Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиФілософія релігії → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред.: Є.Г. Балагушкін, А.Р. Фокін. Містицизм: теорія та історія [Текст] / Ріс. акад. наук, Ін-т філософії. - М.: Іфра. - 203 с.; 20 см. - Бібліогр. в прямуючи, 2008 - перейти до змісту підручника

Особливості містичної практики тибетської Ваджраяни

У зв'язку із збільшеним останнім часом інтересом людей як у країнах Заходу, так і в Росії до різного роду містичним і езотеричним традицій Сходу, насамперед до навчань і духовним практикам тибетського буддизму (Ваджраяни), особливої ??актуальності набуває завдання глибокого і всебічного вивчення доктринальної і психотехнічних специфіки цих традицій і вчень.

Крім того, у вітчизняній буддологіческой і особливо релігієзнавчої науці досить мало робіт, присвячених систематичному викладу містичної практики тибетської Ваджраяни, а також аналізу основних характеристик та особливостей тибето-буддійського містицизму. Дана стаття вносить посильний внесок у вирішення цього завдання.

Термін «Ваджраяна» походить від з'єднання двох санскритських слів - «ваджра» (vajra), що означає «алмаз», або «цар каменів», і «яна» (yana) - «колісниця», «візок», «засіб пересування», «шлях». Тому даний термін зазвичай перекладається як «Алмазна (Непохитна) Колісниця», що відображає базове уявлення про «незламною» (тобто неразрушимой, вічної) природі «пробудженого свідомості Будди», потенційно притаманною кожній живій істоті, повнота реалізації якої протягом однієї життя («в цьому тілі») є вищою метою даного напрямку буддизму. Ваджраяна (по-тибетські - rdo-rje theg-pa; дордже тег-па), звана також тантричним буддизмом, тантраяной (Колісницею, або Шляхом, Тантри) і Мантраяной (Колісницею [Таємної] Мантри), є третьою за рахунком і пізнішої за часом виникнення «колісницею» поряд з Хинаяной - Малої Колісницею і Махаяной - Великої Колісницею, тобто шляхом, що веде до досягнення стану духовної реалізації, або Просвітлення.

Згідно з традицією, Ваджраяна, або Шлях Тантри, є складовою частиною Махаяни (Великої Колісниці) і зазвичай протиставляється не їй, а Парамітаяне (колісниця Пара-мит, або морального вдосконалення [від санскр. Пара-міта - «те, що перевозить на інший берег», тобто «доброчесність», «досконалість»]), званої також Шляхом Сутри Махаяни.

Алмазна Колісниця традиційно вважається найбільш високим і ефективним шляхом психофізичного перетворення (трансформації) всіх аспектів особистості і свідомості людини, що забезпечує її адептам можливість досягнення стану духовної реалізації, або Просвітлення, протягом однієї або декількох життів, а НЕ трьох «невимірних» світових періодів, як у двох інших колісницях. 1.

Гуру, йідамов і дакіні - «Три Кореня» тантрической практики. Крім загальних для всіх напрямків буддизму Трьох притулком («в Будді, Дхарми і сангха»), в Ваджраяні практикуючі приймають ще три Притулку, звані в даній традиції «трьома країнами» практики. До «трьом коріння» відносяться Гуру, йідамов і Дакіні.

Розглянемо більш детально кожен з «трьох коренів» тантрической практики. 1.

Перш за все необхідно підкреслити, що в Ваджраяні (тантраяной) надзвичайно велика роль духовного вчителя (Гуру), який поряд з Буддою, Дхарми і сангха в даній традиції вважається четвертим Притулком.

Як зазначає сучасний духовний лідер буддистів Тибету, глава уряду Тибету у вигнанні, Далай-лама XIV (Тензін Гьяцо), «підхід Ваджраяни ... передбачає необхідність отримання настанов від досвідченого вчителя. Тому. нарівні з Буддою, дхарми і сангхи приймається притулок у Іуру. У певному сенсі недостатньо прийняти притулок у перших трьох, тому що джерелом їх усіх є вчитель »1.

Ідеал духовного вчителя (Іуру) в Ваджраяні - це насамперед кваліфікований майстер Тантри, який досяг високого ступеня духовної реалізації, тобто практично втілила у своєму житті вищу мету навчання і тому володіє всіма необхідними якостями, щоб бути реальним «провідником» на шляху до духовного «пробудженню», а також джерелом «просвітленої мудрості» і натхнення для своїх учнів.

Згідно з традицією, істинний духовний наставник (Іуру) повинен належати до безперервної лінії учительській наступності, а також володіти високим рівнем майстерності і компетентності, щоб бути здатним розкрити своїм учням сутнісний зміст навчань Ваджраяни і, крім того, зуміти передати глибинну суть і психотехнічні нюанси різних методів тантрической практики.

Крім того, духовний вчитель повинен глибоко розбиратися в тонкощах людської природи, щоб точно розпізнати психологічні особливості особистості, задатки, здібності, приховані (кармічні) тенденції і схильності, а також основні психоемоційні та ментальні проблеми своїх учнів .

Тому Іуру в Ваджраяні - більше, ніж просто наставник, він є по суті «духовним батьком» для своїх учнів, оскільки сприяє їх «духовного народження», стимулює їх особистісне і сутнісне розвиток, а також сприяє глибинного перетворенню їх свідомості на шляху до вищої мети - досягнення стану духовної реалізації, або Просвітлення.

Видатний індійський йог-чудотворець (Махасіддха) і майстер буддійської тантри VIII-IX ст., Один з основоположників тибетської Ваджраяни, а також «стародавньої» традиції тибетського буддизму (Ньингма) - Падмасамбхава - у своїх настановах тибетської царівну Еше Цогьял перераховує найбільш важливі якості духовного наставника (Гуру): «Якості вчителя такі: він повинен завершити всі вправи розуму, він повинен володіти багатьма усними повчаннями, він повинен володіти великими знаннями та досвідом у практиці і медитації. Він повинен мати стійким розумом і вмінням змінювати уми інших. Він повинен володіти високими розумовими здібностями і з великим співчуттям піклуватися про інших. Він повинен володіти великою вірою і відданістю Дхарми »2.

Згідно вимогам, які існують в Ваджраяні, учень не має права приступити до виконання якої-небудь тантрической практики (Садхани), попередньо не отримавши посвячення (присвятним передачі вчення і методу практики), усних настанов і благословення від свого Гуру або досвідченого тантричного майстра.

Обітниці, що приймаються учнем на певних щаблях Шляху Тантри, як підкреслює Далай-лама XIV, «можуть бути отримані тільки від живої людини, від Гуру. Більш того, Гуру, від якого ми отримуємо натхнення і благословення, повинен належати до безперервної лінії передачі, висхідній до самого Будди Ваджрадхари [санскр. - «Що тримає ваджру»; в Ваджраяні - один із проявів Первинної Будди]. Це необхідно для того, щоб проведена гуру церемонія посвяти пробудила приховані можливості нашої психіки і дала можливість реалізувати зрештою стан Будди »3.

З вищесказаного випливає, що однією з найбільш важливих попередніх (підготовчих) практик в Ваджраяні є Гуру-йога - практика встановлення, а також підтримання й поглиблення духовного зв'язку зі своїм наставником. 2.

Крім Гуру, надзвичайно важливу роль в тантрической практиці грає т.зв. «Вибране божество» (інші варіанти: «улюблене божество», «приватне божество»; тиб. - Йідамов; санскр. - Ішта-девата).

Йідамов в Ваджраяні - це, як правило, одне з просвітлених божеств тантрийских пантеону, яке обирається практикуючим (йогином) як духовного «покровителя» і основного об'єкта для споглядання (візуалізації). У ролі йідама можуть виступати найрізноманітніші «божества» тантрийских пантеону - Будди, Бодхисаттви, дакіні, дхармапали (захисники) і т.д.

Американський буддолог проф. А.Берзін (Alexander Berzin) з цього приводу пише наступне: «Санскритський термін для позначення медитативних образів будд - ішта-девата, що означає" обрані божества ", в даному випадку - божества, обрані для практики і покликані допомогти практикуючому стати Буддою. Вони є "божествами" в тому сенсі, що їх здатності перевершують здатності звичайних істот, але вони не управляють людськими життями і не вимагають поклоніння. Тому тибетські вчені перевели цей термін як "лхагпе лха" (lhag-pa 'i lha), особливі божества, - щоб відрізняти їх від мирських божеств або Бога-Творця. Найбільш поширений тибетський еквівалент цього терміну - "йідамов" (yi-dam) більш чітко висловлює котрого уявляємо тут сенс. "Йід" - означає "розум", "дам" - скорочення від "дамціг" (dam-tshig, санскр. Samaya), що означає "тісний" [в даному випадку - близька, сакральна. - М.Г.] зв'язок »4.

