Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаГірничо-геологічна галузьБуропідривні роботи → 
« Попередня Наступна »
Матвейчук В.В.. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний посібник. - М.: Академічний Проект. -512 С., 2005 - перейти до змісту підручника

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

Стаття 5

Цілі боротьби з тероризмом

Боротьба з тероризмом в Російській Федерації здійснюється з метою: 1)

захисту особи, суспільства і держави від тероризму; 2)

попередження , виявлення, припинення терористичної діяльності та мінімізації її наслідків; 3)

виявлення та усунення причин і умов, що сприяють здійсненню терористичної діяльності.

Стаття Б

Суб'єкти, які здійснюють боротьбу з тероризмом

1. Основним суб'єктом керівництва боротьбою з тероризмом та забезпечення її необхідними сила-ми, засобами і ресурсами є Уряд Російської Федерації. 2.

Федеральні органи виконавчої влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції, встановленої федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. 3.

Суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

Федеральна служба безпеки Російської Федерації;

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації;

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації; Федеральна служба охорони Російської Федерації;

Міністерство оборони Російської Федерації. <В ред. Федерального закону від 30 червня 2003 р. № 86-ФЗ; НГР: Р0302431> 4.

Суб'єктами, які беруть участь у попередженні, виявленні та припиненні терористичної діяльності в межах своєї компетенції, є й інші федеральні органи виконавчої влади, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації. 5.

У разі ліквідації, реорганізації або перейменування перелічених у цій статті федеральних органів виконавчої влади їх функції в галузі боротьби з тероризмом переходять до їх правонаступників. 6.

Для координації діяльності суб'єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом, відповідно до рішень Президента Російської Федерації або рішеннями Уряду Російської Федерації можуть створюватися антитерористичні комісії на федеральному і регіональному рівні. Федеральна антитерористична комісія вирішує такі основні завдання:

? виробляє основи державної політики в галузі боротьби з тероризмом в Російській Фе-ської Федерації та рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності роботи з виявлення та усунення причин і умов, що сприяють виникненню тероризму та здійснення терористичної діяльності; здійснює збір та аналіз інформації про стан і тенденції тероризму на території Російської Федерації;?

Координує діяльність федеральних органів виконавчої влади, які здійснюють боротьбу з тероризмом, з метою досягнення узгодженості їх дій щодо попередження, виявлення та припинення терористичних акцій, а також виявлення та усунення причин і умов, що сприяють підготовці та реалізації терористичних акцій;?

Бере участь у підготовці міжнародних договорів в Російській Федерації в галузі боротьби з тероризмом;?

Виробляє пропозиції про вдосконалення законодавства Російської Федерації в області боротьби з тероризмом.

Стаття 7

Компетенція суб'єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом 1.

Суб'єкти, які здійснюють боротьбу з тероризмом, керуються у своїй діяльності цим Законом, іншими федеральними законами, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації, а також виданими на їх основі нормативними правовими актахмі ( в тому числі і міжвідомчими), що регламентують цю діяльність. 2.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації та її територіальні органи в суб'єктах Російської Федерації здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення злочинів тер-рорістіческого характеру, в тому числі злочинів, які мають політичну мету, а також за допомогою попередження, виявлення і припинення міжнародної терористичної діяльності. відповідно до кримінально-процесуальним законодавством проводять попереднє розслідування у кримінальних справах про такі злочини. Прикордонні органи і прикордонні війська здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами Державного кордону Російської Федерації, а також незаконного переміщення через державний кордон Російської Федерації зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин та інших предметів, які можуть бути використані як засобів вчинення злочинів терористичного характеру, беруть участь у забезпеченні безпеки національного морського судноплавства в межах територіальних вод, виключної економічної зони Російської Федерації і в проведенні контртерористичних операцій.

<У ред. Федерального закону від 30 червня 2003 р. № 86-ФЗ; НГР: Р0302431> 3.

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації здійснює боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення злочинів терористичного характеру, які переслідують корисливі цілі. 4.

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації та інші органи зовнішньої розвідки Російської Федерації здійснюють боротьбу з тероризмом за допомогою забезпечення безпеки установ Російської Федерації, що знаходяться за межами території Російської Федерації, їх співробітників та членів сімей зазначених співробітників, а також здійснюють збір інформації про діяльність іноземних та міжнародних тер-рорістіческіх організацій. 5.

Федеральна служба охорони Російської Федерації здійснює боротьбу з тероризмом за допомогою забезпечення безпеки об'єктів державної охорони та захисту охоронюваних об'єктів. 6.

Міністерство оборони Російської Федерації забезпечує захист знаходяться на озброєнні зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів і вибухових речовин, захист військових об'єктів, а також бере участь у забезпеченні безпеки національного морського судноплавства, повітряного простору Російської Федерації, в проведенні контртерористичних операцій.

