Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПраво інтелектуальної власності → 
« Попередня Наступна »
В. Козирєв, К. Леонтьєв. Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256., 2007 - перейти до змісту підручника

Оформлення договору

Цей договір укладено між:

1) ___ (далі - Правовласник),

з одного боку, і

2) ___ (далі - Правонаступник),

з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони.

Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець», «співавтори» і т. д. (при наявності кількох осіб, спільно передавальних права, всі вони вважаються однією стороною договору). Точно так само сторона, що набуває права, може позначатися абсолютно різними словами.

Мало того, для позначення сторін договору іноді використовують абревіатури, що представляється небажаним, так як розуміння тексту договору у зв'язку з цим може невиправдано ускладнитися.

3. У зв'язку з відносною складністю формулювань, звичайно використовуваних при передачі авторських прав, для додання їм стислості без шкоди для їх точності в авторському договорі бажано вводити узагальнюючі терміни.

Наприклад, перерахувавши твори, до яких відноситься авторський договір, або пославшись на додатково додається до договору перелік таких творів, корисно вже в предметі договору додати в тексті узагальнюючий термін для їх позначення, а перший раз згадавши про переданих за договором правах, також ввести позначає їх скорочення.

У відповідності з цим договором Правовласник зобов'язується надати правонаступника за винагороду належать Правовласнику майнові авторські права (далі - Права), необхідні для використання творів, зазначених у додатку до цього договору (далі - Твори), передбаченими цим договором способами.

Це дозволить надалі уникати повторення довгих переліків і формулювань.

4. Окремі положення, які вимагають додаткового узгодження, є конфіденційними або містять великі переліки, доцільно виносити з основного тексту договору і оформляти у вигляді додатків до нього.

Наприклад, в переважній більшості випадків має сенс винести в окремі програми:

1) питання, які стосуються виплачується за договором винагороді;

2) при передачі прав на кілька творів - переліки таких творів.

Оформлятися такі додатки можуть точно так само, як і сам договір, тобто у вигляді підписується сторонами документа, хоча можливі й інші варіанти.

В тексті самого договору достатньо зробити посилання на наявні до нього додатки.

За надання Прав за цим договором Правовласник зобов'язується виплатити правонаступником винагороду в розмірі, зазначеному в додатку про винагороду до цього договору.

На практиці такі додатки часто намагаються пронумерувати і в основному договорі згадувати їх як «Додаток 1», «Додаток 2» і т. д. Досвід показує, що використання подібного підходу вкрай небажано, оскільки часто призводить до плутанини, відсилання не на ті документи, які малися на увазі, невиправданого ускладнення договору, помилок при його складанні і тлумаченні.

Набагато краще просто використовувати для додатків до договору короткі назви, відповідні їх сутності, - «Додаток про винагороду», «Перелік творів» та ін

5. Згідно із загальним правилом сторони договору можуть укладати скільки завгодно додаткових угод до нього. У самому договорі навіть не обов'язково робити небудь згадка про можливість їх укладення.

Таким чином, будь-які питання, щодо яких сторони договору погодили додаткові положення або зміни до договору, можуть оформлятися у вигляді додаткових угод до договору без його переукладення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оформлення договору "
 1. ДИЗАЙН
  оформленню предметно-просторового середовища
 2. ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ
  договорі: Трактати. М., 1998. С. 67-68, 93-97, 102, 104-105, 106 - 122, 139-132, 136-139. Руссо Ж.-Ж.. Про суспільний договір, або Принципи політичного права / / Про суспільний договір: Трактати. М., 1998. С. 198-213, 216-224, 232-233, 238-240, 270-271. Філософія епохи ранніх буржуазних революцій. М., 1983. С. 223-252. Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо / / Асмус В.Ф. Історико-філософські етюди. М.,
 3. Охорона персонажів
  договорів: 1) про надання авторських прав; 2) надання прав на товарний знак (ліцензійної угоди або договору про поступку товарного знака), який підлягає обов'язковій державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з патентів і товарних знаків. Слід зазначити, що в Росії в даний час під персонажем найчастіше розуміють найменування, образ
 4. Гуго Гроций (1583-1645)
  договору. У соч. «Про право війни і миру» (1652) Гуго Гроцій виступив проти теорій про божественне походження держави, правових і моральних норм. Гуго вважав, що первісні комуністичні відносини, засновані на суспільній власності, були втрачені з причин морального порядку. Відсутність справедливості і любові між людьми підірвало основи рівності в області виробництва і
 5. Примітки
  договір 1. Майнові права, зазначені в ст. 16 цього Закону, можуть передаватися тільки за авторським договором, за винятком випадків, передбачених ст. 18-26 цього Закону. Передача майнових прав може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключних прав або на основі авторського договору про передачу невиключних прав. 2. Авторський договір про
 6. ЖАН ЖАК РУССО (1712-1778)
  договору. Найважливіші моральні якості громадського порядку з точки зору Руссо: працьовитість, простота побуту і звичаїв, чесність, прямодушність, громадянськість, самообмеження особистого інтересу в ім'я інтересів суспільних. Авторитет моральних норм у суспільстві має бути підкріплений релігією. Відкидаючи догми і етику християнства, Руссо (будучи деистом) вважав загальнообов'язкову віру в відплачує і
 7. ДОВІРА
  договором, керівнику, другу), яке грунтується на переконаності в його правоті , вірності, сумлінності, чесності. Протилежністю довіри є недовіра. Довіра - тяжкий моральний вчинок, тому що підступні люди здатні на підступне
 8. Тема 12. ВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ
  оформлення угоди G Третій Вибір умов поставки і розрахунків а) визначення ціни H б) визначення базисних умов поставки (див. «Інкотермс») - в) погодження умов розрахунків і способу платежу I Четвертий Виконання а) підготовка товару K б) поставка, транспортування, страхування товару L в) митне очищення M г) виставлення платіжного рахунку N 1. Завдання: в останню колонку
 9. Права виконавців
  договорами, які на практиці часто відсутні або містять незаконні положення, у тому числі кабального характеру. Частина прав виконавців автоматично, в силу встановлених Законом презумпцій переходить до виробників фонограм або виготовлювачам аудіовізуальних творів. Так, право на здачу в прокат опублікованій в комерційних цілях фонограми, на якій записано виконання, при
 10. Державна підтримка інвестиційної діяльності
  оформлення договору про інвестиційну діяльність. На підставі рішення адміністрації області про надання інвестиційному проекту статусу особливо важливого, уповноваженим нею органом складається угоду з інвестором про гарантію області або надану пільгу, яка повинна містити вид гарантії та пільги, умови і порядок вирішення спорів, порядок припинення дії
 11. ТЕМА 8 Оформлення феодальних структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального часу
  Генезис феодалізму в Західній Європі. Затвердження феодального ладу в країнах Західної Європи. Селянство. Феодали, Феодальна ієрархія. Феод, льон. Барони, Лицарі, Ступінь активності феодального синтезу. Чисельне відношення варварів і римлян. Характер розселення варварів на території імперії. Порівняльний культурний рівень прийшлого та місцевого населення. Швидкість процесу феодального синтезу.
 12. Охорона фонограм
  договори саме в якості виробника фонограми (для подальшого пред'явлення таких договорів при необхідності). В принципі, для захисту прав на більшість фонограм було б достатньо прав, придбаних у виконавців. Поява фігури виробника фонограми пов'язано з розвитком шоу-бізнесу та фонографічної промисловості, представники якої захотіли мати власні особливі права,
 13. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  договору та обов'язки сторін. Основні умови договорів міжнародного виробничого співробітництва. Основні умови договорів купівлі-продажу послуг (послуги з вибору студента). Характеристика договорів на міжнародні послуги з технічного обслуговування виробництва. Страхування вантажів при виконанні контрактів купівлі-продажу. Діяльність міжнародних товарних бірж / аукціонів.
 14. ПЕРЕДМОВА
  оформлення договорів про передачу або придбанні прав і для вирішення багатьох інших питань, з якими постійно доводиться стикатися на практиці. Попередні зауваження 1. Будь ласка, зверніть увагу на те, що використовувана в даній книзі послідовність викладу основних відомостей про охорону авторських і суміжних прав в Росії не завжди збігається з послідовністю
 15. 2.1.1. Соціологія знання і соціологія науки
  оформлення соціології науки внесли ідеї К.Маркса, якому по праву віддають належне кожен раз, коли мова йде про соціології знання взагалі. Особливу увагу К.Марксом була звернена на соціально-економічні обставини. Саме вони, на його думку, сформували "власне науковий фактор" і зумовили виділення науки у відносно самостійний вид діяль-50 ТОВАРИСТВО І СОЦІОЛОГІЯ
 16. 1.1. Загострення протиріч світового розвитку в 1930-ті роки
  договір, який завершив Першу Світову війну. Це ключова подія поклало початок новому політичному устрою Європи в 1920-1930-і рр.., Що отримав назву Версальська система міжнародних відносин. Версальська система була покликана за допомогою Міжнародної організації «Ліга Націй» контролювати і регулювати відносини між країнами, зберігати мир між ними. Після Першої Світової війни
 17. Охорона баз даних
  оформлення відносин: договори з правовласниками часто відсутні, суперечки про приналежність прав можуть паралізувати використання фільму або привести до непередбачених витрат на будь-якому етапі його використання. Тільки в останні роки ситуація почала трохи змінюватися. На практиці до цих пір немає однаковості навіть у розумінні того, хто ж у Росії є виробником аудіовізуального
 18. Авторські права
  договору або в силу спеціальних приписів Закону. Слід враховувати, що законодавство, що діяло в період існування СРСР, передбачало дещо інший підхід, зокрема, зовсім іншим чином визначаючи поняття «права авторів» і «авторські права юридичних осіб» (див.: Особливості охорони творів, створених у період існування СРСР) . Поступово авторське право в