НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

60. Основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку

! У молодшому шкільному віці великі зміни: відбуваються у пізнавальній сфері дитини. Па-

м'яти набуває яскраво виражений пізнавальний ха-рактер. Зміни в області пам'яті пов'язані з тим, що дитина, по-перше, починає усвідомлювати особливу мнеми-чний задачу. Він відокремлює це завдання від всякої іншої. По-друге, йде інтенсивне формування прийомів запам'ятовування. Від найбільш примітивних прийомів (повторі-ня, уважне тривалий розгляд матеріалу) в більш старшому віці дитина переходить до группи-ровке, осмисленню зв'язків різних частин матеріалу. , В області сприйняття відбувається перехід від непро-довільного сприйняття дитини дошкільника до целена-правлінням безпідставного спостереження за об'єктом, подчиняющемуся певної задачі. Для того щоб учень більш тонко аналізував якості об'єктів, вчи-, тель повинен проводити спеціальну роботу, навчаючи його спостереженню. Для цього у дитини необхідно створювати попередній пошуковий образ для того, щоб ребе-нок зміг побачити те, що потрібно. Якщо для дошкільнят. Було характерно анализирующее сприйняття, то до кінця молодшого шкільного віку, при відповідному

навчанні, з'являється синтезирующее сприйняття. У школі вся діяльність за своїм характером являє-ся довільній, тому активно розвивається воля і са-самоорганізації (дії планування, самоконтролю і самооцінки).

Найбільш суттєві зміни можна спостерігати в області мислення, яке набуває абстрактнийрастет.

Для школяра - частина рослини, яка містить насіння. Спочатку молодші школярі мислять по-дошкільному, дитина виходить з безпосередньої практичної значущості явища, не бере до уваги генезис цього явища, а саме це є вирішальним для визначення наукових понять.

Теоретичне мислення дозволяє учневі розв'язувати задачі, орієнтуючись не на зовнішні, наочні ознаки і зв'язку об'єктів, а на внутрішні, істотні властивості і відносини. Розвиток теоретичного мислення залежить від того, як і чого навчають дитини, тобто від типу навчання.

У своїй книзі «Види узагальнення в навчанні» В. В. Давидов дав розгорнуту порівняльну характеристику емпіричного і теоретичного мислення, показавши, що теоретичне узагальнення не розвивається в надрах емпіричного, а отже, потрібна нова логіка змісту навчальних предметів. Оцінка успішності на початку шкільного навчання по суті є оцінкою особистості в цілому і визначаються-ет соціальний статус дитини.

У сприятливих умовах розвивається почуття влас-ного гідності у дитини. «Я хороший» - внутрішня позиція дитини по відношенню до самого себе.

Розвиток моральних почуттів дитини відбувається в результаті «переселення всередину» нормативних знань і тих моральних почуттів, які виникають у дитини під впливом оцінки з боку дорослого. У молодшому шкільному віці почуття відповідальності за себе (здатність розуміти відповідність результатів своїх дій необхідним цілям, нормативам) починає інтенсивно розвиватися під впливом умов навчальної діяльності та позиції учня. Коли потреба відповідати позитивному еталону поведінки при-знаходить особистісний сенс, у дитини з'являється відповідь-ності як риса особистості.

І узагальнений характер. Завершується намітився в дошкільному віці перехід від наочно-образного до словесно-логічного мислення.

Відбувається розвиток нової форми узагальнення, заснованого на істотних ознаках предметів і явищ - теоретичного мислення.

Завдяки розвитку нового рівня мислення відбувається перебудова всіх інших психічних процесів, тобто, за словами Д. Б. Ельконіна, «пам'ять стає мислячою, а сприйняття думаючим». Тому саме перебудова всієї пізнавальної сфери у зв'язку з розвитком теоретичного мислення становить основний зміст розумового розвитку в молодшому шкільному віці.

До кінця молодшого шкільного віку формуються елементи трудової, художньої, суспільно корисної діяльності. Створюються передумови до розвитку почуття дорослості: дитина думає, що він все може робити як дорослий. Тому граматика грає дуже істотну роль в розвитку дитини. Письмова мова вимагає довільного побудови і постійного контролю. Процес перекладу внутрішнього мовлення в письмову надзвичайно важкий, тому що внутрішня мова є мова для себе, а письмова мова максимально побудована для іншого, який має зрозуміти те, що написано.

