Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЗагальні питання екології → 
« Попередня Наступна »
Бурков В. Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003 - перейти до змісту підручника

3.2. Оцінка ефективності економічних механізмівЗалежно від ситуації, що розглядається і застосовуваної системи економічних механізмів оцінка їх ефективності може проводитися за різними критеріями. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва).
У механізмі квот основним критерієм ефективності є оптимальність встановлення квот з позицій сумарних витрат підприємств на забезпечення необхідного рівня регіонального ризику. Нарешті, в механізмах стимулювання ефективність визначається або за величиною виплат з Фонду на
забезпечення необхідного рівня регіонального ризику (чим менше, тим краще), або по величині рівня регіональної безпеки, який досягається при обмеженою величиною коштів Фонду (чим більше, тим краще). Виходячи з цих міркувань оцінимо ефективність різних механізмів, описаних вище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів "
 1. ЗМІСТ
  оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм стимулювання 87 Конкурсні механізми 87 Простий конкурс 88 Прямий конкурс 90 ВИСНОВОК 91
 2. 1.2. Механізми реалізації
  оцінки небезпек. Управління ризиком включає весь сукупний спектр існуючих у суспільстві небезпек, і вся інформація про прийняті рішення в цій області загальнодоступна. Принцип стійкості екосистем. Величина антропогенного впливу повинна суворо обмежуватися і не перевищувати величин гранично допустимих навантажень на екосистеми. Склад заходів, якими має забезпечуватися
 3. Економічні механізми
  оцінка соціально-економічного ефекту управління ризиком. - Економічні механізми федерального і територіального рівнів управління, використовувані для вирішення завдань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, передбачають планування, нормування та фінансування заходів з безпеки об'єктів і територій. Зокрема, встановлення плати і розмірів платежів за
 4. Теорія безпеки
  оцінки ефективності заходів для досягнень цих цілей. Фундаментальні дослідження в галузі безпеки людини, суспільства і держави дозволяють: науково обгрунтувати принципи, методи та системи захисту від аварій і катастроф; сформувати російську систему сил і дій при виникненні надзвичайних ситуацій (РСЧС), якщо аварії і катастрофи не вдалося запобігти, і загрози з
 5. Державна інноваційна політика
  оцінку ефективності інноваційних проектів, організацію науково-технічної діяльності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у виробничу сферу, регулювання комерційного ризику) являє собою складний, постійно розвивається процес управління інноваціями в країні. Інноваційний менеджмент, базуючись на зарубіжному досвіді, розвивається з урахуванням національних
 6. 2.1. Огляд існуючих підходів
  оцінки ефективності заходів щодо зниження ступеня ризику ураження людей та можливої ??шкоди при НС. Цікаво, що в ряді країн Західної Європи в результаті проведення національних програм з управління природними та техногенними ризиками число великих аварій і катастроф протягом останніх 10 років скоротилася в 8-10 разів. У багатьох роботах робиться наголос на системний підхід до вирішення проблем
 7. 2.2. Інтегральна оцінка ризику
  оцінці негативні соціальні ефекти, наприклад, падіння продуктивності праці залишилися не відселеними працівників, викликане їх пригнобленим психічним станом. Прямий і непрямий збиток в сукупності утворюють повний збиток (рис. 2.1). Показник повного збитку в результаті важкої аварії може розглядатися як кінцевий тільки на певному часовому етапі. Дійсно, по
 8. Механізми резервування на випадок надзвичайних ситуацій.
