Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Загальні положення

Порядок і правила визначає загальні умови провадження торговельної діяльності, основні вимоги до торговельної (торговельно-виробничої) мережі та торговельному обслуговуванню громадян, які купують товари для власних побутових потреб у підприємств (їх об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі (далі - господарюючі суб'єкти ).

Торговельна діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

Торговельна діяльність може здійснюватися: -

громадянами України, громадянами інших держав, які не обмежені в правоздатності або дієздатності в законодавчому порядку; -

юридичними особами всіх форм власності.

Торговельна діяльність в Україні регулюється Законами України «Про підприємництво», «Про захист прав споживачів», «Про підприємства в Україні», «Про споживчу кооперацію», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення »,« Про лікарські засоби »,« Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини », іншими актами законодавства, а також Порядком і правилами.

Торговельна діяльність може здійснюватися у сферах роздрібної та оптової торгівлі, а також у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері.

Порядок провадження торговельної діяльності Господарюючі суб'єкти здійснюють торговельну діяльність після їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності у них ліцензії на торгівлю окремими видами товарів.

Торгівля окремими видами товарів відповідно до законів України «Про підприємництво», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про лікарські засоби» та іншими законодавчими актами здійснюється на підставі ліцензій.

Господарюючі суб'єкти для здійснення торговельної діяльності можуть мати:

у сфері роздрібної торгівлі:

магазини - стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, які займають окремі приміщення або будівлі та мають торговельний зал для покупців.

Магазини можуть бути:

по товарній спеціалізації - продовольчі, непродовольчі, змішані;

по товарним асортиментом - спеціалізовані, неспеціалізовані, універмаги , універсами, будинки торгівлі, торговельні центри (комплекси);

за формами торгівлі - звичайного типу, самообслуговування, торгівлі за зразками, торгівлі за попередніми замовленнями, дрібнооптові (для відпуску товарів дитячим, лікувальним та іншим закритим закладам за безготівковим розрахунком), фірмової торгівлі;

намети, кіоски, які займають окремі приміщення, але не мають торговельного залу для покупців, - дрібно-роздрібна мережа;

тривалий час діючі спеціально обладнані різні пристосування для дрібної торгівлі: автомагазини, лотки, розвозки та ін

- пересувна мережа;

у сфері торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування):

фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети та ін - окреме приміщення або будівлі, що мають, як правило, зал, обладнаний столиками і стільцями для споживання їжі, необхідні виробничі та побутові приміщення для її приготування;

відкриті літні майданчики - стаціонарні пункти з кількістю місць для обслуговування 20 осіб і більше. Робочі місця повинні бути обладнані ваныхолодильным,торгово-технологическимоборудованием,иметьэлектро- енергію, холодну і гарячу проточну воду, каналізацію;

кіоски громадського харчування - стаціонарні пункти, де робочі місця повинні бути обладнані як і відкриті літні майданчики, за винятком столиків і стільців для обслуговування відвідувачів; в сфері оптової торгівлі:

оптові бази - основні господарські підприємства оптової торгівлі, що здійснюють оптові закупівлі та поставки (продаж) товарів і надають торговельні послуги підприємствам і організаціям рознич-нойторговли.общественногопитанияидругимсубъектам підприємницької діяльності;

товарні склади, склади-холодильники - відокремлені або спеціально пристосовані приміщення для зберігання та переробки товарних запасів;

склади-магазини, що мають функціональні площі, до яких входять торговельні та складські площі закритих та напіввідкритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблів, будівельних матеріалів тощо).

Господарюючі суб'єкти всіх форм власності повинні забезпечити:

відповідність виробничого місця або будівлі для здійснення торговельної діяльності необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним умовам, а технічного стану приміщення (місця) , будівлі та обладнання, які будуть використані для торговельної (торговельно-виробничої) діяльності, - вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;

постійний розвиток матеріально-технічної бази підприємств, оснащення їх сучасною технікою та обладнанням;

застосування прогресивних форм торговельного обслуговування населення; наявність на видному місці в торговельному приміщенні асортиментного переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил продажу товарів та іншої необхідної нормативно- технічної документації та дотримання встановлених у них вимог;

продаж товарів громадянам чистою вагою і повною мірою. Господарюючий суб'єкт самостійно вирішує питання забезпечення торговельних приміщень торговельно-технологічним обладнанням (холодильним, підйомно-транспортним, грузоізмерітельним, касовим тощо) у відповідності з існуючими нормативами.

