Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиНеорганічна хімія
ЗМІСТ:
Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005
Мета цієї роботи полягала у виявленні ролі факторів середовища для реакцій утворення фосфоровмісних полімерів. Проведені раніше дослідження радіаційно-ініційованих процесів полімеризації білого фосфору в різних середовищах (як у полярних, наприклад, вода, так і в неполярних, наприклад, сірковуглець, бензол, бромоформ, чотирихлористий вуглець) не ставили задачу систематичного вивчення впливу полярності середовища на такі процеси. Застосування як розчинника суміші бензолу і ДМСО дозволяє моделювати характеристики розчинника від неполярного (100% бензол) до полярного (100% ДМСО), при цьому в процесі беруть участь одні й ті ж активні інтермедіати - продукти радіолізу.
ВСТУП
Глава L ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
1.1. Властивості елементного фосфору. 1.1.1. Алотропія фосфору.
1.1.3. Чорний фосфор.
1.1.4.1. Структура червоного фосфору - неорганічного полімеру.
1.2. Основні закономірності утворення червоного фосфору
1.3. Радіаційно-ініційована полімеризація елементного фосфору е наведених розчинах
1,4. Будова, властивості і роль в полімеризацій процесах кислотних каталізаторів
1.5. Іонні рідини
1.5.1. Діалкілімідазольние іонні рідини
1.5.2. Властивості іонних рідин
1.6. Синтез полімерів в іонних рідинах
1.6.1. Кислотно-каталітична катионная полімеризація і олігомеризація в іонних рідинах
1.6.2. Вільнорадикальних полімеризація в іонних рідинах
1.6.3. Полімеризація в присутності каталізаторів на основі перехідних металів.
1.7. Висновок
Глава 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
2.1. Вихідні реагенти
2.2. Джерела випромінювання і дозиметрія
2.3. Приготування вихідних розчинів Розчин фосфору в бензолі
2.4. Опромінення зразків і підготовка їх для аналізу
Глава 3. ОСНОВНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
3.1. Дослідження реакції взаємодії елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
3.1.2. Залежність оптичної щільності реакційних систем від часу
3.3.1. Кінетика перетворення білого фосфору в присутності А1Вп
3.3.2. Спектральні дослідження реакційної системи та її окремих компонентів (білого фосфору, AlBr ^ і продукту реакції).
3.4. Спектральні дослідження розчинів білого фосфору в бензолі
3.5. Вивчення радіаційно-хімічного процесу полімеризації елементного фосфору в органічних розчинниках у присутності іонних рідин 3.5.1. Діелектричні властивості вихідних розчинів
3.5.4. Кінетика перетворення білого фосфору в ДМСО-бензол в присутності іонної рідини
3.5.6. Властивості фосфорсодержащего полімерного продукту полімеризації
Глава 4. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
4.1. Склад і структура утворився продукту
4.2. Кінетичні закономірності реакцій елементного фосфору в присутності різних агентів 4.2.1. Кінетичні закономірності утворення ФСП в нитробензоле
4.2.2. Взаємодія елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
4.2.3. Спектральні дослідження бензольних розчинів білого фосфору різної концентрації.
4.2.4. Вивчення взаємодії елементного фосфору з бромідом алюмінію
4.2.5. Спектральні дослідження розчинів білого фосфору в присутності А1Вгт
4.3. Вплив полярності середовища на процес радіаційно-ініційованої полімеризації елементного фосфору
СПИСОК ВИКОРИСТАННІ ЛИТЕРА ТУРИ 1.
ДОДАТОК
Неорганічна хімія: