Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці

З метою розробки технологічного режиму збагачення молібден-аргіллізітових руд вивчено вплив умов подрібнення першої та другої стадій на показники колективної флотації при переробці кристалічної ських і аргіллізітових руд на Жірскенской збагачувальній фабриці. Досліди були проведені на готовому класі зливів млинів на першій і на другій стадіях подрібнення. Результати експерименту представлені діаграмою на рис. 26.

Як видно з діаграм, основний вплив на погіршення показників колективної флотації при переробці глинистих руд надає перша стадія подрібнення. Це викликано великим вмістом глинистих шламів, що надходять з рудою в першу стадію подрібнення, де в процесі измель-чення відбувається значне збільшення питомої поверхні глинистих мінералів, в результаті чого їх поверхня стає більш актив-ної, підвищується їх сорбційна здатність але відношенню до застосовуваних реагентів.

Дослідження з вивчення впливу плотностних режимів проводилися при переробці молібден-аргіллізітовой руди Жірекенского месторожде-ня з вмістом молібдену 0,08-0,1%. Схема проведення промислових випробувань рекомендованого режиму подрібнення зображена на рис. 27.

Щільність пульпи при подрібненні руди в млині мокрого самоіз-мсльченія (ММС) встановлювалася розрахункова, зниження щільності вироб-доводилося допомогою додаткової подачі води в млин. В якості модифікатора глинистих шламів в млин самоподрібнення подавався оксіпропілірованний бутиловий спирт (ОПСБ) з витратою 25 г / т. Замір щільності пульпи (в зливі) здійснювався ваговим методом.

Дослідження по впливу рекомендованого режиму подрібнення на технологічні показники колективної флотації проводилися протягом чотирьох змін. Продуктивність вузла подрібнення визначалася за поки-заниям транспортерних ваг, витрата води замірявся за показання расхо-домеров води.

Випробування здійснювалося в циклі колективної флотації другої секції - відбиралися проби зливу гидроциклона (вихідна руда), концентрату і хвостів колективної флотації. Дослідження виконувалися спільно з технологами науково-дослідної лабораторії ГЗК і збагачувальної фабрики.

Для визначення технологічних показників колективної флотації виконувався хімічний аналіз проб (на молібден), відібраних спів-ками відділу технічного контролю Жірекснской збагачувальної фабрики. Отримані результати промислових випробувань наведені в табл. 54.

Проведені промислові випробування розробленого режиму з-мельченной при переробці молібден-аргіллізітових руд на Жірекенской збагачувальній фабриці з подачею оксіпропілірованного бутилового спир-та (ОПСБ) в млин самоподрібнення, а також зміни плотностних режимів при подрібненні в ММС показали позитивні результати.

З даних табл. 53 видно, що витяг сульфидного молібдену в колективний концентрат з подачею ОПСБ в млин самоподрібнення со-ставило 70,1%, а без його подачі - 61,13 і 50,97%.

Зниження щільності пульпи в млині ММС до 48-50% з одночасним-менной подачею в неї ОПСБ з витратою 25 г / т дозволило отримати витягу-ня молібдену в колективний концентрат 81,32%.

И аіліца

Результати промислових випробувань різних плотностних режимів подрібнення з подачею реагентів-модифікаторів на Жірскенской збагачувальній фабриці при переробці молібден-аргіллізітовой руди

1

Найменування продуктів и

Вихід,% Вміст молібдену. % Витяг мо-молібдену,% Час прове-дення випробують-вання Умови проведення випробувань 1 I 2 3 4 5 червня Концентрат кол. фл. Хвости кол. фл. Вихідна руда 0,773 99.227 100

1 1 7,93 0,039 0,10 61,13 38,87 100 10.07 зміна № 2 10.00 - 12.00 1. Продуктивність вузла подрібнення - 250 т / год

2.

Подача ОПСБ в млин ММС не про-випроваджує.

3. Щільність: слива ММС - 73% тв.

