Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

52. Основні психологічні новоутворення дошкільного віку

Д. Б. Ельконін вважав, що це:

) виникнення перших схематичного абрису мета-

ного дитячого світогляду. Дитина не може жити

в безладді. Все, що бачить, дитина намагається привести

в порядок, побачити закономірні стосунки, в які

укладається такий непостійний навколишній світ.

Будуючи картину світу, дитина вигадує, винаходить

теоретичну концепцію. Він будує схеми глобального

характеру, світоглядні схеми.

У дітей виникає загострений пізнавальний інте-

рес, він задає дорослим тисячі питань;

2) виникнення первинних етичних інстанцій «Що таке добре і що таке погано ». Ці етичні інстанції

\ ції ростуть поруч з естетичними: «Красиве не може, бути поганим»;

3) виникнення супідрядності мотивів. У цьому віз-расте вже можна спостерігати переважання обдуманих дій над імпульсивними. Подолання безпосереднім-дарських бажань визначається не тільки очікуванням на-гради чи покарання з боку дорослого, а й виска-занним обіцянкою самої дитини (принцип «даного слова»). Завдяки цьому формуються такі якості. Особистості, як наполегливість і вміння долати

труднощі; виникає також почуття обов'язку по відношенню до інших людей;

4) виникнення довільної поведінки. Вироб-вільне поведінка - це поведінка, опосередковане певним уявленням. На основі формуванні-ня довільної поведінки у дитини, за Д. Б. Ельке-ні ну, з'являється прагнення керувати собою і своїми вчинками;

ь3) зростання регулюючої ролі мови у виконанні дій.

Поступово формується вміння утримувати мета в центрі уваги. Під впливом вихователя дошкільник оволодіває умінням підкоряти свої дії мотивам, що значно вилучені від мети дій, зокрема мотивами суспільного характеру (зробити подарунок для мами).

Особливі вимоги до волі дитини пред'являють ситуації, в яких стикаються протилежні мотиви. У цій ситуації відбувається боротьба мотивів, що закінчується перемогою одного з них, вибір відбувається на основі супідрядності мотивів, рішення спирається на більш значимий мотив в даний момент.

На розвиток волі особливо сильно впливають гри з правилами. Спочатку дошкільник більше стежить за тим, як виконують правила інші діти, і тільки потім ці вимоги пред'являє собі. Бажання брати участь у грі виступає як мотив, який призводить до вольових дій. формах ігрової та продуктивної діяльності. Для їх виконання необхідно не тільки попередньо представити віддалені результати дії, але і заздалегідь відчути той зміст, який вони матимуть для самої дитини та оточуючих його людей.

У числі провідних факторів, що впливають на емоційний розвиток дитини, А. В. Запорожець називав дитячий колектив. На основі спільної діяльності, опосередкованої емоційними еталонами - моральними нормами, у дитини складається емоційне ставлення до людей, зароджується емпатія (співпереживання).

І особливо важливо - там, де процеси орієнтації в навколишній дійсності починають визначатися суспільно виробленими способами її аналізу, суспільно виробленими еталонами і нормами, ми маємо справу з особистістю. 5) виникнення особистої свідомості - во з н і к н про вен ие свідомості свого обмеженого місця в системі відносин з дорослими.

Прагнення до здійснення суспільно значущою і суспільно оцінюваної діяльності;

6) з'являється внутрішня позиція школяра. Підготовлений до школи дитина хоче вчитися тому, що у нього з'являється прагнення зайняти певну позицію в суспільстві, відкриває доступ у світ дорослості, тому що у нього є пізнавальна потреба, яку він не може задовольнити будинку. Внутрішня позиція школяра виникає на рубежі дошкільного і молодшого шкільного віку, або в період кризи семи років. Поєднання двох потреб - пізнавальної і потреби в спілкуванні з дорослими на новому рівні - дозволяє дитині включитися в навчальний процес як суб'єкта діяльності, що виражається в довільному поведінці учня. Ще одна лінія розвитку самосвідомості - усвідомлення своїх переживань. Наприкінці дошкільного віку він орієнтується у своїх емоційних станах і може висловити їх словами: «я радий», «я засмучений», «я сердитий».

Починається усвідомлення себе в часі. У 6-7 років дитина пам'ятає себе в минулому, усвідомлює в сьогоденні і представляє в майбутньому: «коли я був маленьким», «коли виросту великий».

Психологічне набуття статі починається саме в дошкільному віці.

