Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

72. Особливості особистості підлітка

Виділяють такі види спрямованості особистості

підлітка:, - гуманістична спрямованість - ставлення підлітка до себе і суспільству позитивні;. - Егоїстична спрямованість - він сам є бо-леї значущим, ніж суспільство;

-депресивна спрямованість - він сам ніякої цін-ності не представляє для себе. Його ставлення до гро-ву можна назвати умовно позитивним;-суїцидальна спрямованість - ні суспільство, ні особистість для самої себе не представляє ніякої цін-ності.

Найважливішою особливістю підлітків є поступовий відхід від прямого копіювання оцінок дорослих до самооцінки, все більша опора на внутрішні крите-. рії. Уявлення, на підставі яких у підлітків формуються критерії самооцінки, купуються під час особливої ??діяльності - самопізнання. Основний ре-формою самопізнання підлітка є порівняння себе з іншими людьми - дорослими, однолітками. Отроцтво завдяки потребі пізнати себе (іден-тифікації з власним «Я») і прагненню відкрити че-рез постійні рефлексії свою вислизає сутність позбавляє підлітка спокійній душевного життя. Рефлексії на себе та інших відкривають в отроцтві глибини своєї недосконалості - і підліток йде у стан психологічної кризи. Але криза отроцтва обога-щает підлітка знаннями і почуттями таких глибин, про ко-, торих він навіть не підозрював в дитинстві. Пройшовши через власні душевні муки, підліток набуває ідентифікацію з собою і з іншими, вперше опановує досвідом цілеспрямованого відокремлення.

Ві мотиви. Встановлення такої ієрархії призводить до стабілізації якостей особистості, визначаючи її спрямованість, і «дозволяє людині в кожній конкретній ситуації зайняти властиву йому моральну позицію».

Розвиток особистості в підлітковому віці Л. Колберг пов'язував із засвоєнням моралі, він виділив три головних рівня моральних суджень:

) доморальний, коли діти орієнтуються не на етичні принципи, а на можливе заохочення і покарання, - доподросткового рівень;

2) рівень «конвенциальной моралі», коли дитина слідує тому, що очікується і схвалюється оточуючими, цей рівень переважає в 0-3 років;

3) рівень «автономної моралі», тобто самостійно вироблених моральних принципів. Даний рівень розвивається лише в 3-6 років, а й до кінця підліткового віку він властивий тільки 0% дітей. «Дорослу» позицію в житті. Кардинальні зміни стосуються мотивації. У змісті мотивів на перший план виступають мотиви, які пов'язані з несформованим світоглядом, з планами майбутнього життя. Структура мотивів характеризується ієрархічною системою, наявністю певної системи супідрядних різних мотиваційних тенденцій на основі провідних суспільно значущих і що стали цінними для особистості мотивів. Що стосується механізму дії мотивів, то вони діють тепер не безпосередньо, а виникають на основі свідомо поставленої мети і свідомо прийнятого наміри. Саме в мотиваційній сфері, як вважала Л. І. Божович, знаходиться головне новоутворення перехідного віку. Поведінка підлітка регулюється його самооцінкою, а самооцінка формується в ході спілкування з оточуючими людьми.

Розвиток самосвідомості підлітка призводить до виникнення в кінці перехідного періоду психологічного новоутворення, яке Л. І. Божович називала «самовизначенням». З суб'єктивної точки зору воно характеризується усвідомленням себе як члена суспільства і конкретизується в новій суспільно значущої позиції. Самовизначення виникає в кінці навчання в школі, коли людина стоїть перед необхідністю вирішувати проблему свого майбутнього. Воно грунтується на вже стійко сформованих інтересах і прагненнях суб'єкта, передбачає врахування своїх можливостей і зовнішніх обставин, спирається на формується світогляд підлітка і пов'язане з вибором професії. тримання якої виходить за межі шкільної програми (гуртки, музеї тощо). Значний обсяг знань у підлітків - результат самостійної роботи.

