НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологія → 
Загальна соціологія
ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ
Вильковский М. Соціологія архітектури . - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул. 2010

У книзі представлений огляд західної та вітчизняної соціологічної теорії архітектури. Розглядається місце соціології архітектури в структурі загальної соціології, її зв'язок з соціологією міста і системної соціологією. У роботі наведені матеріали з історії створення та напрямками досліджень основних західних шкіл соціології архітектури, виконаний аналіз особливостей вітчизняного підходу. У Додатках наведені основні оригінальні тексти, присвячені соціології архітектури, деякі з них російською мовою публікуються вперше. Книга призначена для архітекторів і соціологів, що займаються питаннями соціології міста та соціології архітектури. Може бути використана в освітньому процесі.

А. І Кравченко, В. Ф. Анурін. Соціологія: Підручник для вузів - СПб.: Пітер. - 432 с.: Ил. - (Серія «Підручник для вузів») 2003

Даний підручник містить цілісне, повне і глибоке опис основних фактів і теоретичних положень сучасної соціології - однієї з наймолодших і швидко розвиваються наук, обов'язкове вивчення якої сьогодні передбачено державним стандартом для всіх спеціальностей вищої освіти. Підручник написаний в суворій відповідності з освітнім стандартом МО РФ, але при цьому - живо, цікаво, цікаво; текст містить чіткі визначення описуваних явищ, понять, гіпотез і закономірностей, забезпечений великою кількістю малюнків, таблиць і схем; після кожного розділу наводяться контрольні запитання, а в кінці книги - глосарій. Підручник може бути використаний студентами різних спеціальностей - як природничонаукових і технічних, так і гуманітарних.

Ерккі Калев Асп Введення в соціологію, 256 c. 2000
У своєму становленні і розвитку російська соціологія активно використовує, поряд з виявленням і використанням власних російських традицій, досвід світової соціології. Так, факультет соціології Санкт-Петербурзького університету має тісні наукові та навчальні контакти з соціологами, соціальними антропологами університетів Билефельда, Берліна, Страсбурга, Лісабона, Гамбурга, Хагена, Амстердама, Турку, Гельсінкі, Сеула і т. д. Спілкування проявляється в гострих дискусіях, у спільних дослідженнях, що сприяє знайомству з готівковим досвідом, парадигмами, методами, що існують в сучасній соціології. Однією з найважливіших сторін нашого спілкування з соціологами різних країн є модернізація навчальних планів і програм, тобто зміна змістовної сторони навчання студентів, наближення його до світового рівня.
Іноземцев В. Л. Сучасне постіндустріальне суспільство - природа, протиріччя, перспективи. Учеб. посібник для студентів екон. напрямів і спеціальностей. - М.: Логос. - 302 с. 2000
Теорія постіндустріального суспільства є сьогодні однією з найбільш поширених соціологічних концепцій, що дозволяють адекватно осмислити масштабні зміни, що сталися в західних суспільствах протягом останніх тридцяти років. Запропонована наприкінці 60-х - початку 70-х років американськими та європейськими дослідниками, в більшості своїй стояли на соціал-демократичних позиціях, вона увібрала в себе кращі елементи наукової традиції, висхідній до епохи Просвітництва. Її прихильники прагнули підкреслити, що запорукою сучасного суспільного прогресу служить швидкий технологічний розвиток, заснований на перетворенні науки в безпосередню продуктивну силу, а мірою такого прогресу виступає становлення всебічно розвиненої особистості та розширення творчих можливостей людини.
Волков Ю.Г., Мостова І.В.
Соціологія: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.І. Добренькова. - М.: Гардарика, 1998. - 244 с. 1998

Підручник відрізняється інтегральним рішенням навчальних завдань, мотиваційним побудовою тексту, сучасним «багатошаровим» викладом, що дозволяє послідовно і поглиблено формувати тезаурус в області соціологічного знання. Зміст характеризується сучасністю теоретичних підходів і доступністю викладу складних сюжетів динамічно розвивається науки, опорою на російський соціокультурний контекст в області фактів і прикладів, органічним включенням теоретичних досягнень сучасної російської соціології в тематичне виклад курсу.
В інноваційному ключі здійснено методичне забезпечення тексту. У підручнику дані списки літератури, «портрети» соціологів, представлений словник спеціальних термінів і передбачені механізми «згорнутого» викладу і відтворення тексту (смислові таблиці).
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і тих, хто неформально цікавиться проблемами соціального устрою.

Попова І.М. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с 1997

Підручник містить чотири розділи, кожен з яких супроводжується коротким змістом, визначеннями ключових понять розділу, а також контрольними питаннями У кожному розділі містяться "Матеріали для читання ", що представляють собою витяги з робіт, знайомство з якими з значною мірою допоможе студентам оволодіти викладеним в розділах матеріалом, а також поглибити розуміння досліджуваних проблем

Для студентів вищих навчальних закладів

Смелзер Н. Соціологія: пров. з англ. - М.: Фенікс. - 688 с. 1994

Книга Н. Смелзера «Соціологія», вперше видана російською мовою, являє курс лекцій з загальної соціології для студентів вищих навчальних закладів. Це навчальний посібник за останні 10 років витримало в США три видання, що свідчить про його високу якість.

Навчальний посібник Н. Смелзера є не тільки першим перекладним, а й взагалі перший, і поки єдиним в Росії виданням з курсу «Загальна соціологія». Гідність книги і в тому, що вона написана максимально доступною мовою і повністю відповідає змісту курсу «Соціологія», як він відображений у державному стандарті, а тому може стати базовим посібником з цього курсу.