7.

<Втратив чинність: Федеральний закон від 30 червня 2003 р. № 86-ФЗ; НГР: Р0302431>

Стаття 8

Основні функції суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом Федеральні органи виконавчої влади, перелічені у статті 6 цього Закону, та їх територіальні органи в суб'єктах Російської Федерації беру участь! в боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції за допомогою розробки та реалізації профілактичних, режимних, організаційних, виховних та інших заходів попередження, виявлення та припинення терористичної діяльності; створення і підтримки в необхідній готовності в е д о М З ТВ е Н Н И X систем проти оді й ств і я вчиненню злочинів терористичного характеру; гі р е до ста вле ня мате риально-технічних і фінансових коштів, інформації, транспортних засобів і засобів зв'язку, медичного обладнання та медикаментів, а також в інших формах виходячи з потреб в галузі боротьби з тероризмом.

Порядок надання матеріально-технічних і фінансових коштів, інформації, транспортних засобів і засобів зв'язку, медичного обладнання та медикаментів встановлюється Урядом Російської Федерації

Стаття 9

Сприяння органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом 1.

Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та організації незалежно від форм власності, посадові особи повинні сприяти органам, що здійснюють боротьбу з тероризмом. 2.

Повідомлення громадян правоохоронним органам про стали відомими їм відомостях про терористичну діяльність і про будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків, є цивільним до, \ гом кожного.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ "
 1. Глава 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
  основи боротьби з тероризмом зажадали внесення змін і доповнень до КК (Федеральний закон від 27.07.2006 N
 2. 0 БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ
  основи боротьби з тероризмом в Російській Федерації, порядок координації діяльності здійснюють боротьбу з тероризмом федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, громадських об'єднань та організацій незалежно від форм власності, посадових осіб та окремих на них громадян, а також права, обов'язки і гарантії громадян у зв'язку з
 3. ВСТУП
  основу роботи покладено результати вивчення практики підтримання державного обвинувачення у справах злочинів терористичного характеру, проаналізовано 28 обвинувальних промов за розглянутими справах. Монографія складається з двох розділів. У першому розділі першого розділу дається кримінально-правова характеристика злочинів терористичного характеру (з урахуванням змін, внесених до КК
 4. Інформаційний тероризм
  основних заходів протидії інформаційному тероризму можна віднести: створення єдиної стратегії боротьби з інформаційним тероризмом, відповідно до якої функції силових відомств чітко розподілені і координуються державою; створення загального центру для моніторингу загроз інформаційного тероризму і розробки заходів швидкого реагування; організацію якісного захисту
 5. 2.2. Вивчення нормативних правових актів, рішень Конституційного Суду РФ, постанов Пленуму Верховного Суду РФ, ознайомлення з судовою практикою, методичною літературою
  підставі п. 1 ч. 2 ст. 241 КПК, що створює додаткові труднощі для доступу до їх матеріалами. Все це слід мати на увазі державному обвинувачу, що приступає до вивчення судової практики з кримінальних справ про тероризм, і гранично уважно поставитися до будь-якого джерела, де може міститися корисна інформація. Не можна не відзначити, що в Останнім часом більш активно
 6. 1.3. Сприяння терористичної діяльності (ст. 205.1 КК)
  підставою для визнання організації терористичної, що представляє собою один з видів екстремістської організації. Кримінальна відповідальність за організацію екстремістської організації встановлена ??в ст. 282.2 КК. Об'єктивна сторона складу цього злочину виражається в організації діяльності суспільного або релігійного об'єднання або іншої організації, щодо яких судом
 7. 1.1. Терористичний акт (ст. 205 КК)
  заснованим з точки зору точності визначення змісту конкретного діяння. Як справедливо зазначалося в науковій літературі, тероризм - це термін, який більш доречно використовувати для позначення соціального феномену в цілому, а не окремого злочину. Дискусію з цього питання докладніше див: Артамонов І.І. Деякі пропозиції щодо вдосконалення правової основи боротьби з
 8. 1.4. Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму (ст. 205.2 КК)
  основною ознакою засоби масової інформації служить його періодичність. Закон РФ від 27.12.1991 N 2124-1 "Про засоби масової інформації" (в ред. від 24.07.2007) / / Відомості РФ. 1992. N 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 169, N 24. Ст. 2256, N 30. Ст. 2870; 1996. N 1. Ст. 4; 1998. N 10. Ст. 1143; 2000. N 26 . Ст. 2737, N 32. Ст. 3333; 2001. N 32. Ст. 3315; 2002. N 12. Ст. 1093, N 30. Ст.
 9. ФІЛОСОФІЯ ДУХУ І МАТЕРІЇ Рене Декарт