Вибір того чи іншого просвітленого божества в якості йідама здійснюється йогином або самостійно, або найчастіше за допомогою вчителя («корінного» Гуру), з урахуванням індивідуальних особливостей особистості учня, його здібностей, схильностей, прихованих тенденцій , переважаючих «пристрастей», а також на підставі наявності "кармічного зв'язку» з певним божеством, сформованої в попередніх життях.

Залежно від переважаючого типу енергії, духовного стану і виконуваної функції, образ просвітленого божества (йідама) може мати «гнівну», «мирну» або «радісну» форму. Як пише Н.Норбу, «гнівна форма божества символізує динамічну природу енергії; радісна форма - переживання блаженства, а мирна - стан спокою розуму, вільний від думок» 5. Згідно з традицією, для перетворення емоції гніву рекомендується практика споглядання «гнівною» форми божества, для звільнення від прихильності, жадання і пристрасті - «радісною», а для подолання невідання (або «затьмареності» розуму) - «мирної», або «спокійною».

На думку деяких майстрів Ваджраяни, йідамов - це не тільки і не стільки якесь зовнішнє стосовно свідомості практикуючого божество або просвітлене істота, скільки образ «пробудженого стану» свідомості самої людини (йогіна). У зв'язку з цим Н.Норбу пише, що «в Тантре божество - це прояв чистого вимірювання самої людини, а не щось зовнішнє» 6. 3.

Третім «корінням» практики в тантричний буддизм є дакіні.

Дакіні (санскр. dakini-"йде по небу»; тиб. - Mkha '' gro ma) - у традиції Ваджраяни - це, як правило, просвітлене істота жіночого роду, хранителька таємних (потаємних) тантрических навчань і практик, покровителька йогів-тантрік.

У Тантре також існує уявлення про те, що даки-ні є персоніфікованими проявами різних видів енергії. У зв'язку з цим Н.Норбу пише, що «даки-ні - це клас істот з жіночим виглядом, що символізують прояви енергії» 7.

Згідно з традицією, багато тантрические вчення і практики (Садхани) були передані від дакіні індійським маха-сіддха («великим досконалим») і видатним вчителям тантри в місцевості (країні) під назвою Уддіяна; відповідно до сучасними уявленнями, це район на північному заході Індії, десь на кордоні Індії, Пакистану та Афганістану, або ж долина Сват в Пакистані, яка з давнини славилася своїми тантрическими (йогичеськіх) традиціями і була батьківщиною таких відомих майстрів тантри, як Гараб Дордже і Падмасамбхава.

Згідно поглядам Ваджраяни, кожний з розглянутих вище «трьох коренів» є надзвичайно важливим фактором, необхідним для реалізації одного з аспектів тантрической практики. У зв'язку з цим Е.П.Кунсанг пише, що «Гуру - [це] джерело благословень, йідамов - джерело сиддхи, а дакіні - джерело діянь» 8. 2.

Особливості тантричного ритуалу посвяти. Згідно вимогам, які існують в Ваджраяні, основною умовою, що дає учневі право приступити до початку виконання будь-якої тантрической практики (Садхани), є отримання ним посвячення в дану практику від компетентного вчителя (Гуру), усних настанов, що стосуються базових основ вчення і психотехнических деталей практики, а також надихаючого благословення.

Без дотримання всіх цих умов тантрична практика вважається неефективною і навіть небезпечною для фізичного і психічного здоров'я учня, оскільки позбавлена ??духовної підтримки і допомоги з боку Гуру і всієї лінії учительській спадкоємності. Отримання присвят та усних повчань від «корінного» вчителя (Гуру) є єдиною умовою просування йогіна по щаблях Шляху Тантри, тобто допуску до навчань і практик більш високого рівня.

У традиції Ваджраяни два вищеназваних процесу (умови) - посвята та усні настанови - називаються відповідно «дозріванням» і «звільненням».

У зв'язку з особливою сакральністю і езотеричним змістом багатьох тантрических навчань і методів практики, насамперед відносяться до рівня Вищих Тантра, в Ваджраяні основним способом їх трансляції є безпосередня передача від духовного наставника (Гуру) учневі під час ритуалу посвяти.

Тому можна говорити про те, що для Ваджраяни в цілому характерний ініціаціонние (Присвятний) спосіб передачі езотеричних вчень і таємних йогических психотехнік, за допомогою якого в даній традиції не тільки забезпечується і забезпечувалася протягом багатьох століть можливість їх збереження всередині вузького кола присвячених (адептів) і обмежується і обмежувався раніше доступ до них неготових кандидатів і людей, не включених в традицію, але також здійснюється і здійснювалася завжди надзвичайно важлива функція підтримки безперервності процесу «живий», тобто безпосередній, передачі таємного знання і «енергії мудрості» від реалізованих майстрів істинним духовним учням.

 Крім виконання функції передачі таємного знання, ритуал посвяти, що проводиться досвідченим тантричним наставником (так званим «ваджрним Гуру» [санскр. - Ваджу-рачарья]), є також істотним чинником, що стимулює процес перетворення «потоку розуму» (свідомості) посвящаемого учня. У зв'язку з цим Далай-лама XIV пише, що «потік розуму [учня. - М.Г.] дозріває або розвивається в ході тричастинного ритуалу з використанням символічних предметів (ваджри, дзвіночка, посудини з водою), мантр і зосередження. Завдяки поєднанню цих складових потік розуму перетворюється, переходячи на більш високий рівень, і стає сприйнятливим »9.

 Ритуал посвяти в Ваджраяні не зводиться тільки до виконання запропонованих текстами зовнішніх ритуальних дій, але має більш глибоке онтологічне, трансформаційне і психотехническое значення, сприяючи розбудові глибинних структур психіки і свідомості посвящаемого, і, крім того, дає учневі необхідний початковий досвід переживання зміненого стану свідомості завдяки стимулюючій дії медитативного стану вчителя (Гуру), що проводить даний обряд.

 Крім того, тантричний ритуал посвяти включає (вводить) учня в якийсь ідеальний зразок, або архетипічний-ську матрицю, «шляху», тобто систему духовного «діяння», або практичного перетворення структури особистості і свідомості, оскільки його алгоритмічно-семантична структура початку містить найважливіші методологічні та рітуальнопсіхотехніческіе елементи тантрической практики (такі, як мандала, мантра, мудра та ін), включаючи певну послідовність їх виконання.

 Не менш важливим є також енергетичний аспект тантричного посвяти, що полягає, згідно з традицією, у передачі майстром («ваджрним Гуру») учневі «енергії мудрості» просвітленого божества, в практику якої відбувається посвята, а також енергії благословення, або надихаючого імпульсу, що деякими авторами розглядається як «дарування сили» або «наділення силою», що дає учневі можливість ефективно виконувати тантричний практику.

 Таким чином, в тантричний ритуалі посвяти, навіть у його скороченому варіанті, обов'язково повинні бути присутніми, як мінімум, три найважливіших аспекти (елементу) «шляху», або практики Ваджраяни, а саме: вчення (таємне знання), енергія («просвітління» або «просвітленої мудрості») і метод, тобто спосіб глибинного перетворення різних аспектів особистості і свідомості учня.

 Крім того, тантричний ритуал посвяти, згідно з традицією, відтворює процес первісної (архетіпічес-кой) передачі таємних навчань Ваджраяни від вищих просвітлених істот (Аді-Будди, Ваджрадхари, Ваджрасаттви, Будди Шак'ямуні та ін), що відбулася в сакральному часі і просторі, або в «чистому вимірі» буття, тобто на рівні Самбхогакайі, першим людським вчителям: відьядхаров, Махасіддха і великим йогам - основоположникам головних тантрических традицій і ліній учительській передачі.

 Під час проведення ритуалу посвяти тантричний майстер (Гуру) надягає особливий головний убір (корону), готує мандалу, читає спеціальний текст, вимовляє певні мантри, супроводжуючи їх особливими символічними жестами (мудра), використовуючи при цьому різні ритуальні предмети: дзвіночок, ваджру і др . В самому кінці церемонії наставник здійснює ритуальне литу води на голову учня зі спеціального судини (глечика) і, крім того, показує учневі текст з описом Садхани (тантрической практики), при необхідності супроводжуючи його своїми роз'ясненнями, а також називає всю лінію учительській наступності, пов'язану з передачею даного вчення.

 Найбільш важливим моментом тантричного посвяти є передача учневі основних положень вчення і методу практики, як правило, заснованого на візуалізації образу певного тантрийских божества, під час якої (передачі) вчитель, сам визуализируя мандалу божества, детально описує її учневі, більш докладно зупиняючись на образі центрального божества, а також передає «природний звук» мантри божества, символічний жест (мудру) і «енергію мудрості».

 «Використовуючи цей метод, - пише Н.Норбу, - практик Тантри намагається перетворити [своє. - М.Г.] звичайне нечисте бачення в мандалу божества »10. 3.

 Чотири головних посвячення в Ваджраяні. У всіх школах тибетського буддизму, крім різного роду спеціальних присвят, існують чотири головних тантрических посвяти, які ставляться до рівня Вищих (Внутрішніх) Тантра, а саме: посвята судини, таємне посвячення, посвята мудрості і посвяту [дорогоцінного] слова [складу].

 У традиції Ваджраяни кожне з чотирьох головних присвят співвідноситься з певним рівнем шляху Вищих Тантра, фактично фіксуючи досягнуту йогином ступінь духовної реалізації або ступінь психофізичної трансформації його особистості і свідомості, у той же час відкриваючи йому шлях до наступного, більш високого етапу (рівню) тантрической практики і до більш високого ступеня реалізації.

 Як зазначає у зв'язку з цим Далай-лама XIV, «кожному із ступенів шляху відповідає своє посвячення, як фактор дозрівання на даному етапі» 11.

 У традиції Ньингма тибетського буддизму перші три з вищеназваних присвят досить точно співвідносяться з трьома аспектами особистості людини або психофізичного комплексу «тіло-мова-ум», а також з Трьома Тілами Будди.

 Четверте ж посвята фактично інтегрує досягнення трьох попередніх.

 На взаємозв'язок (кореляцію) головних присвят ваджу-раяни з певними аспектами особистості адепта і Тілами Будди вказує також Дж. Туччі. На його думку, кожне з чотирьох головних тантрических присвят сприяє «очищення», а точніше перетворенню одного з аспектів особистості і свідомості адепта, тим самим закладаючи «насіння», або «причини», майбутньої реалізації одного з Тел Будди, а саме: Нір- Мінаков (Тіла Прояви), Самбхогакая (Тіла Блаженства), Дхар-вмочуючи (Духовного Тіла) і Свабхавікакая (Тіла самобутній) 11.

 Розглянемо більш детально психотехническое зміст і трансформаційну спрямованість кожного з чотирьох головних тантрических присвят.

 Перше посвячення, іменоване «присвятою судини», згідно з традицією, сприяє очищенню особистості йогіна від забруднень, пов'язаних з аспектом «тіла», і дає йому право почати практику методів «стадії зародження» (тиб. - кьедрім), заснованих на візуалізації образу (мандали ) просвітленого божества (йідама). На думку Дж.Туччі, перша присвята співвідноситься з рівнем Нірманакаі, або Тіла Прояви (Будди), і дає адепту можливість у майбутньому «проявлятися» (втілюватися) на фізичному плані існування для надання духовної допомоги всім живим істотам.

 Друге посвячення, зване «таємним присвятою», сприяє очищенню емоційної сфери йогіна, або аспекту «мови» і «енергії», від різного роду «забруднень», пов'язаних з емоціями. Дане посвята дає право адепту тантри практикувати методи «стадії завершення» (тиб. - дзогрім), тобто складніші йогические трансформаційні психотехніки, пов'язані, зокрема, з контролем і перетворенням внутрішніх енергій тіла і т.п. На думку Дж.Туччі, другий посвята дає можливість адепту реалізувати в майбутньому Самбхогакаю, або Тіло Блаженства Будди.

 Третє тантрическое посвята - «посвята мудрості» - сприяє очищенню «потоку свідомості» адепта від різного роду «забруднень», пов'язаних з мисленням, або діяльністю аспекту «розуму», що дає йому право практикувати йогу Ясного Світу, що приводить в кінцевому підсумку до споглядання просвітленої природи розуму, або Ясного Світу. Дане посвята, на думку Дж.Туччі, «западали насіння Дхарма-каи», реалізації якого адепт досягає на стадії Плода13.

