НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія Європи та Америки → 
« Попередня Наступна »
Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю КарНЦ РАН. Північна Європа в XXI столітті: природа, культура, економіка. / Секція «Суспільні та гуманітарні науки». Петрозаводськ: Вид-во КарНЦ РАН., 2006 - перейти до змісту підручника

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ реформує ТОВАРИСТВА (за даними соціологічних ОБСТЕЖЕНЬ м. Петрозаводська) М. В. Дьяконова

Інститут економіки КарНЦ РАН, Петрозаводськ, Росія

Молодь як велика суспільно-вікова група соціуму являє собою досить складний об'єкт вивчення, що у постійному біологічному та історичному становленні та розвитку. У вивченні соціальних аспектів становлення і розвитку молодого покоління істотну роль грає теорія соціалізації. Соціалізація здійснюється в ході цілеспрямованого впливу на людину в системі виховання, так і під впливом широкого кола інших впливають чинників. У цю групу факторів, що впливають на індивіда в тривалому і складному процесі соціалізації, входить, насамперед, вплив місця проживання, сім'ї, групи однолітків, дитячих установ, шкільної системи, системи позашкільного виховання, масових комунікацій:

Молодь не тільки об'єкт впливу з боку суспільства та його соціальних інститутів, вона - активний суб'єкт соціального життя. У кожен період свого життя людина орієнтована на ті чи інші види діяльності. Найбільш важливий і критичний етап розвитку особистості - юність. У цей період молода людина робить життєвий вибір, приймає рішення про побудову свого майбутнього. У цей же період виникають дві основні життєві завдання. Перша - самовизначення у професійній сфері: вибір професії, оволодіння нею, друга - створення свого кола спілкування, пошук друзів, коханої людини (Соціологія молоді, 1996, С. 71-73).

Основними соціальними інститутами, що роблять вплив на соціалізацію індивіда, в яких він проходить навчання і виховання і сам виступає активною силою, є система освіти і ринок праці.

Освіта сприяє просуванню індивіда вгору по соціальних сходах. Реалії сучасного суспільства обумовлюють необхідність перегляду технологій і змісту освіти, уточнення оптимальної структури знань. За останні роки система освіти зазнала ряд перетворень, це введення єдиного державного іспиту, перехід до нормативного подушного фінансування, відповідно до Закону "Про освіту" від 10.07.1992 р. № 3266-1 відбулася зміна статусу освітніх установ, була затверджена їх фінансова самостійність. Також Закон остаточно звільнив навчальні заклади від обов'язкового працевлаштування випускників, дозволив підготовку спеціалістів на комерційній основі.

Скасування обов'язкового працевлаштування випускників закладів професійної освіти остаточно привела до того, що освіта дистанціювався від системи зайнятості. Навчальні плани в професійній освіті все більше підлаштовуються під потреби населення, а не під реальну ситуацію на ринку праці.

Серйозним фактором, що впливає на формування молоді як особистості, є проблема працевлаштування. Скасування обов'язкового розподілу випускників і те, що близько половини всіх типів професій, за якими ведеться підготовка у навчальних закладах, не потрібні на ринку праці, значно знизили можливості працевлаштування молоді.

Реформування в системі освіти співпало з реформуванням системи трудового законодавства. У 1992-1993 рр.. почалася приватизація великих і середніх промислових підприємств. В черговий етап реформування сфери зайнятості припав на 1996-1998 рр.. поступово стало відбуватися стирання кордонів між формальною та неформальною зайнятістю, між зайнятістю та безробіттям, а також тіньової дохідної діяльністю.

Зайнятість молоді в державних підприємствах, хоча і продовжувала знижуватися, проте, залишилася на досить високому рівні. Частково це можна пояснити бажанням молоді мати впевненість у завтрашньому дні і отримувати соціальні гарантії. Основна частина молоді зберігає прихильність державним структурам або тому, що немає вибору, або для того, щоб значитися на підприємстві, а заробляти на стороні. Однак кредит довіри з боку молоді до державного сектора економіки скорочується помітно швидше, ніж реальна зайнятість у ньому. По-перше, у свідомості молодих цей сектор продовжує асоціюватися з адміністративно-командною системою. А по-друге, вимушені простої, жебрацька зарплата, систематичні її затримки, загроза банкрутства підприємств підірвали у молодих людей надію на роботу в держсекторі як на гарантію стабільності. З розширенням форм зайнятості нещодавно трапився при легалізації неформального сектора економіки, відбулося створення додаткових робочих місць, у тому числі для молоді. Що почасти можна пояснити тим, що молодь не знаходячи адекватного застосування своїм здібностям і відповідної оплати праці стала переходити в інші професійні сфери. Досить стабільним залишається відсоток займаються індивідуально-трудовою діяльністю.