Засоби вимірювання, що використовуються у торговельній діяльності для розрахунків з покупцями, повинні мати державне повірочне тавро і проходити повірку в установленому порядку.

На фасаді торговельного приміщення господарюючого суб'єкта повинна бути вивіска із зазначенням назви господарюючого суб'єкта та власника або уповноваженого ним органу.

Біля входу в це приміщення на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням назви, місця розташування і номера телефону господарюючого суб'єкта, що організував торгівлю, а також прізвища, імені та по батькові продавця. На робочому місці громадянина-підприємця встановлюється табличка із зазначенням його адреси, номера свідоцтва про державну реєстрацію господарюючого суб'єкта та назви органу, що здійснив цю реєстрацію.

Усі відомості оформляються відповідно до Закону «Про мови в Українській РСР».

Режим роботи господарюючого суб'єкта встановлюється за погодженням з виконкомами місцевих рад.

У разі планового закриття торговельного приміщення (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання тощо) господарюючий суб'єкт повинен не пізніше ніж за 5 днів повідомити про це громадян, помістивши поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

Торгово-виробничу діяльність підприємства громадського харчування здійснюють відповідно до меню або асортиментним переліком продукції, затвердженим відповідно до типу, даними підприємству власником або керівником підприємства. Підприємство зобов'язане забезпечити наявність страв, виробів, перелічених у меню, асортиментному переліку, протягом усього робочого дня або періоду, визначеного для їх реалізації (сніданок, обід, вечеря).

Підприємство громадського харчування виробляє продукцію з дотриманням вимог нормативних документів, а також має право розробляти і виготовляти в установленому порядку нові, фірмові страви та продукцію.

Оплата споживачами продукції громадського харчування, їм відпускається, проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі відпуску неякісного або виготовленої з порушенням технології страви (виробу) підприємство зобов'язане замінити його або сплатити його вартість споживачеві.

Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення, крім лікарських засобів, і пропонувати споживачеві обов'язковий асортимент продукції.