 Четверте тантрическое посвята, або «посвята слова», сприяє очищенню (звільненню) свідомості адепта від усіх кармічних, тобто передусім «сансаріческого», «ілюзорних», утворень, тенденцій і схильностей, що накопичилися (сформувалися) у структурі особистості і свідомості, тобто в комплексі «тіло-мова-ум», протягом незліченних существований і лежать в основі всіх видів «забруднень». Подібне повне і глибоке очищення всієї структури особистості і свідомості призводить адепта до переживання (осягнення, споглядання) в кульмінаційній точці «стадії завершення» неподільності «просвітленої» (світлоносний) природи розуму і його «пустотности» (санскр. - шуньята), що є джерелом незліченної безлічі об'єктів і явищ проявленого світу. Четверте посвята, згідно традиції (по Дж.Туччі), сприяє реалізації в майбутньому Свабхавіка-каи - Тіла самобутній.

 На думку Тулку Ургена Рінпоче, «ці чотири посвяти - основа всіх навчань Ваджраяни» 14. 4.

 Йога божества - головна трансформаційна практика в Ваджраяні (тантраяной). Як було зазначено вище, Шлях Тантри (насамперед шлях Вищих Тантра) - це Шлях Трансформації, що полягає, на думку італійського буддолога А.Клементе, «в перетворенні психофізичних складових особистості в чисте вимір реалізації» 15.

 Психотехнічних основою цього трансформаційного процесу в Ваджраяні є практика йідама, або «йога божества», заснована на спогляданні (візуалізації) образу «обраного божества» (йідама).

 Загалом «йога божества» («йога божественних форм») являє собою досить складну систему, що включає цілий комплекс різноманітних психотехнических коштів, і спрямована на послідовне досягнення наступних цілей: 1)

 встановленого сакрального зв'язку - психічної та енергетичної - з обраним божеством (йідамом), 2)

 залучення та отримання «енергії мудрості» божества; 3)

 очищення «потоку розуму» йогіна від «забруднюючих» його елементів; 4)

 поступове «з'єднання» («злиття») свідомості практикуючого з образом просвітленого божества; 5)

 послідовне перетворення всіх аспектів психофізичної структури особистості йогіна, або психофізичного комплексу «тіло-мова-ум»; 6)

 глибинна перебудова (трансформація) тонко-енергетичної структури особистості адепта; 7)

 остаточне злиття (ототожнення) свідомості адепта з просвітленої природою божества (йідама), або перетворення («перетворення») в просвітлене божество.

 Всі перераховані вище мети значною мірою визначають сотеріологіческого, аксиологическую і психологічну, включаючи утримання трансформаційного досвіду, а також психотехнічну специфіку містичної практики тибетської Ваджраяни, характерну передусім для етапу Вищих (Внутрішніх) Тантра.

 Згідно думку Ваджраяни, практика йідама («йога божества») спрямована насамперед на перетворення «нечистого», «кармічного», тобто кармічно обумовленого, «ілюзорного», бачення, або сприйняття дійсності, в «чисте» бачення (сприйняття) реальності, властиве проясненому божеству, в яке зрештою має перетворитися («перетворитися») адепт тантри.

 У зв'язку з цим Дж.Рейнолдс пише, що в результаті практики Вищих Тантра «нечисте кармічне бачення (ma dag las snang) перетворюється в чисте бачення (dag snang) мудрості і Гнозис просвітленого істоти» 16.

 В цілому все різноманіття методів, складових «йогу божества» (незалежно від шкільної традиції тибетського буддизму, рівня Шляхи Тантри і т.п.), на думку майстрів Ваджраяни, можна умовно звести до трьох основних методів, або елементів, практики, а саме: - візуалізації (споглядання) мандали, рецитації мантр і виконанню (практиці) мудрий.

 Найважливішим базовим психотехнічних елементом (методом) практики йдама, або «йоги божества», є візуалізація (споглядання) образу просвітленого божества (йідама) і його мандали.

 Проф. А.Берзін пише з цього приводу наступне: «Практикуючі тантру пов'язують себе з чоловічими і жіночими медитативними образами Будд - такими як Авалокитешвара або Тара, представляючи в ході практики, що вони володіють пробудженими характеристиками тілесного прояви, комунікації, розумової діяльності, благими якостями і активністю , притаманними цим образам »17.

