Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

3.2. ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

Під хімічної обстановкою розуміють сукупність наслідків хімічного зараження місцевості СДОР (ОР), що впливають на діяльність об'єктів народного господарства, сил ЦО та населення.
Хімічна обстановка створюється внаслідок розливу (викиду) СДОР або застосування хімічної зброї з образо-
ванием зон хімйческого зараження і осередків хімічного ураження.
Оцінка хімічної обстановки включає:
визначення масштабів та характеру хімічного зараження;
аналіз їх впливу на діяльність об'єктів, сил ЦО та населення ;
вибір найбільш доцільних варіантів дій, при яких виключається поразка людей.
Оцінка хімічної обстановки проводиться методом прогнозування і за даними розвідки.
На об'єктах народного господарства хімічну обстановку виявляють пости РХН, ланки і групи радіаційної та хімічної розвідки.
Вихідними даними для оцінки хімічної обстановки є:
тип і кількість СДОР, засоби застосування хімічної зброї та тип ОВ;
район і час викиду (виливу) отруйних речовин, застосування хімічної зброї;
ступінь захищеності людей;
топографічні умови місцевості і характер забудови на шляху розповсюдження зараженого повітря;
метеоумови (швидкість і напрямок вітру в приземному шарі, температура повітря і грунту, ступінь вертикальної стійкості повітря).
Розрізняють три ступені вертикальної стійкості повітря: інверсію, изотермию і конвекцію.
Інверсія виникає зазвичай у вечірні години приблизно за 1 год до заходу сонця і руйнується протягом години після його сходу. При інверсії нижні шари повітря холодніше верхніх, що перешкоджає розсіюванню його по висоті і створює найбільш сприятливі умови для збереження високих концентрацій зараженого повітря.
Изотермия характеризується стабільним рівновагою повітря. Вона найбільш характерна для похмурої погоди, але може виникати також і в ранкові та вечірні години як перехідний стан від інверсії до конвекції (вранці) і навпаки (ввечері).
Конвекція виникає зазвичай через 2 год після сходу сонця і руйнується приблизно за 2-2,5 год до його заходу. Вона зазвичай спостерігається в літні ясні дні. При конвекції нижні шари повітря нагріті сильніше верхніх, що сприяє швидкому розсіюванню зараженого хмари і зменшенню його вражаючої дії.
Ступінь вертикальної стійкості приземного шару повітря може бути визначена за даними прогнозу погоди за допомогою графіка (рис. 3.3).

97
7 Замовлення № 1423

День
Ніч
Ясно I напіввиведення
Швидкість
Ясно
Сильна
Лолуясмо
Сильна
вітру, м / с

lt; ОНВСМЦІЯ
- Інверсія
± Ш
Изотермия
НИМИ!
Изотермия
ІЧІІІЧІ
0.5 0.6 ... 2 2.1 ... 4 Більше 4

