Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія праці / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія
ЗМІСТ:
Середина Н. В., Шкуренко Д. А. . Основи медичної психології: загальна, клінічна, патопсихологія / Серія «Підручники, навчальні посібники». - Ростов н / Д: «Фенікс». - 512 с., 2003
У посібнику розглядається зв'язок медичної, загальної, клінічної психології та патопсихології. Даний посібник містить вступні відомості про психотерапії, спектр нетрадиційних питань, теоретичних концепцій та історичних відомостей, зокрема з питань походження хвороб. Цей навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів - психологам і медикам, крім того, може бути рекомендовано педагогам, соціальним та медичним працівникам, студентам медичних та педагогічних коледжів, а також усім, кого цікавлять питання медичної психології.
Передмова
РОЗДІЛ I. ВСТУП У СПІЛЬНУ та медичної психології
1. Виникнення, розвиток і становлення психології 1.1. Історичний розвиток психологічної думки
1.2. Виникнення і розвиток психологічної науки. Зарубіжні школи та концепції
1.3. Розвиток психології в Росії
1.4. Становлення медичної психології
2. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
2.1. Основні принципи вітчизняної психології
2.2. Предмет і завдання медичної психології
2.3. Методи психології
Метод аналізу продуктів діяльності людини.
3. ПСИХІКА І СВІДОМІСТЬ
3.1. Психіка як властивість мозку
3.2. Рефлекторна природа психіки
3.3. Свідомість як вища ступінь розвитку психіки
3.4. Сон і сноведеній
3.5. Несвідоме
3.6. Порушення свідомості
РОЗДІЛ II. Пізнавальні процеси ТА ЇХ ПОРУШЕННЯ
4. Відчуття і сприйняття
4.1. Відчуття
4.2. Біль
4.3. Порушення відчуттів
4.4. Сприйняття і його порушення
5. Уява та подання 5.1. Уява
5.2. Уявлення
6. Увага 6.1. Поняття уваги
6.2. Розлади уваги
7. Пам'ять 7.1. Загальна характеристика пам'яті
7.2. Порушення пам'яті
8. Мислення та інтелект 8.1. Мислення як психічний процес
8.2. Поняття інтелекту
8.3. Порушення мислення та інтелекту
Порушення інтелекту
9. Мова 9.1. Мова і мова як засіб спілкування
Опції мови
Види мови
9.2. Порушення мови
РОЗДІЛ III. ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ АНОМАЛІЇ
10. Психологічна характеристика особистості 10.1. Загальні уявлення про особистість
Характеристика особистості
10.2. Темперамент
10.3. Характер і його акцентуації Загальне поняття про характер
Індивідуальне і типове в характері.
Акцентуації характеру
10.4. Відхиляється поведінка особистості
відхиляється поведінка хворий особистості
дезадаптивною поведінку.
11. Емоції і воля в нормі та патології 11.1. Стенические і астенічні емоції Поняття емоцій.
Стенические і астенічні емоції
Емоційні прояви
Афект
11.2. Патологія емоцій і почуттів
11.3. Вольові процеси та їх патологія
Патологія вольової сфери
12. Стрес і фрустрація 12.1. Стрес: його природа і стадії
12.2. Поняття фрустрації
13. Патопсихологія особистості 13.1. Поняття патопсихології
13.2. Порушення особистості
13.3. Патопсихологические стану
РОЗДІЛ IV. ОСОБИСТІСТЬ І ХВОРОБА
14. Хвороба і здоров'я 14.1. Історико-релігійні погляди на походження і систематику хвороб
Герметична теорія виникнення хвороб
Християнські погляди на проблематику хвороб
Здоров'я і хвороба
14.2. Систематика хвороб
14.3. Поняття здоров'я. основні критерії здоров'я
Психічне здоров'я
15. Психологія соматичного хворого 15.1. Уявлення про психосоматики
Психосоматичні розлади і захворювання
15.2. Особливості психічного стану соматичного хворого
Вплив хвороби на психіку людини
зміниться психіки при соматичних хворобах.
15.3. Свідомість хвороби
15.4. Реакції особистості на хворобу
15.5. Хворий і довкілля
16. Психогении і ятрогении
16.2. Ятрогенії
16.3. Ятропатіі
17. Психологічні особливості лікувального режиму 17.1. Лікувально-охоронний режим
17.2. Лікування середовищем і організація роботи
РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА І ХВОРОГО
18.1. Особливості спілкування медичного працівника "і хворого
Відмінності поглядів медичного працівника і хворого
18.2. Способи підвищення ефективності спілкування
19. Психогигиена і психопрофилактика 19.1. Загальні принципи психогігієни
19.2. Психопрофилактика та її методи
20. Основи психотерапії 20.1. Загальне поняття про психотерапії
20.2 . Основні напрями і методи психотерапії
Методи психотерапії
21. Спеціальні питання медичної психології 21.1. Психологічні особливості експертизи
21.3. Питання медико -психологічної реабілітація та психологія санітарної освіти
Клінічна психологія:
  1. Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З.. СОМАТОПСІХОЛОГІЯ. Хрестоматія. - 2006
  2. Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З.. Соматопсіхологія: Навчально-методичний посібник з курсу «Соматопсіхологія» - Ульянівськ: УлГУ. - 2005 р.
  3. Александер Ф.. Психосоматична медицина. Принципи і практичне застосування. / Пер. з англ. С. Могилевського. - М.: Изд-во ЕКСМО-Прес. - 352 с. (Серія «Психологія без кордонів»). - 2002 рік
  4. Ю. А. Олександрівський. Прикордонні психічні розлади. Навчальний посібник. - 2000
  5. А. І. Захаров. Походження дитячих неврозів і психотерапія - 2000
  6. Віктор Франкл. Теорія і терапія неврозів - 2000
  7. Нуллер Ю. Л., Михаленко І. Н. Афективні психози - 1988
  8. Н. К. Корсакова, Л.І. Московічюте. Клінічна нейропсихологія. М., МГУ. - 1988
  9. Маньян В.. Клінічні лекції з душевним хворобам - 1893