 В цілому можна говорити про те, що візуалізація (споглядання) образу просвітленого божества є універсальним методом в Ваджраяні, але його психотехнічна специфіка може змінюватися залежно від етапу (рівня) Шляхи Тантри.

 Таким чином візуалізація може здійснюватися або трансцендентно, коли йогин візуалізує образ божества (йідама) у просторі перед собою, тобто як зовнішнє по відношенню до себе істота, що характерно для Нижчих, або Зовнішніх, Тантра, або іманентно, представляючи (споглядаючи) власне тіло як тіло божества з усіма його атрибутами, а всі свої емоційні стани і думки як стану і думки просвітленого божества, що характерно для Вищих, або Внутрішніх, Тантра. У зв'язку з цим Далай-лама XIV зазначає, що «глибина і унікальність мантраяна полягає в тому, що в ній ... в якості основного способу досягнення ... зосередження використовується споглядання не зовнішнього об'єкта, а внутрішнього: власного тіла як тіла божества »18.

 Крім того, на різних етапах Шляху Тантри споглядаємо (Що візуалізується) образ божества може мати різний вигляд. Так, у Нижчих (Зовнішніх) Тантрах для цілей візуалізації, як правило, використовуються поодинокі образи просвітлених божеств, прикрашені гірляндами квітів і іншими подібними атрибутами.

 У Вищих (Внутрішніх) Тантрах для візуалізації використовуються вже більш складні образи божеств, які можуть бути зображені не тільки у вигляді одиночних фігур, але також в стані любовного з'єднання зі своїми «подружжям», тобто в стані яб-юм (тиб. - «батько-мати»), і, крім того, можуть мати різні форми (іпостасі): «гнівну», «мирну» або «радісну».

 Найбільш складним чином, використовуваним як об'єкта для візуалізації в «йозі божества», є манда-ла - символічна діаграма, що зображає «чисте вимір» буття, а також «чисту обитель» просвітленого божества, в якій, крім йідама, розташованого в центрі, присутній також безліч інших об'єктів, символів і атрибутів, що мають сакрально-символічне і психотехническое значення.

 Як було зазначено вище, однією з основних цілей практики йідама, або йоги божества, згідно з традицією, є преображення («перетворення») адепта (йогіна) в просвітлене божество. 5.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Особливості містичної практики тибетської Ваджраяни"
 1.  Відп. ред.: Є.Г. Балагушкін, А.Р. Фокін. Містицизм: теорія та історія [Текст] / Ріс. акад. наук, Ін-т філософії. - М.: Іфра. - 203 с.; 20 см. - Бібліогр. в прямуючи, 2008

