Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
ІМ. МАРКОВСЬКА. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с, 2005 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина

Практичне дослідження взаємодії батька та дитини не може обійтися без конкретних методів психологічної діагностики . При цьому в зону діагностики можуть потрапляти як особистісні характеристики дітей та батьків, так і характеристики ро-дітельско-дитячих відносин і взаємодії. У груповій роботі з батьками основний акцент робиться на діагностиці сфери відносин та взаємодії. Останні тісно пов'язані один з одним: відносини включаються в реальну взаємодію і в якості умов, і в якості результату. Тому видається обгрунтованим, що дослідники часто роблять висновки про певний взаємодії, вивчаючи відносини учасників сторін взаємодії, і, навпаки, за характером взаємодії судять про відносини сторін.

Слід зазначити, що методики діагностики батьківських-дитячої взаємодії і батьківсько-дет-ських відносин тісно пов'язані із завданнями псіхокор-рекціонной роботи, тому бажано, щоб вони були не тільки констатуючими, тобто розкривали б картину існуючих відносин, а й евристичними - дають і розширюють можливість

розуміння суб'єктивного світу не тільки для психолога, а й для обстежуваного людини. Таким методикам зазвичай не ставляться дуже жорсткі вимоги щодо їх діагностичної та прогностичної ва-лідності - вони служать для побудови робочих гіпотез, які потім уточнюються і веріфіціруются11.

У цій сфері дослідження з'являються і нові вимоги до методик, такі, як психокорекційні ефект самої процедури дослідження або, принаймні, відсутність негативного впливу на кліента12.

Важливо також, щоб ці методи сприяли встановленню хороших контактів психолога з дітьми та їх батьками.

А. Г. Шмельов вказує на необхідність дотримання певної пропорції стандартизованих і клініко-діагностичних методів психодіагностики, а також самої корекційно-терапевтичної роботи, яка повинна знаходитися в адекватному відповідності з:?

Вмістом запиту клієнта;?

Психологічним змістом і динамікою самого проблемного комплексу, який характеризує поточний стан сім'ї;?

Об'єктивними соціально-економічними умовами роботи псіхолога13.

Для систематики методик психодіагностики використовують різні підстави. Так, виходячи із структурних особливостей методик, виділяються чотири групи методів діагностики батьківського ставлення:?

Бесіди, інтерв'ю;

- - проективні;?

Опитувальники;?

Цілеспрямоване або включене спостереження реальної поведінки і взаємин.

Необхідно відзначити, що далеко не всі методи піддаються такої чіткої класифікації, деякі

поєднують в собі елементи різних груп методів. Малюнок дитини може розглядатися як свого роду інтерв'ю, дане за допомогою образотворчих засобів, а відмінністю цього інтерв'ю служить його проективний характер, так як в малюнку нерідко проявля-, ються такі емоційні переживання дітей, які ними повністю не усвідомлюються або про які діти вважають за краще не розповідати .

По предмету діагностики стандартні псіходіаг тичного методики А. Г. Шмельов поділяє на наступні шість типів.

-

Психофізіологічні властивості індивідуальності членів сім'ї. Вивчення цих властивостей зазвичай пов'язане із завданнями діагностики і про прогнозування сімейної стабільності на основі вимірювання ступеня сімейної сумісності ти пов ВНД, характеристик темпераменту. -

Характерологические властивості індивідуальності членів сім'ї. Для діагностики цих властивостей застосовуються особистісні методики, тест-опитувальники типу MMPI, 16PF, ПДО і т. і. -

Характеристики когнітивної сфери членів сім'ї, таких, як: когнітивний стиль, когнітивна складність, інтегральні характеристики структури свідомості. -

Характеристики ціннісно-мотиваційної сфери членів родини: ціннісні орієнтації, сімейні цінності. -

Характеристики міжособистісних відносин: -

емоційних відносин; -

свідомих рефлексивно-оцінних відносин. -

Характеристики внутрісімейного спілкування і взаємодії. Для їх визначення зазвичай застосовуються апаратурні й ігрові методики.

В "даній класифікації очевидно, що категорія взаємодії розуміється у вузькому сенсі слова, в її інтерактивному значенні. Однак якщо під взаємодією розуміти ширше явище, то необхідно в першу чергу враховувати важливість спільного вивчення взаємодії і відносин .

