Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ГО в навчальних закладах організовується так само, як і на об'єктах народного господарства, але з урахуванням їх особливостей і технічних можливостей.
Начальником ГО навчального закладу (школи, технікуму, ПТУ) є директор, який своїм наказом може призначити начальником штабу ЦО одного з штатних працівників навчального закладу (як правило, викладача з допризовної підготовки юнаків) за сумісництвом.
У навчальному закладі розробляється план ГО, який доводиться до виконавців - викладачів та старшокласників (старшокурсників).
Усі заходи з ГО в навчальному закладі проводяться за розпорядженням директора (начальника ГО) штатними працівниками, викладачами. Для проведення заходів ГО в навчальних закладах створюються різні служби та формування (з урахуванням специфіки навчального закладу). Формуваннями ГО навчального закладу є загони, команди, групи, ланки. Командирами формувань призначаються особи постійного складу навчального закладу. Студенти технікумів та учні шкіл (училищ) включаються до складу формувань ЦО і залучаються на об'єктові навчання, що проводяться штабами.
Орієнтовна схема організаційної структури ГО навчального закладу наведена на малюнку 1.3.
У навчальних закладах залежно від їх профілю, завдань і кількості учнів можуть бути створені й інші формування ГО:
 1. Ланка зв'язку. Керівником ланки може бути призначений будь-який викладач. Зі складу ланки призначаються чергові зміни у телефону і посильні. Номери телефонів вищого штабу ЦО і начальників ГО повинні бути у керівника ланки і постійно уточнюватися в умовах надзвичайних ситуацій.

На ланка зв'язку покладаються такі завдання: оповіщення керівного складу навчального закладу, робітників і викладачів, учнів і студентів про загрозу виникнення надзвичайної ситуації, передача сигналу ГО і термінових повідомлень; підтримання засобів зв'язку в стані постійної готовності; забезпечення штабу ЦО об'єкта засобами зв'язку.
Кількість людей в ланці зв'язку визначає начальник штабу ЦО об'єкта.
 1. Команда з охорони громадського порядку. Керівником команди призначається працівник навчального закладу, який відає охороною об'єкта. Склад команди визначається наказом начальника ЦО об'єкта.


 2. Рис. 1.3. Схема організаційної структури ГО навчального закладуНа команду покладаються такі завдання: забезпечення надійної охорони навчального закладу; підтримання громадського порядку в разі надзвичайних ситуацій на об'єкті (пожежа, аварія, наявність радіоактивного та хімічного зараження і т. д .); контроль за режимом світломаскування, надання допомоги керівництву навчального закладу при евакуації.
 1. Команда протипожежної служби. Керівником команди наказом директора навчального закладу призначається працівник (викладач), відповідальний за протипожежну службу в навчальному закладі, за сумісництвом. Склад команди визначається за необхідності. Члени команди повинні мати навички практичної роботи з засобами пожежогасіння.

На команду покладаються такі завдання: розробка протипожежних профілактичних заходів та здійснення контролю за їх виконанням; забезпечення постійної готовності до роботи засобів пожежогасіння, в тому числі і підручних; локалізація і гасіння пожеж, надання допомоги службі ПР і ПХЗ в дезактивації (дегазації) ділянок зараження-
 1. Дружина медичної служби. Вона організовується на базі медичного пункту навчального закладу. Керівником дружини є начальник медичного пункту. Склад дружини визначається наказом начальника ЦО об'єкта.


На дружину покладаються: організація і проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів, надання медичної допомоги потерпілим і евакуація їх у лікувальні установи; здійснення заходів щодо часткової санітарної обробки уражених.
5. Ланка ПР і ПХЗ. Керівником ланки може бути призначений викладач хімії. Склад ланки визначається виходячи з наявності приладів радіаційної та хімічної розвідки, засобів знезараження одягу, взуття, обладнання та території. Ланка має мати найпростіші переносні і встановлені заздалегідь прилади радіаційної та хімічної розвідки, такі, як ДП-5, ВПХР та ін Даними приладами навчальний заклад може бути укомплектовано по лінії штабу ЦО району (області) або отримати їх з військових частин при знятті приладів з озброєння. Особовий склад ланки повинен вміти проводити спеціальну обробку одягу, взуття та території підручними засобами.
Зі складу ланки виділяються пости РХН, навчені роботі з приладами.
На ланка ПР і ПХЗ покладаються такі завдання: розробка та здійснення заходів щодо захисту учнів (студентів), викладачів та іншого персоналу, джерел водопостачання від РВ і ОВ; виготовлення і підготовка найпростіших засобів захисту органів дихання та шкіри людини, контроль за станом засобів індивідуального та колективного захисту (протигазів, захисних комплектів, сховищ і укриттів); ведення РХН і розвідки, проведення заходів з ліквідації наслідків радіоактивного і хімічного зараження.
Начальник ГО (керівник навчального закладу) і начальник штабу (викладач допризовної підготовки юнаків) повинні підтримувати взаємодію зі штабами ГО підприємств та установ, розташованих поблизу школи, формуваннями загального призначення і формуваннями служб ЦО району, області, міста. Забезпечення формувань ЦО навчальних закладів технікою і майном здійснюється штабом ЦО міста, області, республіки за заявками. При нестачі табельних засобів індивідуального захисту слід використовувати промислові засоби захисту {респіратори, протигази, спеціальний одяг), списане з військових частин і військово-навчальних закладів майно, а також найпростіші засоби захисту (протипилові тканинні маски, ватно-мар-ліві пов'язки та ін ), робочий одяг з щільних тканин і гуми (плащі, накидки, гумові чоботи і т. д.).
Кожен студент (учень) навчального закладу повинен вміти:
діяти при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій;

користуватися засобами індивідуального та колективного захисту ;
виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання;
пристосовувати і використовувати домашній одяг та взуття в якості засобів захисту в умовах зараження повітря і місцевості РВ, ОВ і БС;
охороняти продукти харчування та питну воду від зараження;
проводити часткову санітарну обробку відкритих частин тіла і часткову обробку одягу і взуття;
працювати з приладами радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю;
діяти у складі поста РХН, інших формувань; швидко і впевнено виконувати нормативи ГО; користуватися аптечкою індивідуальною (ЧИ); надавати першу допомогу ураженим і пораненим.
Запам'ятайте!
Студент (школяр), який не вміє користуватися засобами
захисту і не знає правил надання допомоги ураженим, в умовах надзвичайних ситуацій буде безпорадний і не зможе ні зберегти собі життя, ні допомогти товаришеві.
Запитання для повторення
  1. Яка структура ГО об'єкта?
  2. Як підрозділяються невоєнізовані формування ГО? Яка організація зведеної команди ГО об'єкта?
  3. Які формування ГО створюються в навчальному закладі? Які їх завдання?
  4. Що повинен знати і вміти кожен студент (школяр)?

 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ "
 1. Сичов Ю.Н.. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с., 2007

 2. Тема 2. Медична служба цивільної оборони
  організації та проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження життя і надання допомоги постраждалим і хворим. У мирний час медична служба ГО проводить заходи, кінцевою метою яких є забезпечення готовності служби до виконання поставлених перед нею завдань, а також бере активну участь у навчанні населення методам медичного захисту і
 3. Передмова
  оборона ». Пропонований навчальний посібник, на відміну від інших, має спеціально розроблену структуру. Дана структура спрямована на більш послідовне вивчення дисципліни, тому сприяє найкращому засвоєнню матеріалу слухачами. Вперше в цьому навчальному посібнику зроблено акцент на практичних діях при виникненні надзвичайних ситуацій для збереження свого життя і
 4. Попова И.М.. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с, 1997
  навчальних
 5. Тема 5. Медичне забезпечення населення при проведенні заходів цивільної оборони
  організація медико-санітарного забезпечення населення в умовах воєнного часу? 2. Хто керує організацією медико-санітарного забезпечення населення у воєнний час? 3. Як проводиться підготовка організації медико-санітарного забезпечення населення у воєнний час? 4. Яка допомога надається населенню при веденні військових дій? Теми рефератів 1. «Медичне забезпечення при
 6. А.І. КАМЕНЄВ. Історія державного і військового управління. Ч.І. Історичні уроки Стародавнього Сходу та Китаю. - Балашиха: ВТУ. - 177 с., 2007

 7. Н. В. Мотрошилова. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга друга), 1996

 8. Смелзер Н.. Соціологія: пров. з англ. - М.: Фенікс. - 688 с., 1994

 9. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 10. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга третя: Філософія XIX - XX ст.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 1999

 11. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід - Росія - Схід (книга четверта: Філософія XX в.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 2003

 12. В. Козирєв, К. Леонтьєв. Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256., 2007

 13. Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009

 14. П.Е. Шлендер. Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с., 2008

 15. Байдаров Є.У.. Філософія: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. - Алмати: ЕврАзІР, 2010. - 217 с., 2010