 2.  Два етапи тантрической трансформації
    особливості кожної з цих двох стадій тантрической практики. 1. Основний практикою на стадії зародження (породження) є розглянута вище практика йідама, або «йога божества», що включає візуалізацію мандали обраного божества, читання мантр, використання символічних жестів (мудрий), а також виконання інших дій, що мають психотехническое значення, приписаних текстом Садхани. На
 3.  Різноманітна морфологія містики
    особливо значущі Екста-зи, раденія, окультні оргиастические стану, що представляють собою у функціональному відношенні містичний транс - глибока зміна самосвідомості і відчуття особистістю своєї ідентичності. Особистісний містичний досвід має не тільки індивідуальні, але і колективні і навіть масові прояви. У цьому випадку ми маємо справу з містично пофарбованої соціальною психологією,
 4.  9.1. СТАРИЙ СВІТЛО 9.1.1. Лхаса
    тибетського держави тибетські джерела приписують САНГЦЕН? Гамп (629? 649 р.), який завершив тривалий процес об'єднання племен Тибету ". Слід зауважити, що до цього об'єднання на території Тибету" налічувалося близько 20 військово? племінних утворень "- 18 племен." Історичним центром тибетського держави була долина р.. Ярлунг (на південному? Сході Тибету). Сюди, на місце
 5.  ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ КРАЇН СХОДУ
    практики Китаю в XX в. Казань: Изд-во Каз. ун-ту, 2006. 367 с. Рез. англ. Бібліогр.: С. 319-363. Чи не Юаньдун. Нове розуміння філософських ідей Мао Цзедуна / / Зап. філософії. 2007. № 5. С. 136-146. Неретина С., Огурцов А. Універсалії в східній філософії / / Неретина С., Огурцов А. Шляхи до уніврсаліям. СПб.: Изд-во РХГА, 2006. С. 82-108. Нечипуренко В.М. Єврейська філософія і каббала: Сефер
 6.  Містичне простір Інтернету
    містичної тематики в російськомовному сегменті Інтернету, розділеному на сайти спілкування (чати, конференції, форуми), портали складування інформації (пер-сональние веб-сторінки, офіційні сторінки установ, підприємств, організацій тощо), також блоги - популярні сьогодні інтернет-щоденники і, нарешті, сайти, об'єднуючі в собі все зазначене. Використовуючи популярні пошукові системи «Google» 1
 7.  Помилкові і неадекватні інтерпретації специфіки містики
    особливостей особистості. Вкрай негативістський підхід до містики властивий, по-друге, вузько раціоналістичним уявленням сцієнтизму, з позицій якого затверджується її неспроможність у пізнавальному відношенні і на цій підставі також відкидається її соціокультурне значення. Тим часом містика не виключає елементів раціоналізму і до того ж часто трактується, як вже зазначалося вище,
 8.  Різноспрямованість містичних процесів
    містичної спрямованості християнства до обоження з орієнтацією дьяволоманию (сатанізму), лідери якого заявляють про втілення в них богоборчого початку. Відомий Алістер Кроулі називав себе «Звіром семиголового», маючи на увазі втілення в своєму тілі моторошної рогатою тварі, що виходить з моря, за описом в 13 розділі Об'явлення Іоанна Богослова16. Цей найбільш впливовий представник
 9.  Аналітична теорія містики і містицизму
    особливості містицизму. Зазначені їм «чотири головних характерних ознаки» містики не володіють необхідною загальністю і тому не дають повного уявлення про особливості цього феномена. Детальний відтворення когнітивного змісту релігійного досвіду справді надзвичайно важко, оскільки насилу піддається або взагалі не піддається словесному вираженню - воно не вербалізуемие. Тим
 10.  Три рівня функціонування містицизму
    особливості цих морфологічних за своєю природою феноменів. У безкрайньому розмаїтті морфологічних проявів містицизму на всьому протязі його довгої історії простежується кілька основних типів його інституалізації. Найпростіший, а тому, ймовірно, найдавніший і, отже, початковий тип институализированного містицизму проявляється в уявленні про об'єктивне існування
 11.  Священик Данило Сисоєв. Іслам. Православний погляд / Священик Данило Сисоєв - М.: Автономна некомерційна організація «Духовна спадщина». - 96 с., 2011

 12.  Містичний ноктюрн
    містичний режим ноктюрну? Це коли уява малює повну тотожність людини зі смертю і з часом. Тут здійснюється «містична» операція з твердженням не дуалізму, а монізму - єдності протилежностей. Людина (імажінер) настільки боїться дуальності, що робить і ід, ніби її не існує, і, відповідно, доводячи до кінця цю логіку, людина говорить: «Я не вмираю, тому що
 13.  Рекомендована література:
    особливо ісламу. Послідовники Калачакри шанують 24-рукого Адібудда Калачакри, який уособлює злиття Часу і Порожнечі. КАРМА (санскр.) - букв. «Дія», «обов'язок». У тхераваде - будь-які вольові наміри людини. Спрощено - закон відплати, закон причин і наслідків, близький до поняття «доля» у західних народів. Всіма своїми думками і вчинками людські істоти створюють собі
 14.  Різниця значень містики і містицизму
    особливості цього дійства), тобто власне містику і вероучітельскій дискурс - осмислення і опис даного дійства в рамках певного релігійного вчення. Таким чином, різниця між містикою і містицизмом визначається їх роллю як особливих компонентів загальної системи специфічної сакральної діяльності. Наше висновок по суті збігається з категоричним висловом Володимира
 15.  Режими несвідомого і етноси Росії
    особливо на Півночі, за структурою міфу точно відповідають російським, навіть невідомо, чи не слов'яни є у них запозичили свій ноктюрн, оскільки фіни тут жили до нас. Чи це просто збіг, і слов'яни (германські «вани») були з точки зору міфос їм близькі? Фіни - представники глибокого містичного ноктюрну, і міфологія фінських народів свідчить про переважання традиційних