Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

3.4. Визначення можливості використання відвальних хвостів збагачення для виготовлення будматеріалів

Комплексне використання мінеральної сировини при збагаченні по-них копалин передбачає не тільки витяг з руди всіх цінних компонентів, але і переробку непродуктивною мінеральної фракції - хвостів для отримання додаткового прибутку.

Для визначення можливості використання відвальних хвостів обога-домлення забатансовой руди Жірекенского родовища у виробництві буд-матеріалів досліджувалися хвости колективної флотації співвідношенні 2:1.

На підставі виконаного хімічного аналізу хвостів, їх піскові і шламовой частин (табл. 25). і в результаті визначення їх грануло-чеського складу (табл. 26) встановлено, що хвости можуть служити основним матеріалом для їх використання у виробництві силікатної цегли та інших будівельних матеріалів.

Таблиця 25

Результати хімічного аналізу хвостів збагачення позабалансовому руди

Гранулометричний склад хвостів збагачення

Жірекенского родовища

Елементи Вміст,% хвости Піскова частина шламова частина Si02 73,78 76,78 72,68 СаО 0,21 0,56 1,19 MgO 0,61 0,51 1,31 FcO 1,22 2,00 1,04 1 Fc2Oj 2,41 0,93 3,85 | P2Os 0,023 -) Na, 0 3,06 3,02 3,60 S 0,01 0,01 0,02! A1203 12,01 13,05 12,00 К2О і. 2Ј6 2,38 2,67 Випробування, проведені за ГОСТ 8735-75 в лабораторії ПО «Чита-будматеріали» (Додаток 5) показати, що вихідні хвости, Піскова і шламова його частини не відповідають вимогам ОСТ 21-1 -80 «Пісок для про-виробництва силікатної цегли і виробів автоклавного тверднення »по зер-новому складу та забрудненості глинистими і іилеватимі частинками.

Ре-рекомендували використовувати дані хвости для готування силікатної маси.

Подрібнення компонентів вироблялося в лабораторному віброісті-Рателя до необхідної тоніни помелу. Дозування складових в'яжучого вироблялося по вазі залежно від активності вапна. Для приготов-лення силікатної маси компоненти дозировались за вагою в залежності від активності в'яжучого, перемішувалися в сухому вигляді і зачинялися гарячою водою. Силікатна маса піддавалася вилежуванні протягом 1,5-2 годин у вологому середовищі до закінчення гасіння вапна.

З приготовленої силікатної маси за допомогою спеціальної фор-ми і пуансона формувалися зразки-циліндри діаметром і висотою 50 мм при тиску пресування в межах 150-200 кгс / см. Відформовані зразки-циліндри піддавалися гідротермальної обробці в середовищі наси-щенного пари при температурі 180 ° С і тиску 0,10 Мпа. Показники по міцності приведені в табл.27.

Результати випробувань виготовлених зразків цегли

№ со-става Формуемость Прес, тиском-ня, кгс/см2 Міцність сирцю, кгс/см2 Міцність пропарювальних об-разцов, кгс / см "Марка по міцності Водопогла-щеігае,% Марка по МРЗ! хороша ~ 200 ~ 18,36 132,6; 96,9; 111,2; (113,6)« 100 »7,8 15 лютого хороша 200 18 , 72 Зразки розмиті в автоклаві

3 хороша 200 18,0 213,8; 216,3; (215,0) «200» 7,8 15 квітня хороша 200 18,5 190,0 ; 206,0; 194,0; (196,6) «175» 7,8

6 травня хороша хороша 200 200 34,7 36,0 159,2; 164,3; ( 163,75) 121,4; 165,3; 145.

4 (144,0) «150» «125» 6,4 15 липня 8 А) хороша

б) хороша

в) удовл. 200159200 20,9 10,2 10,7 102,0; 94,0; (122,0) 86,8; 92, 8; 89,8 (89,8) 92,8; 97,4; 93,8 (95) «100»

«75»

«75 »8,1 13 На підставі проведених лабораторних випробувань встановлено, що міцність отриманих зразків залежно від складу змінюється ледве * таким чином: -

зразки, приготовлені з використанням вихідних хвостів (со-ставши 1-4 ), мають міцність від і 13 до 215 кгс / см; -

зразки, приготовлені з використанням піскові частини хвостів (склад 5-6), - 114-163 кгс/см2; -

зразки, пржхлонленние з використанням шламовой частини хвостів (склад 7-8), - 9-106 кгс/см2.

По морозостійкості зразки складів 7-8 витримали 13 циклів і раз - руйнувалися. Інші зразки витримали 15 циклів і Стаал піддаватися руйнуванню.

Таким чином, хвіст і Піскова їх частина придатні для виробництва силікатної цегли марки «150-175» (склад 3-4) і марки « 100-150 »(склад 5-6), їх морозостійкість - 15 циклів, а шламова частина хвостів для вироб-ництва силікатної цегли виявилася непридатною.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3.4. Визначення можливості використання відвальних хвостів збагачення для виготовлення будматеріалів "
 1. Висновки
  можливості комплексної переробки забалансових мідно-моліб-ДеНово руд Жірекенского родовища встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу
 2. 4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
  використання пенообразовате-лей; технологічна схема експерименту наведена на рис. 14, а його ре-зультати представлені в таблиці 32. доизвлечения окисленого молібдену з хвостів контрольної флоту - ції сульфідів вироблялося флотаційним методом із застосуванням лабораторного флотомашини механічного типу марки ФМ-1М в камері обсягів по-мом 3 л. Таблиця 31
 3. Висновки 1.
  використанні збирача, приготованого в оптимальному ре-жимі як при флотації феррімолібдіта жірекенскіх руд, так і повелліта, присутнього в рудах Бугдаінского родовища. 5. Комбінований спосіб вилучення окисленого молібдену, осно-ванний на Чанов сернокислотном вилуговуванні пенною продукту жир-нокіслотной флотації, є найбільш ефективним і раціональним
 4. 1.4. Мета і завдання досліджень
  використання відходів їх переробки; - встановити залежності основних технологічних показників обо-збагачення від різних факторів з метою регулювання процесів при пере- работке важкозбагачуваних молібденових руд.
 5. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  використанням математичної моделі були проведені його випробування при переробці руди верхніх горизонтів досвід-ного кар'єра Бугдаінскою родовища (Додаток 3). При вивченні речовинного складу руди (табл. 40, 41) встановлено, що руда є змішаною, на 60% представлена ??окисленими мінералами - повеллітом і феррімол ібдітом. Результати кількісного аналізу руди
 6. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  використання як розчинник окисленого молібдену сірчаної ки-слоти є найбільш
 7. Частина 1. Опис вибухових речовин
  використання в цілях належним чином санкціонованих наукових досліджень, розробок чи випробувань нових або модифікованих вибухових речовин; b) виготовляються або зберігаються в обмеженій кількості виключно для використання в цілях належним чином санкціонованих навчання по виявлення вибухових речовин і / або розробок чи випробувань обладнання для виявлення
 8. користолюбство
  збагаченню, як правило, за чужий
 9. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  визначення технологічних показників колективної флотації виконувався хімічний аналіз проб (на молібден), відібраних спів-ками відділу технічного контролю Жірекснской збагачувальної фабрики. Отримані результати промислових випробувань наведені в табл. 54. Проведені промислові випробування розробленого режиму з-мельченной при переробці молібден-аргіллізітових руд на
 10. ВСТУП
  визначено такі основні завдання: І. Оцінити вплив основних їздлого- мінсралогіческіх особливо-стей молібденових руд на їх технологічні властивості і виділити техноло-гические типи важкозбагачуваних руд одного з перспективних месторож-дений країни - Жірекенского. 2. Розробити раціональну технологію витягання молібдену з важкозбагачуваних змішаних
 11. Апробація роботи
  використання природних ресурсів Забайка-лья »(г.Чіта, 2000 р.); Ш Конгресі збагачувачів країн СНД (м. Москва, 2001 р.); II Міжнародної конференції« Забайкаллі на шляху до сталого розвитку : екологія, ресурси, управління »(м. Чита, 2001 р.); V Між-ном симпозіумі аспірантів та молодих вчених (м. Томськ, 2001 р.); міжнародних рідного науково-практичної конференції" Технічні науки,
 12. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 13. ВСТУП
  певними ВВ використовуються наукові і практичні знання термодинамічних процесів, хімії високотерміческіх реакцій. Детально зупиняючись на виготовленні вибухових речовин, вважаю за необхідне пояснити, що описані способи їх виготовлення придатні для лабораторних умови і вимагають великого досвіду роботи з хімічними реактивами, При виготовленні промислових ВР необхідно
 14. Питання 75. Відшкодування шкоди
  можливості повернути в натурі безпідставно отримане або збереження майна набувач зобов'язаний відшкодувати потерпілому дійсну вартість цього майна на момент його придбання, а також збитки, викликані наступною зміною вартості майна , якщо набувач не відшкодував його негайно після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про безпідставне збагачення.