Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниОкремі види злочинів → 
« Попередня Наступна »
В.А. Бурковський, Е.А. МАРКІНА, В.В. МЕЛЬНИК, Н.Ю. РЕШЕТОВА. Кримінальне переслідування ТЕРОРИЗМУ. МОНОГРАФІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

5.2. Підстави відмови від обвинувачення

Повний або частковий відмова державного обвинувача від обвинувачення, який тягне за собою припинення кримінальної справи (або кримінального переслідування) повністю або у відповідній його частині, можливий за наявності підстав, передбачених п. 1 , 2 ч. 1 ст. 24 та п. 1, 2 ч. 1 ст. 27 КПК.

З урахуванням того, що в ході судового розгляду кримінальних справ про злочини терористичного характеру і про інші злочини, у вчиненні яких за сукупністю нерідко звинувачуються підсудні, можуть виникнути різні правові ситуації, наводимо повний перелік названих підстав: 1)

відсутність події злочину (п. 1 ч. 1 ст. 24 КПК), 2)

відсутність в діянні складу злочину (п. 2 ч. 1 ст. 24 КПК), у тому числі у зв'язку з: -

невинним заподіянням шкоди (ст. 28 КК); -

добровільною відмовою від злочину (ст. 31 КК); -

заподіянням шкоди: у стані необхідної оборони (ст. 37 КК); при затриманні особи, яка вчинила злочин (ст. 38 КК); в стані крайньої необхідності (ст. 39 КК ); в результаті фізичного чи психічного примусу (ст. 40 КК); при обгрунтованому ризику (ст. 41 КК); особою, яка діє на виконання обов'язкових для нього наказу чи розпорядження (ст. 42 КК); -

усуненням новим кримінальним законом злочинності і караності діяння (ч. 2 ст. 24

КПК); -

недостижением особою до моменту вчинення діяння передбаченого кримінальним законом віку , з якого настає кримінальна відповідальність, а також визнанням, що неповнолітній, який хоча і досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, але внаслідок відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) і керувати ними в момент вчинення діяння, передбаченого кримінальним законом (ч. 3 ст. 27 КПК); 3)

непричетність обвинуваченого до вчинення злочину (п. 1 ч. 1 ст . 27 КПК); 4)

закінчення строків давності кримінального переслідування (проте згідно ч. 2 ст. 27 КПК припинення кримінального переслідування у цій підставі не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує), 5)

смерть підозрюваного або обвинуваченого, за винятком випадків, коли провадження в кримінальній справі є необхідним для реабілітації померлого; 6)

відсутність заяви потерпілого, якщо кримінальну справу може бути порушено не інакше як за його заявою, за винятком випадків, передбачених ч. 4 ст. 20 КПК (злочин скоєно у відношенні особи, що знаходиться в залежному стані або з інших причин не здатного самостійно скористатися належними йому правами); 7)

відсутність висновку суду про наявність ознак злочину в діях одного з осіб, зазначених у п. 1, 3 - 5, 9 і 10 ч. 1 ст. 448 КПК (члена Ради Федерації, депутата Державної Думи, судді, депутата законодавчого органу державної влади суб'єкта РФ, слідчого, адвоката, прокурора), або відсутність згоди відповідно Ради Федерації, Державної Думи, Конституційного Суду РФ, кваліфікаційної колегії суддів на порушення кримінальної справи або залучення в якості обвинуваченого однієї з осіб, зазначених у п. 1 і 3 - 5 ч. 1 ст. 448 КПК. Згідно ч. 2 ст. 27 КПК припинення кримінального переслідування за цією підставою не допускається, якщо підозрюваний чи обвинувачений проти цього заперечує. У такому випадку провадження у кримінальній справі продовжується в звичайному порядку.

5.3. Інші підстави припинення кримінальної справи

Якщо ж будуть виявлені передбачені законом інші підстави припинення кримінальної справи або кримінального переслідування (не названі в ч. 7 ст. 246 КПК), а саме: 1)

акт про амністію (п. 3 ч. 1 ст. 27 КПК); 2)

наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого вступило в законну силу вироку за тим же обвинуваченням або ухвали суду чи постанови судді про припинення кримінальної справи по тому ж обвинуваченню (п. 4 ч. 1 ст. 27 КПК); 3)

наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого нескасована постанова органу дізнання, слідчого або прокурора про припинення кримінальної справи за тим же обвинуваченням або про відмову в порушенні кримінальної справи (п. 5 ч. 1 ст. 27 КПК); 4)

відмова Державної Думи Федеральних Зборів РФ в дачі згоди на позбавлення недоторканності Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень, і (або) відмова Ради Федерації у позбавленні недоторканності даної особи (п.