  боротьбу матеріалізму та ідеалізму. Боротьба ця не статична і дуже суперечлива, вона аж ніяк не лежить на поверхні навіть відкрито протистоять філософських вчень і систем. Така боротьба була майже завжди неоднопланбьььовой і неоднозначною. Розвиток її виявляло поглиблення людського знання, ускладнення свідомості людини в його різноманітних аспектах, в його відношенні до природи та культури.
 10. ТЕМА 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
  тероризм. Джерела та література: Луньов В . В. Злочинність ХХ століття. М., 1997. Тураєв В.А. Глобальні проблеми сучасності. М., 2001. Гол. 3, 4, 5, 6. Кудрявцев В.Н. Злочинність і вдачі перехідного періоду. М., 2002. Паин Е.А. Соціальна природа екстремізму і тероризму / / Суспільні науки і сучасність. 2002. № 4. Ківа А.В., Федоров В.А. Анатомія тероризму / / Суспільні науки і
 11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
  боротьбу? Якими засобами розумніше вести боротьбу зі злом? Моральність мети чи виправдовує застосування будь-яких засобів у боротьбі проти зла? Чи завжди благородна мета виправдовує засоби? Що таке гордість і егоїзм? Що таке честь і гідність? Що таке мужність, героїзм і боягузтво? Як ви розумієте борг і почуття обов'язку? Як ви розумієте категорію етичного ідеалу? Що таке щастя
 12.  З.6. СТРУКТУРА НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФВРМІРПВАПІЙ В ЧЕЧНІ Н ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ наведених ними ТЕРОРИСТИЧНИХ і диверсійних АКЦІЙ
    основі, то на сьогоднішній день за відсутності резерву добровольців і зростаючих потребах в людях поповнення до складу НВФ втягується шляхом обману, підкупу чи погроз. Це в значній мірі послаблює морально-психологічну стійкість бандформувань і може ефективно використовуватися для боротьби з ними. Так, наприклад, своєчасне оголошення амністії бойовикам сприяло розколу в
 13.  ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
    тероризму "і Федерального закону" Про протидію тероризму "/ / Відомості Верховної. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3452 2. Офіційні видання БВС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації Ведомости (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР); Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (РРФСР, РФ) СЗ РФ - Відомості Верховної
 14.  Ідеї ??гуманістичної етики
    основи песимізму »(1880),« Етичні нариси »
 15.  1.6. Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму (ст. 207 КК)
    основ конституційного ладу і безпеки держави ", отже, всі злочини, що знаходяться в ній, спрямовані проти безпеки Російської Федерації. Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / За заг. ред. В.М. Лебедєва. М., 2004. С . 701. Необхідно враховувати, що кримінальний закон містить ще ряд норм, що встановлюють відповідальність за
 16.  § 7. Опір фашизму. Народний фронт у Франції
    основними ідеями якої стали захист політичних свобод, боротьба з фашизмом і тероризмом, демократизація системи освіти та засобів масової інформації, захист миру і боротьба за роззброєння. У розділі економічних цілей передбачалося скорочення безробіття, підтримка сільського господарства, заходи з фінансового оздоровлення. Загалом програма носила загальнодемократичний, антифашистський,
 17.  Досвід США в організації інформаційних воєн
    підставу вторгнення в Ірак. У країні не було виявлено зброю масового ураження, значить, і не було можливості його застосування проти інших країн. Після цього виправдати окупацію Іраку не могла ніяка дезінформація, що істотно послабило позиції президента США. Агресія проти Югославії. НАТО на чолі з США досить успішно здійснювало інформаційне забезпечення агресії проти
 18.  14.13 Прокуратура на залізничному, водному і повітряному транспорті
    основами, з іншого - з урахуванням статусу піднаглядних об'єктів в системі транспортних або митних органів. Причому розслідуванням найбільш складних і актуальних справ тут займаються слідчі підрозділи транспортних прокуратур на правах прокуратур суб'єктів Російської Федерації. Транспортні прокуратури взаємодіють з територіальними прокуратурами. При необхідності виконання
 19.  Права виробників фонограм
    основі спеціалізованими організаціями, які вправі представляти інтереси всіх виконавців і виробників фонограм. Подібний підхід іноді іменується режимом примусових ліцензій, оскільки відповідно з ним ні виконавці, ні виробники фонограм не вправі забороняти зазначені в ст. 39 Закону види використання опублікованих з комерційною метою фонограм і записаних на них
 20.  Загальні принципи організації та проведення бойових операцій бандформуваннями
    основі їх лежать загальні принципи диверсійно-партизанської боротьби і тероризму: 1. Облік фактора місцевого населення при організації та здійсненні бойових дій, який передбачає:? проведення інформаційної війни проти місцевого населення з використанням засобів масової інформації з метою формування в суспільній свідомості негативного, ворожого ставлення до сил правопорядку;?