Рис. 3.3. Графік для оцінки ступеня вертикальної стійкості повітря по
даними прогнозу погоди
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ"
 1. 2.4.2. Вогнище хімічного ураження
  оцінки хімічної обстановки наведена в розділі 3.2 глави 3. Залежно від кількості вилився СДЯВ чи масштабу застосування хімічної зброї в зоні хімічного зараження може бути один або кілька вогнищ хімічного ураження. Так, в межах зони хімічного зараження, показаної на рис. 2.5, а, утворилося три вогнища хімічного ураження з площами Slt; J, SI відповідно.
 2. 3.2.2. Оцінка хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї
  оцінці хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї. Завдання 1. Противник двома літаками F-4 завдав хімічний удар по заводу, застосувавши VX. Швидкість вітру - 3 м / с, изотермия. Місцевість відкрита. Визначити площу зони хімічного зараження. Рішення. 1. По таблиці 3.19 для двох літаків F-4 знаходимо довжину зони зараження L = 4 км, а по таблиці 3.20 - глибину Г = 10 км. 2, Визначаємо
 3. 3.2.1. Оцінка хімічної обстановки на об'єктах, що мають СДОР
  оцінці хімічної обстановки методом прогнозування приймається умова одночасного розливу (викиду) всього запасу СДЯВ на об'єкті при сприятливих для поширення зараженого повітря метеоумовах (інверсії, швидкості вітру 1 м / с ). При аварії (руйнуванні) ємностей зі СДОР оцінка проводиться по фактично сформованій обстановці, тобто беруться реальні кількості вилився
 4. Приклади розв'язання типових задам з прогнозування хімічної обстановки
  хімічно небезпечному об'єкті при наступних вихідних даних: тип АХОВ - хлор; кількістю-2.2. Прогнозування наслідків техногенних НС ство АХОВ Оо "96 т; умови зберігання АХОВ - рідина під тиском; висота обвалування / / = 2 м; метеоумови - изотермия; температура повітря Т, - 10'С; швидкість вітру К | ц = - 2 м / с. Рішення 1. Обчислити еквівалентну кількість хлору, яке перейшло в первинне і
 5. 3.3. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ
  оцінки інженерної обстановки є: відомості про найбільш вірогідні стихійні лиха, аварії (катастрофи), супротивника, його наміри й можливості по застосуванню ЗМУ та інших сучасних засобів ураження, характеристики (параметри) первинних і вторинних вражаючих факторів засобів ураження, а також характеристики захисних споруд для укриття робітників і службовців, інженерно-технічного
 6. 4. Теорія хімічної будови органічних сполук А.М. Бутлерова
  хімічної будови органічних сполук. До А.М. Бутлерова вважалося неможливим пізнати будову молекули, тобто порядок хімічного зв'язку між атомами. Багато вчених навіть заперечували реальність атомів і молекул. А.М. Бутлеров спростував цю думку. Він виходив з правильних матеріалістичних і філософських уявлень про реальність існування атомів і молекул, про можливість
 7. Прогнозування екологічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах
  оцінки масштабів реальної небезпеки, яка залежить не тільки від токсичності речовини, але і від величини їх запасів і характеру поширення в атмосфері, перелік ВВ, від впливу яких в першу чергу необхідно забезпечувати захист, можна обмежити дев'ятьма речовинами, токсілогіческіе характеристики яких наведені в табл. [10]. Таблиця 12.1 Інгаляційні токсодози, мг / лмін
 8. Швидкість хімічних реакцій
  хімічних реакцій і вплив на неї різних факторів, називається хімічною кінетикою. Швидкість гомогенної хімічної реакції - зміна концентрації одного з реагуючих речовин в одиницю часу в одиниці об'єму системи. Виражається формулою: _-АС ДГ 'де ДС-зміна концентрації одного з реагуючих речовин: Дt - проміжок часу. Одиниця виміру швидкості гомогенної
 9. Екзаменаційні питання по курсу МЕІ БЛОК «Польові методи екологічних досліджень»
  оцінки наземного рослинного покриву. Метод екологічних шкал. 10. Написати за допомогою індексів морфологію підзоли іллювіально-залозистого піщаного, розвиненого на двучленного. 11. Написати за допомогою індексів морфологію дерново-підзолистих супіщаних грунту, розвиненої на двучленного. 12. Коротка еколого-геохімічна характеристика почвообразующих порід тайговій зони. 13. Ключовий і маршрутний
 10. Глава VII. Алкоголь, хімічні препарати і деякі розлади поведінки
  хімічні препарати і деякі розлади
 11. 5.3. ЗАХОДИ протирадіаційний і протихімічного захисту
  оцінка радіаційної та хімічної, обстановки (розглянуто в гол. 3); розробка і введення в дію режимів радіаційного захисту, організація і проведення дозиметричного і хімічного контролю; способи захисту населення при радіоактивному і. хімічному зараженні; забезпечення населення і невоєнізованих формувань ЦО засобами ПР і ПХЗ (протигази, засоби-захисту шкіри та ін, накопичення,
 12. 1.2. Оцінка пожежної обстановки.
  оцінку пожежної обстановки та оцінку пожежної обстановки після ядерного удару, Попередня оцінка пожежної обстановки виконується завчасно у мирний час з метою раз работки та здійснення в установленому порядку інженерно-технічних заходів цивільного оборон з підвищення протипожежної стійкості місто (об'єкта), а також розрахунку сил і засобів для протипожежного
 13. ГЛАВА 11 Надзвичайні ситуації, пов'язані з викидом хімічно небезпечних речовин
  хімічно небезпечних
 14. 3.4. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ
  оцінки окремих елементів пожежної обстановки при прогнозуванні дана в п. 2.4 глави 2 (розміри зон пожеж в осередку ядерного ураження) і в п. 6.2 глави 6 (оцінка стійкості окремих елементів і об'єкта в цілому до дії світлового випромінювання ядерного вибуху). Питання для повторення Яку дозу випромінювання ви отримаєте, перебуваючи на робочому місці у виробничому одноповерховій будівлі в