НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

58. Особливості мислення молодшого школяра

Особливість здорової психіки дитини - пізнавальна активність. Допитливість дитини постійно спрямована на пізнання навколишнього світу і побудова своєї картини цього світу. Дитина, граючи, експериментує, намагається встановити причинно-наслідкові зв'язки і залежності. Чим активніше в розумовому відношенні дитина, тим більше він задає питань і тем різноманітніше ці питання.

Образне мислення, в якому рішення задачі відбувається в результаті внутрішніх дій з образами-основний вид мислення в молодшому шкільному віці.

Звичайно, молодший школяр може мислити логічно, але слід пам'ятати, що цей вік сензитивен до навчання, що спирається на наочність.

Шкільне навчання будується таким чином, що словесно-логічне мислення отримує переважний розвиток.

Наприкінці молодшого шкільного віку (і пізніше) проявляються індивідуальні відмінності: серед дітей психологами виділяються групи «теоретиків» чи «мислителів», які легко вирішують навчальні завдання в словесному плані, «практиків», яким потрібна опора на наочність та практичні дії, і «художників» з яскравим образним мисленням.

У шкільному віці формується новий тип мислення - теоретичне (В. В. Давидов).

Важлива умова для формування теоретичного мислення - формування наукових понять.

Генезис визначення понять. Дитину запитують, що таке плід. Для маленьких дітей це те, що їдять і що

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "58. Особливості мислення молодшого школяра"
 1. Шкали опитувальника ВРР для батьків дошкільнят та молодших школярів 1.
  Молодших школярів (280 чол.) Шкали оп росніка відсотках 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 7 10,5 14 12 15 11 10 5 13 20 12 9 12,5 16 14 17 13 12 6 15 30 13 10 13 18 15 17 15 15 8 16 40 14 11 14 19 16 18 16 16 9 17 50 14 12 14,5 20 16,5 20 18 17 9 18 60 15 13 15,5 20 17,5 20 19 19 10 19 70 16 14 16 21 18 21 20 20 12 20 80 17 15 17 22 19 22 21 21 14 21 90 18 17 18 23 19,5 23 23 22 17 22 100 23 25 21
 2. 59. Розвиток мови молодшого школяра
  особливості в побудові фраз, в доборі лексики, у використанні граматичних форм. Тексти мають стилістичні відмінності: оповідання, опису, міркування, листи, есе і т. д. Для письмової мови визначальне значення має її правильність: орфографічна, граматична і пунктуаційних. Дитина опановує листом разом з письмовою мовою. Засвоєння письмової мови
 3. Копилова Н.А.. Шпаргалка з хімії / Н.А. Копилова. - Вид. 2-е. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 94 с. - (Бібліотека школяра)., 2012

 4. 86. Молодший шкільний вік
  особливість цієї діяльності - набуття дитиною вміння підпорядковувати свою роботу на різних заняттях масі обов'язкових для всіх правил як суспільно виробленої системі. Підпорядкування правилам формує у дитини вміння регулювати свою поведінку і тим самим більш високі форми довільного управління ім. Навчальна діяльність має наступну структуру: 1) навчальні завдання, 2)
 5. 70. Моральне розвиток підлітка
  школяра істотно змінюється саме в перехідному віці. Як писала Л. І. Божович, «висловлюючи певні відносини між людьми, моральні норми реалізуються будь-якою діяльністю, яка вимагає спілкування, - виробничої, наукової, художньої та ін». Засвоєння дитиною морального зразка відбувається тоді, коли він робить реальні моральні вчинки в значущих для
 6. 78. Педагогічна здатність і її структура
  мисленням, забезпечує педагогічну винахідливість, яка характеризує педагогічний талант. Талановитий учитель завжди шукає нове. Він ретельно аналізує минулий досвід, різні педагогічні явища і винаходить ті прийоми, методи, форми відносин з дітьми, які забезпечують високу ефективність у роботі. Ефективність впливів. Завдяки специфічному
 7. Кедров Б. М.. Бесіди про діалектику. Шестиденні філософські діалоги під час подорожі. 3 с, стереотипне. М.: КомКнига. - 240 с., 2007

 8. 19. Поняття про групи і колективах
  особливостями. Людина протягом життя безпосередньо спілкується з іншими людьми, реалізуючи свою соціальну сутність. Це спілкування відбувається в групах та колективах. Ці спільності не однорідні. Вони можуть бути класифіковані по декількох підставах: близькості і глибині створених відносин, принципом освіти, відношенню особистості до норм групи та ін Залежно від близькості
 9. Варіант для батьків дошкільнят та молодших школярів
  молодших школярів Бали Бали Бали Бали Бали Сума але кожною шкалою 13 січня *** 25 37 49 1. 14 лютого *** 26 38 *** 50 *** 2. 3 *** 15 27 39 51 3. / 2 квітня *** 16 28 40 52 * # № 5 17 29 41 *** 53 4. 6 # # # 18 *** 30 42 54 * # # 5. / 2 7 # * # 19 *** 31 *** 43 *** 55 8 20 32 44 56 6. 9 *** 21 33 45 57 # * # 7. 10 # # * 22 # * # 34 # # * 46 58 *** 8. 11 23 35 47 59 9. 24 грудня
 10. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ У Республіці Карелія ОЧИМА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ І. А. Мілюкова
  школярів - назвав відносини досить мирними і добросусідськими, і тільки по 3% школярів і студентів оцінили міжнаціональні відносини в своєму населеному пункті як конфліктні і напружений-ні. Водночас половина опитаних - 53% студентів та 49% школярів - визнають, що міжетнічні відносини дуже далекі від ідеальних. Таблиця 2. Оцінка міжнаціональних відносин у своєму
 11. 27. Поняття про діяльність
  особливостях мислення і пам'яті. У справах і вчинкам визначають характер відносини, почуття, вольові та інші якості особистості. Предметом психологічного вивчення є особистість у діяльності. Будь-який вид діяльності пов'язаний з рухами незалежно від того, чи буде це м'язової-м'язову рух руки при листі, при виконанні трудової операції верстатником або рух
 12. 50. Види мислення
  мислення: практично-дійове, наочно-образне і словесно-логічне. Практично-дійове мислення характеризується тим, що тут розумова задача вирішується безпосередньо в процесі діяльності. Практично-дійове мислення є і історично, і онтогенетично найбільш раннім видом мислення людини. Саме з цього виду починався розвиток мислення в людини в