(За даними вибіркових соціологічних обстежень населення м. Петрозаводська, що проводяться Відділом соціальних і політологічних досліджень Інституту економіки КарНЦ РАН в 19927, 1993і, 19968, 19972, 19999, 200110, 200211, 200412 ** рр.. ).

Боротьба за виживання російських підприємств, перехід підприємств у приватні руки привели до посилення вимог до професіоналізму працівників і наявності трудового стажу. Все це значно зменшило шанси працевлаштування молоді, вперше виходить на ринок праці і призвело до зростання безробіття серед молоді. На ринку праці з'явилися різноманітні "нестандартні" способи адаптації - робота в режимі неповного робочого часу і вимушені

адміністративні відпустки, вторинна зайнятість і зайнятість у неформальному секторі, затримки заробітної плати і тіньова оплата праці (Московська, Московська , 1999, C. 114-115).

Низький рівень і нестабільність заробітної плати змушують працівників диверсифікувати свою трудову активність, вдаючись до додаткової зайнятості. Молоді люди більш мобільні, здатні прислухатися до порад, пробувати себе в різних сферах діяльності. Саме тому вони найбільш часто змінюють місце роботи, прагнуть зайнятися підприємництвом, відкрити свою власну справу.

Неможливість отримати бажану освіту, придбати гарну професію, а, отже, нездатність вирішувати свої матеріальні проблеми призводять до трансформації соціально-значущих цінностей молоді і як наслідок можуть привести до розкріпачення особистості і до негативних соціальних відхилень (девіантної поведінці) певної групи молоді.

Молодь є досить яскраво вираженою "групою ризику" через перенасиченість ринку праці іншими, більш конкурентоспроможними категоріями населення. В даний час виникла гостра необхідність вивчення проблем профосвіти, зайнятості та безробіття молоді.

Література 1.

Соціологія молоді: Підручник / За ред. Проф. В.Т. Лісовського. - СПб: Изд-во С.-Петербурзького уні

верситету, 1996. 460 с. 2.

Московська А., Московська B. Якісні та кількісні зрушення у сфері зайнятості / Питання еконо