Зливу МШЦ - 66% тв. зливу ГЦ - 30% тв.

4. Режим колективної флотації: щільність 30% твердого гас - 130 г / т ксантогенат бутиловий - 5 г / т ОПСБ - 14 г / т

сірчистий натрии - 90 г / т 1. Продуктивність вузла подрібнення - 250 т / год

2. Подача ОПСБ в млин ММС - 25 г / т

2. Щільність: слива ММС 48%

зливу МШЦ - 64% зливу ГЦ 30%

3. Режим колективної флотації: щільність - 30% твердого

гас-130 г / т! ксантогенат бутиловий - 5 г / т ОПСБ - 14 г / т сірчистий натрій - 90 г / т Концентрат кол. фл. Хвости кол. фл. Вихідна руда 0,909 99,091 100 7,4 0,029 0,096 70,10

29,9

100 11.07 зміна JN & 2 14.00 16.00

Закінчення табл. 53

1 2 3 Г4 5 б 1. Проічводнтсльность вузла подрібнення - 250 т / год 2. Подача ОПСБ в мслишцу ММС не про-випроваджує. 3. Щільність: еліта ММС - 75% гв. Концентрат кол. фл. 0,933 5,41 50,97 12.07 зливу МШЦ-65% ті. Хвости кол. фл. 99,067 0,049 49; 03 зміна № 2 зливу ГЦ - 29% ті. Вихідна руда 100 0,0992 100 10.00-12.00 4. Режим колективної флотації: і щільність-29% твердого и

и гас 130 г / т \

и ксантогенат бутиловий - 5 г / т и ОПСБ - 14 г / г сірчистий натрій - 90 г / т Концентрат кол. фл. Хвости кол. фл. Вихідна руда 0,927 99,073 100 9,30 0,02 ОЛ06 81,32 18,68 100 13.07 зміна N2 2 14.00-16.00 и