Підприємство громадського харчування зобов'язане забезпечити зберігання речей споживача в гардеробі. За пропажу речей споживача з гардероба підприємство несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Призупинення торговельної діяльності відбувається згідно з чинним законодавством.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні положення "
 1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА
 2. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ ОСІБ
  Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ
 3. Висновок
  загальні гіпотези, що відносяться не тільки до напрямів і фазам професійної еволюції, але також до відносин техніки і соціального, місцю і значущості машинізацію в індустріальних суспільствах. В іншому випадку ці дослідження ризикують стати монографіями, марно деталізованими, що не вносять ніякого внеску у вивчення центральних проблем індустріальної
 4. 4.3. Укази Президента РФ та інші нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки
  спільні інтереси узгоджуються з приватними. Підзаконні акти якраз і покликані конкретизувати основні, принципові положення законів стосовно своєрідності конкретних ситуацій. За своїм змістом підзаконні акти, як правило, є актами різних органів виконавчої влади. По суб'єктах видання та сфері поширення вони поділяються на загальні, місцеві, відомчі та
 5. Перевезення і транспортні договори
  загальні для всіх перевезень на даному виді транспорту та спеціальні для окремих категорій перевезень), технічні умови навантаження і кріплення вантажів. Види транспортних договорів: договір на організацію перевезень; договір перевезення вантажу; договір морської і річкової буксирування; договір транспортної експедиції; договір на експлуатацію залізничних під'їзних шляхів і т.п. Найбільше
 6. Чотири імпульсу всіх холонів
  загальні моделі, які можна знайти в еволюції холонів, де б вона не відбувалася, в матерії, біосфері або розумі, а також і в більш високих сферах. Може бути, навіть в духовному світі, Так? У: Так, значить, в еволюції є якогось роду єдність? КУ: Так, частково це так. Триваючий процес самопреодоления в еволюції виробляє переривчастості, скачки, творчі зрушення. Тому в еволюції
 7. Династії родичів пророка
  загальні географічні контури Халіфату, що включали країни від Ірану на сході до Єгипту і Північної Африки на південному заході, була повалена в 750 представником іншої лінії роду пророка, чия династія отримала найменування Аббасидів (750-1258). Більшість представників попередньої династії при цьому загинули. Влада їх збереглася лише на заході, в Іспанії, де організувався арабська
 8. ТЕМА 5. МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ЗАГАЛЬНІ І ПРИВАТНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ моралі і моральності В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
  -Краще моральним бути, ніж моральним вважатися. -А кому це треба, що б я чи ви були ідеальними, моральними? -Це потрібно і мені і вам, якщо ви не заперечуєте ... -Але ж над моральними пристойностями вже давно сміються, бо вони вийшли з моди ... -А хіба мораль, совість, любов, честь можуть вийти з моди?! Моральні цінності - основа здорової сім'ї і держави. Ш Словник ключовий термінології.
 9. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
  загальні, що відносяться не тільки до перетвореним в цифрову форму творам положення про право на поширення, право на прокат , право на повідомлення для загального відома, а також встановлює для країн-учасниць зобов'язання передбачати адекватні та ефективні заходи, що дозволяють правовласникам захищати свої права від порушень (включаючи положення про відповідальність за обхід технічних
 10. Про поняття
  загальні, то називаються conceptus / накопичення / лат /. Якщо conceptus беремо а priori, то це notio / ідея / лат /. Вища ступінь поняття це ідея в платонівському сенсі, яка виражає прообраз суті справи / речі / . Є безліч уявлень, які усвідомлюються нами, тому найважливіша частина філософії займається тим, що темні уявлення робить ясними і усвідомлював. Але не все, що мислять -
 11.  КРИТЕРІЙ МОРАЛЬНОСТІ (грец. kriterion - мірило для оцінки).
    загальні для всіх епох умовах людського співжиття. Таким чином, в моралі проявляється особистісне, загальнолюдське і класове. Парадокс моральної поведінки. Пристосуванство,
 12.  Тема 1. Естетика як наука
    загальні характеристики природи естетичного пізнання. По-друге, розкрийте зв'язок естетики з філософією і з іншими гуманітарними дисциплінами. Бажано показати, що естетика є теоретичною основою мистецтвознавчих наук, технічної естетики, естетики поведінки і побуту. По-третє, покажіть значення естетики та її функції в життєдіяльності людини і суспільства. Зверніть увагу, яке
 13.  ЗМІСТ
    положення країн Центральної і Південно-Східної Європи у 70-ті - середині 80-х г 128 § 4. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в середині 80-х - 90-е г 135 Глава 6. Країни Сходу в 1945 р. - 1990-і г 148 § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-і г 148 § 2. Японія в 1945-1990-і г 158 § 3. Індія в 1947 - 1990-і г 165 Глава 7. Міжнародні відносини та міжнародні громадські
 14.  § 1. Загальні зауваження
    загальні положення про право, що підлягає застосуванню до речових прав), ст. 1206 (право, підлягає застосуванню до виникнення та припинення речових прав), ст. 1207 (право, підлягає застосуванню до речових прав на судна і космічні об'єкти). Цей аспект відносин власності за участю іноземців детально аналізується в міжнародне право. Залишаючи його в даному випадку осторонь, зупинимося
 15.  Широта і межі приватних досліджень
    спільні пункти, викладені в кількох або у всіх розділах. 206 /. Французька емпірична
 16.  Охорона авторських і суміжних прав в Росії
    положень Закону Російської Федерації «Про авторське право і суміжні права». Іноземним правовласникам охорона може надаватися на підставі положень міжнародних договорів або в деяких випадках безпосередньо на підставі положень російського закону. Власники авторських і суміжних
 17.  2. Філософія і світогляд.
    загальні принципи буття і оформляється у вигляді теорії (т.е спирається на докази в обгрунтуванні своїх
 18.  Глава 1 Те загальне, що нас об'єднує
    загальні теми, за якими, фактично, існує дуже мало розбіжностей. Наприклад, у сфері морального розвитку не кожен погодиться з деталями моральних стадій Лоуренса Колберга або з деякими моментами переробки Керол Гіллігану схеми Колберга. Але існує загальне і цілком об'єктивну думку, що моральний розвиток людини проходить, принаймні, через три головні стадії.