Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІнформатика, обчислювальна техніка та управлінняМатематичне моделювання, чисельні методи і комплекси програм → 
« Попередня Наступна »
Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003 - перейти до змісту підручника

1.4 Загальні підходи до моделювання процесу сушіння.

У загальних рисах, дія будь-якого процесу може бути описано за допомогою моделі, яка може бути інтуїтивною, вироблений, каузальною, кількісної або якісної. Математична модель, яка є прикладом кількісної моделі, складається з

алгебраїчних, диференціальних або інтегральних рівнянь. Головна перевага математичної моделі полягає в тому, що вона може передбачити поведінку процесу без проведення експерименту. Математичні моделі хімічних процесів, до яких належить і сушка в барабанній установці, засновані на фундаментальних законах фізики і хімії, що включають в себе такі рівності, як закони збереження маси, енергії та закон інерції; також явища передачі маси, енергії та інерції; крім того, такі закони рівноважних станів, як закони фазового та хімічного рівноваги, а також формули, що описують динаміку і стан процесу. Залежно від мети модель може бути грубою моделлю загального процесу або дуже детальної моделлю частин процесу.

Допущення, використовувані при розробці моделі, визначають її точність, правильність і складність.

Незважаючи на те, що існує досить велика кількість досліджень в області моделювання явища сушки, відносно невелике їх число пов'язане безпосередньо з сушильними установками барабанного типу. Пов'язано це, швидше за все, з тим фактом, що сушка в обертовому барабані - процес дуже складний, що включає в себе не тільки явище сушки, але також просування вперед твердої речовини під час сушіння. Крім складання загальної моделі барабанної сушильної установки, більшість досліджень були

сконцентровані на вдосконаленні формули, що виражає час розподілу матеріалу в барабані, а також на встановлення об'ємного коефіцієнта передачі тепла. Ці дослідження дають можливість визначити час проходження матеріалів, загальну теплове навантаження, а також їх співвідношення в залежності від розмірів барабана і діючих умов процесу сушіння.

Ці співвідношення є скоріше емпіричними. Оскільки обидва ці параметра, тобто час розподілу матеріалу в барабані і об'ємний коефіцієнт передачі тепла є дуже важливими для моделювання, про них далі буде сказано більш докладно.

Загальна модель сушильної барабанної установки складена з двох допоміжних моделей, з яких одна є докладним описом поведінки твердого матеріалу, а інша описує барабан. Перша модель включає в себе характеристики твердого матеріалу, такі як, наприклад, динаміка сушки. Друга модель, в свою чергу, є описом устаткування і визначає час розподілу матеріалу в барабані і теплову передачу. При комбінуванні цих двох моделей виходить кілька математичних формул, вирішення яких дає уявлення про сушіння твердої речовини в барабанної сушильної установки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4 Загальні підходи до моделювання процесу сушіння. "
 1. Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003

 2. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  Підходу до вирішення загальної системи M_LT [43], з рівнянь загальної моделі виключаються члени, що містять параметр часу. На підставі цього модель перетвориться в систему лінійних диференціальних рівнянь M_L_YP з похідною по довжині барабана /. т dl v V v (3.1) j __ 2 т Р lmJ ^ т п v Така модифікована система лінійних диференціальних рівнянь з
 3. 1. 9 Короткі висновки.
  Моделюванню барабанних сушильних 58 установок, спрямовані на те, щоб якомога ближче підійти до розуміння процесу сушіння, що відбувається в барабані, все ж головною метою моделі є опис динаміки процесу, як можна більш адекватне реальному поведінки системи . Одні моделі досить громіздкі і важкі для вирішення, інші описують лише то конкретну установку або сушку конкретного
 4. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  Підході до розгляду процесу сушіння - поділ на стаціонарний і нестаціонарний режими. Модель адекватна реальним процесам сушки і зручна для управління. 3. Знайдено загальне аналітичне рішення запропонованої математичної моделі та вирішена задача Коші. 4. Представлена ??програмна реалізація отримання аналітичного рішення моделі, а також ідентифікації коефіцієнтів моделі. 5.
 5. 1.8 Динамічна модель процесу сушіння в барабані.
  Моделюванню, так як швидкість сушіння прямо пропорційна зниженню температури пари. Обчислення швидкості сушки для кінцевих станів вологості матеріалу є більш складним, проте, існує багато теоретичних досліджень, виконаних з метою використання їх в автоматичному управлінні, які дають задовільний опис процесу. Важливо знати, що при значенні
 6. 3? Б Експериментальна перевірка адекватності запропонованої моделі.
  Процесу сушіння використовувалися експериментальні дані сушки кальциту в БСУ (див. Додаток), Коефіцієнти А]
 7. РОЗДІЛ 4. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СУШІННЯ.
  РОЗДІЛ 4. ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ
 8. 1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СУШКИ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ
  1. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СУШКИ СИПУЧИХ
 9. 3. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ В БСУ, ЇЇ АНАЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
  3. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ В БСУ, ЇЇ АНАЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ І
 10. ДОДАТОК 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ АНАЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ МОДЕЛІ (3.1) З ідентифікували КОЕФІЦІЄНТАМИ ПРИ РІЗНИХ значень вхідних вологість і температура СУШКИ «5
  З 5 OS 1-Ч; Довжина, м-Експеримент Модель