Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика , обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБЖД та соціально-небезпечні ситуації → 
« Попередня Наступна »
В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломін. Надзвичайні ситуації соціального характеру і захист від них, 2007 - перейти до змісту підручника

Основні категорії інформаційної безпеки

Концептуальні та науково-методологічні основи інформаційної безпеки ще тільки починають розроблятися. Першочерговим завданням при створенні теорії інформаційної безпеки слід вважати формування понятійного апарату. Базовими поняттями є інформаційна небезпека, інформаційна погроза та інформаційна безпека.

Інформаційна небезпека визначається двояко: -

як стан навколишнього середовища або об'єкта, в якому існує можливість заподіяти їм істотної шкоди або шкоди шляхом здійснення впливу на інформаційну сферу об'єкта; -

як властивість об'єкта, характеризую щееся здатністю завдавати істотної шкоди іншому об'єкту шляхом надання впливу на його інформаційну сферу.

Відповідно з цим інформаційна безпека - це:

стан об'єкта, коли йому шляхом впливу на його інформаційну сферу не може бути завдано істотної шкоди або шкоди; -

властивість об'єкта, що характеризує його здатність не завдавати істотного збитку якого об'єкта шляхом здійснення впливу на інформаційну сферу цього об'єкта.

Інформаційна загроза - загроза об'єкту шляхом надання впливу на його інформаційну сферу: -

намір завдати (заподіяти) об'єкту істотної шкоди шляхом надання впливу на його інформаційну сферу; -

інформаційна небезпека, реалізація якої стає досить імовірною; -

фактор або сукупність факторів, що створюють інформаційну небезпеку об'єкту; такими факторами можуть бути дії, поведінку об'єктів, природні явища і т .

д.

Все вищесказане дозволяє сформулювати поняття інформаційної безпеки Російської Федерації і як такий стан країни, в якому громадянам, об'єднанням і суспільним групам громадян, суспільству і державі НЕ може бути завдано істотної шкоди шляхом здійснення впливу на її інформаційну сферу.

Основними об'єктами інформаційної безпеки є особистість (її права і свободи), суспільство (його матеріальні і духовні цінності) і держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність, економіка, військова справа і т. д .).

Особистість - базовий елемент, осередок суспільства. Без особистості немає суспільства, а й особистість поза суспільством існувати не може. Держава забезпечує умови існування й особистості, і суспільства. Держави, які не потрібні ні особистості, ні суспільству, не можуть існувати довго і зникають з історичної арени. Баланс взаємин між особистістю, суспільством і державою виступає головною умовою їх сталого розвитку.

Інформаційна безпека особистості - це стан людини, в якому його особистості не може бути завдано істотної шкоди п УТЕМ здійснення впливу на навколишнє інформаційний простір.

У процесі інформатизації людина стала інформаційно «прозорий». При наявності бажання і коштів будь наявна інформація про конкретної особистості може стати доступною і бути використана в своїх цілях іншою особистістю, групою осіб, суспільною групою і державою.

Тільки незначна частина населення здатна запобігти небажаний доступ до своєї інформації. Більшість людей такої можливості не мають і залишаються беззахисними в е тому плані.

Інформаційна безпека суспільства - це стан суспільства, в якому йому не може бути завдано істотної шкоди шляхом впливу на його інформаційну сферу. В її основі - безпека індивідуального, групового та масової свідомості грома дан при наявності інформаційних загроз, до яких в першу чергу слід віднести інформаційно-психологічний вплив. Дія цих загроз може викликати психоемоційну і соціально-психологічну напруженість, спотворення моральних критеріїв і норм, моральнополітіческую дезорієнтацію і, як наслідок, неадекватна поведінка окремих осіб, груп і мас людей. У результаті таких впливів можливі глибокі трансформації індивідуального, групового та масової свідомості, негативні зміни мору льно-політичного та соціально-психологічного клімату в суспільстві.

Інформаційна безпека держави - це стан держави, в якому йому не може бути завдано істотної шкоди шляхом надання впливу на його інформаційну сферу. Забезпе чення інформаційної безпеки держави нерозривно пов'язано із забезпеченням національної безпеки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні категорії інформаційної безпеки "
 1. Г лава 11 Інформаційна безпека
  безпека
 2. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  основними об'єктами забезпечення інформаційної безпеки в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах є: інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, та конфіденційну інформацію; засоби і системи інформатизації ( засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі та системи),
 3. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  інформаційна система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована
 4. ВСТУП
  основних елементів національної, громадської та особистої безпеки стає інформаційна безпека. У сучасному світі інформаційна безпека - життєво необхідна умова забезпечення інтересів людини, суспільства і держави. Метою дисципліни «Інформаційна безпека» в гуманітарних вузах є навчання студентів принципам і засобам забезпечення інформаційної
 5. Доктрина інформаційної безпеки РФ про стан і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
  основних принципах : дотримання Конституції РФ, законодавства РФ, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права при здійсненні діяльності щодо забезпечення інформаційної безпеки (принцип законності); забезпечення правової рівності всіх учасників процесу інформаційної взаємодії незалежно від їх політичного, соціального та економічного статусу,
 6. Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильні відповіді)
  основні системи та напрямки безпеки: 1) державна безпека; 2) особиста і колективна безпека; 3) глобальна безпека; 4) охорона природного
 7. 4.3. Укази Президента РФ та інші нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки
  основні, принципові положення законів стосовно своєрідності конкретних ситуацій. За своїм змістом підзаконні акти, як правило, є актами різних органів виконавчої влади. По суб'єктах видання та сфері поширення вони поділяються на загальні, місцеві, відомчі та внутрішньоорганізаційні акти. В системі підзаконних актів вищої юридичної силою володіють
 8. П.Е. Шлендер. Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с., 2008

 9. 4.6. Система інформаційної безпеки ІТКМ
  основним завданням системи безпеки ІТКМ відносяться: захист розподілених інформаційних ресурсів, цілісності та автентичності інформації; захист інформації в мережах і каналах зв'язку, а також від витоку по технічних каналах; підтримка довіреної загальносистемного програмного середовища. Підсистема захисту інформації базується на програмно-технічних засобах захисту інформації та ресурсів системи
 10. 5. Дисертації та автореферати
  інформаційних відносин: Дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Макарова Е.М. Проблеми правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.
 11. Принципи забезпечення безпеки ІТКМ
  основна цінність системи повинні відповідним чином управлятися і захищатися; слід забезпечити адекватний захист і контроль даних відповідно з можливими ризиками; повинна бути визначена мінімальна ступінь захисту, використовувана у всіх системах; можливості та доступ власників, користувачів інформації, керуючого персоналу та ін, що мають відношення до захисту інформації,
 12. 4.1. Конституція РФ і Доктрина інформаційної безпеки РФ про правове забезпечення інформаційної сфери
  інформаційної безпеки є для Росії однією з найважливіших. Від її вирішення багато в чому залежить збереження, примноження і захист інформаційних ресурсів, становлення міжнародного авторитету і зниження кримінальної напруженості в країні, захист прав, свобод та безпеки людини в системі інформаційних відносин. Конституційні норми про захист інформаційної сфери Однією з