1

1 січня

і

! 1. Продуктивність вузла подрібнення - 250 т / год

3. Подача ОПСБ в млин ММС - 25 г / т

2. Щільність: слива ММС - 50%

зливу МШЦ-65% зливу ГЦ - 30%

3. Режим колективної флотації: щільність - 30% твердого гас 130 г / т

ксактогснат бутиловий - 5 г / т | ОПСБ - 14 г / т

сірчистий натрій - 90 г'т |

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці"
 1. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 2. 1.4. Мета і завдання досліджень
  основних технологічних показників обо-збагачення від різних факторів з метою регулювання процесів при пере-работке важкозбагачуваних молібденових руд.
 3. ВСТУП
  основних цін-них компонентів у балансових запасах родовищ; в даний час середній вміст молібдену в переробляються рудах родовищ Росії знаходиться на рівні 0,051%, що значно нижче середнього міні-мально змісту (0,082%) у рудах зарубіжних країн [71,106 J. Виробництво молібдену в Росії значно відстає від потреб-стей в ньому. У цілому по країні
 4. Висновки 1.
  Основних технологічних показників збагачення молібден-аргіллізітовой руди досягається зменшенням їх механічної активації шляхом виведення глинистої фракції з процесу подрібнення. 4. Найбільш раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-
 5. Висновки
  основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т) , рідкого скла (20 г / т). При встановленому оптимальному режимі флотації витяг молібдену в чорновій концентрат флотації складає 93,6
 6. 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
  результати досвіду представлені в табл. 21. За розробленою технологією отримано кондиційний по молібдену концентрат з вмістом молібдену загального 47,4%. Хімічним анали-зом встановлені вміст шкідливих домішок в концентраті (в
 7. Інформаційне забезпечення системи
  випробувань і введення в експлуатацію на реальних інформаційних даних. У 80-ті роки експлуатуючої ІТТ організацією був накопичений значний досвід масового впровадження нових прикладних інформаційно-розрахункових завдань, у тому числі для вироблення рекомендацій і варіантів рішень, пов'язаних з управлінням народним господарством країни. При цьому їх інформаційне забезпечення було істотно розширено по
 8. Висновки 1.
  основних факторів дозволяють встановити їх оптимальних значення. Зокрема, при Чанов сернокислотном вищелачі-вання пінного продукту жирнокислотного флотації оптимальними значе-нііямі досліджуваних факгоров є: - концентрація кислоти - 40 г / л ; - тривалість вилуговування 48 годин; - відношення Т: Ж - і: 3; - крупність матеріалу - 93% кл. -0,074 мм.
 9. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  результатами дослідних даних зроблена вибірка на рівні значень приватних функцій Yi, Y2, Yj, Y4, Y5 відповідно від факторів Я-Х2, Xj, X *, Х5, визначені середні значення функцій (табл. 36) , а також побудовані то-точкові графіки приватних функцій і криві їх апроксимації (рис. 16). Експериментальні значення вилучення окисленого молібдену в концентрат Функція 1 2 3 і 4 5 Середній
 10. ТЕМА 1. ТЕХНІКА
  основних етапи в розвитку техніки. Основні поняття: техніка, технічна революція, техніцизм, технологічний спосіб виробництва. Джерела та література: Кемеров В.Є., Керімов Т.Х. Хрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 305-326, 342-347, 350-368. Алексєєв П.В. Соціальна філософія. М., 2003. Гол. 6. Філософія: Підручник. 2-е вид. / Отв. ред. В.Д . Губин, Т.Ю. Сидорина. М., 2001. Ч. 3,
 11. Висновки
  основні типи руд Жірекенского месторожде-ня: легкообогатімие, среднеобогатімие, плохообогатімие , труднообога-тімие; рівень вилучення (у%) молібдену з них відповідно в МЕЖАХлах - 94,0-97,4; 90,2-93,5; 84,2-89,4; 26,9-83, 9%. 3. Як показує аналіз виконаних наукових досліджень обога-тімості руд родовища і практичних даних Жірекенской Збагати-котельної
 12. 1. 9 Короткі висновки.
  основні завдання, поставлені в даній роботі: 1. Проаналізувати існуючі класи математичних моделей і виявити з них найбільш зручні для реалізації управління. 2. Провести порівняльний аналіз конкретних моделей. 3. Розробити математичну модель сушильної установки, більш адекватну реальним процесам сушки і в кращому ступені задовольняє вимогам зручності
 13. Питання 72. Поняття патентного права
  промислові зразки, встановленням режиму їх використання та охороною, захистом прав авторів і патентовласників. 2. Винаходи, корисні моделі та промислові зразки, на відміну від об'єктів авторського права, новторіми і можуть бути одночасно створені двома різними людьми. Тому виникає необхідність формалізації в законі ознак об'єктів патентного права, встановлення особливого порядку
 14. Інформаційно-технічне та технологічне забезпечення проведення засідань Ради Федерації
  результатами поіменних голосувань і реєстрацій, загальні результати голосувань, списки виступили членів Ради Федерації і запрошених на засідання та інша інформація. Активне використання конференц-системи з індивідуальними мікрофонами дозволило проводити засідання динамічно, без затримок і пауз, які неминуче виникають при використанні виносних мікрофонів. Протягом одного дня
 15. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  режими. Модель адекватна реальним процесам сушки і зручна для управління. 3. Знайдено загальне аналітичне рішення запропонованої математичної моделі та вирішена задача Коші. 4. Представлена ??програмна реалізація отримання аналітичного рішення моделі, а також ідентифікації коефіцієнтів моделі. 5. Формалізовано задачу оптимізації управління процесом сушіння за критерієм мінімізації
 16. Белл Данієл (р. 1919)
  технологічного детермінізму. Для еволюції поглядів Белла характерно, що постіндустріальне суспільство, спочатку изображавшееся як технократична утопія, поступово перетворюється у нього в нову стадію антагоністичного суспільства, увічнюють конфлікти між керівниками і керованими. Белл - один з найбільш видних представників американського неоконсерватизму. Основні праці: «Кінець