  Оцінки їх ефективності. В основі такої попередньої оцінки лежить прогноз поведінки активних елементів системи в умовах заданої сукупності економічних механізмів. Достовірність і точність такого прогнозу багато в чому визначається точністю опису системи мотивації елементів. Маючи на увазі господарсько самостійні організації в умовах ринкової економіки, ми вправі прийняти як
 9. § 1. Перебудова в СРСР
  оцінку перспектив розвитку країни, прийняв нову редакцію Програми КПРС. На XIX Всесоюзній партконференції (червень-липень 1986 р.) було зроблено висновок - механізм управління державою повинен бути радикально демократизувати. Було вирішено обрати З'їзд народних депутатів СРСР (2250 осіб), дві третини яких повинні були обиратися населенням, а одну третину представляти громадські організації. З'їзд
 10. 1.1. Зміст і структура економічного потенціалу
  оцінку (вартість ресурсів, основних фондів, інтелектуальна власність, навіть кадровий потенціал), що втрачає сенс для організаційних, політичних, психологічних факторів. Виходячи з визначення економічного потенціалу як матеріальної основи господарювання можна виділити наступні його складові: природно-ресурсний (еколого-економічний); виробничий; інноваційний і
 11. 1.4. Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки
  оцінки бізнесу (ринкової ціни підприємства). Так, вартість товарного знака концерну «Крайслер» склала 74 млрд. доларів, а ринкова вартість товарних знаків фірм «Кемел» і «Кока-Кола» - відповідно 10 і 3 млрд. доларів. Ринкова ціна товарного знака горілки «Столична» оцінена в 400 млн. доларів, вартість права використання прізвища модельєра В. Зайцева американська фірма оцінила в 1
 12. Укрупненная модель функціонування економіки регіону
  оцінки варіанта розвитку регіону. Позначення: П ^ - частка непрацездатних у працездатному населенні; Д ^ - частка іншого зайнятого населення в загальній його чисельності; П ^ - частка працюючих пенсіонерів у загальній чисельності пенсіонерів; Lzt - чисельність іншого зайнятого населення (учні у працездатному віці, домогосподарки і т. д.); Hnt - чисельність пенсіонерів; Нр - чисельність працюючих
 13. Дія механізму планування програм розвитку регіону на основі базових елементів державноїполітики
  оцінки ефективності інвестицій також ставить перед необхідністю врахування такій ситуації, коли невеликі зміни в навколишньому середовищі викликають великі варіації у вихідних даних і переносять проект розвитку з класу бажаних в клас небажаних. Тому теорія раціональних рішень в рамках реалізації програм розвитку регіону набуває все більшого значення. У цьому зв'язку позначилося
 14. 1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  оцінці вихідної ресурсної бази і залученні необхідних ресурсів. При стабільній і розвинутій ринковій економіці, активно використовує інноваційні рішення та інформаційні технології, такі завдання вирішуються на основі ринку як саморегульованої системи. Зовсім по-іншому справа йде в країнах з перехідною економікою, до яких належить і Росія. У них, як правило, ще відсутні багато
 15. 2.1 СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ формування ресурсної бази РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  оцінці в розрізі їх можливої ??участі в програмах розвитку регіону. Таким чином, ресурси регіону - засоби реалізації проектів розвитку в регіоні після їх попередньої оцінки та аналізу. Аналіз включає в себе оцінку природно-ресурсного, соціального, економічного і науково-технічного потенціалу, що дозволяє врахувати важливі особливості розвитку і розміщення ресурсів і продуктивних
 16. Інноваційна сфера
  оцінки очікуваної додаткового прибутку, яку може принести ця продукція. Ціна ліцензії найчастіше визначається як частка продавця в цієї інноваційної прибутку. З метою фінансової оптимізації процесу передачі інноваційних досягнень ліцензійну винагороду переважніше розглядати у вигляді періодичних відрахувань від прибутку або продажів (пряма участь або роялті), ніж у вигляді
 17. 2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  оцінки альтернативних варіантів його мобілізації по ряду обмежувальних факторів. Обмеження необхідні для оптимізації мобілізаційних процесів і підвищення ефективності відповідних проектів розвитку, в ході реалізації яких використовуються залучені ресурси. Основними класифікаторами або обмежувачами використання можуть виступати: географічний (інформація про місцезнаходження ресурсу,
 18. Фінансово-кредитна інфраструктура
  оцінці соціально-економічного розвитку регіонів РФ в 1998 - 2002 рр.. ("Економіка і життя", № 19, травень 2000 р.). Така порівняльна (по відношенню до среднероссійскому рівня) бальна оцінка розвитку регіонів РФ дозволяє прогнозувати їх соціально-економічний розвиток до 2002 р. У прогнозі враховані параметри федерального бюджету на 2000 г ., підсумки функціонування економіки в 1999 р.,
 19. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  оцінка шляхів оптимізації ресурсного потенціалу розвитку регіону; оцінка можливості альтернативного використання частини ресурсної бази; планування і прогнозування майбутнього стану ресурсної бази розвитку; інформаційний супровід общерегіональних проектів розвитку; надання інформації незалежним суб'єктам