Статева ідентифікація полягає в тому, що дитина усвідомлює себе як хлопчика чи дівчинку. Діти набувають уявлення про відповідні стилях поведінки (хлопчик - сильний, сміливий, не плаче від болю; дівчинка - акуратна, ділова, кокетливо-примхлива). Протягом дошкільного віку дитина по наростаючій починає привласнювати не тільки поведінкові форми, але інтереси, цінності своєї статі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 52. Основні психологічні новоутворення дошкільного віку "
 1. 50. Розвиток волі як здатності до управління поведінкою
  дошкільному періоді, вважається супідрядність мотивів. Раніше якщо кілька бажань виникало одночасно, дитина опинявся в майже нерозв'язним для нього ситуації вибору. Поступово мотиви дошкільника набувають різну силу і значимість. Уже в молодшому дошкільному віці дитина порівняно легко може прийняти рішення в ситуації вибору. Незабаром він вже може придушити свої безпосередні
 2. 47. Пізнавальна сфера дошкільника
  дошкільному віці пов'язане з формуванням способів і засобів орієнтації. У цьому віці, як показали дослідження Л. А. Венге-ра, Д. Б. Ельконіна, відбувається засвоєння сенсорних еталонів (кольору, форми, величини) і еталонів фонем рідної мови. Засвоєння суспільно вироблених еталонів, або заходів, змінює характер дитячого мислення, у розвитку мислення до кінця дошкільного
 3. 85. Дошкільний вік
  основних симптомів якого - втрата дитиною безпосередності. При цьому діти нерідко починають манірничала і блазнювати. Прикладом цієї кризи може бути симптом «гіркої цукерки», коли дитині погано, але він намагається цього не показати, і якщо за погану роботу дитина оцінюється добре, то це його засмучує. Виникають труднощі виховання, дитина замикається в собі і
 4. 35. Основні психологічні новоутворення дитячого періоду
  новоутвореннями дитячого періоди-да є хапання і ходьба. Приблизно в 5 місяців, відбувається перелом у розвитку дитини, він пов'язаний з виник-нення акту хапання - перший організованого, спрямованої дії. Спочатку кисть руки ре-бенка стиснута в кулачок. Поки рука не перетворилася на орган! перцепції, вона не може стати органом хапання. Хвата-'ня
 5. 51. Становлення особистості дошкільника
  новоутворенням дошкільного дитинства. Змінюється уявлення дитини про своє «Я». Якщо запитати дитину трьох років: «Ти який?» - Він відповість - «Я великий». Якщо запитати дитину семи років: «Ти який?» - Він відповість: «Я маленький». Говорячи про самосвідомості, часто мають на увазі усвідомлення своїх особистих якостей (хороший, добрий, злий і т. п.). У даному випадку мова йде про усвідомлення свого місця в системі
 6. 43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника
  основна його потреба - жити разом з оточуючими 'людьми, але це здійснити в сучасних історичних умовах неможливо: життя дитини
 7. 82. Стадія дитинства
  основне новоутворення дитячого віку, що знаменує собою розрив старої ситуації розвитку. Друге основне новоутворення цього віку - поява першого слова. Особливість перших слів у тому, що вони носять характер вказівних жестів. Ходьба і збагачення предметних дій вимагають промови, яка б задовольняла спілкування з приводу предметів. Мова, як і всі
 8. 24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна
  психологічні новоутворення даного віку. Усередині системи провідної діяльності Д. Б. Ельконін об-, наружіваться приховане діалектичне протиріччя між двома аспектами провідної діяльності - операціонально-технічним, що належать до розвитку підсистеми «дитина - річ», і емоційно-мотиваційним, пов'язаним з розвитком підсистеми «дитина - дорослий ». У загальній
 9. 2. Вплив внутрішньої позиції особистості на психічний розвиток
  психологічне минуле, сьогодення і майбутнє, він по-новому починає ставитися до самого себе - для нього
 10. 86. Молодший шкільний вік
  основні відносини досліджуваного навчального предмета. При вирішенні навчальних завдань діти опановують загальними способами орієнтації в таких відносинах. Навчальні дії спрямовані на засвоєння дітьми саме даних способів. Важливе місце в загальній структурі навчальної діяльності займають ще дії контролю і оцінки, які дозволяють школярам ретельно простежити правильне виконання тільки
 11. 83. Ранній вік
  основні новоутворення пов'язані з розвитком основного типу діяльності: розвиток сприйняття, інтелекту, мови. Завдяки відділенню дії від предмета відбувається порівняння свого дії з дією дорослої людини. Як тільки дитина побачила себе в іншому, він побачив себе самого - і з'явився феномен «Я сам». Його виникнення призводить до повного розпаду колишньої соціальної
 12. 57. Соціальний статус і Я-концепція 'молодшого школяра
  дошкільного віку дитина є в даному разі особистість. У школі в нових умовах життя розвиваються придбані раніше в перипетіях відносин з дорослими і з однолітками рефлексивні здібності (рефлексія на інших). Водночас навчальна діяльність вимагає від дитини особливої ??рефлексії, пов'язаної з розумовими операціями: аналізом навчальних завдань, контролем і
 13. 72. Особливості особистості підлітка
  основною мотивацією його активності. Але яким шляхом буде йти цей розвиток, багато в чому залежить від дорослих. Так, якщо прагнення бути дорослим викликає опір з боку дійсності, підліток змушений витрачати власну енергію на доказ своєї дорослості, що призводить до переваги в активності дитини трудової діяльності та діяльності самоствердження, відчуття