міки. № 11. 1999. С. 114-127.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ реформує ТОВАРИСТВА (за даними соціологічних ОБСТЕЖЕНЬ м. Петрозаводська) М. В. Дьяконова "
 1. 5. 4. 2. соціалізація
  особливо важливий період зростання, через стрімкості змін. У вузькому сенсі соціалізація - це процес засвоєння і присвоєння, в результаті якого людина отримує і привласнює основоположні цінності соціуму і норми тієї культури, в якій він живе. Соціалізація є об'єктом дослідження багатьох наук: психології, соціальної психології, педагогіки, соціології та
 2. Запитання для самопідготовки
  особливості поведінки спільнот? 12. Дайте визначення соціальної маргінальності. 13. У чому полягає соціальна мобілізація? Якими способами вона досягається? 14. Дайте визначення «соціальної еліти». Які бувають еліти? Які механізми їх видозміни? 15. Чим різняться маси і натовпи? 16. Що рухає людьми при об'єднанні в спільність? Які на цей рахунок є соціологічні
 3. Запитання для самопідготовки
  особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони різняться? Що лягло в основу його типологізації соціальних відхилень? Розкрийте поняття «індивідуальної девіації» і «соціальної аномії». Які явища вони описують? Чим відрізняються нормативна та модальна особистості? Що таке «конфлікт
 4. Кулі Чарльз Хортон (1864-1929)
  соціалізація, формування особистості, що засвоює в ході взаємодії основні суспільні цінності і норми, способи діяльності. Кулі характеризував особистість як суму психічних реакцій людини на думку про нього оточуючих людей (теорія «дзеркального Я»). Правильно відзначаючи деякі суттєві риси соціалізації та формування самосвідомості особистості, Кулі разом з тим неправомірно зводив їх
 5. СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗНАННЯ
  суспільних наук. Особливості пізнання соціальних явищ. Рівні соціологічного знання: фундаментальні соціологічні теорії, спеціальні (приватні) теорії, конкретні (емпіричні) соціологічні дослідження. Наукове і буденне соціологічне знання. Світоглядна, пізнавальна, прогностична, ідеологічна та прагматична функції соціології. Поняття суспільного ідеалу,
 6. 11.2 Гельмут Шельскі: безробіття та професійна непідготовленість молоді
  особливості безробітних молодих людей на відміну від професійно підготовленої та працюючої молоді. 142 / /. Інституціоналізація післявоєнної емпіричної соціології Автори детально представили свій методичний досвід отримання емпіричних даних. З одного боку, вони представили свої аргументи і сумніви щодо обговорювалися в той час німецькими соціологами можливостей і
 7. 1.5 Інституціоналізація емпіричної соціології
  особливостей країни). Розгортається підготовка фахівців в області емпіричних досліджень: створюються соціологічні кафедри та факультети в університетах, зростає число і якість підручників з методології проведення досліджень та аналізу їх результатів. Створюються спеціалізовані соціологічні журнали. Зростає взаємний вплив результатів емпіричних досліджень, отриманих в
 8. РОЗВИТОК АМЕРИКАНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ
  суспільство, Гарвардський і Колумбійський
 9. Програма. План дискусії «Проблеми соціологічного пізнання»
  особливості раціонального та об'єктивістського підходу до аналізу соціальної реальності? 3. У чому полягав криза класичної соціології? Чим він реально був обумовлений? Які продуктивні рішення прийняли соціологи епохи «модернізму»? У чому вони не зуміли подолати суперечності наукового соціального пізнання? 4. Які причини «революції постмодерну» у сучасній соціології? Що дала
 10. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У Республіці Карелія ОЧИМА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ І. А. Мілюкова
  молоді в цьому відношенні представляє особливий науковий інтерес, оскільки саме дана соціальна група демонструє з середини 90-х років найбільш інтенсивне наростання різного роду неприязні, твердого розподілу світу на «своїх» і «чужих» (Гудков, Дубін, 2005). . Емпіричною основою доповіді є результати російсько-фінського дослідницького проекту «Національна самосвідомість і
 11. 5. 1. СОЦІОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ
  суспільство, соціологія повинна, природно, застосовувати багато понять і вираження, які вживаються в повсякденній життя. Використання цих понять у дослідницькій роботі розумно й корисно, якщо вони можуть виконувати функції власне наукових понять, а саме функцію типізації, класифікації та опису явищ, а також виявлення зв'язків між змінними. Дефініції, взяті з повсякденного мови,
 12. Запитання для самопідготовки
  особливості пізнає суб'єкта і як вони впливають на результати соціологічного пізнання? 5. Чим характеризується науковий інструментарій соціології? 6. Які методи соціологічного дослідження Ви знаєте? 7. Що таке методологія дослідження? 8. Яка роль вивчення контекстів соціальних дій, явищ, процесів? 9. Що Ви знаєте про значення інтерпретації результатів соціологічного
 13. 11.1 Інституціоналізація і проблематизація соціологічних досліджень
    соціалізації дітей [19]. Відому протилежність сім'ї становила проблема "переміщених осіб", які з територіально далеких ставали близькими. До 1954 р. у Федеративній Республіці Німеччині таких виявилося близько 8,5 млн. чоловік. Основними соціальними аспектами цієї проблеми стали асиміляція в місцеві громади і подолання соціальної дистанції. Виявилося, що тяга нових громадян до
 14.  СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА В РОСІЇ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
    особливості та основні риси. Ідея всеєдності, соборності та Софії, вчення про моральному сенсі особистості В. Соловйова та його послідовників. Н. Бердяєв про російську душу, російській ідеї і про витоки російського комунізму. Роль російської інтелігенції у відродженні Росії в працях соціологів релігійного напряму (С. Булгаков, І. Ільїн, Л. Карсавін та ін.) Основні характеристики соціологічної
 15.  4.1.2. Прикладна соціологія, її призначення та специфіка
    особливості прикладного соціологічного дослідження. І все ж слід вказати на деякі його особливості, зумовлені тим, що воно спрямоване на отримання знання, необхідного для вирішення практичних проблем. По-перше, в силу того, що воно проблемно орієнтоване, тобто пов'язане з конкретними проблемами, котрі характеризують певні сфери людської життєдіяльності
 16.  2.3.4. Соціологія в Україні
    особливості якої проявилися і в розвитку української соціологічної думки: у ній велике значення надавалося внутрішнього світу людини, його самосвідомості, різним проявам суб'єктивної історії народу. Безпосередні передумови соціологічної думки були закладені соціально-філософськими уявленнями українських філософів Юркевича, Федоровича, Лесевича, Стронина та ін ГТ.Д.Юркевіча
 17.  Література
    соціалізація дітей та підлітків: негативні процеси / / Соціологічні дослідження. 1992. № 2. Шабанова М.А. Соціальна адаптація в контексті свободи / / Соціологічні дослідження. 1995. № 9. Еттвуд Л. Нові радянські чоловіки і жінки: Полоролевая соціалізація в СРСР / / Суспільні науки за кордоном. Соціологія. 1992. № 2. С. 113-118. Юнг К.Г. Про архетипи колективного несвідомого / /
 18.  Парсонс Толкотт (1902-1979)
    соціалізації. Праці російською мовою, що рекомендуються для читання: Система координат дії і загальна теорія систем дії: культура, особистість і місце соціальних систем / / Американська соціологічна думка. М., 1996. Функціональна теорія зміни / / Там