На наш погляд, можна виділити три напрями вивчення батьківсько-дитячої взаємодії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина"
 1. ОПИТУВАЧА «ВЗАЄМОДІЯ батько-дитина» (ВРР)
  ОПИТУВАЧА «ВЗАЄМОДІЯ батько-дитина»
 2. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  спрямованих на вивчення взаємодії в процесі спостереження, є те, що вони можуть бути використані в процесі тренінгової роботи з батьками. У нашій роботі безпосереднє спостереження за взаємодією батьків і дітей здійснюється на спільних заняттях з дітьми. Це може бути спостереження за «стихійно» проявляють взаємодією і спостереження в процесі виконання спеціальних
 3. Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 4. ОПИС ОПИТУВАЧА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ
  діагностики р од ітельско-дитячих відносин і взаємодії. Виявилося також важливим знати не тільки оцінку одного боку - батьків, але і бачення цієї взаємодії з боку дітей. Така необхідність особливо часто з'являється при психологічному консультуванні підлітків та їх батьків. Виникла ідея складання дзеркального опитувальника, має дві форми - для батьків і для дітей. В
 5. Вивчення відносин учасників взаємодії
  взаємодії, що виявляються симпатій і антипатій один до одного, певною мірою близькості і дистанційований-ності, залежності і незалежності і т. д. Дослідження відносин учасників процесу взаємодії дає непряме уявлення про сам процес взаємодії. Проте воно є дуже важливим для розуміння суті і змісту взаємодії. Одні, методичні процедури, такі,
 6. 2.0. КОРОТКИЙ ОПИС ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ СІМЕЙНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  основних концептуальних парадигм широкого спектра системно-орієнтованих напрямків сімейної терапії. Модель розвиває ідеї перших двох кластерів класифікації, розбиратися в параграфі 1.1 [Levant, 1980], тобто підходів, орієнтованих на сімейну історію і на структуру / процес родини. Що стосується підходів, орієнтованих на переживання, то, з нашої точки зору, їх прихильники або взагалі
 7. Точка опори 4: народження рольового «я»
  основний структурі, яку ви називаєте розумом «правила / ролі». КУ: Так. Це приблизно те ж саме, що Піаже назвав конкретно-операційним свідомістю («коноп»), що з'являється у віці близько 6-7 років і домінує у свідомості приблизно до віку 11-14 років. «Конкретно-операциональное свідомість» звучить дуже сухо, але в нього дуже багаті, потужні можливості. Воно має здатність
 8. Заняття 3.3. Практичне заняття з теми «Трансактний аналіз конфліктів» ( проводиться методом тестування та рішення ситуаційних завдань)
  основних понять: «трансакція», «поведінкові позиції Батька, Дорослого, Дитини»; «алгоритм застосування трансактного аналізу». В ході заняття 1. Студентам пропонується тест « Батько - Дорослий - Дитина ». Тест 3.1.« Батько - Дорослий - Дитина »Спробуйте оцінити, як поєднуються ці три« Я »у вашій поведінці. Для цього оцініть наведені висловлювання в балах від 1 до
 9. Конфлікти і трансактний аналіз
  основних трансакцій Дитина - проявляє почуття (образи, страху, провини і т. п.), підпорядковується, пустує, проявляє безпорадність, задає питання: «Чому я?», «За що мене покарали? », вибачається у відповідь на зауваження і т. п. Батько-вимагає, оцінює (засуджує і схвалює), вчить, керує, протегує і т. п. Дорослий-працює з інформацією, міркує, аналізує,
 10. 5.2. процедурно-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
  діагностики може здійснюватися у вигляді окремої майстерні (3 - 5 днів) або включатися в більш тривалі програми. Даний цикл носить назву "Тренінг терапевтичних навичок роботи з родиною "і є першим із шести в дворічну програму підготовки сімейних терапевтів, що проводиться при Інституті групової та сімейної терапії (м. Москва). Навчання проходить в групі чисельністю 10 - 20
 11. Глосарій
  основних характеристик. Динаміка конфлікту - хід розвитку конфлікту по етапах і фазах. Інцидент - 1) зовнішнє відкрите протиборство сторін, що виникло вперше, 2) збіг обставин, що є приводом для конфлікту. Інституціоналізація конфлікту - встановлення чітких норм і правил конфліктної взаємодії, визначення робочих груп і комісій з управління