарських комплексів, добробут населення визначають сьогодні загальну оцінку якості соціальних систем. Найважливішою умовою ефективних суспільних перетворень є
 15.  ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ
    оцінки ризику впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я людини - нове, відносно молоде, інтенсивно розвивається в усьому світі міждисциплінарний науковий напрямок. Це пов'язано з тим, що проблема забруднення навколишнього середовища в даний час - одна з найважливіших медико-екологічних проблем. Тривале спостереження та аналіз факторів середовища проживання людини та її здоров'я в рамках
 16.  2.2. ПРОТИТАНКОВІ Н протипіхотні міни
    впливу магнітного поля ферроматеріалов, включаючи і дрібні (зброя, лопата, каска, сигналь ної щуп. осколки);? впливу магнітного поля, утвореного проходять поруч стаціонарним або кроковим електрикою. Міну ТМ-83, встановлену в бойове положення, знешкоджувати
 17.  ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ
    вплив основних вражаючих факторів ядерного вибуху на людину при його перебуванні на відкритій місцевості, в лісі, а також поцікавитеся, як впливають лісові масиви на застосування хімічної зброї (див. 2.2.2). Електромагнітний імпульс. При ядерних вибухах в атмосфері виникають потужні електромагнітні поля з довжинами хвиль від 1 до 1000 м і більше. В силу короткочасності існування таких
 18.  1.1. Характеристика надзвичайних ситуацій
    об'єкт, антропогенний вплив або їх комбінація, що загрожують здоров'ю і життю людини. Небезпека виникає в результаті появи надзвичайної ситуації. У Федеральному законі «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» надзвичайна ситуація (НС) - обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного