Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяВійськова історія
ЗМІСТ:
Н. І. Супруненко. Нариси історії громадянської війни та іноземної військової інтервенції на Україні (1918-1920), 1966

Велика Жовтнева соціалістична революція розколола світ на дві протилежні соціально-економічні системи - соціалістичну і капіталістичну. Вона запалила над світом яскравий невгасимий факел справжньої свободи, який, як дороговказ, вказує всьому трудящому людству шлях до позбавлення від експлуатації людини людиною, до знищення національно-колоніального гніту, до міцного миру і дружбі між народами.

Імперіалісти побачили в існуванні Радянського держави загрозу своєму безроздільного панування над світом, злякалися того, щоб полум'я визвольної боротьби не перекинулося на їх даху. Цим і пояснюється, що громадянська війна, розпочата поваленими експлуататорськими класами в Росії проти робітників і селян за реставрацію старого експлуататорського ладу, злилася в одне ціле з іноземною військовою інтервенцією, яку почали імперіалісти Німеччини, Австро-Угорщини, США, Англії, Франції, Японії при підтримки імперіалістів інших країн. Вони, спираючись на внутрішню білогвардійську і буржуазно-націоналістичну контрреволюцію, без оголошення війни, по-розбійницькі напали на молоду Країну Рад. Метою імперіалістичних хижаків були повалення Радянської влади і реставрація буржуазно-поміщицького ладу.

ПЕРЕДМОВА
Глава перша ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПРОТИ НІМЕЦЬКИХ ОКУПАНТІВ У 1918 Г.
1. Встановлення Радянської влади на Україні. Брестський мир. Зрада Центральної ради. Початок іноземної військової інтервенції
2. Боротьба українського народу проти наступу німецьких окупантів
3. Окупаційний режим. Реставрація буржуазно-поміщицького ладу на Україні
4. Боротьба трудящих України проти окупантів і гетьманщини. Освіта КП (б] У
5. Крах німецької окупації і початок відновлення Радянської влади на Україні
6. Революційна боротьба на західноукраїнських землях
Глава друга РОЗГРОМ УКРАЇНСЬКОЇ Буржуазно-націоналістична ДИРЕКТОРІЇ
1. Утворення Директорії і захоплення нею влади на Україні
2. Залежність Директорії від іноземних імперіалістів
3. Боротьба трудящих України проти банд Директорії та їх вигнання
Глава третя РОЗГРОМ антантівські інтервентів НА ПІВДНІ УКРАЇНИ І В КРИМУ
1. Підготовка і початок інтервенції
2. Терористичний режим інтервентів
3. Боротьба трудящих проти інтервентів і білогвардійців
4. Звільнення України і Криму від інтервентів і білогвардійців
Глава четверта соціалістичного будівництва НА УКРАЇНІ НАВЕСНІ 1919 Г.
1. Перетворення державного і суспільного ладу України
2. Стан промисловості і заходи щодо її відновлення. Економічне співробітництво УРСР і РРФСР
4. Боротьба за хліб
5. Загострення класової боротьби. Заходи щодо усунення політичної напруги в республіці
6. Боротьба трудящих західноукраїнських земель за возз'єднання з Радянською Україною
Глава п'ята ПОХІД ДЕНІКІНА І ЙОГО РОЗГРОМ
1. Бої за Донбас. Заходи з надання допомоги Радянській Угорщині
2. Освіта військово-політичного союзу радянських республік
3. Мобілізація сил на боротьбу з білогвардійської та української буржуазно-націоналістичної контрреволюцією
4. Реставрація Денікіним буржуазно-поміщицького режиму на Україні
5. Боротьба трудящих України під керівництвом Комуністичної партії в тилу Денікіна
6. Звільнення України. Допомога українських партизан Червоної Армії
І лава шоста ДЕРЖАВНЕ І ГОСПОДАРСЬКЕ БУДІВНИЦТВО НА УКРАЇНІ ПІД ЧАС МІРНОІ перепочинок
1. Міжнародне і внутрішнє становище Країни Рад
2. Відновлення органів Радянської влади на Україні
3. Стан народного господарства Радянської України і боротьба за його восстановпеніе
4. Реалізація земельного закону. Створення комнезамів. Продовольче справу
Глава сьома ВІЙНА З буржуазно-поміщицької ПОЛЬЩЕЮ І РОЗГРОМ ВРАНГЕЛЯ
1. Напад буржуазно-поміщицької Польщі на Радянську республіку
2. Мобілізація сил на розгром ворога
3. Боротьба трудящих на тимчасово захопленій польськими імперіалістами території України
4. Контрнаступ Червоної Армії на Південно-Західному фронті
5. Наступ Врангеля з Криму
6. Розвиток наступу військ Південно-Западногс фронту. Початок визволення Західної України
7. Закінчення війни з буржуазно-поміщицької Польщею
8. Розгром Врангеля і Петлюри
ВИСНОВОК
Військова історія:
 1. Бугаєв А.. Нариси історії громадянської війни на Дону (лютий - квітень 1918 р.). - Ростов н / Д. - 400 с. - 2012 рік
 2. Буровский А. М.. Чи не Друга Світова, а Велика Громадянська ! Заборонена правда про війну / Андрій Буровский. - М.: Яуза-прес. - 512 с. - (Правда Віктора Суворова). - 2012 рік
 3. Бугаєв А.. Нариси історії громадянської війни на Дону (лютий 1917 р. - лютий 1918 р.). - Ростов н / Д. - 400 с. - 2010 рік
 4. Буровский А. М.. Найстрашніша російська трагедія. Правда про Громадянську війну - М.: Яуза-прес,. - 640 с.: ил. - (Вся правда про Росію). - 2010 рік
 5. Хадлстон Вільямсон. Прощання з Доном. Громадянська війна в щоденниках британського офіцера. 1919 - 1920: Центрполиграф; Москва. - 2007
 6. Циркін Ю. Б.. Громадянські війни в Римі. Переможені. - СПб.: Філологічний факультет СПбДУ; Видавництво СПбДУ. - 314 с. - 2006
 7. Ісаєв А.. Коли раптовості вже не було. Історія ВВВ, яку ми не знали. - М.: Яуза, Ексмо. - 480 е - 2006
 8. Галин В.В.. Інтервенція і громадянська війна. (Серія: Тенденції) - М: Алгоритм. - 608 с. - 2004
 9. Клавінг В.. Громадянська війна в Росії: Білі армії. - М.: ТОВ «Видавництво ACT»; СПб.: Terra Fantastica. - 637, [3] тобто: 16 л. - 2003
 10. В. Доценко. Громадянська війна в Росії: Чорноморський флот / - М.: ТОВ «Видавництво ACT»,. - 544 с.: 16 л. ил. - (Військово-історична бібліотека). - 2002 рік
 11. Білозеров Б. П.. Фронт без кордонів. 1941-1945 рр.. (історико-правовий аналіз забезпечення безпеки фронту і тилу північного заходу). Монографія. - СПб.: Агентство «РДК-принт». - 320 с. - 2001 рік
 12. Курт Фон Типпельскирх. Історія Другої світової війни «Типпельскирх К., Історія Другої світової війни»: АСТ; Москва - 1999 рік
 13. Антон Антонович Керсновскій. Історія Російської армії - 1992
 14. Сергій Миколайович Бурін. На полях битв громадянської війни в США. М. - 176 с. - (Серія «Країни та народи») »: Наука; М. - 1988
 15. азовців Н. Н.. Громадянська війна в СРСР.-М.: Воениздат. - 447 е., мул. - 1986
 16. азовців Н. Н.. Громадянська війна в СССР.-М.: Воєніздат. - 368 е - 1980
 17. Наумов В. П. і Косаківський А. А.. Історія громадянської війни та інтервенції в СРСР (Сучасна буржуазна історіографія). М., «Знання». - 1976
 18. Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС .. ІСТОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ в СРСР. 1917/1922 - 1968
 19. В. Н. Звегинцев. кавалергарди у велику і громадянську війну 1914-1920 рік - 1966
 20. М. І. ЛАЗАРЕВ. Лазарєв М. І. Імперіалістичні військові бази на чужих територіях і міжнародне право. - М.: Изд-во ІМО. - 1963