6 ч. 1 ст. 27 КПК); 5)

примирення з потерпілим особи, обвинуваченого у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, якщо ця особа загладити заподіяну потерпілому шкоду (ст. 25 КПК); 6)

діяльне каяття особи, обвинуваченого у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості (ст. 28 КПК), -

державний обвинувач, по суті, не відмовляючись від обвинувачення (а це прямо випливає з тлумачення ч. 7 ст. 246 КПК), може клопотатися про припинення кримінальної справи або кримінального переслідування. Якщо таке клопотання заявлено потерпілим або стороною захисту або питання про припинення справи обговорюється з ініціативи суду, то прокурор висловлює свою думку з цього приводу.

Названі правові норми (повторимо: не увійшли до переліку, передбаченого ч. 7 ст. 246 КПК) припускають наявність таких підстав для припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування, які з усією очевидністю підтверджують, що при доведеності і обгрунтованості обвинувачення можливість винесення обвинувального вироку відсутній, тому суд зобов'язаний прийняти відповідне рішення незалежно від позиції державного обвинувача.

Іншими словами, припинення кримінальної справи з таких підстав, навіть якщо пропозиція про це надійшла від державного обвинувача, не є результатом відмови прокурора від обвинувачення, тому як у тому випадку, коли державний обвинувач сам клопотав про припинення справи, так і в тому, коли він не заперечував проти клопотання про це інших учасників процесу, його позиція не може зумовлювати рішення суду.

Особливі правила встановлені для припинення кримінальної справи щодо неповнолітнього, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності із застосуванням примусового заходу виховного впливу. Якщо при розгляді кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості державний обвинувач дійде висновку, що неповнолітній, який вчинив цей злочин, може бути виправлений без застосування кримінального покарання, то, не відмовляючись від обвинувачення, йому слід заявити клопотання про припинення кримінальної справи і застосування до підсудному примусової заходи виховного впливу, передбаченої ч. 2 ст. 90 КК. У тих випадках, коли таке клопотання заявлено стороною захисту або це питання обговорюється з ініціативи суду, державний обвинувач висловлює свою думку з урахуванням всіх обставин справи.

Необхідно ще раз нагадати, що припинення кримінальної переслідування з підстав, зазначених у п. 3 і 6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 28, а також у п. 3 і 6 ч. 1 ст. 27 КПК, не допускається, якщо підсудний проти цього заперечує. У такому випадку провадження у справі продовжується в звичайному порядку, тому до заяви відповідного клопотання про припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування з цих підстав державному обвинувачу надолужити з'ясувати думку підсудного.

Крім того, ст. 302 (п. 1 ч. 6) КПК встановлено, що якщо до моменту винесення вироку виданий акт про амністію, то суд, визнавши підсудного винним, постановляє обвинувальний вирок з призначенням покарання і звільненням від його відбування.

Таким чином, законом чітко визначені порядок і підстави відмови державного обвинувача від обвинувачення, однак, як свідчить практика, прокурори підчас відчувають труднощі, викладаючи суду свою позицію.

При розгляді кримінальної справи стосовно Костоєва, якого звинувачували у скоєнні 10 злочинів (як терористичного характеру, так і інших), державний обвинувач в ході дебатів сторін, по суті, відмовився від обвинувачення Костоєва за чотирма статтями КК . Проте свою позицію з цього питання прокурор виклав у тій частині обвинувальної промови, в якій говорив про те, як треба кваліфікувати скоєне підсудним, тоді як йому слід було це зробити при аналізі фактичних обставин справи, які, на його думку, знайшли або не знайшли підтвердження в судовому засіданні. До того ж замість того, щоб відмовитися від обвинувачення, прокурор пропонував суду "виключити з пред'явленого Костоєва звинувачення" ті статті КК, звинувачення за яким не було доведено в судовому засіданні, хоча суд, як відомо, не визначає межі пред'явленого підсудному обвинувачення, а дозволяє питання про те, підтверджено чи представленими прокурором доказами діяння, у вчиненні якого обвинувачувався підсудний.

Незважаючи на те, що назване справа розглядалася судом у 2004 р., тобто в період дії КПК, державний обвинувач вживав юридичні формулювання, відкинуті новим кримінально-процесуальним законом, зокрема відмовився від обвинувачення підсудного за ч. 2 ст. 208 КПК "у зв'язку з недоведеністю", тоді як в цьому випадку належало посилатися на непричетність підсудного до скоєння злочину.

Треба також зазначити, що підчас державні обвинувачі замість того, щоб відмовитися від обвинувачення підсудного по тій чи іншій статті КК і клопотати про припинення справи в цій частині, пропонують виправдати підсудного, тоді як виправдувальний вирок виноситься в тих випадках, коли суд визнає доводи звинувачення неспроможними і відкидає докази, представлені в їх обгрунтування (п. 3, 4 ч. 1 ст. 305 КПК).

З Постанови Конституційного Суду РФ від 8 грудня 2003 р. слід ще один важливий висновок, пов'язаний з відмовою прокурора від обвинувачення. Оскільки Конституційний Суд визнав ч. 9 ст. 246 КПК не відповідною Конституції РФ, оскарження рішення судді про припинення кримінальної справи з огляду на відмову прокурора від обвинувачення повинно проводитися за загальними правилами оскарження судових рішень. Воно може бути оскаржене як учасниками кримінального процесу (наприклад, потерпілим), так і вищим стосовно державному обвинувачу прокурором. Очевидно, що подальша доля кримінальної справи при цьому може складатися по-різному. Якщо рішення оскаржено вищестоящим прокурором або подана потерпілим скарга підтримана в суді касаційної інстанції прокурором-касатора, то в разі скасування судового рішення про припинення справи та направлення справи на новий судовий розгляд такий розгляд (зрозуміло, за участю в ньому іншого державного обвинувача) матиме певні перспективи. Однак у тих випадках, коли рішення оскаржено тільки потерпілим, а позиція державного обвинувача, який відмовився від обвинувачення, визнана вищестоящим прокурором обгрунтованою, новий судовий розгляд справи, найімовірніше, знову завершиться його припиненням.

Ще раз підкреслимо, що повна або часткова відмова державного обвинувача від обвинувачення - дуже відповідальне процесуальне рішення, серйозно зачіпає і приватні інтереси потерпілих, і публічні інтереси держави, суспільства.

Прийняття прокурором довільного, незаконного та необгрунтованого рішення про повну або часткову відмову від обвинувачення неприпустимо, воно перешкоджає забезпеченню в кримінальному судочинстві прав і законних інтересів потерпілих. З урахуванням цього в Наказі Генерального прокурора РФ від 17.08.2006 N 61 зазначено, що при розбіжності позиції державного обвинувача з вмістом пред'явленого обвинувачення необхідно невідкладно вживати узгоджені заходи, що забезпечують відповідно до ч. 4 ст. 37 КПК законність і обгрунтованість державного обвинувачення, а в разі принципової незгоди прокурора, що затвердив обвинувальний висновок чи обвинувальний акт, з позицією державного обвинувача йому наказано вирішувати питання про заміну державного обвинувача або підтримувати обвинувачення особисто (п. 1.10).

У Наказі також зазначено, що до недотримання службового обов'язку слід відносити як напрям до суду справи з істотними порушеннями кримінально-процесуального закону, які можуть привести до постанови виправдувального вироку, так і вимога про винесення обвинувального вироку при відсутності доказів винності підсудного або необгрунтована відмова державного обвинувача від обвинувачення (п. 1.11). Ці положення Наказу Генерального прокурора РФ спрямовані на забезпечення правової та фактичної обгрунтованості позиції державного обвинувача, на реалізацію вимоги ч. 4 ст. 37 КПК, яка зобов'язує прокурора в ході судового провадження підтримувати лише законне і обгрунтоване звинувачення. Очевидно, що зазначена вимога порушується не тільки тоді, коли прокурор підтримує обвинувачення за відсутності доказів винності підсудного, а й тоді, коли він приймає рішення про відмову від обвинувачення за наявності доказів, що підтверджують пред'явлене підсудному обвинувачення.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.2. Підстави відмови від обвинувачення"
 1.  5.1. Відмова державного обвинувача від обвинувачення
    Підставою звинувачення в ході судового провадження (ст. 37 КПК) є надане йому законом право не тільки змінити пред'явлене підсудному обвинувачення в бік пом'якшення, але і повністю відмовитися від нього. Як писав ще А.Ф. Коні, "... підтримання обвинувачення у що б то не стало було б дією не тільки безцільним, але морально недостойним". Коні А.Ф. Собр. соч. У
 2.  НАКЛЕП
    звинувачення ін, зазвичай скоєне навмисно, заради егоїстичних, корисливих
 3.  ВСТУП
    відмовою від обвинувачення. Шоста глава присвячена участі державного обвинувача в дебатах сторін. У сьомому розділі дані рекомендації з питань оскарження судового рішення в касаційному порядку. У другому розділі наведені обвинувальні промови прокурорів у справах про злочини терористичного
 4.  4.2. Участь державного обвинувача у дослідженні доказів
    Підставою пред'явленого підсудному обвинувачення у вчиненні злочину і спростувати необгрунтовані доводи захисту. Досягнення цієї мети залежить від уміння прокурора тактично і психологічно грамотно представляти і досліджувати докази обвинувачення і брати участь у дослідженні доказів захисту. Це вміння виражається насамперед у здатності прокурора ефективно вирішувати
 5.  Глава 5. ВИЗНАЧЕННЯ ОСТАТОЧНОЇ ПОЗИЦІЇ у кримінальній справі. ВІДМОВА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ
    Глава 5. ВИЗНАЧЕННЯ ОСТАТОЧНОЇ ПОЗИЦІЇ у кримінальній справі. ВІДМОВА ВІД
 6.  4.5. Вимоги, що пред'являються до постановки питань
    підстави отримати прогнозований відповідь, що містить істотну доказову інформацію, яка підтверджує відстоювану державним обвинувачем позицію і не працює на позицію процесуального противника. 4. При допиті свідків звинувачення доцільно, як правило, починати основний допит з найбільш важливих, істотних з точки зору підтвердження звинувачення моментів.
 7.  4.3. Порядок (послідовність) подання та дослідження доказів
    підстави звинувачення прокурори найчастіше допитують "своїх" свідків у хронологічній послідовності, при якій кожний наступний свідок звинувачення як би підхоплює і розвиває показання попереднього. При оптимальної послідовності уявлення та дослідження доказів версія звинувачення здається суддям більш переконливою не тільки за рахунок змісту і форми кожного
 8.  МАКСИМ ГРЕК (бл. 1475-1556)
    звинувачень, зокрема у «псуванні» богослужбових книг. Його заслали у Тверській Отроч монастир. Тільки в 1551 р. за клопотанням ігуменів Троїце-Сергіївської лаври Артемія звинувачення проти Максима Грека були зняті, і його перевели в Троїце-Сергієву лавру, де він провів залишок днів свого життя. Після смерті Максим Грек був канонізований, а його праці дозволені до вивчення. Твір Максима Грека:
 9.  Аскетизм
    відмова від мирських благ і насолод, придушення чуттєвих прагнень заради досягнення яких-або цілей або морального
 10.  2.4. Підготовка державного обвинувача до окремих етапів судового розгляду
    підстави для прийняття судом рішень, передбачених ст. 236 КПК: - про направлення кримінальної справи за підсудністю; - про повернення кримінальної справи прокурору з підстав, передбачених ст. 237 КПК; - про зупинення провадження у кримінальній справі з підстав, передбачених ст. 238 КПК; - про припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування з підстав,
 11.  Нюрнберзький процес
    звинувачення і ведучим промисловцям (Шахт, Шпеєр, Г. Круп і ін), які відіграли значну роль у підтримці фашизму і мілітаризації Німеччини. Усім їм ставилися в провину організація і здійснення змови проти світу і людяності. Звинувачення було висунуто так само проти нацистських організацій. На початку жовтня 1946 р. оголошено вирок. Фактично всі підсудні були визнані винними у здійсненні
 12.  В.А. Бурковський, Е.А. МАРКІНА, В.В. МЕЛЬНИК, Н.Ю. РЕШЕТОВА. Кримінальне переслідування ТЕРОРИЗМУ. МОНОГРАФІЯ, 2008

 13.  Восьмий випадок
    відмова, виробити свого роду імунітет і загартувати характер, - аргументувала вона. У наступні два тижні клієнту треба було отримати відмову хоча б від п'яти жінок в самих різних ситуаціях. Терапевт дала кілька конкретних порад, як швидко і без особливих тимчасових витрат одержати "від воріт поворот". Наприклад, можна встати біля підніжжя спускається ескалатора у великому універмазі і, спостерігши
 14.  4.6. Порядок судового слідства за участю присяжних засідателів
    основанно не виключив як неприпустимі представлені стороною обвинувачення докази, бо це підриває обгрунтованість обвинувачення і несправедливо підсилює позицію процесуального противника. При дефіциті ж або суперечливості доказів обвинувачення у присяжних засідателів з'являються непереборні сумніви, коливання, у багатьох з них "не піднімається рука" дати позитивну відповідь на