Багато психологів вважають почуття дорослості джерелом розвитку особистості в підлітковому віці, основною мотивацією його активності. Але яким шляхом буде йти цей розвиток, багато в чому залежить від дорослих. Так, якщо прагнення бути дорослим викликає опір з боку дійсності, підліток змушений витрачати власну енергію на доказ своєї дорослості, що призводить до переваги в активності дитини трудової діяльності та діяльності самоствердження, відчуття дорослості реалізується в співтоваристві однолітків. Якщо оточуючі дорослі визнають дорослість підлітка, то можливий розвиток суспільно корисної діяльності та діяльності самовдосконалення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 72. Особливості особистості підлітка "
 1. 63. Підліткова криза
  особистість, що володіє тільки їй властивими якостями. Це породжує у підлітка прагнення до самоствердження, самовираження та самовихованню. Механізмом розвитку самосвідомості є рефлексія. Підлітки критично ставляться до негативних рис свого характеру, переживають через тих рис, які заважають їм в дружбі і взаєминах з іншими людьми. Хоча в цей період відбувається об'єктивне
 2. 87. Підлітковий вік
  особистості, кола її спілкування, групової приналежності і типу людей, на яких вона орієнтується. Поведінка підлітка визначається промежуточностью (маргінальністю) його положення. Це проявляється у психіці, для якої типові внутрішня сором'язливість, невизначеність рівня домагань, внутрішні протиріччя, агресивність, схильність до крайніх точок зору і позицій.
 3. 67. Зміни в когнітивної сфері підлітків
  підлітковому віці. Головне в розвитку мислення - оволодіння підріст-ком процесом утворення понять, який веде до вищої форми інтелектуальної діяльності, новим 'способам поведінки. Для підлітка все більшого значення починає набувати теоретичне мислення, здатність встановлювати максимальну
 4. 70. Моральне розвиток підлітка
  підлітка знаходяться ще в нестійкому стані. У переконанні, на думку Л. І. Божович, знаходить своє вираження більш широкий життєвий досвід школяра, проаналізований і узагальнений з точки зору моральних норм, і переконання стають специфічними мотивами поведінки і діяльності школярів. Одночасно з розвитком переконань формується моральне світогляд, який представляє
 5. Друга стадія
  особистості у підлітків. Я отримав необхідні зобов'язання керівництва щодо штату і лікарів-резидентів, тому що глава відділення бажав зробити майже все в межах розумного, щоб зняти з себе гостру проблему підлітків. Він погодився залишати пацієнтів у лікарні мінімум на рік і не міняти в цей період лікуючого лікаря. Наступні шість років були найвищою мірою плідними для
 6. Як захистити підлітка від секти?
  Особливо у молоді) про історію релігії і, зокрема, історії православної культури. Все це дозволяє новим «місіонерам» тлумачити Біблію у власних інтересах і виглядати «переконливими» в нав'язуваних людям дискусіях. Звичка «плисти за течією», бути «маріонеткою» обставин (або всесильних ЗМІ). А при їх зміні безвольно «переважувати себе, як якусь одяг, з одного
 7. Запитання для самопідготовки
  особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони різняться? Що лягло в основу його типологізації соціальних відхилень? Розкрийте поняття «індивідуальної девіації» і «соціальної аномії». Які явища вони описують? Чим відрізняються нормативна та модальна особистості? Що таке «конфлікт
 8. Методи протидії
  підлітку інтерес до якої-небудь секти на початковій стадії подібного захоплення, можна зводити його в православний храм (мечеть, синагогу) і переконати поспілкуватися зі священиком (або самі зверніться за порадою до священнослужителя). 2. Спробуйте оцінити, що за секта привернула підлітка і чим саме. 3. Більше цікавтеся, чим займається підліток. Можливість розповідати вам про свої
 9. 6. Зв'язок навчання і розвитку особистості
  особистості. У психології виділяють кілька типів розвитку. Еволюційний розвиток - поява нового в порівнянні з попереднім етапом (новоутворення вікових періодів). Інволюційних зміни - втрата раніше сформир ванних психічних властивостей і якостей, що мали місце в попередніх періодах розвитку. Гетерохронностью розвиток - різночасне прояв психічних якостей в онтогенезі. Одні
 10. Тінейджери обожнюють фільми-а вто ката ст р про ф и
  підлітки часто дивляться одні й ті ж передачі на кабельних телеканалах начебто MTV. Відповідно, реклама швидко досягне мети і обійдеться набагато дешевше. Що стосується дорослої аудиторії, то якщо її представники і дивляться телевізор, то в основному лише ті програми, які йдуть у прайм-тайм. По-друге, потрапивши в кінотеатр, підлітки тут же починають у величезних кількостях споживати попкорн і
 11. ИСКРЕННОСТЬ
  особистості. Це виражається в тому, що особистість вірить у правильність своєї віри і дій. Щира людина характеризується відвертістю, чесністю, благородством суджень і
 12. Питання та відповіді
  особливості дитини, її стать, схожість з одним з батьків. Джей Хейлі вважає, що кожна дитина в родині займає своє особливе місце, і тільки один, в силу свого специфічного становища в сімейній структурі, виявляється втягнутим в проблеми батьків. Тільки одна дитина (дуже рідко двоє) стає психотиком або шизофреніком. Маттео Сельвіні: Як показують накопичені нами
 13. Виступ Дональда Мейхенбаума
  особливо до тих, у кого виявлені серйозні форми психопатології, такі як шизофренія. Тільки мужня і проникливий клініцист наважиться проникнути у складний механізм виникнення хвороби та її прояви в сім'ї. Треба відзначити особливу сміливість теорії Палаззолі щодо повторюваних сімейних патернів, що ведуть до серйозних порушень психіки підлітка. Проте, виникає ряд
 14. ВДОСКОНАЛЕННЯ
  особистості і суспільства. Самовдосконалення фізичне, моральне, духовне, інтелектуальне. (Татаркевич В. Про щастя і досконало людини.-М., 1981. - С.336-359. Карсавін В.С. Про особистості.-М., 1992. Бердяєв Н.А. Філософія вільного духу. - М.,
 15. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004