Таким чином, процес оволодіння письмовою мовою постійно пов'язаний з новоутвореннями молодшого школяра - довільністю психічних процесів, умінням працювати з символами і знаками, засвоєнням понять, виникненням внутрішнього мовлення і внутрішнього плану дій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 60. Основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку "
 1. 58. Особливості мислення молодшого школяра
  основний вид мислення в молодшому шкільному віці. Звичайно, молодший школяр може мислити логічно, але слід пам'ятати, що цей вік сензитивен до навчання, що спирається на наочність. Шкільне навчання будується таким чином, що словесно-логічне мислення отримує переважний розвиток. Наприкінці молодшого шкільного віку (і пізніше) проявляються індивідуальні відмінності: серед
 2. 86. Молодший шкільний вік
  основні відносини досліджуваного навчального предмета. При вирішенні навчальних завдань діти опановують загальними способами орієнтації в таких відносинах. Навчальні дії спрямовані на засвоєння дітьми саме даних способів. Важливе місце в загальній структурі навчальної діяльності займають ще дії контролю і оцінки, які дозволяють школярам ретельно простежити правильне виконання тільки
 3. 35. Основні психологічні новоутворення дитячого періоду
  новоутвореннями дитячого періоди-да є хапання і ходьба. Приблизно в 5 місяців, відбувається перелом у розвитку дитини, він пов'язаний з виник-нення акту хапання - перший організованого, спрямованої дії. Спочатку кисть руки ре-бенка стиснута в кулачок. Поки рука не перетворилася на орган! перцепції, вона не може стати органом хапання. Хвата-'ня
 4. 24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна
  психологічні новоутворення даного віку. Усередині системи провідної діяльності Д. Б. Ельконін об-, наружіваться приховане діалектичне протиріччя між двома аспектами провідної діяльності - операціонально-технічним, що належать до розвитку підсистеми «дитина - річ», і емоційно-мотиваційним, пов'язаним з розвитком підсистеми «дитина - дорослий ». У загальній
 5. 82. Стадія дитинства
  основне новоутворення дитячого віку, що знаменує собою розрив старої ситуації розвитку. Друге основне новоутворення цього віку - поява першого слова. Особливість перших слів у тому, що вони носять характер вказівних жестів. Ходьба і збагачення предметних дій вимагають промови, яка б задовольняла спілкування з приводу предметів. Мова, як і всі
 6. 64. Зміни у фізичному розвитку підлітка
  основні новоутворення підліткового періоду: зміна інтересів у зв'язку з перехідним віком, поява мислення в поняттях, зміна уяви, розвиток рефлексії і на її основі самосвідомості. У концепції Д. Б. Ельконіна підлітковий вік, як усякий новий період, пов'язаний з новоутвореннями, які виникають з провідної діяльності попереднього періоду. Навчальна діяльність
 7. 72. Особливості особистості підлітка
  основною мотивацією його активності. Але яким шляхом буде йти цей розвиток, багато в чому залежить від дорослих. Так, якщо прагнення бути дорослим викликає опір з боку дійсності, підліток змушений витрачати власну енергію на доказ своєї дорослості, що призводить до переваги в активності дитини трудової діяльності та діяльності самоствердження, відчуття
 8. 50. Розвиток волі як здатності до управління поведінкою
  молодшому дошкільному віці дитина порівняно легко може прийняти рішення в ситуації вибору. Незабаром він вже може придушити свої безпосередні спонукання, наприклад не реагувати на привабливий предмет. Це стає можливим завдяки більш сильним мотивами, які виконують роль «обмежувачів». Поява супідрядності мотивів стає передумовою розвитку волі. Звернемося до
 9. Копилова Н.А.. Шпаргалка з хімії / Н.А. Копилова. - Вид. 2-е. - Ростов н / Д: Фенікс,. - 94 с. - (Бібліотека школяра)., 2012

 10. 52. Основні психологічні новоутворення дошкільного віку
  молодшого шкільного віку, або в період кризи семи років. Поєднання двох потреб - пізнавальної і потреби в спілкуванні з дорослими на новому рівні - дозволяє дитині включитися в навчальний процес як суб'єкта діяльності, що виражається в довільному поведінці учня. Ще одна лінія розвитку самосвідомості - усвідомлення своїх переживань. Наприкінці дошкільного віку він
 11. 83. Ранній вік
  основні новоутворення пов'язані з розвитком основного типу діяльності: розвиток сприйняття, інтелекту, мови. Завдяки відділенню дії від предмета відбувається порівняння свого дії з дією дорослої людини. Як тільки дитина побачила себе в іншому, він побачив себе самого - і з'явився феномен «Я сам». Його виникнення призводить до повного розпаду колишньої соціальної
 12. 53. Криза семи років
  молодший шкільний вік, стає «симптом втрати безпосередності» (Л. С. Виготський): між бажанням щось зробити і самою діяльністю виникає новий
 13. 36. Криза першого року
  основних новоутворень дитячого віку, що знаменують собою розрив старої ситуації розвитку. Інша основне новоутворення цього віку-поява першого слова. Особливість перших слів у тому, що вони носять характер вказівних жестів. Мова, як і всі новоутворення віку, має перехідний характер. Це автономна, ситуативна, емоційно забарвлена ??мова, зрозуміла лише
 14. Кон Ігор Семенович (р. 1928)
  психологічні проблеми юнацького віку, соціологія та етнографія дитинства, сексологія. Основні праці: «Позитивізм в соціології» (М., 1964), «У пошуках себе» (М., 1984), «Особистість і соціальна структура» / / Американська соціологія. М.,
 15. 81. Криза новонародженості
  основне новоутворення критичного періоду. Воно знаменує собою кінець новонародженості і початок нової стадії розвитку - дитинства. Тому поява комплексу пожвавлення являє собою психологічний критерій кінця кризи новонародженості. Фізіологічний критерій кінця кризи новонародженості - поява зорового і слухового зосередження, можливість появи
 16. 32. Соціальна ситуація розвитку немовляти
  основним показником завершення періоду новонароджене ™. «Усмішка на обличчі дитини і є кінцем кризи новонароджене ™. З цього моменту у нього починається індивідуальна психічне життя. Подальше психічний розвиток дитини є насамперед розвиток засобів його спілкування з дорослими »(Ельконін Д.
 17. 3 Розділ 1. Основні новоутворення періоду новонародженості
  віком як активаторів посмішки починають виступати різні
 18. Шкали опитувальника ВРР для батьків дошкільнят та молодших школярів 1.
  молодших школярів (280 чол.) Шкали оп росніка відсотках 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 7 10,5 14 12 15 11 10 5 13 20 12 9 12,5 16 14 17 13 12 6 15 30 13 10 13 18 15 17 15 15 8 16 40 14 11 14 19 16 18 16 16 9 17 50 14 12 14,5 20 16,5 20 18 17 9 18 60 15 13 15,5 20 17,5 20 19 19 10 19 70 16 14 16 21 18 21 20 20 12 20 80 17 15 17 22 19 22 21 21 14 21 90 18 17 18 23 19,5 23 23 22 17 22 100 23 25 21